Vesica News - téma "Light walking" JSME VĚDOMÍM...

26.11.2014 18:57

 Zachycení "cestování Slunce po obloze", tzv.metodou "solargraphy". Fotografováno v průběhu 6měsíců. Lokalita - Chilské Andy. Credit - ESO.org

           

Krásný večer všem,

zdravím Vás z Brna v čase před Adventem. Ten znamená „příchod“. A tak si naciťuji téma příchodu. Vím, že přichází nové energie. Nové energie s „pradávným nádechem“:-). A jsou silné. Nejvíce se projevují, když zjemňujeme. To se děje i během společných kruhů. Ten minulý se konal v Praze za spoluúčasti Ondřeje Smeykala. Opět se mi potvrdilo, že když se posadím před Didgeridoo, na které hraje, a vedu meditaci, tak vím, že její počátek není ve 3D, a zde také nekončí. Proběhne sdíleným prostorem jako vlna. Léčivá vlna, která zvedá další vlny.

 

Přichází mi příměr s malou vyvažovací ploškou u velkých zaoceánských parníků.Ta otáčí celou loď  do požadovaného směru. Nejprve se tedy jemně natočí malá ploška, v závěru pak celá loď, která má často velikost fotbalového hřiště.

 

A jaký je ten požadovaný směr?

Vede do středu, k nám samotným. Kolektivně jsme se z něj vychýlili. Teď je čas, abychom rozpoznali, že jsme ve slepé uličce. Řekla bych, že téměř na jejím konci. Tudy cesta už nikam dál nevede. Jedině k destrukci, k entropii. Tento směr máme dobře popsaný v našich učebnicích. Moderní fyzika nás přesvědčuje, že vše spěje k zániku. To ale není pravda. V celém Vesmíru funguje princip rovnováhy. Máme síly odstředivé, ale zároveň i dostředivé (je úžasné, jak český jazyk přesně formuluje stav věcí:-).

 

Když se vrátím ke zmiňované meditaci, tak u té nás to v  závěru vedlo do středu Země, do jádra. V tomto místě jsme se vrátili po časové ose zpátky do minulosti, do doby, kdy jsme ještě nebyli ve fyzickém těle. Tato zkušenost měla teprve přijít. Nejprve jsme, jako čisté, veliké, vědomé bytosti pohybující se prostorem Vesmíru, požádali planetu Zemi o dovolení. Cítili jsme, že budeme strážci tohoto časoprostoru. A tak jsme skrze jádro do něj vstoupili. S vědomím, že do určité fáze svého života budeme tak koncentrovaní na fyzické tělo a vše materiální kolem, že energeticky vnímat budeme jen zřídkakdy. Nebylo pochyb, že vstupujeme do dimenze, která oplývá nebývalou nádherou přírody, ale která je zároveň hustá ve smyslu mentálních programů, které jsou tady přítomné. Z perspektivy čistého vědomí nám bylo zřejmé, že i když se nám bude zkušenost ve fyzickém těle občas zdát složitá a komplikovaná, tak na úrovni duší budeme zářit.

Duše ví, že vše je dokonalé, právě takové, jaké je. Ví, že vše je doprovázeno světlem. My sami jsme světelné bytosti.

 A na to všechno se nyní společně rozpomínáme.

Nikola Tesla kdysi řekl:

„If you want a find a secret of the Universe, think in terms of energy, frequency and vibration“.

„ Pokud si přejete objevit tajemství Vesmíru, začněte pohlížet na vše z hlediska energií, frekvencí a vibrací.“

 

A co teď s tím?:-)
ZMĚNA SE UDĚJE, KDYŽ ZMĚNÍME PŘÍSTUP. Tady je několik možností v rámci změn v přístupech –

 

- staňme se – „Light walking“

(Včera jsem někde četla, že reklama „Keep walking“ – však vy víte, které značky:-) – je velmi úspěšná. Tak přicházím s novou - „Light walking“

V praxi to znamená, rozsviťme všude, kde je tma

Kdo byl na pobytu ve tmě, tak ví, že po několika hodinách, jakmile se ztiší ego, začne tma svítit (najednou je to vidět)– což jinými slovy znamená, že nám zrcadlí, kým ve skutečnosti jsme

 

- jezme převážně „živou stravu“ – budeme mít živé tělo, reakce, nápady, postřehy,...  vyjádříme tím svůj „organický“ postoj a  planeta Země si na svém orbitu zatančí (to je přeci dobrá motivace?:-)

 

- další v pořadí je cvičení, udržování se v kondici, která zesiluje náš imunitní systém (také – chození do lesa, kontakt se Zemí – bez rukavic a bot, plavání, běhání, posilování atd.)

 

- a dnešní výčet zakončuji „posvátnými vztahy“

 

Mějme posvátný vztah sami k sobě, k Zemi, k partnerům, rodině, přátelům,...

Vím, že má duše, která si zvolila příznačné příjmení pro tento pozemský Život, začíná zpátky vědomě tvořit právě skrze posvátné vztahy. Skrze symbol Vesicy. Jsem tady, abych s Vesicou otevírala přístupové kódy, byla v tom čistě, nevinně, a tuto zkušenost zpátky zapisovala do kolektivního vědomí. Pomáhají v tom mnozí. Na prosincové kruhy se přidávají Mary Magdalena a Yeshua.

TÍMTO VÁS ZVU NA BRNĚNSKÝ KRUH (12.PROSINCE), PROTOŽE TEN PRAŽSKÝ (17.PROSINCE) JE UŽ TÉMĚŘ ZAPLNĚNÝ. Informace na www.melchizedek.cz - viz Večerní minisemináře, téma MARY MAGDALENA A YESHUA...

Budeme se opět otevírat vědění, moudrosti, rozpomínání.

Děkuji Vám, že se na tom spolupodílíte. Nesmírně mě to baví. Čím dál víc:-)

 

Příští psaní z Vesicy budu posílat před Mikulášem. Už teď se můžete těšit. Podělím se o obrázek, na kterém jsou Mikuláš, anděl a čert jako jedna bytost. Autorem této jedinečné bytosti je můj syn. Mezi rohama (v podobě antének) je Mitra a na ní posazená svatozář. Vše se spojuje v dokonalý celek:-)

S lehkostí, radostí a pocitem, že jsme jedním celkem, Vám přeji nádherný čas, Gabi