v rouše Ženy, v jejich nádherných a vznešených energiích je nám měkce a svobodně...

30.09.2018 22:32

 

Milovaní Blízcí,

krásnou neděli!

Krása! To je to pravé slovo, které mě napadá v tento okamžik
a jistě ne náhodou...

Právě krása mě přivádí k dnešnímu uvědomění...Toto uvědomění
je staré jako lidstvo samo, Krása Ženství...Téma, týkající se
stejně žen jako mužů. Téma navozující nespočet diskusí stále většího počtu
lidí, kteří intenzívně pociťují, že již více nelze jít životem v oné
oddělenosti, která se pro jistou a ne krátkou etapu lidského vývoje stala
normou, avšak velmi bolestnou, zanechávající za sebou mnoho smutku, traumat a
neštěstí. V první řadě vzpomeňme oddělenost od sebe samých, což následně přináší oddělenost od těch
nepřirozenějších, tvořivých, životadárných energií, které utvářejí plnohodnotný
život. O návratu a k žití energií, jež mají být plně v rovnováze, jsme- li
Ženou i Mužem. O návratu k energiím charakterizujícím Ženskou podstatu, k těm,
které jsou onou láskyplnou a starostlivou, něžnou a jemnou, vědomou náručí,
která je připravena v každý okamžik soucitně obejmout - Sebe, svého
milovaného, dítě, matku, přítelkyni...vzácný nektar pramenící z přirozenosti
Ženského principu, který byl za poslední stovky, ba tisíce let hrubě potlačen.
V mnoha rozhovorech zaznívá toto téma a cítím, že mnozí teprve pronikáme do
podstaty tématu, dlouhá léta tolik opomíjeného, de facto zakázaného...
Hrubohmotné vysvětlení je nám většinou známé. Strach z neuchopitelné síly,
kterou Ženy odjakživa přirozeně vládly a odjakživa ji žily a žijí i dnes,
vědomě i nevědomě.  Dlouhá léta pronásledování Žen a všeho Ženského, co
bylo spojeno se silami přírody, magií a tajemnem. Strach z přirozené síly, paradoxně zcela
rovnocenné a stejně vzácné jako je energie Mužská... ta, jejíž potenciál je
ochraňovat, je plná aktivity a odvahy, smyslu pro poctivost, spravedlnost a
čest...

Co s tím? Pokud jsme Ženy... plně, s vděčností a hrdě se ve
svém životě otevírejme energii Ženství a projevujme se na všech rovinách, na Těle Duši i Duchu, jak
to cítíme, že je pro každou z nás přirozené!

Jak jinak se máme jako lidská společnost uzdravit, než že se
vrátíme k přirozenému a vyváženému způsobu života a začneme uplatňovat každý ve svém
životě i společném rovnováhu sil, energií Ženských i Mužských a žít tak v
Harmonii a Celistvosti!... Ženy, posbírejme veškerou Odvahu a Lásku k Sobě, ke
Svobodě, k Životu a ukažme mužům svoji pravou tvář, kdo jsme??? Kým se mají Mužové inspirovat a učit se zacházet ve svém životě s ženskou energií, ne-li od Ženy. Jsme bytosti
oplývající jedinečnými, posvátnými vlastnostmi... Ukažme Mužům, jak čistě a
upřímně s nimi zacházet. Čím je ženská síla tak ojedinělá a
s jakou misí sem přišla? Napomáhat tvořit naplněný život v harmonii se sebou i s
druhými...Její unikátnost spočívá v daru Všeobjímající Lásky - kterou šíří do
světa všemi směry a způsoby, aby lidstvu připomněla tolik potřebnou obrodu -
obrodu Lásky!

Přátelé - Ženy, uvědomme si, že současný posun lidstva máme
ve svých rukou, v srdcích, ukažme našim milovaným Mužům, přátelům,
kolegům, bratrům, otcům - vše krásné, co nosíme ve svých srdcích, ve svých
vědomých myslích a plně se vyjádřeme bez jakýchkoliv obav a nejistot. Zapalme
oheň vášně ve svých srdcích a uchopme svůj život konečně za správný konec.
Přestaňme napodobovat něco, co nejsme a nevychází z naší přirozenosti!
Rozpomeňme se, co je zakódováno v každé buňce našeho těla a čeká na probuzení.

Pozvedněme se a postavme se s Odvahou a Láskou k zástupům
Probuzených Žen, kterým došlo, že
v rouše Ženy, v jejich nádherných a soucitných energiích je nám měkce
a svobodně a opusťme svět, ve kterém jsme podléhali
kopírování něčeho, co nám není vlastní a nikdy nebylo. S úctou k Mužskému světu
vyjděme vstříc staronovému a nesmírně vznešenému Ženskému údělu, jimž je Žena
Tvůrkyně Života a udržovatelka ohně jako symbolu Lásky!!! A Mužskou energii s
vděčností respektujme a mějme k ní úctu a moudře použijme tehdy, kdy nám naše
nitro napoví, že je čas postarat se o sebe či o druhého, vymezit si prostor pro
sebe, pro své děti, své blízké a ochránit je, pokud je muž vzdálen. Stejně jako
Muž se v nepřítomnosti Ženy umí o sebe či o své blízké s hrdostí, citlivě a
soucitně postarat a je si vědom všech Ženských aspektů, které si daná situace
žádá. 

Milovaní, není lepšího či horšího zrození...zrození v rouše
Ženy anebo Muže je stejně hodnotné a poučné. Život byl stvořen, abychom žili v souzvuku obou kosmických energií a abychom se
naučili s  oběma energiemi moudře nakládat, v Sobě, s Druhými a navzájem
se doplňovali a vážili si - Sebe sama i Ostatních.  

S Láskou vás objímám a děkuji Vám a Životu...Věra

 

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz