Velké Moudrosti o Opravdovém Životě...

02.01.2019 17:30

Milovaní,

s jistou odmlkou, věnovanou úplně nejvíc osobnímu zastavení a zároveň každoročnímu ztišení, pro které jsou vánoční chvilky jako stvořené, se s vámi opět s vděčností propojuji…

Všem vám přeji KRÁSNÝ NOVÝ ROK PLNÝ DOBRA, LÁSKY A SVĚTLA V NÁS!

A abych nezabředla do příliš širokého líčení, o čem dle mého vánoce jsou…pojďme rovnou k věci.

Přátelé, cítím, že některé posvátné hodnoty, které odjakživa symbolizovaly Duch Vánoc, dnes jakoby ztratily na významu. A co víc, nejednou byly degradovány…v co? To jsme si každý schopen domyslet…

Pokusme se vcítit do známého vánočního příběhu oněch třech Světlonošů – Marie, Josefa a Ježíše. Jaké poselství nám přinesli a co z něj zbylo?A co přetrvalo tisíce let? Co nám svým příběhem přišli ukázat?

Pokud pomineme myslí nepostižitelné souvislosti při narození Ježíše, ach, nechtějme si vše vysvětlit lidským rozumem uvažujícím pouze a jen lineárně…asi se shodneme na tom, že pojem Světlonoš je ten úplně nejvýstižnější.

Začněme Gabrielovým zvěstováním panně Marii o tom, že porodí syna Božího…kolik Důvěry, Čistoty a Oddanosti vyžadoval akt, ve kterém Marie přijímá skutečnost o tak neobvyklé pozemské Misi.

Kolik Lásky, Přijetí a Nesouzení asi vyžadovaly nebývalé okolnosti pro Josefa jako muže, který Marii tolik miloval a zároveň byl vystaven zpracovat tak citlivou situaci - postarat se o ni a přijat Ježíše za svého a postarat se i o něj jako o svého syna, byť ho s Marií nezplodil…

Kolik Lásky a Odevzdání svému svatému Poslání a kolik Soucitu a Odvahy bylo zapotřebí Ježíšovi, synu Božímu v rouchu lidském…  můžeme jen tušit a ti, kteří jsou ochotni se podívat pod povrch, uzří paralelu se životy nás lidí…

V biblickém odkazu, tom prapůvodním, nezkresleném lidskou myslí, se skrývají hluboké Pravdy, které nám přišly posvítit na cestu a pomoci nám prohlédnout a inspirovat se pro svůj vlastní život.

Co nám současníkům sděluje svojí Důvěrou, svojí Čistotou a Oddaností postoj Marie? Jakou informaci nám přináší…nám ženám, které žijeme v dnešní době, zaplaveny tolika vlivy…kdo se v nich má vyznat a zorientovat se v nich…a přece…je to právě "hlas "uvnitř nás, který nás vede a tiše nám připomíná příběh Mariin, hodný následování, byť o tisíce let později. Příběh o Sebedůvěře, Čistotě a Oddanosti Vznešenému Ženskému a Mateřskému principu. Děkuji, Marie…

Jaká informace se skrývá v příběhu Josefově, prostém muži, který projevil tolik Cti a Odvahy, poslechl „hlas“ a dokázal Marii přijat i s „nevlastním“ dítětem, aby se o ně oba postaral…Kolik Moudrosti se v něm skrývá…Jak inspirující je pro dnešní svět mužů, pro jejich priority, kdy muži nejednou opouštějí vlastní děti zplozené se ženami, které milovali…kam se poděla mužská Čest a Odpovědnost? Děkuji, Josefe, za Tvůj vzor…

A co Ježíš, syn Boží, ten, jenž byl Světelnými říšemi vyslán, aby svým příkladem inspiroval milióny hledajících a připomněl jim jejich pravé poslání, pro které se zrodili. Ukřižován, vstal z mrtvých a vzestoupil jako Kristus – ze Světla Znovuzrozený… ukázal nám lidem, že je možné vystoupit z pozemského lopocení a ve svůj čas prozřít a překonat zákony hmoty, stav, který nás teprve uvolní, osvobodí a vynese do žití Světla na Zemi…Děkuji, milovaný Ježíši…

Přátelé, pomalu nám dochází, že život na Zemi je plný zázraků, náznaků, symbolů a zpráv, které jsou skryty běžnému oku… Pokud jsme ochotni si udělat čas a zastavit se, pak se nám tiše a nepozorovaně vyjeví ony Velké Moudrosti o Opravdovém Životě… ty, které nás v životě posouvají ke své Pravé Podstatě … k žití Života v Duchu Pravdy Boží Trojice, jejíž podstatou je spojení čistého Mužského principu s čistým Ženským a s nově zrozeným dítětem v každém z nás, s naší Vnitřní Čistotou a Nevinností – tak, abychom v Sobě stvořili Člověka Nového… Člověka Nové Země!

Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz