JSME OPRAVDU DOSPĚLÍ?

11.03.2019 05:09

Srdečné pozdravení vám všem, milovaní!

Rituály, Obřady, Zasvěcení...velké téma i dnes...

Co všechno se uvádí pod pojmem rituál si můžete sami nastudovat na internetu. Ať se nezdržujeme zbytečnou teorií.

Jakéže rituály, jaké obřady, jaká zasvěcení?

Ty zcela původní, nejpůvodnější, které máme všichni uloženy v naší buněčné paměti.  Ty, které nám v dnešní společnosti velmi chybí a jsou tolik postrádány ve vývoji člověka v harmonickou, šťastnou bytost, veskrze sebe-přijímanou.

Nedávno jsem byla účastna rozhovoru...Proč je mezi lidmi tolik nepřijetí, proč nás ve všech vztazích trápí tolik vzdoru, odporů, boje a nesouladu? Když se ponoříme hlouběji pod povrch běžného vnímání typu - to oni... vynoří se nám vzpomínka na zcela běžně vykonávané a vědomé zasvěcovací rituály, které jsme v dávné minulosti podstupovali. Velmi osobní rituály, které vymezovaly jisté mezníky v životě každého z nás a dávali našemu životu smysl, úctu, respekt, integritu a především moc a sílu Sebepřijetí. Jak zásadní pro zdravý vývoj jedince.

 Následně vidím obrazy bezcílně plynoucích zástupů lidí, velkých i malých, mužů i žen, kteří usilovně až zoufale vyhledávají všechny možné způsoby zábavy, jak překrýt svoje pocity nedostatečnosti, malosti, smutku a pocitů nesebehodnoty, které mají za následek neschopnost žit v harmonických vztazích - partnerských a všech ostatních! Začíná to od mala...děti, které si všemožnými způsoby hledají únik před pocity neporozumění, osamocení a oddělenosti od svých blízkých a opravdového světa, ač ve skutečnosti touží po životě plném posvátných kontaktů a cituplných výměn s lidmi kolem...

Děti hledající zapomnění před soudobou realitou života, kterou je nezájem...nezájem o potřeby jejich duší a těl..Je velmi  málo opravdu dospělých rodičů, kteří jsou schopni uspořádat si svoje priority a najít  si čas se se svými dětmi bavit tváří v tvář a pravdivě.

Kolik rodičů je dnes v plném kontaktu se svými dětmi natolik a vědomě, že pokládají za samozřejmost svým dětem vysvětlovat, co se děje s lidskou bytostí během jejího vývoje. Na mysli mám vnitřní i vnější zrání  člověka od malého dítěte a sdílení toho všeho se svými dětmi, Rozhovory o tom, co sebou přinášejí jednotlivé vývojové etapy.

Kolik z nás otevřeně a láskyplně vysvětlilo svému dítěti v pravý čas přirozené jevy, které děti velmi brzy vnímají...např. rozdílnost pohlaví... Kolik rodičů pokládá za důležité si vytvořit čas pro vnímání fyzických, mentálních a duchovních proměn svého dítěte a prožívá je s ním na prvním místě! 

Zmiňuji zde rituály, které nám častokrát chybí po celý zbytek života, pokud je zanedbáme. Můžou být zcela nenápadné anebo naopak slavnostní. Tak jak nám to vyhovuje.

Například:

Rituál prvního úsměvu...Rituál zvaný "už paseme koníčka":-))) Rituál prvního posazení...Rituál prvního zoubku, který s úctou a v radosti zaznamená komunita, do níž se dítě narodilo. Rituál prvních krůčků, který s dítětem oslavíme třebas rodinným kruhem plným radosti!  Spousta rituálů, které jsou velmi osobní a pro každou rodinu specifické.

Rituál, který bychom měli rozvíjet všichni po celý život a je nám všem společný, je stále přítomný a vědomý "rituál" Všeobjímající Lásky! 

A také nezapomínejme na rituál Úcty a Respektu, kterým dítěti beze slov předáváme Lásku, Úctu a Respekt k Sobě. Lásku a Přijetí Sebe, svého Těla jako velkého daru, bez kterého se žádný z nás neobejdeme. Rituál vyjadřující výjimečnost malého človíčka, který se narodil jako bytost oplývající posvátnými znaky budoucí ženy nebo muže. Běžné jsou mezi dětmi zvídavé otázky k jejich fyzické rozdílnosti...A konečně rituál péče a ochrany svého těla zdůrazňující Jedinečnost a Posvátnost každého z nás! 

Ze spousty vědomých rituálů bych ráda zmínila ještě ty, které jsou zásadní pro zdravý a svobodný vývoj člověka. Je to období, kdy se z malého dítěte vyklube člověk se svou vlastní vůlí, pokud jej podporujeme ve svobodném a samostatném vývoji. Toť rituál, který bych obzvlášť vyzvedla. Už ne to malé dítě, které je na nás více či méně odkázáno, ale chlapec...děvče, které má své sny a představy, vlohy pro něco, co se může zcela odlišovat od zájmů rodičů! Rituál, který uctí vědomí rodiče se svými dětmi, když mají sílu je nechat kráčet jejich vlastní cestou a ještě je pro to oslavit!!! Anebo společně prožít rituál, který vychází ze zájmu naší ratolesti:-))) A tím opět vyjádřit velké Přijetí a Úctu k tomu, jaké je, k jeho Jedinečnosti a Kráse.

Milovaní, jeden z velmi posvátných zasvěcovacích rituálů - obřadů, který běžně oslavovali  a oslavují dodnes všechny přírodní národy a komunity...čas, kdy se z děvčátka rodí Žena a z chlapce Muž, se všemi fyzickými, mentálními a duchovními znaky. Jejich uvítání a Přijetí do světa dospělých, jejich začlenění do života rodiny či komunity se všemi právy i odpovědnostmi! Hluboké a otevřené rozhovory na všechna témata, která do tohoto období náleží. O proměňujícím se těle, o jeho nových pocitech a citech, o touhách, o zájmu o druhé pohlaví, o nejrůznějších tématech mezi nebem a zemí, o nových zkušenostech a odvahy je podstupovat a nést za ně odpovědnost, otevřít se s důvěrou v nové a neznámé, žít s odvahou a s vědomím sounáležitosti, vždy a všude v Čisté Lásce k Sobě !!!

Pak vidím nový svět...lidé už se nebudou více za nic schovávat, ale naopak - Muži hrdě a Ženy s půvabem a všichni společně a s Úctou si budou tvořit Vědomý Život...

ZASTAVME SE NA CHVÍLI A NACIŤME SE - JSME OPRAVDU UŽ DOSPĚLÍ?

Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova