VZESTUP POSVÁTNÉHO ŽENSKÉHO PRINCIPU***

14.05.2018 12:31

LENKA SÝKOROVÁ - VZESTUP POSVÁTNÉHO ŽENSKÉHO PRINCIPU...

Vážení Milovaní,

nacházíme se v čase docela hlubokého duchovního a fyzického obrození, ti, kteří jdou cestou nezištné služby. Mnoho takových duší je nyní připraveno vstoupit do ještě hlubší vnitřní svatyně bez ohledu na vnější události, situace nebo podmínky. Pokud si uvědomíme, že jsme zde, abychom vyjádřili plné ztělesnění bezpodmínečné Lásky, není nic důležitějšího a ego už nemůže vládnout. Čím více posilujeme realitu pravé Lásky, tím více pomáháme kolektivním změnám. Jsme na pokraji něčeho zcela nového a pamatujte, že realita, ve které žijeme odráží stav našeho Vědomí.
 
V těchto fázích Vzestupu se lidé budou učit, co je důvěra a nezávislost, co je to svoboda, být svobodný a svrchovaný Bůh a vyjádřit svoji jádrovou podstatu. Zdrojový kód Jednoty obsahuje porozumění, že se lidé spoléhají na sebe bez negativního ega a nenávisti a žijí v komunitě bez ega. Ve snaze o budování Jednoty se učíme porozumění, že komunita je duchovní princip a také realita. Převýchova lidských hodnot by měla sloužit k posílení veřejnosti a toho, co lidé vyzařují, nikoliv k posílení svého jména jako součást změny paradigmatu. Dochází k rozbíjení dynamiky kontroly a jakékoliv kontroly v našich životech, protože energie Božského Ženského principu tlačí všechno kupředu.
 
 
Stará Země, staré paradigma skončilo, možnost reinkarnace skončila. Spoustu lidí spí a jejich Vědomí je znehodnocené, takže je pro ně těžší opustit staré myšlení a starý způsob života a otevřít se vyšší realitě, kde existuje svoboda a svrchovanost, což je pro jejich myšlení něco velmi nového nebo nepředstavitelného, protože tato zkušenost zde nebyla eony let ani na osobní ani na kolektivní úrovni, ale ve Vesmíru nejsou věci fixní. Převážná většina funguje ve staré holografické realitě, ale stará Země se rozpadá. Ti, kteří se pohybují na těchto nízkých frekvencích nemohou vidět, jak skutečnosti vypadají. Někteří z temné strany se rozhodnou pro Světelnou cestu a Světelné tělo, protože si uvědomí, že vysoké energie podporují pouze zážitky a zkušenosti Nové země – zrod nového galaktického člověka. 
 
Destabilizace a rozpad nižších úrovní pomáhá našemu Vzestupu. Vzrůstající energie a tekuté Světlo destabilizují starý způsob myšlení a bytí u lidí, kteří vzdorují změnám životního stylu. Nové úrovně jsou velmi důležité pro tělo, protože dochází a bude docházet k mnoha aktivacím. Karmické smlouvy musí být ukončeny. Proto jsme zaměřeni na to, abychom odvedli pozornost lidí od starých kódů přesvědčení a myšlení, od kontrolních programů směrem ke svobodě.
 
Podporujeme svojí energií a svým životem zrození Nové Země, a je nám zcela jedno, jestli jste soustředění na cenzurování sociálních sítí nebo se zaměřujete na zboření pyramid. Můžete vytáhnout zástrčku internetu, ale telepatie je na vzestupu a my budeme vždycky vytvářet vyšší časové osy, aby ti, kteří chtějí být u znovuzrození Matky Země, mohli zažívat společně s námi svobodu Kolektivního Vědomí. Je zde spoustu lidí, kteří jsou schopní pomáhat skrze soucit a Lásku těm, kteří se zavázali dělat změny ve svém životě.
 
Učit se spíše než ničit.
 
Jsme v době propojování starého s novým. A my se vždycky díváme na problémy ve světě z vyšší perspektivy, protože existují úrovně příčin, a tak je spoustu věcí odhalováno. Jsme na konci jednoho věku a počátku nového. Historie se mění, stejně jako můžeme číst o změnách v řecké mytologii nebo v bibli. Pád civilizace a zrod nové také popisuje Amorah Quan Yin ve svých knihách. S takovými přechody bylo v historii Země nebo jiných planet spojeno vždy mnoho nevědomí.
 
Před rokem 2012 jsme ukončili staré životy a od roku 2012 jsme zcela jiné bytosti. Zvládli jsme to a teď vše předáváme dál. Opravdu hodně se děje a ti, kteří pracují s planetární mřížkou, jsou velmi schopni stahovat vysoké energie. Společně se všemi pracovníky Světla a těmi, kteří se účastní společných meditací v neděli, táhneme za jeden provaz. Galaktická Rodina říká, že není důvod brzdit frekvence, které zvládneme. Pokud se ptáte na předpověď, máme před sebou spoustu tvořivých nádherných let. Každý, kdo se bude vyvíjet v souladu se Světlem, bude vždy podporován, protože pracuje přes svoji autenticitu, identitu, integritu a je v souladu se svým Duchem a Vědomím Krista.
 
V naší sluneční soustavě změnu planetární frekvence lze považovat za skutečnou událost – kosmickou událost a také chápat, že událost našeho nového života se pohybuje skrze nás, není to nic vnějšího. Být svědkem takové události je pro mě osobně výjimečná zkušenost, všichni jsme hráči této hry. 

Má práce je zaměřena na tvorbu a taková práce nikdy nekončí. Jsem nyní povolána podílet se intenzivně na kotvícím procesu, navštěvuji několik mých oblíbených míst, přírodních lay-markerů, které mají vliv na elektromagnetizmus, protože kosmické vlny zesilují. Většinou se nerada vracím zpátky do města, protože poslední týdny jsem tak okouzlena poznatky Stvoření. Miluji být v přítomnosti stromů, jsou to tak nádherná stvoření, často je objímám. Jsou planetární zásobárnou kyslíku, antény kosmických energií a kotví kosmické energie. Jsem tak vděčná za přírodu, kterou mnozí považují za samozřejmost a mé fotografie jsou jen malou snahou o zachycení krás. Nacházím radost a vděčnost bez ohledu na to, co se nyní děje. 
 
Musíme si uvědomit, že jsou zde duše, které jsou zarovnány s Božskou synchronicitou. To znamená, že se mohou pohybovat současně s tímto kosmickým novým cyklem. A jsou zde duše, které dokončují své staré inkarnační smlouvy, protože možnost reinkarnace byla na Zemi ukončena a tato současná koexistence těchto proudů Vědomí s ohledem na to, že se nic takového dříve nestalo, s ohledem na falešně interpretovanou bibli, s ohledem na strachy, vytváří teď trochu více oddělení. Lidská mysl s ohledem na zničenou DNA, není schopná zatím se soustředit na nejdůležitější věc, a to je jít v proudu s frekvencemi, aby mohl být vytvářen nový osud v souladu s Božskou ekologií a tvořen vlastní návrh, vlastní design nového života, což zahrnuje čištění současného života. Touto zkušeností procházíme všichni. Nikdo není osvobozen. Vytváříme čistou krystalickou podstatu života. Sdílíme svoji vlastní cestu jako možnou inspiraci, ale samozřejmě každý má jiné životní cíle a vize, přesto existuje jakýsi společný postup, jak prožívat sebe jako život, podstatu, esenci a mnoho lidí stále není připraveno žít takovýto úplný život, proto je zde spoustu dobrovolníků, kteří zasívají semena nového života, Nové Země.
 
Prošlapali jsme cestu. Nová Země je zkušenost energetická i fyzická a už není a nebude schopná udržet život v nízké hustotě, proto je kultivování životní síly prioritní věc, protože máme před sebou opravdu silný několikaletý průchod a co se stane, když těla nebudou připravena? Další život by byl velmi náročný. Je zde tolik informací, jak obnovit tělo. Lidé zkoumají životy na jiných planetách, životy druhých, místo, aby se zaměřili na svůj život. To je vyhýbání se svému bytí, tak aby se začaly dít krásné změny, aby mohla být dokončena karma, takže vybírejte pro sebe jen to nejlepší. Velké rozdíly ve vibracích, v šířce frekvenčního pásma, způsobují, že si lidé nerozumí. Nechápou realitu, kterou vytváříme, což způsobuje mnoho nedorozumění, sdílí své vlastní perspektivy, to je svobodná vůle každého, ale je důležité rozlišovat, zapojit Božskou logiku. Z vlastní zkušenosti vím, že jakmile objímám přírodu, jsem na 100 % napojena na kód života a probouzím se k ještě větší magii.
 
Jakmile se setkáme s naší Já Jsem Přítomností, uvědomíme si egoistickou povahu versus pravé kouzlo Ducha Svatého. Jakmile je Duch Svatý ztělesněn skrze nás, stáváme se jiskrou, plamen bohyně a Ženský princip, který si pamatuje skutečný původ Božské Lásky, lůno Božské Matky. V tomto posvátném prostoru neexistuje rozdělení pohlaví. Je to čistá životní síla v muži i v ženě. To je zrod Božské síly – forma Božskosti obsažena v člověku. Všichni nyní pracujeme na tom, abychom osvobodili tuto Bohyni uvnitř nás, a to se děje pouze skrze srdce naplněné Láskou přijmutím stínů v souladu s integrovanou polaritou. Tato esence uvnitř nás chce zažívat svobodu, a to je velká učební lekce pro lidstvo. Posvátná Ženská praesence odešla, aby se nyní opět vrátila na Zemi. Je to energie života postavená na ženské moudrosti, síla, která z nás dělá svobodného a svrchovaného panovníka.
 
Když jdeme hlouběji a hlouběji, jsou nám překládány strachy a obavy, včetně nevyvážených vztahů, aby bylo odhaleno všechno, co není naší pravdivou povahou. Jakmile se v nějakém našem vztahu včetně vnitřního alchymistického vztahu objeví něco, co nám zrcadlí, měli bychom se tím zabývat spíše než uniknout z této konfrontace prostřednictvím nějaké práce a odkládat to, co potřebuje být odhaleno a uzdraveno. Čím více jsme odvážní podívat se do své hluboké temnoty, tím více odměn budeme sklízet. Čím více jsme sjednoceni, tím více vše zjednodušujeme. Abychom se stali svobodnými, musíme se osvobodit od všech tužeb, očekávání a lineárních iluzí včetně toho, jaký má kdo názor na alchymistický vztah, srovnávání a přijmout svou zcela jedinečnou cestu. Jakmile se lidé probudí zcela k mužskému a ženskému Osvícenému Božství, jsou připraveni jít spolu životem.
 
Srdce veškerého Universálního stvoření, srdce Vesmíru, se nachází v srdci Bohyně. Jedná se o Božské Ženské Principy samotného Božství. Síla veškeré tvořivé inteligence se nachází v srdci Bohyně a rodí se z čisté Lásky. Brána k této nekonečné síle je v našem srdci. Je to hlavní přístupová Brána k vyšším dimenzím. Jakmile muži i ženy integrují a uzdraví zraněné ženské energie, srdcová čakra se rozšíří na srdce Bohyně. Jakmile se spojí tato síla s lidským potenciálem, tato rezonance se začne projevovat v životě jako dokonalost ve vlastním životě i ve světě. Lidé integrují mužské a ženské energie do celistvosti, protože tato příprava předchází osobnímu Vzestupu. Jakmile je dokončen planetární Vzestup, sloupec čaker se stane jedním sloupem Světla, který je spojen s kosmickým srdcem a Universální maticí. Tento proces je dokončen, jakmile jsou v rovnováze vnitřní mužské a ženské energie v rámci rolí a kódů přesvědčení.
 
Bez ohledu na inteligenci a Vědomí, všichni jsme schopní prožívat život v souladu s přírodou – přírodními zákony. Bez ohledu na inteligenci a Vědomí, všichni jsme schopní přestat ubližovat sobě navzájem a planetě. Neexistuje žádný způsob, jak zastavit záměr Stvořitele, aby na planetě byla ukotvena Jednota. Neexistuje žádný způsob, jak zastavit rozšiřování Vědomí. Neexistuje žádný způsob, jak zastavit telepatii.
 
 
Květen je krásný čas zbavit se myšlenek na přežití, zbavit se strachu z neznámého a uvědomit si, že náš Duch nás vždycky vede a hledá způsoby, jak nás podpořit a povzbudit. Chce, abychom vyjadřovali více Lásky, více sebeúcty, více tvořivosti. Naučme se naslouchat těmto pocitům. Posílám všem pozdravy. Vděčnost a poděkování za podporu této práce, za šíření těchto důležitých informací včetně denních Mayských Zpráv. Mám velkou úctu ke strážcům mayské moudrosti a channelingům Theresy Crabtree. Mnozí vidí v každodenních Poselstvích velkou pomoc v této době. Můžeme se také spojit osobně na kurzu arteterapie nebo přes skype v případě poradenství. Informace jsou na mých stránkách. Jsem velmi vděčná, že se mohu s vámi spojit tímto způsobem. Mnoho milující Lásky a krásný měsíc Lásky!
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka
 
14/5/2018 © Lenka Sykorova mayskykalendar.blogspot.com
Vděčnost a poděkování za podporu.