Spokojeni Sami se Sebou…

23.05.2018 20:59

Milovaní přátelé,

v posledních dnech mně přišlo do cesty téma vcelku nebývalé.

Týká se našeho odívání. Vašeho i mého.

Pokud občas nahlédnete na tyto stránky, nejspíš jste zaregistrovali inspiraci Táni Havlíčkové, o které jsem donedávna nevěděla vůbec nic.

Poslechla jsem si několik jejich videí a popravdě mě zaujala.

Velmi miluji, když se nám komukoliv daří životem posouvat, v jakékoliv oblasti, byť po malých krůčcích. A z běžné činnosti, mnohdy tvářící se vcelku povrchně, dokážeme vykřesat životadárnou jiskru, která v nás zažehne plamen Radosti, Lásky a Propojení. 

Jsem této ženě vděčná za inspiraci, kterou vnáší do života ženám, mužům i dětem. Z něčeho, což bývá prezentováno a vlastně i často praktikováno víceméně povrchně... na mysli mám dnešní módu a vše s ní související, se vyklubalo, díky spojení jejich letitých zkušeností v roli uznávané módní návrhářky, studiu duchovních nauk a zralé a hluboké sondě do lidské psyché, cenné uvědomění, že ve všem lidském konání platí – JAK NAHOŘE, TAK DOLE…JAK UVNITŘ, TAK VNĚ…Stojí za to se podívat na sebe pod tímto zorným úhlem a uvědomit si sama sebe jako vzácný poklad, který vyzařuje svoji jedinečnost i skrze naše odívání a že, pokud se zklidníme a prožijeme a procítíme…to vše nás může velmi pozvednout a probudit v nás skrytý diamant, který do té doby neměl možnost zazářit, neboť jsme jej skrývali pod škraboškou šedých myšek, a která nám neumožnila dát vyniknout naší Vnitřní Kráse a Jedinečnosti.

Přátelé, nebojme se propojit vnitřní s vnějším, jedno totiž patří k druhému a nic není špatně. I vnější je tu od toho, aby nám přinášelo Krásu a Radost, abychom se dotvořili do Harmonického Celku a cítili se příjemně. Spoléhejme na sebe a zklidněni se naciťujme, kdo opravdu jsme a tomu přizpůsobme i náš vnější šat. Vše v životě, co má dobře fungovat je třeba, aby bylo v Harmonii, proč by to nemělo platit o našem oblékání?

Když se nám podaří objevit, kdo jsme uvnitř a dostaneme se doslova na samotnou naši podstatu, dokážeme to vyjádřit i navenek. Pak v sobě probudíme nesmírnou sílu, která z nás vyzařuje a je to z nás cítit... dostali jsme se totiž na svoji přirozenost. Lidé se s námi zastavují, rádi se s námi baví a tiše žasnou nad tou proměnou, která však nepřichází bez práce… Nese nás životem na vlně Vědomého Tvoření v Lásce a Radosti.

Veďme sebe a všechny ostatní, kteří se dotknou našeho života, ke Svobodě, k Vlastnímu Sebevyjádření, abychom se na takovou vlnu mohli posadit a rozlétnout se ke hvězdám, Spokojeni Sami se Sebou…

S Láskou a Vděčností Věra

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ I K AUTORSTVÍ TEXTU - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz