SRDCEM SDÍLEJÍCÍ...

22.07.2018 19:39

Milovaní Blízcí,

věčné, všeprostupující Teď a Tady, energie Čisté, Všeobjímající Lásky…

Jediná jistota, kterou na Zemi všichni máme, a ke které se můžeme uchýlit kdykoliv „se necítíme“!

 Díky Lásko, díky Živote!

Co jiného nás všechny tolik zaměstnává nežli LÁSKA, ve všech jejich podobách. Láska k Sobě, k dítěti, láska k milému, láska k hudbě, k přírodě, ke zvířatům, láska ke službě druhým, láska k našim zájmům, láska k penězům, láska ke slávě, láska k moci…

Nejrůznější formy lásky, skrze které dostáváme příležitost uvědomit si, co Láska je, co se za ni vydává a s čím ji případně zaměňujeme…

Osobní Uvědomění a zkušenost o Opravdové Lásce, co ji „v poli něsejú, na horách něrástě“…nezbývá než udělat každý sám v Sobě, ve svém nitru, ve svém Srdci!

Nejspíš jste už ve svém životě zaregistrovali, že čím vzdálenější jsme sami sobě, čím méně prožíváme Lásku k sobě,  čím více zrazujeme sebe sama, popíráme se a nejsme tak v Pravdě svých pocitů, na těle i na duši, ve svém Srdci, tím rafinovanější zkušenosti je nám dáno prožít. Tím větší jsou naše zkoušky, které máme prohlédnout, a které nám do cesty přivádějí ony početné „duchovní trenéry“…, kteří nás učí rozpoznat, zda jsme v dané situaci v Opravdové Lásce a zda náš čin nebo jakákoliv forma odpovědi vyvěrá z našeho Srdce…

Rozkódovat situace, často vycházející z dávné minulosti, mnohdy z našeho dětství, kdy nám byly lidmi okolo nás vštípeny ledasjaké vzorce nemající s Všeobjímající Láskou nic společného (poslušnost, falešná sounáležitost, „mus“, ambicióznost, přetvářka, lež, nesamostatnost, přesouvání vlastní odpovědnosti na druhé, strach, obětování se druhým, vzbuzování lítosti oproti Svobodnému Nacítění ze Srdce…) a uvědomit si určitou formu manipulace s námi, často až zneužívání, které pozorovatel běžným okem nepostřehne, mnohdy ani zúčastněný na vlastní kůži nezachytí…Zavčasu si řekněme, že vše má svůj Vyšší Smysl, takže není proč a proti komu brojit…jen stojí za to se vnořit do ticha a skrze ně si najít Souvislosti, kterými jsou naše dávné osobní příběhy propojeny s dnešním prožíváním a událostmi.

Upřímně, Milovaní…někdy je velmi těžké rozmotat klubko negativních pocitů, které nám znova a znova otevírají nečekané situace aktuálně prožívané. Dobrá zpráva je, že každá situace má své řešení a z každé lze najít východisko. A tak se nevzdávejme a „tlučme tak dlouho, až je nám otevřeno“…

Není žádnou zvláštností, že nejednou a velmi často „je nám ukázáno“ skrze bolest, nemoc, skrze naše zdraví... Je nabíledni, že v takových okamžicích nám mnohdy už nic jiného nezbývá než se uklidnit, uvolnit se a pak už jen věřit, že Milost Boží existuje… a odevzdat se jí…

Přátelé, konáme Srdcem? 

Ukažme si to na téma služby bližnímu... Něco tak vznešeného, všemi obdivovaného, matka Tereza a obdiv celého světa vůči této neobyčejné Ženě. Služba bližnímu, téma, které více či méně vstupuje do života každému z nás a pro některé je dokonce životním posláním…

Poslání - neposlání…Pro nás všechny platí, abychom si uvědomili, odkud např. taková naše služba druhým plyne? Z rozumu anebo ze Srdce?…Dnešní svět je plný podpor, nadací a dobročinných organizací, jejichž náplní je pomáhat druhým. Šlechetné! Oč lepší je svět lidí, ve kterém je tolik iniciativ s touhou pomáhat nežli starý svět s vymýšlením stále nových strategií jak dobýt další území…Díky za Vzestup! Až čas však ukáže a prověří, zda je za onou pomocí pouze naše póza, strach odmítnout, přesvědčení, že pomáhat se za všech okolností a každému musí, naše ambice, touha po zviditelnění, po slávě, či kopírování druhých anebo zralá, Opravdová Všeobjímajícící Láska, nic nežádající, vycházející ze Srdce, Srdcem Sdílející…

Ať tak či onak, všichni si zasloužíme nějaký čas tápat, než se nám rozsvítí A MY SI UVĚDOMÍME PRAVÝ MOTIV JAKÉHOKOLIV SVÉHO POČÍNÁNÍ...

Rozhodujeme se ve svém životě rozumem anebo Srdcem?

Nezapomeňme na naše milované „trenéry“, kteří se nám postarali či ještě starají o svedení z cesty Pravdy Srdce, každého z nás s trochu jiným příběhem, avšak jen tehdy, když jsme jim to dovolili… nebyli jsme totiž ještě dost sběhlí v řeči Všeobjímající Lásky. A zároveň se nezbavujme Osobní Odpovědnosti za svá minulá či současná rozhodování a za své činy!

Milovaní, nezapomínejme na Soucit se Sebou - za své omyly, za naše zbloudění…A stejně tak nezapomínejme na Soucit s druhými - za jejich omyly a jejich zbloudění…projevujme si ho stále častěji. Soucit je úzce spojen s přijímáním nás všech takových, jací jsme!

SOUCIT TOTIŽ VYCHÁZÍ ZE SRDCE A V SRDCI ŽIJE NAŠE JEDINÁ JISTOTA  A PRAVDA A TOU JE LÁSKA…

Vytvořeno Srdcem … Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz