SKUTKY MÍRU nemusí být jen výsadou králů...

08.04.2018 21:29

Milovaní,

krásnou neděli všem!

V posledních dnech jsem měla tu čest podílet se na přípravě zemědělské výstavy, která je u nás už řadu let pravidelně pořádána a je přehlídkou toho nejlepšího v oblasti nejmodernější zemědělské techniky.

Je to pro mě velmi citlivé a rozporuplné téma, které se mého života dotýká již mnoho let a tak si znova a znova kladu otázky…Proč to všechno? Opravdu je třeba tak okázalých forem, abychom na sebe upozornili s jakýmkoliv produktem, byť za to i stojí? Je nutné, abychom používali tak složitých, nákladných a halasných forem jak své okolí informovat o dobrých věcech?

Jak si asi radili naši předkové a to nejdu příliš daleko, třeba jen před několika desítkami let…možná trochu déle…Staré rčení přece říká – „Dobré zboží se prodává samo…!“

Když se nacítím, přichází mně jako první – není to náhodou tím, že toho chceme až příliš moc? Není snad příčinou naše nadspotřeba, naše chamtivost? Naše potřeba ovládat? Ať už území, trhy, lidi, jejich myšlení a potřeba mít kontrolu nad nimi? Co kdyby se jim náhodou zalíbil jiný produkt? Co kdyby zjistili, že někde nabízejí srovnatelný produkt výhodněji a jsou ochotni se spravedlivě podělit o prospěch v oboustranně rovnocenném vztahu, jímž bezesporu každá výměna zboží za jiné zboží nebo za peníze je… Nejspíš je to jedna z příčin oné tržní horečky, kterou spouštějí lidé v roli prodejců, lidé, kteří si mnohdy nevidí ani na špičku svého nosu a jako beze smyslů prodávají, sugestivně a bezohledně matou své bližní a bezostyšně je přesvědčují, že bez oné nejaktuálnější novinky na trhu se neobejdou…víte o čem mluvím? Na druhou stranu pevně věřím, že existují i takoví, kteří přicházejí za svými zákazníky rovně a poctivě!

Možná i vy jste v podobné roli, přesněji… zvolili jste si ji a dali si tak možnost si uvědomit skrze tuto volbu mnohem více, než by se mohlo zdát.

Pokusme se v našich úvahách posunout o kus dál… Jak uchopit skutečnost, že v naší společnosti existuje výměna zboží za zboží anebo peníze - oficiálně zvaná obchod, abychom nepropadli ve svém dobře míněném snažení pouze jediné vizi, a to vizi zisku, a to na obou stranách, jakožto prodávající i jako zákazník, aniž by nás zajímaly další souvislosti, které bezesporu každá akce má…

Mluvím o Nejvyšší Odpovědnosti nás všech, se kterou přistupujeme ke svému Tvoření, mluvím o Vědomém Tvoření, kdy plně vnímáme činnost, do které jsme zainteresováni, stejně jako její důsledky…

Přátelé, napadají mě souvislosti typu – kam se všemi těmi auty, které mnozí měníme každých pět let, kam se všemi technickými a jinými vymoženostmi, které v tom nejlepším vyvíjíme, ať už se jedná o spotřební zboží anebo o nejrůznější průmyslové technologie… kam s pračkou, která po pár letech předčasně dosloužila?…A my jsme nuceni si koupit novou…Co asi stojí za tak krátkozrakým manipulativním přístupem, který nevnímá širší návaznosti a úmyslně nastavuje svoje produkty na omezenou dobu fungování, aby tak roztočil kupní koloběh…Podobné tvůrce nezajímá dlouhodobý dopad takovéhoto konání…a což teprve zamořování životního prostředí chemikáliemi ve všech průmyslových odvětvích včetně zemědělství...

Vracím se do výstavních prostor k mému pozorování…vnímám nejvyšší nasazení lidí, vydání vzácné lidské energie, frenetické přemisťování hmoty, v důsledku toho nadměrné zhušťění dopravy, krátkodobé použití nákladných umělých materiálů, které jsou záhy zničeny, bez ochoty se zamyslet nad volbami, které děláme, a které můžeme činit mnohem šetrněji k životnímu prostředí…jen kdybychom se více zamysleli...Formy, které pramálo zohledňují Úctu k prostředí, kde žijeme, k životu lidí a k Zemi…Obchod za každou cenu, aniž by se lidé zajímali o následky svých činů!!! Snažíme se hledat jiné formy? Alternativní? Láskyplné k člověku a k naší planetě?

Kam směřuji? K vědomému vnímání přírodních zákonů, které je třeba začít ctít na prvním místě a za všech okolností v každém našem počínání. Jinak, i kdyby naše služba byla sebelepší, sebekvalitnější, konáme medvědí službu, v první řadě sobě, druhým, prostředí, ve kterém žijeme a v neposlední řadě celé planetě.

A co přínosného vnímám na podobných akcích? To lidské hemžení, Mistrovství všeho druhu, kterého je člověk schopen…Smekám nad šikovností lidiček, kteří každý svým talentem přispívá společnému dílu! Smekám nad lidskou pospolitostí, která stojí za lidským počínáním! Smekám nad silou lidského společenství, vzájemnou pomocí a sdílením, které mimo jiné ukazují, že člověk je schopen vnímat společný zájem, jen je třeba si ujasnit a uvědomit si, čemu chci sloužit, s jakými dopady a čemu tím napomáhám…

Milovaní přátelé, pokusme se nacítit každý do sebe a do svého Tvoření…a přehodnotit formy, skrze které projevujeme a nabízíme světu svůj talent, abychom svým konáním vytvářeli taktéž SKUTKY MÍRU…které, jak věřím, nemusí být jen výsadou králů…a nevěšme hlavu, pokud se nám hned nepodaří napravit stav, který si o nápravu žádá. Mějme Soucit se sebou i s druhými stejně jako Odvahu vytrvat na své Cestě Posvátné...

S Láskou a Vděčností Věra

 

Obr. www.google.cz