Ze-Mě

01.09.2018 18:42
Milovaní přátelé, srdečně vás všechny pozdravuji… …a s velkou Vděčností a Důvěrou k vám všem a k vašim vzestoupeným srdcím s vámi sdílím aktuální situaci, u které mám tu čest být, ačkoliv  bych si ji dobrovolně nevolila a vlastně vás touto cestou prosím o podporu, byť...
21.08.2018 22:11
Milovaní, nejednou mně napadla tato otázka v souvislosti s děním okolo nás. V prvním okamžiku mně asi jako většině lidí napadlo…Jak by mohl, vždyť se podívejme na rozdíly, které jsou mezi lidmi, ať už se to týká přirozeného osobního talentu, který jsme si na svět přinesli, přes...
12.08.2018 20:02
Milovaní, vítejte!!! Zdá se vám toto prohlášení až příliš odvážné? Přesto si jej dovoluji vyslat s veškerou svojí odpovědností, s vděčností a pokorou, kterých jsem schopna. Již mnohé bylo napsáno na téma změn a novot v těchto časech, které se nám do života vplíží jednou tiše, jindy...
05.08.2018 16:29
Milovaní přátelé, vítejte uprostřed parného léta:-))) Dny běží v rytmu pracovním i prázdninovém. Léto se předvádí v celé své síle a kráse. Avšak i v ostatních doprovodných dopadech, jež sebou vždy přinášejí nadměrná letní vedra, sice příjemná pro nejrůznější prázdninové aktivity, zároveň...
29.07.2018 19:42
Milovaní přátelé, krásný den vám všem:-)))… Čas plyne jak voda… i přesto, že žádný neexistuje:-)))…jak už jsme mnozí zjistili, čas je jen fikce, naše zdání, iluze naší mysli, kterou se řídíme, abychom měli pocit, že vše držíme ve svých rukou. Naši přátelé z mimozemských sfér se s námi...
22.07.2018 19:39
Milovaní Blízcí, věčné, všeprostupující Teď a Tady, energie Čisté, Všeobjímající Lásky… Jediná jistota, kterou na Zemi všichni máme, a ke které se můžeme uchýlit kdykoliv „se necítíme“!  Díky Lásko, díky Živote! Co jiného nás všechny tolik zaměstnává nežli LÁSKA, ve všech jejich podobách....
12.07.2018 11:01
  Drazí a Milovaní,  po nějaké odmlce... Vše má svoji příčinu a vše má svůj důsledek... Pozorujme, co se děje v nás a kolem nás... Vše je zrcadlem a drahocennou informací, příležitostí pro změnu našich zvyků a návyků, kódů a vzorců, v nichž jsme mnozí nevědomě zajati. A mnohdy nás léta...
23.06.2018 15:59
Milovaní, tentokrát pár slov k Odpuštění... Ať už se děje v našem životě cokoliv, a že se pořád něco děje…člověk by neměl nikoho obviňovat, neboť se v ten okamžik povyšuje nad druhým a současně vytváří obrovské množství negace a to opravdu není cesta k uzdravení jakékoliv situace… Stejně...
20.06.2018 07:02
Milovaní, MÁME JEDINOU POVINNOST, A TO ŽÍT SVĚTLO, KTERÝM JSME! VŠE LÁSKYPLNÉ A RADOSTNÉ, čím se odměníme, co si umožníme, co si dáme, dovolíme a čím se podpoříme, nás naplňuje LÁSKOU A RADOSTÍ… PŘESTAŇME OČEKÁVAT, ŽE TO PŘIJDE ZVENČÍ! Díky odvaze postavit Sebe na nejvyšší stupínek, zaujmeme to...
17.06.2018 21:00
Milovaní přátelé, po zralém uvážení jsem dospěla k rozhodnutí, že nestačí o věcech jen přemýšlet, o nich mluvit nebo jen psát, ale KONAT!!!   Naplňujme každý za Sebe to, čemu hluboce věříme, že je pro nás správné a přišlo k nám z Našeho Nitra! A tak se také děje! Od zítřejšího dne již...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontaktujte nás

 

 

JE DŮLEŽITÉ RESPEKTOVAT SVÉ POCITY A MOŽNOSTI SVÉHO TĚLA... 

Umět říci dost a věnovat pozornost sobě. To je odpovědnost sám za sebe, za své možnosti a své tělo. Zrada vlastních pocitů se vždy objeví jako zrada vás od někoho zvenku. Možná někomu vyjdete vstříc na úkor sebe a ten druhý vás zradí při první příležitosti. Nebude na vás brát ohled, stejně jako jste nebrali ohled sami na sebe...

Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com

 

 

věra červenková

solné 513 luhačovice 763 26

606 720 752

vera.cervenkova@lukrom.cz

 

 

 

SVOBODNĚ...

Čtěte anebo nečtěte uvědomění, která pocházejí Ze Mě, již zrodila Milovaná Matka Země. Nechť pomáhají jejímu rozkvětu a rozkvětu nás všech:-)))

 

 

 

***

 

Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.
 

Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com