VÝSTUPNÍ BOD Z PROGRAMŮ HOLOGRAMU.

03.12.2018 10:52

LENKA SYKOROVÁ - VÝSTUPNÍ BOD Z PROGRAMŮ HOLOGRAMU...

Vážení Milovaní Vzestoupení,
 
vítejte u dnešní duchovní zprávy, která je víceméně shrnutím. Poslední roky jsem se intenzivně nořila do Božské práce a zkoumala principy Božského sjednocení, což je základní princip vzestoupení fyzického těla. Je to nezbytný proces, který musíme podstoupit, každý svým způsobem. Je nejvyšší čas odkrývat tyto principy a znalosti, protože hmota, která zde existuje, je velký podvod. Je zde velmi dlouho a nyní nadešel čas odhalení, což je naše aktuální práce skrze nás a jsme také více tlačeni ztělesňovat skutečnou integrovanou svrchovanost. Svrchované bytosti fungují prostřednictvím primárního příběhu Zdroje. Mnoho z nás to dělá, nikoliv jen myslí nebo rozumem, ale doslova budujeme nové Světelné dálnice, pomocí svého Světla a Božských informací na základě multidimenzionálních poznatků, které neustále rozvíjíme jako prorok vizionář, který překračuje Závoje velké Iluze pomocí buněčného Vědomí. Tyto poznámky a tyto poznatky jsou shrnutím pozorování během posledních 7 let a přirozeně také na základě celoživotních zkušeností. Poznámek je dnes opravdu hodně, jsou to poznatky, které nikde nenajdete, v žádné knize. Jsou to velmi důležité poznatky z osobní zkušenosti Vzestupu.
 

 

Velkým podvodem je, že si lidé myslí, že dostanou odpovědi od prvotního Zdroje nebo od Andělů apod. Ve skutečnosti jsme přišli zbořit tuto zeď přesvědčení, lží a podvodů. Suverénní bytost je spojena se svým vlastním vnitřním zdrojem, Božskou esencí, kterou všichni jsme.
 
V aurickém poli lidí existuje velmi mnoho astrálních trosek. Je to velké dílo zmatku, který byl budován velmi, velmi dlouho. V mnoha oblastech jsou lidstvu prezentovány jako skutečná realita, kterou lidé přijali jako svůj domov. Ve skutečnosti návrat ke Zdroji je návrat k sobě jako hologramu Zdroje. Lidé v této době dostávají mnoho informací, že se musí změnit, ale ve skutečnosti to není nic jiného než tvoření vlastní pravdy, vlastní cesty Světla s využíváním svého vnitřního potenciálu. V této oblasti zde existuje tolik astrálního zmatku a toxického odpadu, co mnoho lidí produkuje a do čeho jsou zahaleni a přes tyto Závoje filtrují znalosti a informace, což způsobuje mnoho zmatku. Jsou to věci, které nepotřebujete. Je zde velké množství nebezpečných vlivů, které vychází z astrálních programů, které jsou součástí neviditelné sféry 4. dimenze, což mnozí můžete vnímat jako externí hrozby na fyzické úrovni. Ale právě tyto skryté hrozby jsou tak dobře skryté a naprogramované, takže jsme je přijali jako přirozené právo. Lidé si v tomto životě nevzpomínají na svůj primární zdroj, který je přirozenou a organickou zkušeností, ale hledají externí zdroje, což je v tomto světe masivní.
 
Je o nás shromažďováno mnoho informací také pomocí dronů, ale existují mnohem větší hrozby, než shromažďování informací o nás. V roce 2011, když jsem byla povolána sloužit velké průkopnické misi, začaly pro mě roky postupného odhalování velkého podvodu. Na základě mnoha poznatků během těchto let vidím Světlo pravdy, kterým se mnoho lidí nezabývá a tak to není součástí jejich přirozeného života nebo každodenního procesu poznávání. Jsou to víceméně intuitivní dárky, které mnozí nedostávají, což je tak jak to je, protože nejsou v prostoru tvoření šablony nového člověka. Ale energie se právě na konci roku 2018 mění. Osobně toto energetické stoupání velmi vnímám. V mé osobní astrologii se nachází Střelec a tedy Jupiter jako vládnoucí planeta, která mi pomáhá věnovat se vědění a moudrosti skrze čistého Ducha. Je čas hlubokého hledání lidské pravdy a odhalování naprogramované reality, která je naprogramovaným hologramem. Tento hologram můžeme přirovnat k bublině, tedy předmětu, který má kolem sebe jakýsi obal. Zatímco realita Zdroje nemá žádný obal, má spirálový charakter. Realita sama o sobě má spirálový charakter ( viz mléčná dráha, galaxie, atd.)
 
V naprogramovaném hologramu je realita vytvořena jako kruh nebo koule a tedy tato koule je konečná forma vyjádření s jakousi neprostupnou membránou, přes kterou nelze projít a to je to, co způsobuje recyklaci životů. Nicméně zde existuje Duch, Duch uvnitř nás, jehož přirozená cesta je spirálový vývoj. Realita, kterou tvoří čistý Duch je čistá podstata života. Život v přírodě. Když se podíváte například na Fibonacciho sekvenci, je život přirozeně manifestován přírodou jako tzv. zlatá spirála. V naprogramované realitě se lidé cítí jako bezmocní, necítí připojení ke svému vnitřnímu zdroji a to vnímají jako jakousi omezenou stěnu. Uvnitř této bubliny se můžeme pohybovat všemi směry, ale nemůžeme proniknout nad rámec.
 
Zákony a principy Tvorby se řídí Universální silou Světla jako povahou pravdy, kde realita je tvořena jako spirála. Pokud se tedy nepohybujeme životem spirálně, nejsme součástí spirály vlny, která je pohybovým výrazem nového člověka, který má ve skutečnosti organickou povahu čili je součástí přírody. Lidé, kteří jsou přesvědčení, že jsou součástí naprogramované reality jako něčeho skutečného, hrají omezenou hru na omezeném hřišti, což není přirozené. Pro naprogramovanou realitu používáme slovo Iluze, v níž to, co duše zažívají, není kód nebo povaha primárního Zdroje.
 
Dokud se nestaneme suverénním člověkem, nebudeme mít přístup k tomuto kódu, k těmto znalostem a k této možnosti opustit stěnu nebo membránu bubliny, ale budete stále narážet do jejích stěn. Lidé, kteří zažívají věci stále dokola, způsobují recyklaci času v cyklických zkušenostech. Jedná se o opakující příklady, přehrávání programu dokola. Tento program vypadá jako vestavěný program soudného dne a napájí program, který je zcela mimo povahu organického života, přírodní životní síly, jejíž podstatou je čistý Duch. Jedná se o jeden z hlavních programů, který se nyní zastavuje.
 
Například Atlantský program, který se nyní ukončuje, je přehráván stále stejnými hráči v různých časových osách, a kteří se objevují na různých pozicích a to se stále děje v rámci naprogramovaného hologramu. Chcete-li prolomit tento hologram, její stěnu nebo membránu bubliny, musíte se dostat do těla takovým způsobem, abyste prolomili kódy tohoto naprogramovaného hologramu v těle. Prosím zapamatujte si, že neexistuje žádná jiná cesta ven, než tato.
 
Mnoho z nás, kteří drží tyto znalosti jako suverénní bytost neboli dobrovolník, jsou ve své podstatě Světelná bytost - duše svobodná a osvobozena od jakýchkoliv vnějších struktur, které by řídily náš život, které by manipulovaly nebo zneužívaly naši životní sílu pro jejich účely – právo světové moci. Tyto bytosti se v podstatě dobrovolně přihlásily a přináší dar skrze vlastní suverénní osvobození přes své tělo jako počáteční bod pomoci jiným bytostem, které možná nikdy nedostaly příležitost to udělat. Pokud jste se začetli do některých spisů od Dr. Nerudy na stránkách wingmakers, pak máte mnoho podrobných odpovědí na téma svrchovaná bytost napojená na inteligenci Zdroje. Neexistuje žádná jiná cesta, jak uniknout, pouze uznat vlastní přirozený způsob života, který musíte spustit uvnitř sebe. Stát se flexibilním a mocným pánem svého života. To je probuzení do jiné matice bytí tím, že vy prasknete membránu bubliny a projdete stěnou.
 
V současné době je to velmi důležité, protože jsme tak kolektivně bombardováni a zaplaveni informacemi, které zde mohou existovat nekonečně dlouho. To je důvod, proč jsem vedena tyto informace poskytnout zcela volně zdarma, jako pozvánku do nového lidského těla. Pokud mají tyto informace hodnotu pro váš život nebo spíše proces osvobození, doufám, že z toho budete těžit benefity, protože je to mé bezpodmínečné dávání, takže můžete přispět k vytváření toho, co dělám ze srdce. Zvolíte-li si právo svobodné svrchované bytosti, je to způsob, jak vyjádřit vděčnost jako energetickou reciprocitu. Je to způsob jakým na základě svobodné vůle oceňujete tuto práci. Záleží, jaký je váš žebříček hodnot v životě.
 
Toto odhalení, vystoupení z hmoty, je počátek nové svrchované skutečnosti. Rodíme se individuálně i kolektivně jako suverénní Božské bytosti.
 
Pro ztělesnění pohybu vpřed používáme vědomí odvahy. Jsou zde lidé, kteří používají psychické schopnosti jako vizionářský prorok. V dnešní době se slovo proroctví používá jako velmi znesvěcené. Bereme věci jako samozřejmost a házíme je všechny na jednu hromadu. Ale znalosti přicházející prostřednictvím vnitřního zdroje jsou zde velmi důležité. Nikdo vám nemůže zprostředkovat Osvícení, nikdo to za vás nemůže projít. Nikdo za vás nemůže integrovat suverenitu, to nefunguje. Dělím se o své zkušenosti. To, co vás přesune do nového, jsou zkušenosti a zážitky. Najděte si, co funguje pro vás. Jsme v čase, kdy musíme opravdu překonat všechno, co nás limituje, omezuje. Čím více hledáme pravdu venku, tím méně jsme uvnitř sebe, v našem vlastním jádru. Čím více hledáme pravdu venku, tím více se vzdalujeme od toho, co je naše vlastní pravda. Suverénní zkušenost je naše pravda. Byli jsme mystifikováni mnoha programy či Písmy.
 
V naprogramovaném hologramu je mnoho vrstev realit. Jsme přesvědčeni, že musíme projít lekce, musíme udělat krok, pak další krok a další krok, spojit se s učiteli nebo se stát léčitelem druhých. To je stále připojení k nízkému myšlení. Mnoho Mistrů zde vám říká, abyste se zklidnili, protože to vám pomůže odpojit se od naprogramovaného hologramu. Nejedná se o žádné vykoupení, ale každý má svůj výstupní bod, tzn. cestu ven. Kvůli tomu musíte pochopit svrchovanost a suverenitu. Nikdo vám nemůže dát konečnou pravdu, protože jinak zase čekáte na naprogramování a únik z této propasti. Musíte jít hlouběji a hlouběji, proniknout všemi Závoji, iluzemi, vrstvami, dostat se ke kořenům a vytvářet svojí vlastní realitu. Přestat si myslet, že jste jen chudák člověk, že jste bezmocní, jinak nebudete mít správné chápání kosmické pravdy, principů Tvorby.
 
Proto jsme mnozí tady, abychom přinášeli nové myšlenky, principy tvoření, tvoření života, které je uloženo v každém z nás. DNA byla tak zkreslená, proto mnoho lidí není schopno to rozpoznat. Vědět znamená mít Mistrovskou schopnost pozorovat, být Mistr pozorovatel. Klíč leží v těle. V naprogramované realitě lidé nemají přístup k Universálnímu Vědomí. Ti, kteří vytvořili naprogramovaný hologram, vzali pouze část Universální pravdy – použili věci jako reinkarnace, ale ta nebyla vytvořena jako spirála života, ale jako uzavřené kolo. Mnozí si myslí, že je to normální.
 
V momentě, kdy osvobodíte sami sebe a pochopíte, že jste Duch pohybující se po spirále tvoření, budete pracovat samostatně jako spirála života, protože jste Duch fungující v Duchu Svatém. Všechno bylo přijato správně – Andělé, Mistři, Akášická kronika, intuice, ale ve smyslu solárního loga se správně jedná o vnitřní Akášu, jako knihovnu suverénní bytosti, vnitřního Mistra, vnitřního Anděla. Nikdo jiný nemá přístup k vaší suverenitě. Zatímco New Age vytvořili přesvědčení, že každý může číst vaši Akášu. Samozřejmě, protože jsou zde čtenáři, kteří používají své psychické dary jasnovidnosti v rámci bubliny - naprogramovaného hologramu a uvnitř tohoto hologramu existuje mnoho vrstev této struktury. Jednou se mi stalo, že mě četla jedna osoba, spíše to bylo ze zvědavosti, protože ráda procházím různými zkušenostmi, necítila jsem žádné čisté energie té osoby a předpovědi byly nesmysly. Dobrovolné duše nelze psychicky číst. Co se týče predikcí, je to spíše dětská hra, čtení, které se skutečně později potvrdí.
 
Chceme-li podporovat cestu Božské pravdy, v první řadě se musíme vyladit na intuici, což je vnitřní znalost, vnitřní vyučování sebe sama, a to nás učí se osvobozovat skrze svůj vlastní vnitřní operační systém. Přístup k němu je pouze v reálném čase – v přítomnosti. JÁ JSEM PŘÍTOMNOST TEĎ A TADY. Říká se tomu ohnisko přítomnosti. Rozšíření sebe jako přítomnosti se děje uznáním přítomnosti v tomto naprogramovaném hologramu a nyní jsou mnozí chyceni v další pasti:jsme probuzení a čekáme. Pro mnoho lidí je velmi těžké přijmout, že žijí v naprogramovaném hologramu, že astrální roviny řídí jejich život, že jsou řízeni na fyzické i mentální úrovni.
 
Být suverénním panovníkem nestačí jen existovat v tomto hologramu, ale přenést svojí přítomnost na spirálu života, prorazit membránu bubliny, stoupat po spirále TEĎ A TADY a sladit se s Universálním životem čili Duchem Svatým kultivací své spirály, své životní síly v tomto současném fyzickém těle. Zarovnat se s Vědomím, které si uvědomuje, že stoupá po spirále, s vnitřním Duchem a tomu se říká tvořit nové tělo. Nové tělo funguje na bázi spirály, staré tělo funguje v naprogramovaném hologramu čili zemře a to se opakuje.

Je zde mnoho vizionářů, ale vizionář je dar, pokud se pohybuje mimo naprogramovaný hologram. To je skutečný dar kolektivu. Vidět za Závoj je dar. Účelem vaší současné cesty nyní je probudit v těle multidimenzionální poznávání, protože buňky v těle je to, co vytváří vaše fyzické tělo každý den. Naše Vědomí tomuto procesu pomáhá, iniciuje tento proces. Mohu říci, že jsem vizionář, protože vidím současný stav planety, lidí.
 
V tomto hologramu jsme do nedávna žili určitým způsobem, někde jsem bydleli, někde jsme pracovali, s někým jsme žili a zkušenosti z toho musíme přijmout – všechny aspekty, všechny fragmenty holografické reality jsou fragmenty součástí duše a ta se chce nyní osvobozovat. Osvobozovat se znamená zarovnat se se svým pravdivým Já, jádrem na bázi imploze Vědomí, kdy se všechno zboří dovnitř těla a je sjednocováno.
 
Také Vzestup zde existuje jako falešný program, který vám řekne, že stačí jen stoupat po žebříku nahoru, že se vracíte do nebe a budete zpívat aleluja a vzývat Anděly. Taková realita skutečně existuje a mnoho lidí tomu věří. Je to podvod New Age v rámci hologramu. Někteří řeknou: Nejsem spokojený s náboženstvím, ale tohle tvrzení New Age zní skvěle. New Age prodává kontrolu. Překonat tato přesvědčení je náročná cesta. Ne každá duše je tak odvážná opustit naprogramovaný hologram a svatostánek New Age. Před rokem 2012 nebylo možné vydat se cestou svrchovaného panovníka, protože to časová osa neumožňovala, takže lidé stále procházeli recyklačními programy. Ti, kteří boří mýty hologramu se nazývají dobrovolné duše, přichází s jinými zkušenostmi, jsou velmi odvážné.
 
Vraťme se k intuici. Lidé by chtěli dostat odpověď na nějakou jejich otázku a tak prosí Boha například o peníze. Bůh v hologramu není čistá Láska, čistá esence Ducha, čistá spirála života. Lidé, kteří jsou bohatí, mají tento prvek ve své inkarnační dohodě v rámci hologramu.
 
Pokud jde o čistou intuici, pak se pokuste zvládnout své vnitřní znalosti a to znamená návrat k podstatě esence, kdo jste a vaše intuice bude přirozeně proudit, aniž byste se museli ptát druhých lidí co máte dělat. Když se budete ptát Andělů, Nanebevzatých Mistrů, tak je to stále vnější zkušenost. Podobně jako čtení ezoterických materiálů byl počátečním bodem, ale spoustu z těchto materiálů neřeší svrchované sjednocení.
 
Jak mám tedy vědět co je pro mě to pravé? Co mám dělat? Především pracujte na tom, abyste se stali svrchovaným panovníkem svého života a řídili se vlastní intuicí a vizemi. Vaše cesta je uvnitř. To znamená úplné opuštění vnějších konceptů. Dlouho jsem byla Duchem vedena nekupovat si skoro žádné knihy. Teprve letos se ke mně dostalo spoustu knih, v nichž jsem našla více méně jakési potvrzení mé cesty. Měla jsem rozvíjet svůj vlastní vnitřní způsob vědění. To je naše vlastní dokonalost a cesta k suverenitě. Abychom mohli rozlišovat, co nebo kdo je suverénní, musíme se my sami stát suverénní a to je cesta. Probuzení se neděje přes noc. V roce 2016 jsem potřebovala velmi jasně spolupracovat se svým nefyzickým týmem, otevřel se mi postupně kanál pro jasnou komunikaci, byla jsem stažena z veškeré osobní práce ani každodenní Zprávy nebyly zveřejňovány. Musela jsem projít Bránou k suverénnímu přijímání telepatických myšlenek i obrazů. Bylo to tak velmi náročně na psychiku a nervovou soustavu, protože v tu dobu nebylo mé tělo ještě tak vyčištěno. Nechtějte, aby vám byly psychické schopnosti otevřeny nějakým člověkem a nechtějte ani vy sami otevřít si předčasně schopnosti přijímat informace, mohli byste se zbláznit. Mnoho lidí channeluje entity z astrálních úrovní, které nemusí dělat vše pro jejich nejvyšší dobro a můžete třikrát hádat, jak je to možné. Jejich Vědomí je na velmi nízké úrovni, jejich životní síla je nízká, nejsou suverénní.
 
Mistrovství intuice vychází zevnitř těla. Před tím budete muset odstranit mnoho konceptů New Age a očekávání snadných rychlých odpovědí hned. Nebo se rychle dostat na druhou stranu. Tělo si vše v podstatě řídí samo, když mu nasloucháte a nespěcháte na svůj posun. Mnoho signálů z éteru jsou manipulované věci. Vnitřní vědění je jediná věc, kterou můžete využít ke své suverenitě. Hlas uvnitř je stále jemnější, je to dobrotivá neutrální síla, která nepracuje ani pro Světlo ani pro Temno.
 
První probuzení je jen část, je potřeba vystoupit z ega, vyžaduje to hodně obětí pro iniciaci Ducha. Je to proces. Dáváte přednost vnitřnímu hlasu, rozvoji Vědomí, poznávání vědomostí. Psychické schopnosti jsou darem, který přichází postupně. Je to pochopení vnitřní technologie. Podle toho, jak dlouho jste se točili v inkarnačním kole, pak rozvíjení schopností může trvat o něco déle, ale záleží jen na vaší píli a nadšení čistit a pracovat se svým tělem. Učení je jednoduše poznávání, které je založeno na vidění prostřednictvím Ducha. Pokud se chcete spojovat s Anděli nebo mimozemskými Světelnými bytostmi, pak to musí být mimo naprogramovaný hologram skrze přepsání svých vlastních programů. Tomu musí předcházet detox, protože mnoho lidí má ve svém aurickém poli spoustu vrstev astrálních odpadků, které fyzickým zrakem nevidíme. Můžete najít léčitele, který je schopen najít přístupový bod k těmto odpadkům, ale především je to vlastní práce a neodmítat odevzdání.
 
Musíme propustit úplně všechno, co si myslíme, protože existují aspekty mysli, které byly naprogramovány. Jsou to často programy, přesvědčení a pravdy, kterých se můžete držet velmi pevně. Všichni stále prochází čištěním a zbavováním se programů hologramu, teprve pak jsme připraveni vydat se na životní spirálu jako zdrojový kód a přirozeně stoupat. Na této cestě je požadována čistota, důvěra, upřímné poznávání duše založené na Duchu. Takže to je způsob, jak najít výstupní bod z naprogramovaného hologramu.
 
S tím přirozeně souvisí triangulační proces na základě vnitřní alchymie (Ženského a Mužského Božství, z něhož se zrodí Božské dítě) jako konečný Zdrojový design. Tato Svatá Trojice nemá nic společného s Otcem, Synem a Duchem Svatým, jak to interpretuje církev. Je to komplex založený na vnitřní základně. Tělo je nádoba pro duši a společně s Duchem tvoří kruh nikoliv ve smyslu reinkarnace. Dříve nebylo možné udržet tento vnitřní kognitivní proces, zatímco nyní je kladen velký důraz na budování platformy nového těla, protože je čas. Můžete vzestoupit a vystoupit z naprogramovaného hologramu, ale musí to být váš osobní zážitek, zkušenost v reálném čase.
 
To, co se děje v naprogramované mysli, se ve skutečnosti neděje v reálném čase v souladu s trojicí tělo, duše, Duch. Proto je velký důraz kladen na nové tělo prostřednictvím JÁ JSEM jako individuální proces a tím také kolektivní proces. Svrchovanost je vnitřní proces dosažený integrací všeho, co se nás týká a dotýká. Jakmile vytvoříme tuto šablonu, začneme restrukturalizovat sebe, naše kognitivní procesy, které se nedějí jen v centru mozku, ale také v centru srdce. Srdce souvisí s naším Nižším Já, Vyšším Já, jádrem nervového systému, který nás živí informacemi. Tomu předchází a také s tím souvisí během procházení změnami čistá kapitulace bez pojmů minulé paměti. Moje zkušenost je moje zkušenost nikoliv vaše, vy máte své vlastní unikátní zkušenosti a musíte opustit zkušenosti v bublině hologramu, jinak je to opět cesta reinkarnace. Bez pochopení této reality nemůžete stoupat. Chcete-li se osvobodit, být dobrotivý zdroj, pak musíme přestat soudit. Tento posun nelze absolvovat v systému duality, na tom, že jedna energie musí zvítězit nad druhou, muži nad ženami a ženy nad muži. Právě na této rovnici byl založen naprogramovaný hologram bez prostoru pro Jednotu.
 
I když uvnitř tohoto hologramu existuje spirála života, jsou zde bytosti, které mají pouze zkušenosti reinkarnace, protože znají pouze tento program a pokud mluví o svobodné vůli, pak je to svobodná vůle existující uprostřed hologramu. Používáte-li skutečnou svobodnou vůli, pak máte přístup ke své kreativitě, své sebeúctě, dobročinnosti a síle. Osvobozený přístup neznamená převzít kontrolu a kontrolovat druhé. V kontextu Vědomí Jednoty je pravda vyšší vůle, ale svoboda byla na Zemi prezentována jako něco zcela jiného, to není svobodná vůle, to je paradox.
 
Musíme restrukturalizovat informace a zpracovávání informací. New Age prezentuje Vzestup jako jakousi hierarchii bytostí zde. Nikdo tu není nad nikým. Jedná se o Universální harmonii, která je vždy poháněna životní silou po spirále sladěná s Duchem. Pokud nejste sladěni s Duchem, ale vaše představa o Duchu vychází z bible nebo církve, která je opět uzavřeným kruhem, pak jste součástí nádrže s rybami bez vody. My všichni jsme Božským zásahem. Ti, kteří si uvědomují, že existuje integrace multidimenzionálního svrchovaného panovníka, musí jít ke svému jádru.
 
Suverénní bytost je multidimenzionální proces, aktivní proces, přijímat a dávat informace. Aby to bylo možné, musíte změnit vnitřní operační systém. Mnoho lidí zde píše nebo hovoří o multidimenzionalitě, ale pokud nezměníte svůj operační systém tak, abyste se dostali na spirálu života, opět se naladíte na zavirovaný program hologramu podobně jako upgread Windows na jiný Windows. Jsme zodpovědní za vytvoření nového těla na své vlastní cestě. Uprgeadujeme sebe jako nový systém. Jsme nyní součástí rozdělení na člověka ve starém těle a novém těle.
 
Pohybujeme se do Vědomí schopností, vědění a celulárního Vědomí, do posvátného stavu spojení s Božskou myslí. Je to stav Vědomí věštců a proroků, kteří obdrží Božské vize od Celistvosti života. Ty vstupují do Vědomí jako jemné dojmy a pocity. Jsou hluboce symbolické a archetypální. Nejsou založeny na nízkém myšlení a minulosti, jsou přístupny v reálném čase jako hyperprostorová realita, kde je vše přístupné rychle v organickém prostředí přirozenou cestou, Nižší mysl nemá čas je zpracovávat. Abychom toho dosáhli, musíme být ve stavu absolutní čistoty, hlubokého pozorování, dobrotivosti a neutrality. Musíme vše pozorovat takové jaké to je bez rozsudku. Pouze v takovém prostředí roste a rozvíjí se umění jasnozřivosti, aniž bychom věnovali pozornost lineárnímu světu.
 
Jediná cesta z naprogramované reality je budovat nové cesty. Jsme za to zodpovědní. Tak přetváříme časový rámec. Zevnitř, a tak jsme připojeni k informacím. Všechno k nám přichází v dokonalém Božském načasování, jdeme-li po cestě životní spirály nikoliv v kruhu. Tak vytváříme vlastní cestu, informace a vlastní platformu poznávání spíše než následování - bez sledování informací lineárním způsobem.
 
Ve Vědomí Jednoty funguje všechno dokonalým způsobem. Integrační období tak procházíme přirozeně, abychom si mohli dovolit pohybovat se po vlastním proudu expanze duše. Naše duše ví, jak využít tajemství života a Ducha. Tímto způsobem vždy používáme kód Zdroje jako kód života.
 
Chcete-li se stále spojovat jen s Anděly a průvodci, pak se jedná o omezenou šířku frekvenčního pásma. Pokud jde o léčitele nebo psychické léčitele, tito lidé stále fungují v hologramu. Světelná bytost, která ještě nezvládla umění jasnozřivosti se musí přesunout za hranice hologramu a spojit se s pravým Duchem Světla prostřednictvím spirály života v reálném čase. Přizpůsobovat Vědomí Zdroje, kdy začneme restrukturalizovat sebe a své kognitivní procesy. To se netýká jen mozku, ale celé biologické formy. Mysl je pouze jednou částí této biologické formy. Mysl, která stále používá svůj starý příběh, ho musí ukončit. Součástí je také reakce strachu. Místo, aby lidé šli dovnitř sebe a dělali vnitřní práci, se zaměřují ven. Prosím uvědomte si, že v těchto zprávách nikoho nesoudím, je to skutečnost zde a aspekt Stvoření.
 
Bez ohledu na to, co se stalo, musíte jít dál bez rozsudku. Nemůžete používat strach k protržení membrány bubliny naprogramovaného hologramu a chtít utéct. Útěk vytváří odpor. Celý hlavní proces Vzestupu procházíme fázemi a různými zasvěceními, jedno po druhém: Ukažte mi, kde jsem ještě zaseklý/á. Všechny fáze jsou založeny na pochopení moudrosti duše. Všechno je založeno na JÁ JSEM zkušenosti. JÁ JSEM zkušenost sebe - vlastního zdroje. My jako Duch se pomocí referenčních bodů rozšiřujeme jako spirála života a to co, s vámi nerezonuje, není pro vaše nejvyšší dobro. Výběr vytváří svrchovanost. Lidé si vybírají rezonovat s tím, co je objímá, ale často je to jen z pocitu bezpečí, což je ve skutečnosti velmi nebezpečné.
 
Vyšší perspektiva je o trénování. Být probuzen a používat svého Ducha znamená, že si můžete vybrat jakoukoliv skutečnost. To je povaha svrchovaného panovníka. Mnozí říkají, že se musíte naučit lekce, abyste mohli pokročit, ale to je iluze. Naše povaha není stát uprostřed hologramu, ale stoupat po spirále, která je podstatou galaxie. Život po spirále necítíte jako časový plán, ale suverénní cestu v reálném čase skrze zkušenosti a otevřenost současnému toku času.
 
Někdy se snažíte získat něco správného, ale nepřichází to, vytváříte-li tlak. Uvolněte se bez ohledu na okolnosti. Lidé se často probudí, chtějí mít přístup k vševědoucnosti, aniž by prošli celý proces. Pokud se snažíte vyřešit něco okamžitě, aniž byste čekali na správný impuls zevnitř, pak vytváříte astrální zmatek a skrze tento astrální zmatek filtrujete svoji realitu. Díváte-li se jen na minulost nebo budoucnost, jedná se pouze o projekci, takže váš Duch nemůže být dobře ukotven v těle. Člověk si myslí, že nemá žádnou moc, je bezmocný. Nebudete-li využívat svoji životní sílu v reálném čase, pak je to marné.
 
Pokud něco chcete a ještě něco nemáte, pak se jedná o proces zpracovávání, nacházíte se v přechodovém období. Vše přichází skrze integraci do bodu Božského sjednocení v dokonalém načasování. Práce s Duchem a životní sílou je Mistrovská realita. Nepracujeme s naprogramovaným hologramem, ale budováním nekonečných plánu po spirále života. Odhalujeme vrstvu po vrstvě, někdy se tomu říká procházení Závoji.
 
Tělo se musí vyrovnávat s přechodovými fázemi během Vzestupu, které jsou ve skutečnosti novým rámcem Vědomí, kde jsou stahovány potřebné informace. Musíme být trpěliví. Tělo vibračně odpovídá možnosti stahovat určitou kvalitu příchozí informace. Kdekoliv na cestě jste, vynucováním informací v podstatě používáte aspekt vůle, jinak řečeno kontroly. Není to přirozený tok životní síly. Největší dar je vzdát se veškeré kontroly, to je dar duši. Rozvíjet se skrze sebelásku, oddanost přítomnosti a zaměření na sebe, na službu. Vše ostatní přirozeně plyne.
 
Nemusíte tvrdě přemýšlet a dělat si starosti. Musíte se jen zaměřit na to, co je před vámi – na pohyb po spirále života. V hologramu existuje také pohyb, který vás udržuje v pohybu, ale to není pohyb po spirále. Udržuje lidi v zaneprázdněnosti. Lidé stále něco dělají, točí se v kruhu, takže se jim věci v životě opakují. Základní pojetí Vzestupu je založeno na úzkém vztahu s vaším tělem. Tělo a Duch společně plují na cestě. Počátek tkví v bezpodmínečné oddanosti tomuto procesu. Ne, že sloužím druhým, ale sloužím druhým tím, že jsem oddaná svému procesu.
 
Schopnosti jako jasnozřivost se přirozeně otevírají tím, že se zaměřujeme do těla. Jasnozřivost je založena na spirále multidimenzionálního Vědomí. Tak budujeme svůj potenciál jako svrchovanou doménu. Pozorujeme svět fyzickým zrakem, ale také třetím okem. Pro otevírání třetího oka se nepoužívají žádné astrální techniky. Těla lidí jsou v podstatě naprogramována na lineární způsob života. Všechny takové body musí být rozpuštěny zaměřením na tělo a srdce jako kosmické srdce, ne jen orgán. Pak nová šablona těla začne sama přirozeně sestupovat do těla, praskne falešná matice a rozpouští se omezení, které vás spojuje s pravidly. Pravdivá šablona nového těla je založena na Lásce a pravdě - triádě Jednoty – tělo, duše, Duch.
 
Během cesty můžete nacházet sami sobě body v těle, které mohou blokovat Vzestup - přístup k portálům se děje v čisté kapitulaci. Neanalyzovat proces, nesoudit, nemít strach. Do těla může být vložena jakákoliv energie jako fragmenty. Tanec, jóga, vonné oleje, bylinné koupele, půsty, detoxikace, smích, vděčnost pomáhají odhalit bloky v těle. Tím, že se stanete vlastním svrchovaným panovníkem, dokážete odhalit faleš, podvod pomocí galaktické empatie.
 
Lidé, kteří se vzdalují od svého těla, se sice probudí, ale budou stále součástí naprogramovaného hologramu. Ti, kteří jdou po životní spirále Vzestupu, jsou velmi často ohromeni: jsem úplně okouzlena, protože vidím celý smysl hologramu. Prožívám pravdu vlastní vibrace.
 
Cesta ven z hologramu vede skrze vaše vlastní tělo jako celistvost. Osvobozování sebe, své životní síly neznamená nechat se ovlivňovat prostředky zvenčí. Suverénní bytost píše své vlastní programy přes jazyk Zdroje, který je vyjádřením Světelného jazyka. Jakmile probudíte sami sebe, nebude tak snadné a lehké najít ten výchozí bod z hologramu, musíte naslouchat vyššímu volání. Mnoho lidí tomu bude odolávat, budou vytvářet odpor, pokud neměli tolik školení. Musíte zkrátka využívat svojí vlastní životní sílu a dávat dobrý pozor, jestli se netočíte opět v kruhu.
 
Bytosti, které jsou odlišné, mohou snadno prasknout membránu bubliny hologramu. Pohybují se mimo systém, protože produkují nelineární informace. Lidé, kteří vystoupí z kruhu, jsou pro společnost nebezpeční. Podobně jako milenecký pár, který nakonec zvládl tuto cestu osvobození, ve filmu Správci osudu. Strážci Světla jsou zde, aby vytvořili spirálu života, pluli po ní a informovali o této cestě, jsou držitelé a skutečně strážci těchto portálů.
 
Když jste připraveni, začnete si vybírat směr své cesty zcela přirozeně. Vaše svrchovanost vám umožní číst energie kdekoliv venku, kolem sebe, číst energie lidí ve vaší přítomnosti, na dálku. Vyzařujete čisté poznávání, frekvenční podpis a sjednocení, to je suverénní doména. Lidé říkají já jsem z Hvězdné Setby, já jsem Pracovník Světla, ale jste skutečně suverénní Hvězda? Dokud se nedostanete k této suverenitě, není to dobrovolná služba. Můžete dosáhnout této úrovně, ale je za tím spoustu práce, sloužíte svému vlastnímu Vědomí a svému procesu. Dobrovolnická duše je svobodná, protože není uzavřena v systému, využívá své vlastní dary svobody zevnitř pro osvobození druhých. Je agent změny.
 
To je pro dnešek vše. V další aktualizaci, snad stihnu tento týden, záleží na energiích, půjdeme ještě hlouběji, abychom prolomili další bariéry. Doufám, že jsem vám pomohla s vysvětlením nějakých věcí. Prosím, je-li toto téma pro vás náročné, odložte je stranou, můžete se k němu vrátit v pravý čas. Neodkládejte tento dárek někam ad acta. Všichni děláme, co je v našich silách, abychom pomáhali v osvobození z falešných konstrukcí. Jsem poctěna, že navštěvujete mé stránky a čerpáte inspiraci z těchto informací. Těším se na vás opět brzy zde. Mnoho milující Lásky.
 
V Božské Lásce
Lenka Sykorova
 

 

www.mayskykalendar.blogspot.com
 
Požehnání, poděkování a vděčnost za podporu.