Sdílení

20.03.2018 19:13
PLEJA...
20.03.2018 19:06
EDITA LEMIANA SANTIAGO - channelováno: 9.3. 2018 V dávném atlantském experimentu se jednalo i o narušení původní esenciální geometrie, kde mužský a ženský princip je obsažen v každé podstatě, co existuje. Je vás mnoho, kteří nevědomě hledáte projekci svého...
20.03.2018 19:01
LENKA SÝKOROVÁ - Jarní Rovnodennost 20/3 17:16 SEČ... Na této planetě je už tolik Světla a dokonce i ti, kteří mohou vnímat věci z úhlu dvojího rámce - zlý, dobrý, správný, špatný, Světlo a tma, mohou okamžitě pocítit,  co je to zkušenost dosažení stavu...
19.03.2018 19:49
JESHUA - Semínka celistvosti uvnitř Vás si přejí vyklíčit Uveřejnil(a) Láďa    Středa, 14 Březen 2018 08:18 Jeshua prostřednictvím Pamely (Egypt, prosinec 2017) Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem tu, abych s vámi dnes oslavoval....
19.03.2018 19:40
PETRA NEL SMOLOVÁ - Horoskop na období 19. 3. - 25. 3. 2018... V horoskopu z minulého týdne jsou popisovány aspekty, které ještě působí, proto je nyní nebudu opakovat. Zásadní věcí tohoto týdne je jarní rovnodennost 20. 3. v 17, 16 hodin. Slunce vstupuje do znamení Berana a začíná nový...
19.03.2018 19:01
LENKA SÝKOROVÁ - MUŽSKÁ ZRANĚNÍ...   Od roku 2012 dochází k léčení maskulinních energií, které byly negativními mimozemskými rasami tisíce let zotročovány. Traumatické vzpomínky se používaly k zachycení duše v kontrolních programech u mužů, aby se zaměřovali na používání...
19.03.2018 07:25
LENKA SÝKOROVÁ... Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com
18.03.2018 21:24
PRO NÁLADU... Jedna žena právě zemřela. Přišla za ní Smrt. Když ji žena uviděla, usmála se na ni a řekla, že je připravena. — Na co jsi připravena? – ptala se Smrt. — Přeci aby si mě Bůh vzal k sobě, na nebesa, do ráje! – odpověděla jí žena. — A jak si přišla na to, že by tě Bůh měl vzít k sobě? –...
18.03.2018 18:30
PAULO COELHO... Zdroj: www.google.cz
18.03.2018 18:14
POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ... Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

 

Jak dobrý je Život, to pouhé Bytí! Jak zdravé je zaměstnat Srdce a Duši i Smysly věčnou Radostí!

 

 

 

 

POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ

www.mayskykalendar.blogspot.com

Trecenium LAMAT kin 248 - 260

Trecena je třináctidenní perioda Tzolkinu a začíná vždy číslem 1, ale s rozdílným denním glyfem. Vlnu třinácti Nebes řídí základní Energie prvního dne a ovlivňuje všech 13 po sobě jdoucích denních glyfů. Pokud jste si vědomi převládající Energie prvního dne, můžete sladit své záměry s touto Energií a umožnit, aby se projevila.

 
Vlna HVĚZDY vás obdaruje citem pro estetiku 
a pomáhá zharmonizovat bouřlivé procesy v životě.
 
LAMAT: Svěží a plodné denní Znamení přetékající energií pozitivního růstu a hojností. Lamat představuje semeno, kukuřici, sklizeň a jídlo. Je to nagual všech druhů živočišných a rostlinných semen, znamení plodnosti, úrody a prosperity. Připomeňte si co opravdová hojnost ve skutečnosti je: nejsou to peníze, není to sláva, moc, nebo vliv.
 
Hojnost je život dech beroucí rozmanitosti a forem.
Hojnost je nekonečné množství slunečních paprsků, vody,
vzduchu a živin v cyklech pozemské biosféry.
Hojnost je bohatá sklizeň, která přináší dostatek ovoce, zeleniny a obilí
pro další sezónu, nebo pro sdílení s vašimi sousedy.
Hojnost je nekonečně přetékající studnice radosti, dobré nálady a štěstí,
která nikdy nevysychá a nikdy se neptá co na oplátku.
Hojnost je ušlechtilost duše bez souzení a zášti;
duše naprosto spokojené bez toxických emocí a myšlenek.
 
Přemýšlejte o tom, zda žijete v bohatství a co opravdu znamená bohatý, radostný a naplňující život. Ne to, co vám reklamní agenti předkládají, že má znamenat a o co máte usilovat, ne uměle vytvářený idealizmus moderního života, o kterém se mluví v médiích a na internetu. Nedovolte, aby jed závisti, chamtivosti, méněcennosti a srovnávání vstoupil do vaší duše. Respektujte vaše přirozené hodnoty, důstojnost a obohacující život.
 
Užívejte si těchto 13 dnů a oslavujte hojnost ve vašem životě bez pocitu viny a bez váhání. Oslavujte to, kdo jste, co přinášíte tomuto světu a svým blízkým a co svět a vaši nejbližší přináší vám.
 
REZONANCE S BOŽSKOU ENERGIÍ LAMAT
OSOBNÍ, GLOBÁLNÍ, PLANETÁRNÍ ÚROVEŇ
 
Vlna HVĚZDY zamyká pátý Zámek ČASU a třetí Cyklus Geneze. Ale ČAS běží neustále. Galaktické kolo po dokončení celého oběhu znovu podává ruku prvnímu kinu.
 
Jako obvykle – podívejte se na všechny informace z hlediska osobního vztahu s Vlnou. Sledujte pozorně dny související s osobním kalendářem. Snažte se pochopit jejich význam v průběhu celé Vlny. Potom se zaměřte na DVANÁCTÝ Tón a dovolte minulým dnům – jako celku – ještě jednou podívat se na vás. Co bylo plně vyjasněno, co alespoň částečně. „Kulatý stůl“ vám pomůže podívat se informacím přímo do očí, bez subjektivní projekce, střízlivě a jednoznačně s Láskou.
 
Může se stát, že i poslední Vlna bude nucena nahrát do vašeho života dost nepříjemné energie. Přijměte je takové, jaké jsou. Nedělejte ukvapené závěry, nesuďte a nevydávejte předčasné výroky. Vyjděte s Láskou naproti tomu, co vám zde bude ukázáno. Vnímejte, jaké podněty vnesla do hry Vlna HVĚZDY z hlediska vaší nepopíratelné krásy – krásy Božské Bytosti, dozrávající v pozemském časoprostoru.
 
Obsah duchovního uzdravení obíhá fyzický svět kolo za kolem. A po každém otočení jsou vaše individuální výsledky prosívány přes stále jemnější síto. Tímto způsobem ČAS zachytává stále více a více „trnitých“ energií, které nepasují do vašeho Světelného Vzorce. Zkuste vyhladit všechno, co spadne do vašeho síta během 13 dnů Vlny.
 
Na konci posledního dvacátého období Tzolkinu je ještě třeba podívat se na celý 260 denní cyklus, abyste viděli, co nového se objevilo v oblasti Vědomí; jaké procesy rozvoje a uzdravující programy byly nahrány v průběhu ČASU; jak probíhala korespondence mezi vámi a vaším Vyšším JÁ.
 
Porovnejte, jak jste chápali téma LÁSKA před 260 dny a jak mu rozumíte dnes. Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.
 
Každý člověk je bytost hodná věčnosti. Každý z nás může využívat nekonečných darů Vesmíru. Všechno je TEĎ dostupné. TEĎ, když jste v sobě probudili dvacítku Obrů, když jste vydobyli svoji moudrost – moudrost dvaceti Pečetí - stáváte se dokonalým Stvořitelem. TEĎ můžete převzít roli ZDROJE. Možná budete sem tam vyhlazovat drobné nerovnosti. Věřte, že ČAS je vaším nejlepším poradcem na cestě.
 
Vlnu HVĚZDY uzavírá AHAU 13, které je Galaktickým Portálem. Vyhlazuje absolutně všechno, na co na cestě narazí, proto je TŘINÁCTÝ den Vlny pro vás nejdůležitějším dnem pozorování. Manifestuje se zde osobně vaše Spirituální Bytost – vaše BOŽSKÉ JÁ.
 
Není náhoda, že čteme ve starých Mayských proroctvích, že návrat Kosmických Předků se uskuteční ve Vlně HVĚZDY stojící už nad ČASEM.
 
Energie Lamat se bude zaměřovat na naše spojení Nebe se Zemí, 
vynáší našeho Ducha až k Nebi a obdaruje vizemi a touhami našeho srdce.
 
Přehled Vlny LAMAT 13/3 - 25/3
 
LAMAT 1
MULUC 2
OC 3
CHUEN 4
EB 5
BEN 6
IX 7
MEN 8
CIB 9
CABAN 10
ETZNAB 11
CAUAC 12
AHAU 13 - galaktický portál
 
GALAKTICKÉ PORTÁLY – Dny, ve kterých proces rozvoje na Zemi postupuje podle práv nezávislé dynamiky a dny, ve kterých zaznamenáte přímý účinek energie z Kosmu. Tato pole v modulu Tzolkin odhalují velmi subtilní VEDENÍ s dokončováním korekcí pomocí kosmických Energií. V těchto dnech je síla dopadu Energie mnohokrát větší. Můžete sledovat kontinuitu např. se sluneční aktivitou, fázemi měsíce.
 
 
 
Copyright © 2018 mayskykalendar.blogspot.com 

Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com