JSME BOŽSKÝM ČLOVĚKEM, KTERÝ VŠE-OBJÍMÁ...

09.12.2018 19:00

LÁSKOU... tuto informaci máme všichni zakódovánu v našich buňkách...

…Nebudete sa vyhýbať svetskému potešeniu. Ale nájdete v sebe kotvu božskosti, a budete prežívať svet a všetku jeho krásu z tohto stavu blaženosti. Blaženosť nikdy neprebývala v hmotných veciach. Nachádza sa v spôsobe, ktorým ich prežívate. Keď je vo vašom srdci Mier a Radosť, potom aj veci a ľudia, ktorých stretávate vám dávajú Pokoj a Radosť…JESHUA/Pamela Kribbe

***

Milovaní přátelé,

srdečně vás pozdravuji.

S vděčností k životu, k sobě i k vám…vyjadřuji hluboké poděkování za hlubší a hlubší noření se do úrovní za iluzorní realitou, kterou každodenně všichni prožíváme nejlépe, jak umíme… jeden jako druhý se snažíme žít to nejlepší, čeho jsme schopni…stojí za to stále hlouběji pronikat do vesmírných zákonů, které po nás žádají doslova se nořit mezi řádky...za obrazy, jimiž nás s manipulativními záměry zaplavují nerůznější média, za slova a co je nám skrze ně opravdu sdělováno, za myšlenky a co se za nimi ve skutečnosti skrývá, za činy své i druhých a nacházet tak Pravdu a Moudrost o Sobě a o Světě.

Objevovat skrytá tajemství Vesmírných Pravd, jež přinášejí obrovskou úlevu do našich životů a odvahu žít v Jednoduchosti Bytí, vědomi si své Božské cesty zde na Zemi. Přiblížit se co nejvíce životu v pověstném Zlatém středu…vstoupit na Zlatou cestu, na níž zažíváme stav posvátného Klidu, Míru a tiché Radosti, neboť jsme konečně překonali svoji hodnotící mysl a dokázali integrovat dobro i zlo a tím rozpustit vnímání duality, které jsme všichni životem na Zemi vystaveni, abychom si z ní našli cestu…

Přijetím polarit nacházíme cestu k Sobě a k veškerému Životu okolo nás…Odměnou nám je vědomí Lásky, Soucitu a Porozumění. Stáváme se člověkem, který rozumí sobě i druhým, stáváme se člověkem, který se v tomto posvátném stavu přestane ztotožňovat s čímkoliv a více už nerozlišuje…Svět se pro něj stává místem hluboké Radosti a Osvobození. 

Jsme tím, kdo překročil svůj stín…

JSME BOŽSKÝM ČLOVĚKEM, KTERÝ VŠE-OBJÍMÁ!

A tak jest.

Drazí přátelé, miluji vás, děkuji, že jste…Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz