tajná místa v srdci aneb protanči se s Láskou životem...

09.10.2014 20:09

Láska, když je čistá, v Srdci tajná místa vyléčena jsou, Vírou v Lásku svou...

Vírou v sebe, v sílu Nebe, v Boha v tobě, co zrodíš v sobě...

Láska, co je Vírou, schválně, pohleď škvírou na to Světlo jasné, člověk jenom žasne....

Vírou v Lásku svoji, Vírou v Lásku tvoji, Vírou v Lásku Nebeskou, společnici přehezkou...

Láska, co je Vírou, Víra, co je Láskou...

Protanči se s Láskou životem...