Ze-Mě

22.07.2018 19:39
Milovaní Blízcí, věčné, všeprostupující Teď a Tady, energie Čisté, Všeobjímající Lásky… Jediná jistota, kterou na Zemi všichni máme, a ke které se můžeme uchýlit kdykoliv „se necítíme“!  Díky Lásko, díky Živote! Co jiného nás všechny tolik zaměstnává nežli LÁSKA, ve všech jejich podobách....
12.07.2018 11:01
  Drazí a Milovaní,  po nějaké odmlce... Vše má svoji příčinu a vše má svůj důsledek... Pozorujme, co se děje v nás a kolem nás... Vše je zrcadlem a drahocennou informací, příležitostí pro změnu našich zvyků a návyků, kódů a vzorců, v nichž jsme mnozí nevědomě zajati. A mnohdy nás léta...
23.06.2018 15:59
Milovaní, tentokrát pár slov k Odpuštění... Ať už se děje v našem životě cokoliv, a že se pořád něco děje…člověk by neměl nikoho obviňovat, neboť se v ten okamžik povyšuje nad druhým a současně vytváří obrovské množství negace a to opravdu není cesta k uzdravení jakékoliv situace… Stejně...
20.06.2018 07:02
Milovaní, MÁME JEDINOU POVINNOST, A TO ŽÍT SVĚTLO, KTERÝM JSME! VŠE LÁSKYPLNÉ A RADOSTNÉ, čím se odměníme, co si umožníme, co si dáme, dovolíme a čím se podpoříme, nás naplňuje LÁSKOU A RADOSTÍ… PŘESTAŇME OČEKÁVAT, ŽE TO PŘIJDE ZVENČÍ! Díky odvaze postavit Sebe na nejvyšší stupínek, zaujmeme to...
17.06.2018 21:00
Milovaní přátelé, po zralém uvážení jsem dospěla k rozhodnutí, že nestačí o věcech jen přemýšlet, o nich mluvit nebo jen psát, ale KONAT!!!   Naplňujme každý za Sebe to, čemu hluboce věříme, že je pro nás správné a přišlo k nám z Našeho Nitra! A tak se také děje! Od zítřejšího dne již...
17.06.2018 19:49
Milovaní přátelé, dnes opět o Soucitu, trochu jinak… Proč je Soucit tak důležitý pro náš život? Co vyvolalo ve mně toto uvědomění? Ohromná až dojímající Vděčnost! Vděčnost za každého Člověka, který mně kdy vstoupil do Cesty a projevil ke mně, k bytosti učící se, hledající a objevující –...
10.06.2018 17:40
Milovaní, dnes o Souvislostech… Co souvisí a s čím? VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM! Toto rčení je nám více či méně známé všem. A co se za ním skrývá? Něco, co se jeví jako velmi jednoduché a samozřejmé, ale v každodenní realitě tomu tak zdaleka není. Stále více se ukazuje, jak je důležité...
03.06.2018 21:32
Milovaní, Dobrá Zpráva pro Všechny!!! LÁSKA JE VŠE OBJÍMAJÍCÍ...LÁSKA JE VŠE VYTVÁŘEJÍCÍ… vytvořila celé Vesmíry, celou projevenou i neprojevenou Existenci, jak ji známe, a která se nejrůznějšími způsoby dotýká každého z nás... Vědomě či nevědomě. Tyto dny mně přišly do cesty události, které...
27.05.2018 22:15
Milovaní přátelé, dnes vás oslovuji v den svátku Svaté Trojice. Tak je alespoň psáno v kalendáři Krásné paní. VE JMÉNU OTCE, MATKY A SYNA… Nám všem povědomé…“Cti Otce svého na Nebesích, odkud k nám přichází Nejvyšší Inspirace a Moudrost a stejně tak cti Otce svého pozemského. Cti Matku svou,...
23.05.2018 20:59
Milovaní přátelé, v posledních dnech mně přišlo do cesty téma vcelku nebývalé. Týká se našeho odívání. Vašeho i mého. Pokud občas nahlédnete na tyto stránky, nejspíš jste zaregistrovali inspiraci Táni Havlíčkové, o které jsem donedávna nevěděla vůbec nic. Poslechla jsem si několik jejich...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás

 

ABY ŽIVOT STÁL ZA TO...To, že žijete tak dlouho, že jste viděli slunce, listy, hvězdami poseté nebe a milé tváře - slyšeli jste vítr, ptačí zpěv, láskyplné hlasy, to, že jste si pohladili koťátko, vlněnou přikrývku, květinu, že jste ochutnali čistou vodu, čerstvý chléb, med, že jste přivoněli k růži, to vše stačí, aby život stál za to...

Pam Brown

 

 

věra červenková

vera.cervenkova@lukrom.cz

 

SVOBODNĚ...

Čtěte anebo nečtěte uvědomění, která pocházejí Ze Mě, již zrodila Milovaná Matka Země. Nechť pomáhají jejímu rozkvětu a rozkvětu nás všech:-)))

 

 

 

***

JE DŮLEŽITÉ RESPEKTOVAT SVÉ POCITY A MOŽNOSTI SVÉHO TĚLA... 

Umět říci dost a věnovat pozornost sobě...To je odpovědnost sám za sebe, za své možnosti a své tělo. Zrada vlastních pocitů se vždy objeví jako zrada vás od někoho zvenku. Možná někomu vyjdete vstříc na úkor sebe a ten druhý vás zradí při první příležitosti. Nebude na vás brát ohled, stejně jako jste nebrali ohled sami na sebe...
 
***
 

 

Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.
 

***