ŠŤASTNÁ MATKA!

13.05.2018 19:01

Milovaní přátelé,

všimli jste si, jak nám život denně nabízí příležitost uvědomit si nejrůznější události nově?

Např. dnešek je mnohými oslavován jako Svátek Matek. Popravdě – dříve mě to docela dojímalo…připadala jsem si v roli matky výjimečná…to jsem se na roli matky dívala spíše racionálně, a protože jsem si tehdy ještě ne dost vážila sama sebe, o to více jsem  lpěla na upomenutí se nějakou tou kytičkou od mých dnes už dospělých synů. Podobně nevědomé to bylo i s mojí maminkou. Vše bylo ve skutečnosti více o slušnosti a zvyklostech nežli o hloubce citů...

Dnes vše vnímám hodně jinak. Miluji kouzlo přítomného okamžiku, nenucenost a nahodilost, se kterou si k nám Život najde cestičku v pravé načasování, jednou skrze náhodné setkání, letmé pohlazení, úsměv, zprávičku, které si neplánovaně vyměníme, aniž bychom cokoliv očekávali, ať už jsme Maminkou, Synem či Dcerou… To je pro mě svátek svátků, spontánní, radostný a opravdový… Kdykoliv mě potká takový posvátný okamžik, jsem odměněna hlubokým prožitkem Citu a Opravdové Lásky bez plánování či očekávání.

Nečekám už tedy na po-vinnost mých synů mě navštívit jakožto svoji "zroditelku" a demonstrovat nějakým vnějším způsobem svoji lásku ke mně, neboť mám za stejně obdivuhodný zázrak to, že si vybrali zrovna mě jako svoji matku. Svým způsobem je to pro mě velké vyznamenání a učím se mu nezpronevěřit nějakým vynucováním, zvyky nebo dokonce povinnostmi. Opravdu se vůči mně moji synové ničím neprovinili, i když jsme společně prožili anebo občas ještě prožíváme nejednu „horkou“ chvíli...jak už to tak v životě chodí... když to ještě potřebujeme pro svůj růst...

Dnes vnímám status matky jako velký dar, dar pro mě, abych si tak do hloubky uvědomila Sebe Sama a byla svým synům tím nejlepším příkladem Ženy a Matky, neboť jak jinak je tomu, že každá z nás Matek jsme našim synům Prvotním Ženským vzorem, stejně jako je každá Matka prvotním vzorem Ženy svým dcerám.

Popravdě, je stále co si nově uvědomovat a některé z minulých vzorců, které jsme jako ženy, posléze jako matky převzaly od dřívějších generací, nepatří zrovna k těm nejlepším…I tak stojí za to si  uvědomit jedinečnou šanci, kterou jsme si na úrovni duší společně domluvili. Abychom se i ve vztazích rodiče a děti vzájemně poučili tam, kde jsme doposud tápali a poskytli si vzájemně učební materiál v roli otců, matek, synů i dcer. Abychom jednoho dne o to lépe, svobodněji a vědomě zvládli svá vlastní partnerství.

A k tomu my matky můžeme velkou měrou přispět. Je velmi důležité věnovat stejnou péči a pozornost Sobě jako ostatním, ABYCHOM SE STALY MATKAMI ŠŤASTNÝMI, SVOBODNÝMI, SAMOSTATNÝMI, UPŘÍMNÝMI A BEZPODMÍNEČNĚ MILUJÍCÍMI, NO PROSTĚ VĚDOMÝMI, abychom poté, co předáme svým synům a dcerám to nejlepší ze sebe, co nejdříve poodstoupily z jejich života a oni tak dostali příležitost stát se veskrze samostatnými a odpovědnými za svá rozhodování a své volby a v pravý čas se chopili tím nejlepším možným způsobem své nádherné, vyvážené, žensko-mužské role ve vlastním partnerství.

A jestli a kdy a jak viditelným způsobem… projeví děti své matce Úctu a Lásku, už není tolik důležité. Neboť i tak vše probíhá nepřetržitě, opravdově a vědomě na úrovni srdcí, která spolu rozmlouvají, ať už jsme matka, otec, dcera či syn. A to dennodenně... Nelpěme na žádné z forem ani formalit a těšme se z toho Posvátného PROPOJENÍ a hlavně...Žijme Svůj Život Šťastně a Naplno!

ŠŤASTNÁ MATKA - ŠŤASTNÁ ŽENA! To je ten největší dar pro ni samotnou, pro její děti, dcery, syny a pro celé lidské společenství!

S Láskou a Vděčností Věra

P.S.

 TEPRVE TEHDY, KDYŽ SE OSVOBODÍME Z KLECE  NAŠÍ VÝCHOVY A DOSÁHNEME  PRAVDY VLASTNÍHO SRDCE, MŮŽEME ZAČÍT VIDĚT ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ DOOPRAVDY JE...Osho

Obrázek: www.google.cz