životní mapa...

19.04.2016 19:35

DANA JANÍČKOVÁ ve zlínské ARKÁNĚ...

26. dubna 2016
Beseda "Životní mapa"

https://www.zivotnimapy.cz
18:00 hod
 

Životní mapa je unikátní komplexní metodou pro děti i dospělé, která dokáže objevit, analyzovat a popsat skutečné příčiny stavů a situací, ve kterých se aktuálně nacházíme. Je velmi rychlá, přesná.  Dává okamžité diagnostické výstupy a zároveň konkrétní kroky k řešení.

Velmi rychle a jednoduše Vám například ukáže souvztažnosti příčin a následků a jejich přenosů v rodině. Umožní Vám procítit skutečný stav věcí, odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj.
 

 

Dětská životní mapa

Dětská životní mapa přináší rychlou a účinnou pomoc rodičům a jejich dětem. Diagnostikuje celou škálu problémů a dává ihned konkrétní návod k řešení. Odhaluje a řeší příčiny v narušené komunikaci.

Dětská životní mapa je velmi cenná nejen při řešení aktuálních problémů, ale je významnou pomocí jako prevence problémů a konfliktů budoucích. Dokáže například již v předškolním věku odhalit možné směřování k různým druhům závislostí v pozdějších letech.

Dětská mapa je určena pro děti od 3 let. Je definována jako projektivně – diagnostická metoda. Dítě maluje, povídá si a je provázeno procesem, který má svou konkrétní metodiku. V průběhu tohoto procesu vzniká diagnostika s konkrétními výstupy pro rodiče. Děti celému procesu rozumí, mají z něho dobrý pocit a vidí, že je středem pozornosti v průběhu diagnostiky a není opomíjeno ani při výstupu rodiči.

 

Dětská životní mapa pro dospělé

Metoda Životních map není určená pouze dětem, ale funguje skvěle i pro dospělé, kteří chtějí změnit svoje životní postoje a přístup. Programy přenášené generačně nebo na základě traumat z dětství (a to obvykle z dětství do dvanácti let) nás skrytě ovlivňují po celý život.

Tím, že se vrátíme při kreslení mapy do dětství do konkrétního období, kdy jsme si tyto mechanismy vytvořili a na základě mapy si je uvědomíme, začne se měnit nejen naše chování, ale především my sami. Konečně se nám uvolní cesta ke spokojenějšímu životu.

 

Osobní životní mapa

Osobní životní mapa umožní zbavit se starých zátěží, pochopit principy opakovaných chyb, kritické životní body, životní cíle, skutečné přínosy událostí a jevů. Velmi rychle a jednoduše nám ukáže souvztažnosti příčin a následků, proč a jak jsme se kde rozhodli. Dokáže odhalit podvědomé procesy, které omezují náš rozvoj. Její výhodou je, že pracuje s naším životním příběhem jako celkem, nikoliv pouze vybraným časovým úsekem.

Uvidíte, jak vypadá vaše mapa života. Osobní životní mapa je přínosem pro všechny, kteří nevědí kudy kam, kteří hledají změnu, nebo si jen chtějí utřídit svůj život jak po rodinné, psychické, zdravotní či pracovní stránce. Její princip je uplatnitelný pro každého bez rozdílu. Velkou pomoc v ní nacházejí například ženy, které končí mateřskou dovolenou a hledají svou novou životní roli, ženy – manželky podnikatelů, které potřebuji najít své vlastní hodnoty. Muži, kteří hledají své vlastní životní rámce.

Ale i ti, kteří jsou chyceni ve spirále neúspěchu, nebo kteří sice mají finanční úspěch, ale hledají vlastní naplnění a vnitřní spokojenost. Pro nás samotné byl hlavním přínosem okamžitý obrat fungování od druhého dne po projití vlastní Životní mapou a pochopení toho, proč, co a jak jsme žili a díky tomu mohli uskutečnit potřebné změny…Je určena k poznání sebe sama jako osoby. Najdete v ní vše, co potřebujete k vlastní stabilizaci a restartu svého osobního života.

 

Partnerská životní mapa

Je skvělá pro řešení partnerských nesouladů. Dokáže najít krizové body a jejich příčiny. Dokáže odhalit disharmonie a nefunkčnosti v partnerství a poskytnout prostor pro zamyšlení nad tím proč a co dál…

 

Cena 120 Kč