UKONČOVÁNÍ KARMICKÝCH CYKLŮ.

17.11.2018 20:03

LENKA SÝKOROVÁ...

Vážení Milovaní Vzestoupení, 
 
vítejte u dnešní aktualizace, v níž bych chtěla navázat a rozšířit předchozí téma a to je Vzestup fyzického těla v kontextu zrození galaktického člověka. Především aktuální zprávou, že celá planeta se přibližuje k propasti, všichni ji hluboce cítí, zvláště ti citliví. Nejsou to lehké časy, ale prostřednictvím individuálního i kolektivního úsilí může být dosaženo v tomto Božském plánu, prvotním plánu, který orchestruje Stvořiel, velmi mnoho. V doprovodu těchto retrográdních frekvencí je přítomno mnoho doprovodných událostí – odhalení na mnoha různých úrovních.
 
Plán byl navržen tak, aby ti vědomí i nevědomí, začali hlouběji chápat životní sílu, zatímco budují svoji Světelnou DNA. Tento měsíc působí jako vstupní bod s designem Brány 11/11, která zesiluje frekvenci letošního Mistrovského roku 11. Tato frekvence je vrcholným bodem, vstupem do fáze gestace a také velkým rozpomínáním pro Pracovníky Světla, kteří jsou nyní připraveni vstoupit do bodu sjednocení. Toto sjednocení vyžaduje mnoho klidu, tichosti a integrace.
 
Pro Vzestupnou skupinu to znamená, že každý musí přijít zpátky do povědomí, znovu reorganizovat svá přesvědčení a znovu se obrátit dovnitř sebe. Toto je období ticha, kdy duše po velké zkoušce dosáhne bodu, kdy není třeba další práce, ale dovolí Velkému Božskému, aby udělal zbytek. Je to veledílo velkého umění a Mistrovství. Mnoho bytostí během svého Vzestupu mění a změnilo mnoho pohledů a to proto, aby se staly adaptabilní a stabilní „tvůrci výtvorů“, kteří jsou schopní přijmout jakékoliv energetické vzory, které se chtějí projevit a to prostřednictvím Lásky. Jednoduše člověk musí prokázat svůj vnitřní Dům jako hnízdo Lásky, kde je vše kolébáno jen tím, že se s ním spojuje. To je budování své Domovské základny jako duchovních kořenů na Zemi - Domova všech Domovů. Jsme naladěni dovnitř jako strom, který zapustil kořeny a nyní plně rozkvetl. To vyžaduje plnou přítomnost a pokud je to pravda, bude to vždy potvrzeno prostřednictvím životní síly, hojnosti a stále přítomné léčivé energie, která vychází z jádra. Když je člověk v tomto čistém stavu, může pít z kalicha života, kde jsou mu nabízeny Božské dary. Hojnost není něco, co se projevuje, získává, nebo dokonce vytváří.
 
Hojnost je přirozenou odezvou života, když je život plně uznáván z jeho primární příčiny jako životní síla čistého Ducha. Když je to využito v lidském člověku, zázraky mohou být vytvořeny a prožívány z čistého bytí v tomto stavu samotném. Ano, mnozí z této planety si pamatují tento stav Bytí, zatímco drží lidskou podobu. Ti Světlonosící, kteří na této planetě neúnavně usilovali po mnoho let, musí nyní odolávat kontrole, protože jakmile jsou takové okolnosti vytvořeny, musí se vynořit vyšší síla této esence Světla a dovolit si dělat svou vlastní část.
 
To by se mohlo rovnat vytváření určitých podmínek pro život tak, aby to odpovídalo vnitřnímu rezonančnímu poli frekvence, celkově odpovídající systému vibrací. Není to snadný proces, protože mnozí jsou zapleteni v určitých rolích a myšlenkách o "duchovní službě". Musí být nyní stále vzděláváni, aby se nové způsoby Božské služby dostaly do popředí. K tomu, aby se skutečně mohli setkat na nové frekvenční úrovni, musí jim být umožněno, aby přirozeně přetvářeli něco většího, než jen jejich "vlastní" úsilí.
 
Všichni se nyní vrací do života jako velká sjednocující síla primárního Zdroje."Když všichni jako JEDEN říkají tato slova, život se přeorientuje v rámci celé matice a buněčného designu, takže stará šablona těla začíná vytvářet místo pro Nové, novou šablonu těla, která se stává zcela samorodící sama o sobě. Mnozí se stále obávají tohoto procesu úplného následování, známého jako "Velká kapitulace". Avšak staré způsoby osobní kontroly a moci musí být odepřeny, pokud si skutečně přejete poznat Vzestup a intimitu poznávání života jako Vědomí životní síly Ducha a Jednoty. Jedná se o nejnáročnější fázi procesu před tím, než se objeví Nový Úsvit jako způsob Osvíceného tvoření. Proto byly časy pro mnohé náročné. Ne proto, že se vrátili zpět na svou cestu nějakým způsobem, ale spíše proto, že na hlubší úrovni duše chtějí být součástí tohoto procesu a skutečně znají Vzestup z vlastní osobní zkušenosti. Je to vyprávění Lásky. Láska chce úplně rozkvést tím, že se pozná v každém a všech zážitcích, a proto vše spojuje.
 
Takové jsou způsoby, jak se učit existovat jako "Světlo v temnotě", neboť Láska skutečně nemá žádnou zášť nebo osobní preference. Láska je prostě taková a takový může být život každého, kdo se připojí k "Velké kapitulaci". Jakmile budou podmínky zesíleny zevnitř a nová šablona bude nastavena, což všichni pocítí sami, nic jiného by nemělo být provedeno než umožnit, aby se Velká síla života vrátila skrze Bytí žijící uvnitř těla. Toto lidské tělo je dar, je to požehnání a odpověď na všechno, co může být nyní nalezeno v něm. Prostřednictvím tohoto velkého procesu Odevzdání,
je přiváděn do velké Univerzální struktury Život skrze vůli větší než je osobní vůle. Ano, hodně může být vytvořeno pomocí osobní vůle.
 
Tomuto porodu předchází harmonizace a léčení sebe jako bytosti, která vyzařuje pochopení a porozumění velmi mnoha úrovní, rozdílných úrovní. Toto pochopení nevychází z rozumové úrovně: Ano, teď jsem připraven být soucitný a nesoudit. Tato cesta vede přes tělo tzn., jakmile fyzicky vzestoupíte, tato úroveň přichází zcela přirozeně jako integrované porozumění, které vyzařujete a kterým přirozeně vibrujete, což je způsob léčení. Nepotřebujeme slova, učení nebo znalosti. To je Esence Krista.
 
Léčení z hlediska znalostí je stále svým způsobem cesta manipulace nebo kontroly, protože se člověk domnívá, že má pravdu, protože stále nepoužívá intuici Krista, což je dobrotivá vnitřní síla, Láska ve jménu prosperity - dávající síla. Všechno intuitivně plyne. To je síla vyjadřující Vědomí Krista. Neexistuje žádná metoda vycházející z mysli, ale je to energie přirozeně vycházející ze srdce. To je nová cesta léčení bez potřeby přednášet, učit. Jsem velmi oddaná tomuto způsobu léčení. Lidé většinou fungují tak, že si přečtou nějaké znalosti nebo se účastní přednášky a pak je sdílí s ostatními. Pravdivá harmonizace a léčení přichází prostřednictvím vnitřních znalostí a vnitřního poznání jako integrované porozumění, schopnost vykrystalizované moudrosti bez potřeby navštěvovat přednášky, workshopy.
 
Dobrovolníci – duše, které vedou svojí moudrostí, se v podstatě nemusí nic učit. Nemají aplikovat nic specifického. Když se nás tedy lidí zeptají, jaké metody léčení používáme, pak odpověď je velmi jednoduchá, je to ztělesnění Krista. Vědomí a vedení Ducha Svatého. Někdy jsou témata hlubší, ale stále čerpám z přírody jako tvorby Stvořitele a pohledu na realitu, že všichni jsme zde pro určitou zkušenost, všichni jsme Jeden, všichni jsme na určitém stupni uvědomění a to je vše. Vybrali jsme si konkrétní cestu Světla v temnotě, protože součástí Stvoření je přijmout všechno z úrovně Lásky. Překážkou na této cestě je přijmout skutečnost čistého Vědomí, stvoření čistého bytí bez ohledu na to, co se právě děje. Na této úrovni je lidská bytost jako prázdná nádoba, čisté spoluvytváření vnitřní mužské a ženské energie z jejichž integrace se zrodí vnitřní dítě v jednom těle a vytváření jedinečným způsobem. Na této úrovni je lidská bytost jako prázdná nádoba, čisté spoluvytváření vnitřní mužské a ženské energie z jejichž integrace se zrodí vnitřní dítě v jednom těle a vytváření jedinečným způsobem. Na této úrovni je lidská bytost jako prázdná nádoba, čisté spoluvytváření vnitřní mužské a ženské energie z jejichž integrace se zrodí vnitřní dítě v jednom těle a vytváření jedinečným způsobem. Této pravé a pravdivé cestě předchází vysoké pochopení. Na mnoha webových stránkách a také v mnoha knihách z 99% čteme jak jsou Pracovníci Světla zvláštní, jak jsou výjimeční, což je v podstatě zkreslená pravda.Lidská bytost se stane Světlem nebo Pracovníkem Světla pouze díky tréninku. My nepracujeme pro Světlo, ale Světlo pracuje pro nás, takže jsme vlastně nositelé Světla. V žádném případě nejsme zvláštní.
 

Zaměříme-li se na galaktickou historii, zjistíme, že původ bytostí je odlišný na základě rozvíjení se určitým směrem. Chcete-li rozšířit mnohem podrobněji znalosti o galaktické perspektivě, můžete nahlédnout do knihy Pamely Kribbe: The Jeshua Channelings - Zprávy od Ježíše, kterou jsem našla mimo originál na internetu ve formátu pdf. ve slovenském jazyce. Obsah této knihy se stává stále více zřejmý. Z hlediska galaktické historie jsme jako dobrovolníci zde na Zemi pouze prošli určitými specifickými námi vybranými zkušenostmi vedoucí k moudrosti. Starověké duše, které jsou ovládány temnotou, aby byli plně ponořeni do temnoty, si zvolili projít těmito zkušenostmi a také jsme si zvolili projít určitým utrpením. Ale Temná strana šla do velkých extrémů. Stejně jako Světlo si zvolilo zcela opačnou vysokou úroveň Světla. Temnota je protějškem Světla. Pracovníci Světla jsou si vědomi, že slouží Světlu, ale stále ještě musí vyvažovat a neutralizovat, aby se vrátili na skutečnou, pravdivou úroveň Světla Vědomí Krista pomocí integrace polarit. Stejně jako temná strana nyní integruje Světlo.

 
V lidské historii na Zemi existoval zásah, který ovlivnil cestu Světla. Prostřednictvím těchto znalostí můžeme nyní aplikovat do současné lidské zkušenosti hledisko individuální vůle. Tzn, že z této doby existují takové lidské znalosti jako je lenost, netrpělivost, nadřazování,.... což se děje v důsledku toho, že lidé nerozvíjí tu druhou protilehlou část polarity: píli, trpělivost, pokoru....Je to jako ve škole, když se pilně učíte, nejste líní, naučíte se víc než zbytek skupiny. To, že se učíte, vám pomáhá na vaší cestě a proto jste jakoby napřed. Lidská rasa byla ovlivněna manipulací DNA tzn. že nemohla dosáhnout duchovní alchymie, jako například galaktické rasy, které mohly pokračovat v růstu. V pozemské historii existoval jakýsi zásah do růstu, což přineslo depresi. Když se začali na Zemi objevovat Pracovníci Světla, jejich úkolem bylo pochopit lidskou povahu. Inkarnujete se do fyzického těla a vyšším úkolem je pochopit Stvořitele, jehož holografickou částí se máte stát.
 
Je zde mnoho duší, které se věky vracejí, aby mohly ovládat karmické cykly, ale také, aby ho nyní mohly ukončit. Tento jejich cyklus se nyní protíná s planetárním cyklem. Proto je zde mnoho Pracovníků Světla, kteří shromažďují zkušenosti v tomto bodu sjednoceného Vzestupu. Některé bytosti zde si zvolily velmi polarizované zkušenosti zatímco jiní si zvolili se více vznášet ve vyšších úrovních a studovat více vnitřní sféry, aby mohly vyvažovat polaritu. Z hlediska galaktické historie si každý zvolil nějaké zkušenosti, je jedno jaké, ale teď v současné době společně pracujeme na unifikovaném projektu sjednocení. Je to jednoduše zážitek a je to velký experiment. Bez ohledu na to, jakou má v tomto experimentu kdo roli, je to zkrátka příspěvek Universálnímu zážitku, kde má každý jedinečný přínos. Abychom toto celé pochopili, mnoho z nás si vybralo zažít velké množství zkušeností a vedle nás, v paralelní realitě jsou bytosti, které se rozhodly nemít tak obrovské množství zkušeností. Jediný rozdíl mezi bytostí, které se říká Hvězdná setba a pozemskou duší je, kde začali své zkušenosti a kolik jich bylo – růst duše. Rozdíl mezi starou duší a mladou duší je pro kolik učení se rozhodly. Velkou část v tom hraje zranitelnost stejně jako ztráta nevinnosti. Mnoho lidí to nazývá pád do temna, ale jde o úroveň vnímání.
 
Je nyní doba, kdy ženy říkají: Ó, já jsem Pracovník Světla, dělám dobrou práci pro planetu. Ale musíte se na sebe dívat z hlediska svého vlastního růstu. Je rozdíl v tom, kdo jak je pilný, jak pracuje na vlastním růstu. Ženy mají nyní tendenci myslet si o sobě, že jsou zde, aby pomohly jiné formě. Pokud si to myslíte, žijete ve lži. Jsme tu proto, abychom měli své vlastní unikátní zkušenosti v tomto fyzickém těle. Skutečná pravda je, že když děláme vnitřní transformaci, teprve pak pomáháme jiné formě, okolí, celku…. Tak léčíme ostatní a tak přinášíme Světlo na tuto planetu. Zatímco mnozí, a jejich velmi mnoho, si myslí, že jsou zde jen proto, aby pomáhali ostatním. Pokud to děláte, díváte se na tento Evoluční přechod z hlediska velmi úzké perspektivy.
 
Praví průkopníci a výzkumníci sestoupili do temnoty a vynořili se z ní, aby prozkoumali Světlo. „Wau, ponoříme se do temnoty, budeme vytvářet nový život, nikdo neví kam jde, nikdo neví, jaké to bude. To je ale potenciál! Ale když jsme to udělali, velmi často jsme se ptali: Co tady sakra dělám?!
 
Tím, že mnoho z nás nyní dokončilo svůj vlastní cyklus, pomáháme ukončit karmické cykly pro návrat k celistvosti ostatním. To, co nyní mnoho z vás prochází, je vlastní návrat – porod do galaktického dědictví. Nikdo z nás tu není jako speciální zvláštní osoba, nehrajeme si na reklamní marketing. Jsme tu prostě, abychom poznávali sebe, pochopili Stvoření, měli radost a sloužili ve jménu Lásky. Nepřišli jsme nic opravovat, jen přijímáme a rafinujeme, tvoříme nové úrovně Stvoření. Tím, že rafinujeme sebe, naše vnitřní dítě se vrací.
 
Naše část výcviku Světla v temnotě je tedy ukončena. To, co mělo být překonáno pro pochopení duše, bylo. Každé zvládnutí je třeba ocenit s nadšením namísto pocitu, kolik těžké práce je třeba zvládnout. Být dychtivý, co úžasného jsem schopen/schopna vytvořit. Dělám to nejlepší, co je v mých silách a pokud ne, všechno je v pořádku, dám si další inkarnační cyklus …..a pak další a další a další. Z pohledu duše neexistuje žádná krize a pokud se stále vracíte zpět, bezpodmínečná Láska vás nesoudí, ale nyní existuje dokončení karmických cyklů v této fázi Evoluce. Všichni máme implantováno, jak má fungovat správná lidská společnost, Andělský aspekt, který je uvnitř nás všech. Bezpodmínečnou Lásku, která tvoří, a která je uvnitř nás. To je ztělesnění Vědomí Elohim, čistý tvůrčí potenciál.
 
To, co bylo mylně považováno v zahradě Eden za hřích, nic takového z galaktické perspektivy neexistuje. Je to cesta, která nakonec vede duši ke zralosti. Jediné, co nás drží v oddělenosti byla neznalost a nevědomost. Skutečná Osvícená pravda nebyla osvětlena. Aspekt Jednoty a aspekt bezpečnosti, nedotknutelnosti, je nám přirozeně dán, ale lidé to neví a právě tento aspekt zabraňuje vnitřnímu dítěti mít vlastní moudrost.
 
Jdeme nyní opravdu velmi hluboko a vše se postupně bude dostávat napovrch. Moje vůle někam jít nebo malovat, je nyní zastavována s tím, že mám počkat, že jsou na řadě jiné věci. Je potřeba takovým zprávám naslouchat, protože zde existuje něco, co stále nebylo integrováno. Takže je potřeba trpělivosti, dokud nedojde k osvětlení nějakého aspektu a k probuzení, abychom se vibračně zvedli a přiblížili o další kus k Božské prapaměti. Jakmile dojde k integraci, dojde také k úlevě a přepojení k Jednotě a to se děje v těle. Hovoříme nyní doslova o porodních bolestech. Jsme všichni připraveni ukončit planetární karmický cyklus a osobní karmický cyklus je dokončen pouze tehdy, když semínko Vzestupu bylo zasazeno do jakéhokoliv aktuálního osobního stavu a podmínek. To je plné sebevědomí čili vědomí si sebe sama. Chtěli jsme vyzkoušet všechny možné zkušenosti, které nás nakonec dovedly k Osvícení. Jakmile je toho dosaženo v individuálním Vědomí, osobní proces se začne rozšiřovat všemi směry.
 
Tělo se nyní má stát prvním Domem Božského zdroje, Stvořitele, Zdrojové Jednoty. To znamená být plně v těle, být přítomen v těle, protože kdekoliv se nacházíte, tělo je váš Domov. Z mé vlastní zkušenosti, nikdy jsem neměla skutečný domov, který bych cítila jako můj vlastní domov, který by odrážel moji esenci, moji podstatu a o je právě ten aspekt, který nás přivádí k uvědomění, že náš nejbližší domov je v těle. Nic zvenčí nás nemůže ovlivnit, nic vychýlit z vnitřního středu. Ale tím, jak se pohybujeme dolů do hloubky sebe sama, se může zdát proces rozkladu starého Já velmi bolestivý. První Vzestup je probuzení, další Vzestup se zdá velmi extatický, blažený. Jen pokud jsou plně aktivovány tři důležité body v těle. 1. čakra, 4., a 7. čakra, jsou plně aktivní, pak dojde skutečně k aktivaci Vědomí integrovaného tvůrce Elohim. Od tohoto Vědomí jsme byli odděleni a toto Vědomí se opět vrací do našeho těla. Stále stavíme nové tělo pohybem a stravou. Tím ho zvedneme výš, ale zároveň se musíme vrátit dovnitř těla, do disciplíny obnovit tělo, které je nejvyšší alchymií.
 
Musíme mít pocit, že jsme uvnitř sebe Doma, vědět kdo jsme a začít pravdivou misi - mít pocit, že jsme Zdroj. Tento dokonalý vnitřní mechanizmus se musí navrátit do své původní pravdivosti, to je klíč k Vyššímu Já a tato vnitřní pravdivost je předána vnitřnímu dítěti - nechat ho, aby řídilo všechny zážitky. Pro mnoho z nás bylo velmi těžké žít ve fyzickém těle, protože naše vnitřní dítě je tak silné, vždy vědělo, že nemůžeme žít život, který je kontrolován a manipulován, protože uvnitř sebe uznáváme změny posunu. Nelze žít z pozice odporu, který je oslabující. Moudrý člověk jde, jako by byl slepý, se zavřenýma očima a důvěrou a nechá plně zahynout nebezpečí smrti a riskování.
 
Tento způsob vás povede k novému, lepšímu zítřku, jasnějšímu životu. Někdy se zdá, že nemáme sílu, že jsme tak vzdálení od vnitřního vedení, ale tento proces alchymie mění všechno, je to klíčový hráč a ten, kdo skutečně vede tímto procesem je vnitřní dítě, které se musí naučit se nebát bez potřeby mít někoho, nějakou osobu, na kterou se můžete obrátit. Je to vaše vnitřní osoba, na koho se máte obrátit, najít ztracené vnitřní dítě v rámci vašeho osamocení a osamění, v pečujícím objetí sebe sama, často ve strašidelných, těžkých emocionálních zážitcích. Právě v těchto chvílích se budete muset obrátit do svého středu být sami sobě milujícím rodičem, věnovat sami sobě nezávislost a svobodu. Uzdravit všechny rány samoty, osamocení, opuštění. Pro mnohé z nás byl tento pocit opuštění spíše zážitkem, že sem, do tak hluboké nelásky, nepatříme. Ale tuto zkušenost jsme museli projít a přijmout.
 
Nyní pro mnohé z vás, jak se vyléčit, je nechat vaše vnitřní Božské dítě, aby vás vedlo do nové vyšší úrovně, dokud existuje snaha hledat bezpečí. Buďte pozorovatelem a věřte, že Vyšší Mysl a Božská Inteligence mají pro vás v každém okamžiku správné řešení. Vaše srdce vás vede k čisté nevinně na cestě vpřed, dokud se vnitřní znalost nezmění v čistý křišťál, klenot čisté nevinnosti, dokud není pupeční šňůra odstřihnuta překonáním strachu z neznáma, který vytváří strach a zmatek. Odolává pravdě: ne už to nechci, nechci tu být, kde je přítomno tolik zranitelnosti. Tento proces je tím těžší, čím více se nechcete pustit jistoty nebo bezpečí. Pamatujte, že Božská Matka stojí vždy vedle vás a miluje vás. Často lidská logika nebo logika rodiny či nejbližších bude něco, co vás bude testovat. Integrovat vnitřní Božské nevinné dítě se může navenek zdát jako hloupé, ale věřte, že je v tom velká moudrost. Musíte se vzdát vnějšího hodnocení, co si o vás okolí myslí, vaše vnější realita a vztahy vám to budou zrcadlit, ale to je pro vás zpráva stát si za svým a neuhnout z této cesty ani o krok. Bude to stále těžší a těžší držet krok s těmi, kteří nejsou na této cestě.
 
Zamávejte svým největším výzvám, pocitům nedostatku a bezpečí. Právě v této fázi procesu přijde podpora, abyste mohli jít svou vlastní cestou. Představujte si krásné zářící Světlo, které se vás dotýká ze všech stran, abyste se probudili. Nakonec to všechno ustane a vy začnete klíčit jako malé semínko do mnohem odlišnější podoby, budete mnohem více pozorovatelem.
 
Každý člověk se musí naladit na krystalickou Božskou přeměnu svého vnitřního Božského dítěte. Jít touto cestou na vlastní pěst a karmický cyklus může být dokončen. Základy jsou položeny, člověk se stává dospělým a zralým z pohledu zralosti lidstva. Každá duše, která se točí v karmickém cyklu tím musí projít, musí se setkat s traumatickými zážitky, velkým opuštěním a kosmickou porodní bolestí. Každá individualizovaná duše, která reaguje pýchou, musí začít proces integrace, dojít k Osvícení a zralosti vnitřního Božského dítěte. Prasknutí tvrdé skořápky vede k trvalému vyššímu Vědomí srdce. Každý, kdo se podílí na tomto grandiózním procesu, kotví odvahu a odhodlání pro kolektiv. Budete nadšení, cítit se povzbuzeni a růst do nového Vědomí. Jeden za druhým se tak podílíme na změně kolektivního Vědomí, které se pak projeví v lidském kolektivu jako velká změna.
 
Dobrovolná duše byla určena jako první jiskra Světla, která chtěla dokončit sjednocení polarit. Sjednotit se do skutečného Božského spojení znamená být nezávislý zdroj, který je zcela osvobozen, svrchovaný a jedinečný v neustálém stavu Osvíceného růstu. Nejedná se o dva lidi, kteří se spojují v Bohu jen dočasně. Toto Božské spojení není romantizovaná verze vztahové zkušenosti, ale je to stvoření vlastní alchymie duše prostřednictvím sjednocení mužských a ženských aspektů, které se dohromady podílí na procesu sjednocení a možného tvoření z bodu celistvosti. Nevědomí zde musí být skutečně opravdu zcela sjednoceno. Tímto způsobem světská a fyzická realita jsou pravým tajemným kouzlem a stateční jsou ti, kteří tento proces Vzestupu zahájili nebo zahájí: Aleluja, vítejte novém neznámém. Ti, kteří tvrdí, že Vzestup je proces, kdy se posunete, vzestoupíte a stanete se svrchovaným panovníkem, je jen první část. Úplný Vzestup má své kořeny v galaktickém regionu nazývaným jako multidimenzionální Vzestup. Pohyb také horizontálně.
 
Tento kosmický proces je pravdivý multidimenzionální Vzestup. Každá fáze Vzestupu spouští nové úrovně expanze, která cestuje do celého Stvoření, aby ho naplnila Světlem, svobodou. To celé si během svého osobního Vzestupu uvědomujete. Semínka Světla byla vysazena do tmy, aby rostla díky jemné trvalé péči. Každá taková vzestupná cesta se stává kolektivnější, sjednocující a propojující a kotvená do celku. Cesta vede neznámou temnotou, což přináší vyhledávání větší tichosti, osamocené pravdy a mlčenlivosti. V tomto stavu může dojít a většinou dochází k invenci – vynalézavosti v umělecké tvorbě pohybujíc se do největších výzev, vzestupů a pádů, které způsobují růstový proces a výsadbu semen nového Vědomí pro nový život. Tohle není statická cesta, na které se budete cítit skvěle, stále budete začínat nové úrovně.
 
Takže jste nyní zaměřováni na sílu, vytrvalost pro optimální Světelné podmínky pro proces integrace těla správným způsobem. Jakmile je uvnitř duše tento proces dokončen, přijde přeorientování, aby se tyto zkušenosti uzemnily, zakořenily na Zemi. Duch Svatý jako ztělesnění Lásky a touží zažívat Vzestup. Každý Vzestoupený bude zažívat návrat k Lásce, kterou kdysi zažíval a to je konečné Božské shledání. Tento proces vyžaduje prohlubování znalostí, hlubší znalosti, porozumění a tichost. K iniciaci dochází, když je fyzický chrám připraven být schopen udržet tyto znalosti a porozumění jako v Domě na Zemi – fyzickém těle, duši a Duchu. Tak se připojujeme k Vesmírnému tanci života na sjednocené úrovni, základní úrovni Zdroje jako zdroj plný zkušeností. Duše, která prošla transcendencí, je nakonec osvobozena, touží stát se úplnou na všech úrovních svého ztělesnění v tomto hlubokém zážitku hustoty. To, na co nejčastěji zapomínáme, že v našem jádru stále existuje vzpomínka na Stvořitele a touha po tvoření.
 
Být v husté úrovni a testovat nové je základním povahovým rysem dobrovolné duše a v tomto kvadrantu Vesmíru je to opravdu velmi náročné. Integrovat všechny ztracené části, sloučit život na všech úrovních nad rámec jakéhokoliv souzení, kontroly a ovládání s bezpodmínečnou Láskou držen jako nejceněnější klenot v ruce. Cesta je krásná a nepředvídatelná a nakonec nezůstane nic jiného než Láska a plně Osvícené jádro. K tomuto stavu cestuje každý sám svojí vlastní rychlostí, svým vlastním tempem. Týká se to těch, kteří jsou na úrovni porozumění a zasvěcení, jsou připraveni jít dál. Takových duší zde není mnoho. Existuje jen málo těch, kteří se věnují své vlastní Vzestupné práci na sobě a to je také skupina, která se mnou bude příští rok pravděpodobně pracovat dál. Pamatujte, že vždy máte pravdu na úrovni svých vlastních zkušeností a pokud chcete pokračovat dál a výš, už víte, že každá nefunkční šablona se dá přepsat i přesto, že si řeknete: co se to sakra děje?!
 
Jsem velmi poctěna, pokud pomáhám rozsvěcovat vaši vnitřní jiskru, osvětlovat tento proces. V příštím roce půjdeme mnohem hlouběji. Prosím, buďte co nejvíce ve své přítomnosti, ne všechny informace, které k vám přichází, prezentují znalosti o multidimenzionálním Vzestupu, o rozšiřování, o horizontálním a vertikálním Vzestupu, ale pouze o pohybu směrem nahoru. Použijte své rozlišování, protože to není úplnost Vzestupu. Spoustu věcí zde sdílí lidé ze své vlastní omezené retrospektivy, ale i to je součástí Lásky. Ale je to něco, co vás nepovede směrem ke svobodě, nevytvoříte stav osvobození. Budete stále vytvářet pocit oddělení. Život sám a jeho úplnost je obsažena ve všech věcech, ale to co zde bylo doposud vytvořeno byla roztříštěná bytost a Láska taková není, Láska je sjednocená.
 
Děkuji za podporu, protože to je právě společné vytváření Jednoty. Nové věci nejsou vždy oceňovány a to také odráží, kde na své cestě jste a s jakými informacemi chcete pracovat. Ne každý je ochoten jít do hloubky propasti, která je tak důležitá. Stále budu přinášet nové informace, stále se všechno bude měnit, zatímco jsou zde ti, kteří řeknou: nepotřebuji to, už vím vše! Všichni jsme zde pro expanzi a temnota je vynikajícím zrcátkem. Neznamená, že když nyní procházíte výzvami, že nevzestoupíte. Důležité je ujistit se, že se nenecháte externě ovlivňovat, bez ohledu na to, jestli vás lidé podporují nebo soudí. Cílem Mistrovské práce je procházet tím, co je aktuální ve vašem životě pro vytvoření své vlastní nové šablony a vytrvat, i když je viditelné i neviditelné náročné. Čím více takových informací sdílíme do kolektivního Vědomí, generujeme společně hojnost. Není to jen o penězích nebo dávání času. Moje práce není jen moje práce. To, že věnuji úsilí svému Vzestupu, není je můj Vzestup. Je to skupinová práce, přitom každý z nás musí také sloužit svému fyzickému životu, své jedinečnosti, svému tělu, svému vnitřnímu dítěti. Každý z nás je zde ve službě Božskému plánu a služba není obětování se. Mnoho lidí s těmito úrovněmi nerezonuje a to je v pořádku, každý se rozvíjí svým tempem. Podporujeme se navzájem, abychom se stali svrchovanými panovníky. Každá naše zvládnutá výzva je vchod do vyšších úrovní pro všechny. Odemykáme dveře ostatním jen tím, že je sdílen zážitek jednotlivce. Pro kolektiv jsou to otevřené dveře. Proto mnoho z nás prošlo tak velkým množstvím zážitků, které sdílíme. Má to obrovský význam.
 
Ještě bych chtěla zmínit jednu věc a to je, že nové Vědomí není často vidět, lidé to berou jako samozřejmost, protože nevidí, kolik práce za tím je. Lidé dost často uctívají mnoho guruů nebo někoho, kdo již nežije. Zatímco přehlíží ty, kteří jsou ve fyzickém těle. Je to lidská nemoc uctívat někoho po jeho smrti. My máme svoji moudrost stejně jako ti, kteří zesnuli. Nebo jsou zde například lidé, kteří ještě nic neudělali a chtějí podpořit svůj projekt. Zvláštní myšlení. Musíme být opravdu stateční a ztělesňovat nový prototyp.
 
Dobrovolné duše tvoří bez rušení vnějších vlivů, žijí v rámci svého vlastního osvobození, přišly modelovat tuto svobodu pro všechny. Existují zde úrovně těchto bytostí, které jsou v úzkém vztahu s Božským Plánem, a které jsou znepřístupněny, protože pro tento proces přináší dary nové cesty vpřed pro ty, kteří jsou připraveni. Je to Božská Matka celého života, která iniciuje tento proces. Je to Božská vůle mužského aspektu, který osvětluje cestu této zkušenosti. A je to Osvícená Božská bytost jako stvoření vnitřního dítěte a to vše v dokonalém Božském načasování. Nenajdete mnoho podobných informací ohledně Vzestupu, jako jsou na těchto stránkách. Vychutnávejte si tvůrčí postřehy, které sdílím, popřípadě se k nim můžete v pravý čas vrátit. Těším se na vás příští týden opět zde na blogu. Listopad vám žehná nejživějším a nejvíce podporujícím způsobem. Magickou silnou léčivou vyrovnávací Bránu 11/11/11. Tvořte, pečujte o sebe, buďte v přírodě a nezapomeňte na wellnes. Mnoho požehnání a milující Lásky. 
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
 
www.myskykalendar.blogspot.com 9/11/2018