setkání s Marcelkou z hor...

22.02.2016 12:42
Setkání s Marcelkou z hor

Povídání, naslouchání, meditace, bytí v kruhu otevřených srdcí společně s Marcelkou..

Je nám ctí přivítat v Arkáně vzácného hosta, realizovanou bytost Marcelku z hor, která bude na setkání odpovídat na vaše otázky...

https://www.marcelkazhor.cz