Velikonoce - svátky Probuzení, Lásky a Nových začátků...

01.04.2018 19:47

Motto: 

ZBOŽNOST JE JEDINÁ! NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO S ŽÁDNOU BIBLÍ, VÉDAMI ANI BHAGAVADGÍTOU. SOUVISÍ S MILUJÍCÍM SRDCEM, INTELIGENCÍ, UVĚDOMĚNÍM A MEDITATIVNOSTÍ...Osho

Milovaní přátelé,

zvláštní svátky jsou Velikonoce…tolik bolesti a utrpení na jedné straně a tolik krásného a nového zároveň…

Alespoň tak to cítím…moje vzpomínky z dětství se ubírají do dob, kdy jsem byla účastna křesťanským oslavám těchto svátků. Ukřižování Ježíšovo. Povinná zpověď, opakovaná informace o mém hříšnictví, které je třeba ihned v zárodku potrestat, v dnešní době naštěstí již jen několikrát mechanicky odříkanou modlitbou…jak jednoduché…Nic příliš pozitivního pro děvčátko, které aniž by se ho někdo ptal, co chce, bylo vtaženo do chladných, vlhkých a temných zdí místního kostelíka, vystaveno obřadům, které jistojistě vyjadřují něco posvátného, avšak za srdce nechytí. Copak asi potřebuje človíček, který se už jakž takž dokáže o sebe postarat, avšak jeho představy o Lásce a Radosti jsou na hony vzdáleny vážné obřadnosti světa dospělých. Všech, kteří více či méně z povinnosti nebo ze zvyku nahnáni do budov nesoucích stigma Lásky i smrti, v čele s ukřižovaným Ježíšem, jenž na nás shlíží na mnohé celý náš „život“ nepochopen, s neustálou výčitkou o naší hříšnosti, navozující tak pocit viny umocněné emocemi smutku, chladu, odcizenosti a přísnosti a mocným a někdy i mocichtivým aparátem, jež nás do těchto svatých příbytků vehnal a my, ať už to byli naši rodičové, prarodičové, učitelé či kněží, je poslušně následujeme....

Smyslem těchto řádků není odsoudit, jen si uvědomit, že Láska, Soucit a Pravda mohou být realizovány i za  radostnějších podmínek, za slunce, pod širým nebem, v přírodě, v souznění s Matkou Zemí a s Otcem, jež je přítomen všude okolo nás a určitě nemá potřebu se zjevovat nám lidem výhradně ve zdech svatostánků, které nejspíš s Láskou k Bohu někdy dávno vytvořili ruce starých Mistrů, jež svým výjimečným dílem chtěli oslavit Nejvyššího a vzdát mu svým dílem Obdiv, Respekt a Úctu…

Milovaní, vždyť Ježíš, vzestoupený Mistr Kristus, se za svého života neuchyloval do uzavřených prostor, kam vzduch - Boží Duch, jež vše a každého oživuje a naplňuje Radostí a Svěžestí, neměl příliš možností kudy proniknout. Vždyť Ježíš chodil mezi lidmi a promlouval s nimi a k nim. Ukotven v Boží Přítomnosti odpovídal lidem na četné otázky, které mu na společných shromážděních pokládali.

Jsem velmi vděčna, že žiji v době, kdy mohu upřímně i s úctou vyjádřit své vnímání oné sváteční události, již právě prožíváme. Děkuji za Svobodu, se kterou mohu vyjádřit své prociťování všeho, co je s ní spojeno a především pak vnímání samotného Krista Ježíše, jež  pro mě vždycky byl a je synonymem LÁSKY A PRAVDY!!! Dovoluji si tedy ony svátky velikonoční posunout mnohem blíže k vědomé Radosti a Lásce k Sobě, ke druhým, k Pravdě a k Životu a opětovnému Novému Začátku nově - v Boží Přítomnosti. K začátku, kdy po dlouhé zimě usebráni někde v teplém koutku svých příbytků jsme dostali příležitost si uvědomit Sebe Sama a přítomnost Boha – Lásky v Sobě. Anebo uprostřed přírody, kde odevzdáni nejčistším energiím, neposkvrněným jakýmikoliv dobře míněnými vlivy a názory či pravdami, ať už starozákonními anebo pravdami současnými. Jak o mnoho těžší je najít si sami cestu z komplikovanosti svého  ega, jež jsme si svojí nevědomostí vytvořili.

Milovaní, opravdu stojí za to si uvědomit Ježíšovo poselství…HLEDEJTE V SOBĚ A ODDĚLTE SE OD VŠEHO, CO NENÍ LÁSKA, NEBOŤ LÁSKOU JSTE VŽDYCKY BYLI A JSTE!!! ODPUSŤTE SOBĚ VŠECHNY POCHYBNOSTI O SOBĚ A O DRUHÝCH A OPUSŤTE JE! UKŘIŽUJTE SVÉ EGO, SVOJI NEVĚDOMOST O JEDINÉ PRAVDĚ, KTEROU JE SKUTEČNOST, ŽE VŠE JE LÁSKA! Podobně, jak nám to ukázal Ježíš Kristus svým utrpením, jež vyvrcholilo v přijetí a odevzdání se a následně ve vysvobození a ve zmrtvýchvstání. Neboť co jiného je stav, ve kterém většina z nás žila nebo ještě žije, nežli stav smrti, stav bez Lásky…stav, kdy jsme žili anebo ještě žijeme, aniž bychom znali tu Nejvyšší a Nejjednodušší Pravdu o svém  Životě…totiž, že JSEM LÁSKA!!!

Milovaní, děkuji vám za možnost Svobodného Sdílení. Je pokusem přiblížit se původnímu vzorci, jež nám všem koluje v naší krvi a je, dle mého, zakódován v právě oslavovaných svátcích Narození, Smrti a Znovuzrození…

Odpovězte si sami…

Miluji vás a přeji vám nádherné dny plné Probuzení, Vědomí Lásky uvnitř každého z nás a Nových začátků!!!

 

S Láskou Věra

 

Obr. www.google.cz