TOLIK KRÁSY A HOJNOSTI OKOLO NÁS...

15.04.2018 19:05

Milovaní přátelé,

sdílím s vámi nedělní sluneční pozdravy…

TOLIK KRÁSY A HOJNOSTI OKOLO NÁS…

Také máte pocit, aby vám neuteklo to úchvatné a zběsilé jarní nasazení v přírodě? Všudypřítomná energie pučící z každé větvičky, z každého stromku, ze sebemenší nenápadné rostlinky?

TOLIK KRÁSY A HOJNOSTI OKOLO NÁS…

Lístky rašící doslova před očima, květy deroucí se na odiv, převádějící se všemi barevnými variacemi, intenzívní a pronikavý zpěv ptáků, kteří defilují snad ze všech keřů, stromů a předvádějí svoje pěvecké umění, jakoby se o závod předháněli. A přesto spolu nesoupeří… Dohromady tvoří nádhernou symfonii, které naše ucho s Vděčností naslouchá. Však mají také podíl na našem jarním probouzení a na probouzení života v přírodě po dlouhé zimě. Ptačí zpěv, Bohem naladěné vibrace, vytahující nové a nové rostlinky ze země, burcující po dlouhé zimě ztichlé lístky na stromech a keřích a kvítky stolisté i jednoduché, nakvetlé a zářící snad z každého zákoutí.

Každoroční koncert Hojnosti, který nám příroda předvádí, se nedá jen tak přehlédnout a nabádá nás k největší možné Moudrosti – Vděčnosti…Znova přichází šance k Novému začátku. I když máme občas pocit, že se nám až tak nedaří, už samotná přítomnost vší té Hojnosti, která není vůbec žádnou samozřejmostí, nás naplňuje v našem životě pocitem Vděčnosti a Pokory…Ať už nás postihne jakékoliv trápení, vždy je čeho si vážit, o co se opřít, komu se svěřit. Mám na mysli přírodu, Boží zahrádku přístupnou každému z nás, je všude okolo nás a my ztišeni uprostřed ní, si můžeme znova uvědomit, že i když nás zrovna postihly nějaké ty lidské trable, je tisíc a jeden důvodů, proč zůstávat ve Vděčnosti a Děkování. A paradoxně, čím více děkujeme, tím dříve se vymaníme z pocitu nezdaru a uvědomíme si všechny zázraky, kterými jsme obdařeni a v Hojnosti obklopeni… navracíme se k sobě, do svého středu, k vlastní rovnováze, klidu, kdy si uvědomíme, že každý pocit neúspěchu je jen dočasný, a že ve skutečnosti nikdy o nic trvale nepřicházíme, jen jsme prověřováni, jak dalece jsme už vědomí…

 Milovaní, učme se od přírody! Pohleďme, jak nás vede k uvědomění, že JE VŽDY TOLIK KRÁSY A HOJNOSTI OKOLO NÁS a ukazuje nám, že i když máme občas pocit, že se k nám štěstí obrátilo zády, JE STÁLE ČEHO SI VÁŽIT A BÝT VE VDĚČNOSTI…

Neboť… TEPRVE VDĚČNOST ZA VŠE NÁS VEDE K VŠESTRANNÉ HOJNOSTI!!!

Milovaní přátelé, choďme s očima otevřenýma, s ušima nastraženýma a vyciťujme, o čem život doopravdy je…

S Láskou a Vděčností Věra.

 

Obr. www.google.cz