ŽENA - LÁSKA

25.11.2014 08:16

Náhodným pohledem do lunárního kalendáře Krásné paní se TADY A TEĎ dělím s velmi zásadní informací dnešního dne...tento svět si začíná uvědomovat význam Ženy pro Život na Zemi. Po mnoha tisících letech konečně spěje k rovnováze, k propojení protikladů, ke spojení ženské a mužské energie v Jednotu. JE TO NOVÝ SVĚT - ŽITÝ V CELISTVOSTI...

Ať již vědomě či nevědomě byl vyhlášen 25. listopad za SVĚTOVÝ DEN PROTI NÁSILÍ NA ŽENÁCH.

Vědomí lidí se posouvá...

Děkujme co nejčastěji za milosrdenství, jež se nám všem dostává v toto období.

Prosme i děkujme denně za naše probouzení...

Posílejme denně Čistou Lásku Sobě a všem lidem, Ženám, Mužům, Dětem, do všech koutů světa na planetě Zemi...


Děkuji...

 

S Láskou a Vděčností Věra