žádná hierarchie...

17.02.2017 22:03

KRYON...

Moji drazí, neexistuje žádná hierarchie. Dokážete si představit, že tu není nikdo, kdo by tady tomu šéfoval? (Kryon se směje.) To je lidský atribut, chápete to? Abyste mohli něco společně vytvářet a vykonávat ve skupině, potřebujete k tomu určitou strukturu. Je to lidské a vyskytuje se to všude. Vždy tomu někdo šéfuje a nese zodpovědnost. Vždy. Je jedno, kam jdete nebo co děláte, dokonce i prostý muž na poli – někdo jeho pole vlastní, někdo je za něj zodpovědný a musí se o něj starat. Dokonce i uprostřed oceánu je někdo zodpovědný. Možná řeknete: Je to Neptun (Kryon se směje), nebo teď je to spíš Matka příroda. Vždy nad vámi existuje určitá moc. A vy tuto hierarchii přenášíte na Boha. Dokonce jste vytvořili hierarchii i pro anděly: máte vzestoupené mistry, archanděly, kteří jsou zodpovědní za jiné. Máte knihy a filmy o andělech a ptáte se: „Kdo komu velí, kdo je komu zodpovědný?“ Oni se však nezodpovídají nikomu.

Struktura Ducha nebo Boha, jak mu říkáte, je jiná, než jste si kdy dokázali představit. Zodpovědné je jen vědomí a toto vědomí je také rodinou. Je těžké vám popsat tento multidimenzionální aspekt, který neznáte. Zkuste si představit, že by existovalo vědomí, které by měl každý – a všichni byste byli zodpovědní. Kdybyste to tak měli, pak by neexistovaly žádné jmenovky, neexistovaly by žádné vyšší a nižší pozice, žádné instituce. Věděli byste, co je třeba udělat a udělali byste to okamžitě společně s ostatními, protože byste byli všichni společně zodpovědní. Věděli byste, co je třeba udělat a společně jako celek byste přišli na řešení. To je způsob jednání Boha. Andělské bytosti nemají žádnou hierarchii. Mluvíte o archandělu Michaelovi, ale Michael by byl první, kdo by vám sdělil, že nic takového neexistuje. Respektuje ovšem fakt, že z toho hierarchii děláte, aby to pro vás bylo snadnější a pohodlnější v 3D. Víte, nastal čas, abyste se vymanili z omylů staré energie, kdy jste vše, co souviselo s lidskou přirozeností, přenášeli na Boha.

Zdroj: www.transformace.info