VĚDOMÉ VYTVÁŘENÍ REALITY. POSUN Z LINEÁRNÍHO K MULTIDIMENZIONÁLNÍMU ŽIVOTU.

01.08.2018 09:51

LENKA SÝKOROVÁ - VĚDOMÉ VYTVÁŘENÍ REALITY. POSUN Z LINEÁRNÍHO K MULTIDIMENZIONÁLNÍMU ŽIVOTU.

 
Vážení Milovaní Vzestoupení,
 
vítejte u dnešní aktualizace, která je poměrně dlouhá. Informace sdílím většinou každý týden, pokud mám ucelený nějaký koncept zkušeností, o které se chci s vámi podělit. Všichni cítíme obrovský mix energií a vysokou sluneční aktivitu. Počasí, příroda i planeta vytváří tlak na posun a mnoho věcí k zamyšlení. Dochází k velkým přírodním změnám celosvětově. To vše je následek extrémní manipulace a ovládání planety. Je to aktuální téma pro pochopení a předmětem k momentálním změnám, takže se můžeme společně přesunout na vyšší úroveň. Dnešní obsah je zajímavý, je to mé oblíbené téma, obrovské téma pro nás všechny. Naše osobní zkušenosti nesou vždy určité osobní téma čili to, co prožíváme v osobní realitě, protože vším procházíme jako první a pak se dělíme s ostatními.
 
Jako mnozí zde jsem držitelem určité frekvence, o kterých také píše v Knize Poslové Úsvitu Barbara Marciniak. Mimo jiné k této knize jsem se vrátila po nějakém čase. Obsahuje základní informace o Vzestupu, pojednává o průkopnících, Pracovních Světla, kteří drží určité frekvence, ukazují cestu a vytváří nový život. Když znovu procházím tyto knihy, jen mi potvrzují mé zkušenosti a mé život měnící kroky. Jakým způsobem přejít z lineárního k multidimenzionálnímu životu. Toto je také moje hlavní zkušenost. Lidé, kteří jsou připraveni začít s nějakými zásadními životními změnami, mě často intuitivně osloví.

 
Jsme bombardováni fotony a energiemi, které nám pomáhají vykopat na povrch kódy přesvědčení manipulace nebo dezinformací, které jsou zde přítomny v neuvěřitelném množství. Vytváříme novou časovou osu, která není jen jedna, je jich zde spoustu. Otevíráme nové Brány do oblastí, kde je mnohem více multidimenzionálnější Vědomí a tedy jiný životní výraz. Stáváme se ztělesněním člověka, který nese vysoké frekvence, které vychází ze srdce. Jsou velmi silné, takže ovlivňujeme kolem nás všechno a všechny. Každý z nás je vlastní živý příklad průkopníka. Této práci se věnuji 7 let, sdílím vždy zkušenosti z každé vrstvy, kterou prolomím. Také se tomu říká bořit skleněné stropy a frekvenční ploty.
 
Letní měsíce jsou časem prázdnin, také my jsme ustoupili a užíváme si dovolenou, ačkoliv to není klasická dovolená, mnoho z nás necestuje, ani to není mé životní téma. Jsem neustále zaměřena na Mistrovství a vlastní svrchovanost. Některé dny nejsou klidným časem a některé energie kolem nás nejsou zdaleka mírumilovné. Nedávno jsem se cítila velmi na okraji s otázkou, jak zde budu dál žít v tak velké nelásce, kterou vidíme, kamkoliv se kolem sebe podíváme a jak být dál v tomto světě držitelem vysoké frekvence, protože držíme energie co nejvýše celý den. Je to náš nejvyšší možný dosažitelný bod.
 
Jsme v době, kdy se uzavírá jedna velká kapitola a my jako jednotlivci máme schopnost ovlivňovat kolem sebe mnoho věcí i přesto, že mnoho z nás žije spíše jako poustevník. Energie poustevníka je mi velmi blízká, objevuje se také po součtu mého data narození na tarotové kartě velké arkány Milenci. Utíkám ze sociálních médií, od lidí a rozhovorů, nacházím se hodně uvnitř sebe a zabývám se pozorováním. Dnes se chci s vámi podělit o jeden zážitek. Jeden zákon říká: to, co prožíváme uvnitř, se odráží zvenku, něco, co se snaží zaměřit naši pozornost. Ne náhodou jsme se inkarnovali na určitá místa, která svým způsobem chráníme. Máme uvnitř sebe určitou bojovnost, ale naším záměrem není bojovat.
 
Je to příroda, co mě učí a právě příroda mě naučila číst metafory, symboly, aktuální změny, zprávy a učí mě stále zdokonalovat telepatii, tak jak to dělají i ti v úzké symbióze s přírodními cykly. Les je plný přírodních bytostí Strážců. Příroda je ten nejdokonalejší zdroj vědění, přitom je stále více ničena stavěním budov, firem, silnic a mění se ve staveniště. Existuje všude stále větší hluk, dokonce jsem si pohrávala s myšlenkou, kam bych se chtěla přestěhovat, kde je čistější vzduch a ticho, protože potřebuji ke své práci neustálý vnitřní mír a podmínky pro čistý život se stále více zhoršují, ale stále tam mám červené světlo, že ještě není čas. I když vím, že se přesunu, nyní by to byl útěk a to není integrace.

Několik set metrů od domu, kde žiji, začíná chráněná krajinná rezervace, která je významným biotopem. Mohu vstoupit do posvátného chrámu, čisté energie, hluboké všeobjímající Lásky….. a pak jsem zažila něco, co mě zavřelo do klece i přesto, že rozumím této pozemské hře na dobro a zlo, dokážu spoustu věcí integrovat okamžitě, rozumím všem situacím a také chápu, že temnota slouží Světlu. 
 
Jednou ráno jsem na stromech podél cyklostezky v chráněné oblasti nacházela značky přibité hřebíky, kterých bylo opravdu hodně a které souvisely s několika denním cyklistickým závodem, který doprovází také motorky a dokonce i na stromech podél lesních pěšin, které nejsou označeny jako cyklostezka. Spustily se mi slzy. Byl to smutný zážitek, integrace a neutralita mi trvaly dlouho. Nechci soudit chování lidí, ale z mého pohledu je dnes každý strom ohrožený druh.
 
Jsme extrémně citlivé duše, velmi senzitivní, neseme velmi vysoké frekvence a není snadné pro nás žít v husté 3D a také potkávat se lidmi, kteří mají nízké frekvence. Ne náhodou se v mé realitě tato záležitost objevila. Jsme učeni být silní a přežít i takové energie. Obvykle nic takového nedělám, ale s mojí starší dcerou jsme kontaktovaly pořadatele a požádaly je zda by mohli mnohem s úctou a citlivěji přistupovat k přírodě. Cítila jsem se zraněná, bezmocná a my jsme přišli zvládnout tuto sféru a celý dimenzionální přechod. Každé naše rozhodnutí svobodně vytváří budoucí realitu, nebo také může vytvářet karmu.
 
Mnozí jsme zcela odpojeni od reality chaosu, nic takového není ani součástí mého života. Nejsem obětí žádných takových okolností. Mnoho lidí si myslí, že se nacházíme neustále ve stavu blaženosti. Často řešíme obtížné věci, ale i přes tuto obtížnost, přinášíme krystalickou frekvenci, kterou právě díky každodennímu pobytu uvnitř se dokážeme spojit s vnitřní královskou esencí. Za tím stojí obrovská vnitřní práce.
 
Strážce frekvence je každý z vás, pokud frekvenci Lásky kotvíte tam, kde se právě procházíte. V současné době se stěhujeme globálně z jednoho lineárního místa na další lineární místo, takže jde spíše o interdimenzionální pohyb. Lidé jsou stejní, ale jiní. Stále zde existuje temnota z nějakého důvodu. Je zde málo lidí, kteří jsou držiteli vysoké frekvence. Ale je to právě naše frekvence, náš způsob jednání a uvažování, co ovlivňuje všechny.
 
Spousta duchovních lidí je stále v hlavě, ale každý se musí stát pánem své reality. Někteří chápou spiritualitu, ale neudělali dosud tu hrubou hlubokou práci, aby se dostali ke svým kořenům. Všechno je stále o vnitřní kultivaci triangulace a to se nestane za týden. Vertikální práce je hloubit dolů ke kořenům, což zároveň přináší Osvícení čili pohyb nahoru do koruny. Je to neustálá práce dole i nahoře. Od kořene přes srdce ke koruně. Nebeské dítě se rodí uvnitř člověka a je to porod v husté energii. Lidé, kteří nejsou ve svých kořenech, se stále někde vznášejí s touhou po něčem růžovém neuzemněném, nezabývají se vnitřními stíny. Úkolem není odmítat temno, ale pracovat s ním uvnitř, aby se pocit oběti rozpustil jako pára. A nakonec temnota nás tlačí, abychom šli nejen dolů ke kořenům, ale také nahoru ke koruně.
 
Představte si bytový dům, kde si v každém bytě lidé vytvořili na základě kódů přesvědčení svoji vlastní realitu. Takže dům s 20 byty je shluk 20 realit. Za prvé je jen na vás, jakým způsobem můžete svým chováním, úsměvem, vzorem, životem tyto lidi inspirovat, jejich ega. Za druhé integrací a tímto způsobem měníte skrze sebe vlastní realitu a tím i globální realitu. Všechny ovlivňujeme svojí frekvencí, včetně temna bez postoje oběti, ale vědomě. Samozřejmě temnota vždy najde vaše nejzranitelnější místo, tak jako v mém případě mě zasáhlo necitlivé zacházení s přírodou a tak se snížila má vibrace. A naše vibrace dokáže měnit věci, a to je také naše primární práce zde. A kdykoliv jsem bombardováním temnoty procházela, říkala jsem si Bože, tohle nezvládnu, jestli to bude dál pokračovat. Ale pravda je taková, že všechno, co se týká ubližování na všech možných úrovních, slouží k výrobě vysokého Světla. Také mě dlouho trvalo, než jsem procítila, že jsem držitel frekvence a svrchovaný král svého života. Jako Strážci, kteří používají odlišný vyvinutý režim, můžete frekvencí ovlivnit a měnit globální manipulaci včetně lidí kolem vás, ovlivňujeme DNA všech. Husté frekvence nemění hlava, ale srdce. Pokud jste v současnosti bombardováni nízkou energií, musíte se na chvíli vzdálit a vyladit se zpět. Nízké vibrace ovlivňujete i svým hlasem, vaše frekvence nese zvuk. Pro nízkou frekvenci použijte svoji vlastní vysokou frekvenci. Tak zvedáme vibrace všech a pamatujte .....Temno slouží Světlu.
 
Vrátím se k mému příběhu, když mi tekly slzy a snažila jsem se mnoho hodin bolest v srdci pochopit hlavou, nestalo se nic, ale až když jsem vyrovnala své frekvence tím, že jsem běžela, zadýchala se, okysličila tělo a pustila si hudbu do sluchátek, velmi mi to pomohlo s integrací a pak soucit musí být zážitek, není to jen nějaký pocit. Hluboký soucit vzniká skrze zasvěcení temnotou, stejně jako Světlo, tyto energie se v našem životě střídají, tak je vytvářeno stále naše vyšší Já a tak vytváříme vyšší dimenzionální patra, kde, pokud chtějí lidé vstoupit, musí pracovat na vlastním jádru, vlastním vibračním vyladěním.
 
K tomu nám pomáhají kosmické energie, které přes slunce vytlačují na povrch z našich těl všechno, co dál, pokud se chceme posunout, nemůže být součástí našeho energetického pole. Pořád se učíme pozorováním těla a reality. Pokud budeme něco nenávidět, narazíme na skleněný strop a nebudeme puštěni výš. Láska otevírá vyšší dimenze a není to ani faleš, podvod, ani lež. Ukazovat prstem na druhého není řešení, ale podle toho, kde jsme nejvíce zranitelní, se ocitneme v realitě, kde nám bude umožňeno uzdravit neuzdravené. Uvnitř nás leží všechna rozluštění….proč se mi děje to nebo tamto. Chcete-li si vytvořit lepší realitu použijte své vnitřní dítě a smích. Uvidíte, jak rychle se vibračně posunete a 7 miliard lidí z toho bude mít užitek.
 
Pomocí Světla a Lásky vytváříme frekvenci zdarma pro všechny, kteří chtějí vstoupit na vysokofrekvenční roviny. Nevytváříme žádnou elitní skupinu, tato frekvenční platforma je dostupná všem, kteří jsou na frekvenci, která jim umožňuje tu být s námi.
 
Naše osobní služby jsou placené, protože musíme jako každý platit životní náklady. Zároveň vytváříme také se všemi dalšími lidmi, kteří směňují své tvoření za peníze, určitou skupinu lidí a rovnováhu v harmonickém stavu. Finanční dary, podpora mé práce, peníze za mé služby a obrazy používám k vytváření stále vyšší a vyšší frekvenční platformy ve spolupráci právě s lidmi, kteří jsou součástí této výměnné energie. Společně tak vytváříme nejvyšší možnou platformu. To znamená, že používáme peníze z nižších frekvenčních úrovní a tak společně umožňujeme vnitřní dimenzionální posun a nový dimenzionální prostorový posun výš. Samozřejmě tento prostor nejprve vytváříme sami v sobě a pak ve vnějším světě. Harmonizujeme vnější svět. Určitým způsobem dohlížíme na tento proces a děláme to především svým vlastním příkladem. Lidé většinou používají peníze k vytvoření vnějšího prostoru, zdobí svůj dům, ale zapomínají kultivovat a investovat do svého vnitřního posunu na jehož základě vytváříme náš nový vnější prostor. Je důležité kultivovat svoji životní sílu a své tělo, aby se probudila kundalini shakti síla, která je součástí ženského principu a my jsme dál pronikali do vyšších dimenzionálních úrovní.
 
Odkládání starých zavazadel a svlékání staré kůže je naší vlastní bránou, interdimenzionálním posunem - tunelem, kterým se dostaneme k vyššímu Světlu. Každé odložení staré kůže nám umožní skrze své staré Já vytvořit své nové Já. Jsou zde tedy ti, kteří žijí mimo čas a ti, kteří žijí v čase, naším úkolem není se odpojit od této reality, ale být tichým neutrálním pozorovatelem s částečným spoluvytvářením.
 
Rozšířením sebe sama vstupujeme na nové dimenzionální roviny a tak vytváříme změnu a mnoho lidí v současné době očekává, že k tomu dojde externě, stane se změna mimo ně, nějaká Událost, která všechno změní nebo nějaký druh energie. Ale nestane se nic, pokud nebudete morfovat svoji vlastní strukturu organizmu. Mnoho z nás, kteří nesou vysoké frekvence, nesou velkou zodpovědnost vytvářet tato vyšší frekvenční pole pro druhé. V podstatě jsme vůbec nepřišli učit nějaké nové věci, ale rozpomenout, jak žít život. Měnit sebe a skrze sebe mít schopnost přijímat vše kolem nás a upřímně stále na tom pracuji také. V mé realitě jsou mi stále předkládány věci, které neustále testují moji vnitřní temnotu, což slouží pro přechod. A často jsou to věci týkající se ubližování přírodě nebo zvířatům.
 
Je třeba dovolit sami sobě přijímat tyto věci, často bolestné věci, ale my nad nimi nemáme kontrolu. Stále musíme umět číst naši realitu – jsou to všechno důležité zprávy. Ne uzavření ve městech a domech, ale pobyt v přírodě probouzí kreativitu, kde se bez veškerého městského komfortu dokážeme učit a nechat se inspirovat velkým géniem – Stvořitelem. V naší realitě se nevyskytuje nic, co jsme si my sami nezvolili. A mnohokrát bylo v mém osobním životě těžké to přijmout, protože jsem zažila spoustu bizarních věcí, kdy jsem se ocitla v životu nebezpečných situacích nebo nekomfortních, ale uprostřed těchto situací jsem po překonání strachu skončila vždy v srdci. Mistrem není jen ten, kdo jinak myslí, ale kdo tak žije. Hledáte-li více informací o Mistrech životní síly, otevřete knihy Vladimíra Mergeno Anastasia. Kdykoliv jste spojeni se strachem, jste odpojeni od přírody. Kdykoliv odevzdáte vše, co se děje, co se vám nelíbí, mocně přispějete ke svému vlastnímu Vzestupu.
 
Nacházíme se v čase, kdy přijímáme všechny, všechny okolnosti, udržujeme harmonii s přírodou, protože když jí důvěřujeme, nepracuje proti nám. Nyní máme příležitost přijímat náročné počasí, protože planeta tak jako tak vše řídí a vystoupit z davu těch, kteří si stěžující na počasí a nedostatek vody, protože příroda i lidé tuto vaši vibrací cítí. Kotvíme pravdu a odpovědnost, tím že držíme vysokou frekvenci Lásky. To je vědomý život. Pokud vás něco v životě obtěžuje, je to dar a místo stěžování si a pláče si to uvědomit. Navzdory podmínkám, kde se nacházíme, je potřeba vědomě číst zprávy ve své realitě a nevytvářet vzdor nebo odpor, protože to způsobuje karmu.
 
Duchovnost se stala nyní velmi populární, ale už je potřeba probudit se k vyšším úrovním Světla, protože to je naprosto odlišná skutečnost. Vysoké frekvence nemohou pracovat proti vám, ale pro vás jinak je to oddělování a my se musíme cítit stále dobře. Změna je vždy nepředvídatelná a i učební lekce, jak zvládnout chaos se schopností růst a vyvíjet se do vyšší formy.
 
Náš život stále vylaďujeme, protože energeticky a telepaticky ovlivňuje 3D. My sami se nejprve učíme, abychom mohli učit a ukazovat cestu, jak jsme ji zvládli my sami a inspirujeme ty, kteří chtějí být inspirováni. Neustále analyzujeme všechny své aktivace, aby se nízkofrekvenční sedimenty mohly rozpustit. To je způsob, jak propustit sami sebe ze starých příběhů.
 
Lidský kolektiv zatím není připraven přemýšlet způsobem dokázat číst vlastní realitu a z jakého důvodu jsou lidem servírovány situace, protože lidé jsou uvězněni v operačním systému dvouvláknové DNA. Právě zvyšováním naší vlastní svítivosti pomáháme lidem, abychom pomohli společně plnit Božský plán Země. My sami jsme portálem, který vysílá frekvenci. Meditace umožňuje dělat vnitřní chemický proces, rozšiřuje nervový systém na vyšší stupeň. Stejně jako kolektiv, také my budeme dál procházet událostmi, které jsou nejen zkušenostmi, ale dalším potřebným krokem.
 
Je čas zabalit se do svého vnitřního prostoru rozvíjet svůj Světelný kvocient a tak bude tento náš vnitřní svět v souladu s vnějším světem, ve kterém chceme žít. V každém okamžiku rozhodujeme, jestli chceme meditovat, plavat, pracovat, tancovat, zpívat, být sami nebo se navštívit s nejbližšími...atd. Já sama neustále dělám spoustu, spoustu vnitřní práce, je to jako nekonečné kutání a dolování, hledání zlata. Své zkušenosti sdílím zde nebo v případě konkrétní potřeby na osobních konzultacích. Naše mise není mise každého z nás, ale je společná. Každý máme svůj účel v tomto společném zážitku, ale mise je součástí kolektivní skupiny. To, co děláme je, že to děláme jako první a sdílíme s druhými, nemáme žádné tajnosti, tak jak je obvyklé v tajných spolcích. Tajnosti jsou energie temna. Sdílíme všechno se všemi, takže ti, kteří narazí na informaci, která s nimi v současné době rezonuje, ji mohou použít kdykoliv, jsou-li připraveni.
 
Oddanost znamená, že nedovolíte žádné frekvenci narušovat a snižovat vaši vibraci, ale občas se to může stát a je to v pořádku, ale tyto věci vždy slouží ke skoku výš. Děkuji, že navštěvujete mé stránky, neustále procházím dalšími a dalšími zkušenostmi ve svém tichém prostoru. Opatrujte se, užívejte prázdniny, cestování, koupání, slunce a své nová Já. Jste v mém srdci. Mnoho milující Lásky.
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
 
Vděčnost a požehnání za dary a podporu.

 

Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com