za všechno se platí...

18.02.2017 14:18

KRYON - Staré paradigma: za všechno se platí...

Bod číslo tři. Abyste něco dostali, vždy za to musíte něco zaplatit. Toto přesvědčení aplikujete absolutně na všechno ve svém životě. Dokonce i fyzika nahlíží určitým způsobem na to, jak věci ve 3D fungují. Neexistuje nic jako volná energie, ale prostě energie, která mění svou formu. Vždy musíte zaplatit nějakou cenu. Abyste se dostali z místa A do místa B, musí existovat nějaký způsob, jak se tam přemístit. I ve fyzice se takto musí energie přesouvat. Na všechno (u vás) existuje „platební plán“. A vy jste i tohle aplikovali na Boha… opravdu jste to aplikovali i na něj.

Nyní přichází tvořivá síla vesmíru a vy se jako první hned zeptáte: „Co mám udělat?“ Když vydáte svou energii, když počítáte korálky na růženci nebo něco uděláte, pak to pro vás znamená, že Duchu platíte, abyste v očích Boha dobře obstáli. Dovolte, abych vám něco sdělil: Narodili jste se jako velkolepí a dokonalí – a takoví jste navždy! Nemůžete udělat nic, čím byste se očím Stvořitele znelíbili. Ach, můžete zklamat sami sebe nebo společnost, protože jste tady z určitého důvodu a existuje tady to testování energií. Možná jste udělali nějaké zvláštní rozhodnutí, které ostatní lidé nevidí rádi. Ale Bůh vás miluje všechny stejně. Slyšeli jste to? Až zemřete a energie se na určitou dobu přemístí na mou stranu závoje, než se zas vrátíte (na Zem), pak se tu koná oslava, která oslavuje, co jste udělali, totiž že jste znovu prožili život na planetě a stali se další součástí puzzle. Každý člověk je oslavován, od ministra až po vězně. Slyšeli jste to? Tohle vám rozum nebere, že? Pro vás to takhle nefunguje. Když to posloucháte, někteří z vás si pomyslí: „Ale vždyť musí existovat nějaký trest nebo nějaký způsob odplaty. Za všechno se přece platí.“ Ne, nemusí. Jste na této planetě s určitým záměrem a nemuseli jste nikomu nic platit, abyste sem přišli. A nebyl to ani žádný trest. Proč všemu, co se děje, připisujete pozitivní nebo negativní energie? Děláte to a je to lidská přirozenost. Každá duchovní organizace zdůrazňuje, že je třeba něco dělat, abyste získali přízeň Boha. A vy se pak ptáte: „Dělám to správně?“ Ach ano, děláte to správně – tím, že tu sedíte a milujete Boha.

Existují a budou existovat i nadále určité společnosti, ve kterých se duchovně zaměření lidé chovají jako děti, které o tom nevědí o nic víc. Stále se budou objevovat šarlatáni, kteří to budou vědět mnohem, mnohem lépe a budou vám tvrdit, že vám za určitý obnos odpustí vaše hříchy, abyste se dostali do nebe a dokonce, že budete mít i přednost… A už jim dáváte peníze. To se děje pořád, ještě i dnes. Drahé staré duše, propusťte toto paradigma jakýmkoli způsobem, jakým dokážete. Až vám někdo bude vykládat o odměně, trestu a odplatě a půjde o Boha, pak jim sdělte, že jste součástí rodiny a že už jste zaplatili. (Kryon se směje.) Právě teď existuje tolik lidí, kteří klečí a v modlitbě se obracejí na Boha otázkou: „Jak bychom se mohli očistit v očích Boha?“ Nevědí, že nikdy nebyli špinaví, hříšní. Kdo jim řekl, že jsou poskvrněni? Proč by měli být? Osvoboďte se od tohoto paradigmatu, překonejte ho. Narodili jste se jako velkolepí, jako rodina a jste čistí… navždy!

Celý článek: www.transformace.info