SUMMERHILL - DEMOKRATICKÁ ŠKOLA...

14.04.2018 20:34

FILM  ZALOŽENÝ NA SKUTEČNOSTI - GB, 2008 - český dabing...

www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=vBjQAeJIa30

Jiná forma vzdělávání, která vychází z podstaty, že dítě je taky člověk a ne jen loutkou rodičů či učitelů. Summerhill učí děti, aby řídili sami sebe, své myšlení, svá těla, své emoce. Děti si sami rozhodují o tom, zda, co, jak nebo kdy se budou učit. Funguje to báječně. Demokratická, v pravém slova smyslu (nežijeme v demokracii jak se říká, ale v oligarchii), škola Summerhill byla založena již roku 1921 a můžete ji navštěvovat do kolika let chcete. Založil ji skotský pedagog A. S. Neill (1884 - 1973) a její předností je netradiční přístup k výuce. Tento zakladatel tvrdil, že vnější tlak má negativní vliv na utváření člověka a funkcí učitele je chránit žáka před zhoubnými vnějšími vlivy. Dále doporučoval zrušit tresty a omezit mocenskou autoritu učitele. Kladl důraz na žákovskou samosprávu (bez zásahů učitele), na svobodné jednání dětí a výuku založenou na neformálních rozhovorech. Web školy Summerhill: https://www.summerhillschool.co.uk. Video o škole Summerhill kde hovoří sám zakladatel A. S. Niell naleznete na https://www.youtube.com/watch?v=GxzkI.... Knihu Summerhill naleznete na https://www.peoplecomm.cz/kniha-summer.... Besedu s Jaroslavem Duškem a jeho hostů o jiných formách vzdělávání můžete zhlédnout na https://zivutek.cz/besedy/316-duse-k-s....