Vše Souvisí se Vším!

10.06.2018 17:40

Milovaní,

dnes o Souvislostech…

Co souvisí a s čím?

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM!

Toto rčení je nám více či méně známé všem.

A co se za ním skrývá?

Něco, co se jeví jako velmi jednoduché a samozřejmé, ale v každodenní realitě tomu tak zdaleka není.

Stále více se ukazuje, jak je důležité v životě si UVĚDOMOVAT SOUVISLOSTI!

A KONAT VĚDOMĚ! ŽÁDNÝ NÁŠ VÝTVOR NEZŮSTÁVÁ BEZ ODEZVY! A ČAS PŘITOM NEHRAJE ŽÁDNOU ROLI. JDE O VÝTVORY PŘEDEVŠÍM LIDSKÉ, AVŠAK STEJNÉ DOPADY MAJÍ I SKUTKY VŠEHO OSTATNÍHO ŽIVOTA. VESMÍR JE NĚCO JAKO NEDOZÍRNÁ OZVĚNA, KTERÁ, POKUD DO NĚJ VYŠLEME JAKÝKOLIV ZVUK, SIGNÁL, SE PŘIROZENĚ VRACÍ A ZHMOTŇUJE…A PRÁVĚ PROTO TOLIK ZÁLEŽÍ, CO DO NĚJ VYSÍLÁME...

Každý z nás žijeme svůj život nejlépe, jak dovedeme. Máme řadu vlastních zkušeností a poznatků, které nás vedou. Mnozí se už otevíráme Vyšší Moudrosti a odtud čerpáme impulsy, Co a Jak Tvořit! A pokud jsme schopni se odevzdat, jsme vedeni…k činům, které pozvedávají Člověka i Zemi. A právě tam patří ony zmíněné Souvislosti.

Jak už bylo řečeno…Vše Souvisí se Vším! Každý náš krok, rozhodnutí a počin není jen nahodilým činem, slovem či myšlenkou. Má nedozírné Důsledky a Souvislosti … Přátelé, každý náš čin, slovo i myšlenka se promítá do reality v celém Universu. Má nespočet Souvislostí a dalekosáhlé Důsledky. 

Představme si každý sám sebe a své konání…a uvědomme si všechno, co s tím souvisí a jaké to má dopady!

A o tom je tato doba velmi intenzívně…O ochotě vidět Sebe v oněch Souvislostech a zapojit se do diskuzí o nápravě věcí svých i společných!!!

Každý z nás něco tvoříme a často vnímáme svoji činnost jako bohulibou…Opravdu je tomu tak? Učme se uvědomit si, čemu svou činností sloužíme, co podporujeme, co šíříme a co ještě můžeme vnímat v souvislostech a v celém kontextu? Uvědomujeme si jej vůbec? Uvědomujeme si, že jsme součástí Organického Celku, který si žádá od nás velkou pozornost a ohleduplnost a vědomé přístupy? Uvědomme si, co svojí činností „krmíme“? Mnohdy se jeví naše činnost jako prospěšná, má řadu stoupenců a následovníků… Opravdu je v ní obsažen motiv, který rezonuje s Vyššími ideály jako je Pravda, Láska, Čistota, Pospolitost, Vyšší moudrost, Respekt a Úcta k přírodě, Láska k Zemi a k Životnímu Prostředí?

Milovaní přátelé,

připomínám nám všem – velmi vědomě se vciťujme do našich rozhodování, co podpořit, čemu napomáhat a co rozvíjet…a vědomě vnímejme, co je za našimi činy, byť dobře míněnými.¨

Opravdu nás i druhé pozvedají? Posouvají nás k Respektu? Posouvají nás k Úctě k Člověku a k Zemi? Opravdu respektují jedince a rozvíjejí jeho Svobodné vnímání anebo napomáhají lidské nevědomosti, závislostem a lidskému neštěstí? Vnímejme všechny Souvislosti, které má naše konání...

Dnes už je doslova nezbytné cokoliv rozvíjet v souladu s Úctou k Přírodním a Duchovním zákonům! 

Ctěme je plně, ať už tvoříme ve své rodině nebo jsme účastníky jakéhokoliv většího Tvoření. Je velkou Odpovědností vytvářet Vědomou filosofii a směřování, o to více, pokud je v něm zainteresován velký počet lidí, jež nám odevzdali svoji Důvěru. A to nehovořím o Vyšší Důvěře a Odpovědnosti... Naciťujme si znova a znova, čemu sloužíme a zda naší činností Život opravdu povznášíme...

Máme v rukou velkou moc, kterou jsme přijali jako Tvůrcové a zároveň velkou Odpovědnost, jak vědomě s ní dovedeme zacházet a vnímat ji ve všech Souvislostech!!!

Přeji nám všem mnoho Vědomého Konání a Radosti z něj!

S Všeobjímající Láskou a Svobodou... Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz