od Srdce k Srdci...

11.02.2018 21:51

 

Milovaní,

krásná vize - svět, ve kterém se koupeme v Lásce...

Zkusme si každý sám za sebe představit takový svět, ve kterém vnímáme sami sebe a všechny okolo sebe ve světle Lásky. Ve vnímání sebe i druhých Srdcem...krásný obraz, který se mně zjevil v dnešní nedělní meditaci,  celý, celičký o Lásce, o její přítomnosti všude a ve všem a v každém. Všichni lidé okolo mě a jejich Srdce naplněná Láskou, která tolik touží se spojit se Srdci všech ostatních a společně tak zmnožit cit Lásky a Soucitu ve světě. 

Jak krásná představa, vizualizace Lásky v našich Srdcích, vizualizace Lásky, která se šíří od Srdce k Srdci...a nemusí zůstat jen u meditace, je to cesta pro každý den, pro každý okamžik, pro nás všechny. Cesta, kterou stojí za to se vydat v našich každodenních životech, abychom dospěli do stavu Harmonie a Radosti. Jak jinak, nežli se vyladit se svým Srdcem na nejvyšší možnou frekvenci, na frekvenci Čisté Lásky, která má tolik vnitřní síly milovat, že se už nepotřebujeme zabývat jakýmikoliv odchylkami druhých od Čistého obrazu Lásky, jež nejednou každý z nás projevíme, aniž bychom chtěli a zavčasu si uvědomili. 

Milovaní, dejme si alespoň jeden den a otestujme se, jak jsme schopni vnímat své bližní skrze filtr Čisté Lásky - svým Srdcem, BEZPODMÍNEČNĚ... V běžných situacích, kdy naše staré já chtělo vidět na těch druhých všechny možné nedostatky... 

Pro začátek - zkusme se zaměřit na své Sdce a naplňme ho Láskou k Sobě a odtud zamiřme do Srdce svého bližního, někoho, kdo je nám blízký a cítíme se s ním dobře. ponořme se do energie Lásky, skrze kterou se propojujeme s člověkem, kterého máme rádi ...a pak se propojme skrze Lásku svého Srdce s někým, se kterým se zrovna komfortně necítíme...nechejme svoji mysl odpočívat, nevytvářejme žádné myšlenky, vzpomínky a argumenty, proč zrovna tohoto člověka nemůžeme přijímat svým Srdcem...Zaměřme se na přítomnost Lásky, která je všude okolo nás - a pokud se na ni plně zaměříme a zacílíme na ni, pak nelze jinak, nežli se spojit Srdcem a rozpustit tak všechny nesváry, kterými byl poznamenán náš vztah s dotyčným/i.

Milovaní,  zaveďme do svého života láskyplnou hru - "OD SRDCE K SRDCI" a hrejme ji se sebou a s druhými tak dlouho, jak je třeba, abychom se co nejdříve probudili a přeladili do frekvencí Lásky na všech úrovních a abychom tak napomohli Vytvořit Svět milující, v Lásce a Světle plující...

Od mého Srdce k vašemu Srdci...

S Láskou Věra

 

Obr. www.weareknitters.com/knitting-kit/happy-cushion