Vesica o vlastních unikátních frekvencích...

18.09.2014 20:22

GABRIELA DUŠKOVÁ...

Krásný den všem,

dnes posílám zprávu na téma „vlastních unikátních frekvencí“.

V průběhu října se uskuteční 3 semináře – s tímto zaměřením

 

8.10. (středa) PRAHA – Toulcův Dvůr, Stáje, VEČERNÍ MINISEMINÁŘ od 18 – 21,00 hodin „VLASTNÍ UNIKÁTNÍ FREKVENCE „, CENA 277,-kČ
Záloha se hradí ve výši 150,-Kč na účet 107-1226280257/0100, přihlášky prosím předem na e-mail: gabisoul77@gmail.com

 

10.10. (pátek) FULNEK – kostel Sv.Josefa, VEČERNÍ MINISEMINÁŘ od 18 – 21,00 hodin „VLASTNÍ UNIKÁTNÍ FREKVENCE „, CENA 277,-kČ
Záloha se hradí ve výši 150,-Kč na účet 107-1226280257/0100, přihlášky prosím předem na e-mail: gabisoul77@gmail.com

 

12.10. (neděle) BRATISLAVA – místo bude upřesněno, CELODENNÍ SEMINÁŘ od 9,30 – 17,30 hodin „ PRADÁVNÁ ALCHYMIE“, CENA 27,-EUR
Přihlášky prosím předem na e-mail: gabisoul77@gmail.com

 

 

Vlastní unikátní frekvence, pradávná alchymie

Pozvánky na společné rozpomínání jsou určené těm, kdo mají zájem na spolutvoření nové reality a koho vede uvědomění, že světu hmotnému předchází energetické nastavení. Když sami sebe začneme rozpoznávat, že jsme primárně čisté vědomí, které přijalo pro svou pozemskou existenci fyzické tělo – dar od Matky Země, otevře se přístup k zapomenutým složkám v paměti.

 

Možná u toho může vyvstat otázka, z jakého důvodu  jsme při narození, nebo v prvních letech života zapomněli na svou „historii“?

 

Svým způsobem je to záměr. Do určité fáze svého života jsme se měli „obeznámit“ s programy a vzorci, které přináležejí do 3D. Když je poznáme a žijeme, tak je pak dokážeme proměnit. A proměnit je máme.

 

O co tedy vlastně jde?:-)

Podívejme se na planetu Zemi z Vesmíru. Vesmírný pozorovatel se přiblíží (třeba k městské aglomeraci) a na první pohled asi trochu „zírá“ na ten chaos. Zároveň ví, že je to jen jedna úroveň z mnoha realit, které tu probíhají. Podívá se tedy do hloubky, a vidí tam stále to stejné, ale vše je méně hmotné a více energetické. V energetickém uspořádání lze vnímat strukturu, nádherné geometrické vzorce. Pozorovatel vidí, že na kolektivní úrovni si toho lidé nejsou plně vědomi. Něco tuší:-) Vedou debaty o tom, že když přístroje zachytávají různá záření, vlnové délky, tak přeci tady nějaký jemnohmotný svět, ten neviditelný, být musí. Je v tom zmatek. Vědci se přou mezi sebou. Jedni nechtějí ustoupit ani o centimeter ze zastaralých vědeckých pouček, jiným je zřejmé, že to co se píše v pradávných spisech,  je velmi moudré. Zároveň to potvrzuje výsledky jejich výzkumů , pokud je vedou s otevřeným vnímáním.

 

Vesmírných pozorovatelů je mnoho:-) Sledují proměnu. Znají z celkovéhu plánu mnohem větší část, než jakou jsme zatím rozpoznali my, z naší pozemské perspektivy. Avšak i z této úrovně již začíná být zřejmé, že my jsme ty duše, vesmírné bytosti, které se narodili do pozemského života, aby v sobě v určité fázi probudili moudrost srdce. Silné vyzařování, z mocného středu nás samotných, dokáže proměnit jakýkoliv „starý, mentální“ energetický vzorec nebo model.

 

Vesmír se „dívá“ , jakou sílu má světlo a bezpodmínečná láska. My jsme těmi, kdo ji tady manifestují do hmotné reality.

 

Jeden vedle druhého jsme nevinnými božskými bytostmi. To, že někdy tvoříme „ne-organicky“ má svůj důvod. Pokud bychom tuto zkušenost neměli, tak nepoznáme, jak ty trápení, manipulace a destrukce s láskou obejmout a proměnit do harmonie. Ona tam přítomná je, jen není na první pohled vidět. My jsme tu pro to, abychom ji dokázali „vynést na světlo“. To, že se to děje, poznáme na svých pocitech. Nervozitu vystřídá klid, a strachy vystřídá důvěra a láska.

 

A tak se nyní posouváme do vlastního středu. Máme pocit, že jsme na rozhranní. Do „starého“ to již moc nepouští, „nové“ se jemně, v náznacích, ukazuje. Má vyšší vibrace. S vyšší vibrací mizí pocit, že jsme něčeho obětí.

 

Přichází tato poznání:

 

- vím a rozpoznávám, co mne posiluje, a co naopak oslabuje
- opečovávám, hýčkám, miluji své fyzické tělo, protože jsem jej přijala jako dar, skrze který má duše poznává Život v hmotné existenci na nádherné planetě
- mám respekt k plánům duše všech jiných bytostí, nehodnotím
- mám velkou touhu měnit, proměňovat, otevírat nové možnosti, být změnou
- posiluji se na všech úrovních, abych si ty změny „ustála“
- přijímám, nechávám se vést intuicí, jsem rezonancí
- vím, že když ze svého středu nechám a dovolím, ať proudí čisté energie všemi směry ven, skrze tělo, auru... tak přepisuji staré programy na buněčné úrovni v nové (je to způsob, jak v sobě zpátky aktivovat světelné kódy)
.

 

Co znamená mít aktivované světelné kódy, o tom napíši příště:-)

 

Do konce září nabízím ještě možnost účasti na víkendovém semináři ve VESICE – přírodním domku na Vysočině.

Rozpomínání v přírodě má sílu. A navíc v posvátné geometrii ve tvaru Jádra. Záměr, který do víkendového spolutvoření vkládám, je, abychom po jeho skončení dokázali proměnit to, co je v našem Životě neorganické, umělé, příliš „digitální“, v opak – „v přirozené, jednoduché, a přitom mocné Bytí“. Je to léčení na všech úrovních.

 

 

„Kráčím s Krásou, kterou spatřuji ve všem a v každém“, Gabi

 

 

 

        Gabriela Dušková

 

        gabisoul77@gmail.com

        tel. 737330250

        www.vesica-news.com