Ze-Mě

21.10.2018 13:12
Milovaní přátelé,  velmi vás pozdravuji při dnešním Posvátném  Sdílení. ČAS PRO SEBE! Toť téma, které nám většině nedá spát. Jak drahou komoditou se v průběhu časů stal ČAS PRO SEBE...  Nebylo tomu tak vždy. Žili jsme časy, kdy jsme hluboce a vědomě prožívali každý okamžik...
19.10.2018 15:29
Drazí přátelé, velmi vás pozdravuji z několikadenního výletu za hranice všedních dnů... Opravdu existují dny více všední a více sváteční??? Dle mého pohledu ne... Vždyť každý okamžik, který existuje, je výjimečný, neopakovatelný a obsahuje v sobě potenciál Nejvyšší Moudrosti. Každý...
30.09.2018 22:32
  Milovaní Blízcí, krásnou neděli! Krása! To je to pravé slovo, které mě napadá v tento okamžik a jistě ne náhodou... Právě krása mě přivádí k dnešnímu uvědomění...Toto uvědomění je staré jako lidstvo samo, Krása Ženství...Téma, týkající se stejně žen jako mužů. Téma navozující nespočet...
22.09.2018 19:49
Milovaní, srdečně vás vítám po krátké odmlce:-))) I díky ní si uvědomuji, jak důležité je dělat věci Opravdově, Srdcem, v souladu se svou vnitřní Pravdou a svým Cítěním… Jinak nám hrozí pocit prázdna a stereotypu a cítíme, že si nejsme věrni a chceme za každou cenu vyhovět… A tak se to učíme...
09.09.2018 20:47
Milovaní, s velkou vděčností za vaši vnímavost a zájem o vhledy, které prostřednictvím těchto stránek už nějaký čas s vámi sdílím, vás všechny srdečně pozdravuji. Nevím jak je tomu u vás…pro mě jsou tyto dny plné akce a vzrušení… Mnohé se probouzí, mnohé se odhaluje… mnohé lidské...
01.09.2018 18:42
Milovaní přátelé, srdečně vás všechny pozdravuji… …a s velkou Vděčností a Důvěrou k vám všem a k vašim vzestoupeným srdcím s vámi sdílím aktuální situaci, u které mám tu čest být, ačkoliv  bych si ji dobrovolně nevolila a vlastně vás touto cestou prosím o podporu, byť...
21.08.2018 22:11
Milovaní, nejednou mně napadla tato otázka v souvislosti s děním okolo nás. V prvním okamžiku mně asi jako většině lidí napadlo…Jak by mohl, vždyť se podívejme na rozdíly, které jsou mezi lidmi, ať už se to týká přirozeného osobního talentu, který jsme si na svět přinesli, přes...
12.08.2018 20:02
Milovaní, vítejte!!! Zdá se vám toto prohlášení až příliš odvážné? Přesto si jej dovoluji vyslat s veškerou svojí odpovědností, s vděčností a pokorou, kterých jsem schopna. Již mnohé bylo napsáno na téma změn a novot v těchto časech, které se nám do života vplíží jednou tiše, jindy...
05.08.2018 16:29
Milovaní přátelé, vítejte uprostřed parného léta:-))) Dny běží v rytmu pracovním i prázdninovém. Léto se předvádí v celé své síle a kráse. Avšak i v ostatních doprovodných dopadech, jež sebou vždy přinášejí nadměrná letní vedra, sice příjemná pro nejrůznější prázdninové aktivity, zároveň...
29.07.2018 19:42
Milovaní přátelé, krásný den vám všem:-)))… Čas plyne jak voda… i přesto, že žádný neexistuje:-)))…jak už jsme mnozí zjistili, čas je jen fikce, naše zdání, iluze naší mysli, kterou se řídíme, abychom měli pocit, že vše držíme ve svých rukou. Naši přátelé z mimozemských sfér se s námi...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás

 

ABY ŽIVOT STÁL ZA TO...To, že žijete tak dlouho, že jste viděli slunce, listy, hvězdami poseté nebe a milé tváře - slyšeli jste vítr, ptačí zpěv, láskyplné hlasy, to, že jste si pohladili koťátko, vlněnou přikrývku, květinu, že jste ochutnali čistou vodu, čerstvý chléb, med, že jste přivoněli k růži, to vše stačí, aby život stál za to...

Pam Brown

 

 

věra červenková

vera.cervenkova@lukrom.cz

 

SVOBODNĚ...

Čtěte anebo nečtěte uvědomění, která pocházejí Ze Mě, již zrodila Milovaná Matka Země. Nechť pomáhají jejímu rozkvětu a rozkvětu nás všech:-)))

 

 

 

***

JE DŮLEŽITÉ RESPEKTOVAT SVÉ POCITY A MOŽNOSTI SVÉHO TĚLA... 

Umět říci dost a věnovat pozornost sobě...To je odpovědnost sám za sebe, za své možnosti a své tělo. Zrada vlastních pocitů se vždy objeví jako zrada vás od někoho zvenku. Možná někomu vyjdete vstříc na úkor sebe a ten druhý vás zradí při první příležitosti. Nebude na vás brát ohled, stejně jako jste nebrali ohled sami na sebe...
 
***
 

 

Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.
 

***