Rodové Statky - 4-denní meditační seminář "Věda obraznosti"...

15.09.2017 21:48

JAROSLAV SVOBODA...

Vědomá tvorba své životní reality.
Meditační a vizualizační seminář výhradně pro vážné
tvůrce rodových statků.

 

KURZ V TERMÍNU PROSINEC 2017 JE ZCELA NAPLNĚN!
 


 

 
 
 

     Úvod k této akci
    Po roční přestávce, kdy jsem si dal pauzu od vedení svých obvyklých kurzů, přišel impulz udělat tento, zcela nový. Je určen VÝHRADNĚ pro ty, kdo už zakládají, nebo plánují založit rodový statek. 

    Rodový statek je pozemek větší než jeden hektar, osázený rajskou zahradou, který slouží jako ráj, životní jistota a zázemí rodu, vždy jednomu páru nebo rodině (každý rod může mít více rodových statků, které se dědí). Rodový statek tedy NENÍ dům ani vesnické stavení, je to veliký rostlinami osázený pozemek. Ekozahrada se spoustou bonusů. Dům může obsahovat, ale v prvních fázích ani nemusí. Zde je článek o tom, co je dle mého názoru Rodový statek, aby bylo jasno :-).

    Tento kurz je velmi vhodný pro čtenáře knih o Anastazii od Vladimíra Megreho, v nichž je nádherně popsána "věda obraznosti", jinými slovy "vědomá tvorba svého života". Rodové statky se také zrodily u Anastázie, i samotný název "rodový statek" je od ní. Ačkoliv je to celé permakulturní záležitost, především ladění rostlin, koloběhů a ekosystémků, tak ona tomu vdechla zcela jiný, nadstandartní rozměr. Ještě mnohem krásnější a smysluplnější obraz, který opravdu pomáhá měnit realitu celého lidstva. 

    Z kusu osázeného pole se stává prostor lásky, živý pestrý bující svět, hýčkající člověka. A přátelé, ono to opravdu funguje. Když vlastníma rukama vypipláme krásné bujné plodící společenstvo rostlin, ještě k tomu na takové ploše, energie uvnitř toho je nepopsatelně příjemná. Opravdovější domov jsem nikdy nikde nezažil, prostor komunikuje, je živý. Ale nedá se to udělat za někoho, někoho v něčem takovém usadit. Každý potřebuje projít tímto procesem tvorby sám, protože zahradník roste se svou zahradou, stává se vnímavější, pokornější i radostnější, společně s tím, jak to sází a pak vše roste. Obnáší to velkou škálu emocí a odhodlání. Všem zájemcům o rodové statky doporučuji přečíst si nejen všechny dostupné knihy o permakultuře, ale také nabrat emoční a srdcové palivo do tvoření, kterého je hojnost v sérii knih V.Megreho o Anastázii. Nenechte se odradit, pokud dokážete číst bez předsudků, jako příběh, otevření, bez předčasného odsuzování, stojí to za to. 

    Hodně se už o vědomé tvorbě mluví, málo se to v praxi dělá, pojďme to změnit. Většinová část lidské populace pravidelně uklízí byt, myje auto, pere prádlo i leští nádobí, ale je zatím velmi neobvyklé čistit svá stará zatuchlá přesvědčení. Vyvětrat svůj názor na každou jednotlivou oblast svého života. Třeba na to, jak žít, co to znamená práce, co to opravdu je životní svoboda, jak funguje realita, kdo doopravdy jsme. Teprve z vyššího nadhledu si člověk uvědomí, že lidstvo opravdu žije v matrixu, v otroctví, v němž se samo drží. Po generace rodiče nevědomě straší své potomky, aby je uvěznili stejně, jako jsou uvěznění oni sami, a umožnili jim co nejhladčeji v tomto otroctví přežít. Ve chvíli, kdy se člověk vydá cestou své duše, a zvládne opustit úzkou a omezenou cestu svého vystrašeného ega, otevřou se zcela nové a dříve nevídané obzory nádherných možností. Nestane se to ale automaticky, musí se to stát vědomým opuštěním starých programů. Jinak mysl člověka jede na starého zaprášeného autopilota, a klaní se hodnotám a omezením, které tam dosadili kdysi dávno jiní lidé.
 


 

   
 


 
    Pokud neplánujete zcela vážně  a rozhodně zakládat rodový statek, prosím na tento seminář se nehlašte. Není to vhodné ani pro tvůrce ekozahrad menších než 1 hektar. Budeme se zde vyloženě bavit a meditovat a vizualizovat většinu času na téma rodových statků a jejich celé a kompletní rozsáhlé vize. Kdokoliv tímto tématem nenadšený by to asi příliš neocenil. V budoucnu přijdou jiné kurzy vhodné pro nerodostatkovou veřejnost. Tento kurz je ale velmi velmi velmi velmi specializovaný, 
aby mohl být velmi velmi velmi velmi efektivní a přesně cílený :-).
    NÁPLŇ SEMINÁŘE:

    Průzkum svého nitra, odhalení přesvědčení, která je potřeba přepsat jinými, prospěšnějšími pro tvorbu své nové životní cesty, která zahrnuje rodový statek a radostné tvoření (hojnost, láska, sebeláska, zdravé sebevědomí, víra ve své schopnosti).

    Světelné meditace cílené pro transformaci hlubinných vzorců a nefunkčních přesvědčení. Meditace slovně vedu, a každý v nich může pracovat se svým tématem. Jedná se o silnou vnitřní práci, založenou na channelingu od Orina a DaBena - Sanaya Roman a Duane Packer. Mám s nimi už dvacet "světelných let" zkušeností a jsou to velmi krásné a silné vnitřní posuny (již desítky let jsou na českém trhu jejich přeložené knihy Žít s radostí, Tvoření peněz, Duchovní růst, Láska duše, Osobní síla a Channeling. Jsou opravdu moc dobré, nadčasové, plné lásky a světla, doporučuji.) Taktéž souzním s filosofií Abrahama, to jest Esther a Jerryho Hicksových a doporučuji jejich všechny knihy.

    Abychom se trochu uzemnili, budeme meditování prokládat povídáním si o praktických věcech, které se rodových statků týkají. Toto není kurz designu, ale bude-li ve skupině chuť, můžeme se mu z lehka věnovat.

    Ve stavech klidu a pohody a prosvětlených vnitřních vibrací budeme pracovat na vizích, které byste chtěli zhmotnit ve vašem životě. Vzhledem k tématu kurzu to bude směrováno na ideální průběh tvorby svého rodového statku, aby vaše nastavení opravdu vytvářelo prostor lásky, a hojnost na všech úrovních.

    Program bude probíhat v příjemně vytápěné přednáškové hale, ale dle aktuálního zimního počasí vyrazíme i na tematické procházky.

    Možná to vypadá, jako by toho bylo málo, ale věřte mi, že tato popsaná náplň by nám stačila na několik let nonstop, takže tyto čtyři dny budou opravdu našlápnuté velmi silným a zajímavým programem od rána do večera.

    Věřím, že se nikdo z tohoto semináře nevrátí domů. Budete někým jiným, kdo se tam vrátí, a to, co už s sebou nosit nechce, bude recyklováno. Budete blíže tomu, kým doopravdy jste, blíže svému širšímu vědomí a sebevědomí. Blíže svým opravdovým tvůrčím schopnostem. 

    Tento seminář nikoho kompletně nespasí. Ukáže vám krásnou světelnou cestu, která je možná, reálná, funkční, a velmi snadná. Nasměruji vás na ní, ale bude pouze na vás, zda po ní i nadále budete kráčet, při své vědomé tvorbě života, a naplníte svůj nejvyšší životní potenciál v souladu s radostným plánem své duše. 

    Učím pouze to, co sám dlouhodobě žiji a praktikuji. Nic z toho, co bude prezentováno, nejsou plané teorie nebo nějaká neuzeměná filosofie. Může to být nový a v dnešním světě stále neobvyklý způsob vnímání světa a tvoření reality, ale pro mě se to stalo běžným normální všedním žitím. Funguje to, mám to vyzkoušeno ve své každodennosti. Nejsem dokonalý, stále se vyvíjím a vždycky budu, netoužím být za žádného gurua, toužím sdílet praktickou životní cestu, která mne samotného velmi baví. Je to jednoduché, je to silné, je v tom světlo. Sami si prociťte, zda je to i vaše cesta, nebo není. Nenechte se směrovat hlavou, vnímejte intuici a jemné signály své duše.
  
 
 
 
    Co dle mého názoru obnáší tvorba rodového statku?

    Jakožto hospodář na 22 hektarech vlastních rodostatkových a farmářských pozemků a po vysázení desetitisíců dřevin, jsem získal jistý nadhled a velkou radost ze života - ze svého, i z toho rostoucího a regenerujícího se z polní půdy. Prošel jsem ale zpočátku prvotními stádii, která byla náročnější. Dělal jsem chyby, ve svém tvoření i myšlení. Ne vždy a všechno jsem si tvořil vědomě, naštěstí vesmírná zpětná vazba je vždy dokonalá. :-). Teď zpětně mi to připadá snadné a nechápu, proč jsem některé věci neviděl jasněji. Ale to je ten vývoj. Čím víc je člověk sám sebou, vnímá svou emoční navigaci, tím hladší je cesta.

    Pro upřesnění - 1ha nemusí být horní limit, ale měl by to být ten dolní, osobně doporučuji minimálně 1,5 až 2 hektary pro rodový statek. Rozlohu plochy které obhospodařuji já, běžně nedoporučuji, je to vhodné jen když máte nějaký větší záměr, přesahující potřeby běžného rodinného žití. V mém případě je to chuť sázet rostliny, sledovat vznikající ekosystémy a touha po inspiraci a zkušenostech, které pak mohu sdílet. K tomu by mi menší pozemek nestačil, hektar je za rok osázený...
 


 

 
 
 

 
    Jak to ale probíhá, než se vzedmou větrolamy, zaplodí první stromy a rozkvetou louky?

    Na začátku je obvykle romantická vize nebo touha po změně. Ta je dobrá, je důležitá, bez ní to většinou nejde - ale nestačí. Budeme se na tomto semináři věnovat prvotním vizím a jejich rozvíjení. Je třeba své vize získané z knih a od jiných lidí sladit se svým vlastním životem, s roky, které plánujeme strávit v tomto svém fyzickém těle, s rodinou, se kterou chceme žít (ať už ji máme, nebo ještě ne), a s prací či zábavou, které se chceme věnovat. A také s vlastními limity, které si netroufáme překročit, a také s těmi, které překročit chceme.

    Dále následuje naslouchání své intuici, následujeme vnitřní vedení. Nejdříve přijde touha, pak impuls konat, a poté přijdou do zralosti činy. K následování své intuice a k činům, které jsou nezbytné, člověk potřebuje uzeměnost a vnitřní sílu. Propojení se životem, schopnost tvořit ve hmotě, ne jen ventilovat své emoce proudem slov. 

    Této své vnitřní síle konat na základě impulsů duše a jejím kořenům, se také budeme věnovat. Obvykle to obnáší překročit stín a životní "moudra" svých rodičů a zbourat bariéry mnohých přesvědčení, které nám do hlav naprogramovala společnost. Týká se to svobody, lásky, peněz, veškeré hojnosti, práce, životního poslání, radosti, sexuality, sebevědomí, sebelásky... Zakomplexovaný a zformátovaný člověk se stále motá v kruhu, a jeho vize se promítají jen do slov a poučování druhých. Což je velmi otravné a nikam to nevede. Prolomit bariéru rodičovských a společenských bludů vyžaduje obrovské odhodlání jít svou vlastní cestou, a značnou míru sebereflexe. Chcete-li si zachovat své bludy, na tento seminář nechoďte, světelné dávky, které na vaše bludy čekají, pro ně mohou být fatální.

    Tvorba rodového statku je práce s myslí a vizemi, a jejich naplňování - tedy činnost, při níž člověk na základě touhy žít plnohodnotný život, hospodaří na své vlastní půdě. Člověk odhodlaný rodostatkový, na holé pole stromy sázející (Homo determinus holopolostromoplantus) musí projít mnoha zkouškami, než mu zaplodí první vlastnoručně vysazená jabloň na hektarovém poli. 

    Pořídí si pozemek (pole, starý sad, travní porost) a začne konat. Postaví si například lesnický plot, i když někteří úředníci budou lhát do očí, že se to nesmí. Jinak zvěř sežere veškeré výsadby, lidé z okolí nebudou vědět, že tam nemohou volně chodit, zemědělci projíždět traktorem, myslivci lovit, nebo vesničané vyvážet odpad. Také nastává nutnost vyrovnat se s názory druhých, s ťukáním si na čelo od přátel a příbuzných. Toto je fáze, kdy si člověk musí ustát své hranice. Začít tvořit něco, co není v této společnosti zatím běžné ani oficiálně podporované. Znamená to vykročit z bezpečí davu. Ne každý to udělá. Mnozí i přes nádherné vize volí "smrádek, ale teplíčko" jistot svého paneláku nebo řadového domku a své nudné práce. Většina davu se dnes stále snadno smíří s vizí poklidného důchodu a teplých ordinací, a s iluzí remcajícího, leč vzorného občana.

    Strach z žití svého života "doopravdy" může být paralizující. Zbavit se strachu, který brání dělat životní kroky, znamená naplnit se láskou své duše. Nechat se vést pocitem radosti. Umět pracovat se svou myslí tak, aby nemohla sabotovat tvoření nové reality obavami. Vše čemu dáváme pozornost, se tvoří jako naše následná realita.
Je to tak snadné, a přitom pro mnohé tak těžko dosažitelné. To proto, že tvorba reality je většinu nevědomá. Místo vědy obraznosti pro dobro, používá většina lidí automaticky a hojně ve svých myslích negativní obrazy. Tak, jak je to rodiče naučili. Obrovská síla čeká na ty, kteří dokáží tento trapný návyk změnit! Začnou se doslova dít zázraky, protože pro vesmír není těžší dodat vám zcela novou životní realitu, než dokolečka duplikovat tu starou. Pro vesmír není rozdíl zhmotnit ve vaší realitě stokorunu, nebo milión korun. Musí to ale umožnit vaše vnitřní nastavení, protože můžete mít (a budete mít) jen to, s čím jste plně v souladu. 

    Pokud s tímto vysvětlením souzníte, pak není těžké pochopit, že tvorba toho samého rodového statku může být buďto velmi náročné peklo plné příkoří, nebo překrásné plynutí plné radosti a nekonečné hojnosti. Záleží jen na tom, co jede jako převážný program ve vaší hlavě, co udává tón vašeho života.
 


 
 

     Meditační a vizualizační složka tohoto semináře


    Vrátit si svou životní sílu znamená vidět, kdo doopravdy jsme. Ne malá bezmocná stvoření vydaná na pospas vnějším okolnostem, ale tvůrci všeho kolem sebe, své reality, velké duše, bytosti světla. Možná jsme se už po tisící inkarnovali, a fyzická existence není nikdy to jediné, co máme k dispozici. Tělo je pomíjivé, ale když v něm zrovna jsme, je to nástroj k tvoření a prožívání nádherné pozemské fyzické reality. 
    Tam kde je láska a uvědomování si své opravdové a celé bytosti, ne jen dočasnosti a omezenosti těla, tam nemůže být strach. Naše vědomí opravdu nesídlí v našem mozku, ten je jen "přijímací stanice a zpracovatelna". Jsme mnohem víc, než si myslíme. Díky tomu máme i mnohem větší tvůrčí možnosti, než si myslíme.

    Mysl člověka kompletně a do posledního puntíku vytváří jeho realitu. Nic není náhoda. Líná mysl pouze pozoruje to co je, a duplikuje to. Proto situace vypadají bezvýchodně, a toužebná změna nepřichází. Je-li člověk vychován jako biorobot, je naučen sledovat "své nadřízené" a nevědomě žije realitu, do níž je manipulován. Člověk se svobodnou myslí chápe, že není nic, co by nad ním mělo skutečnou moc. Politika je jen divadlo, stejně jako opravdové divadlo, televizní seriál nebo komerční sport. Nemusíte tomu dávat pozornost a vytvářet si svůj život podle nějaké inscenované iluze! Stav dnešní společnosti není nic jiného, než minulá tvorba myslí lidí, kteří společnost tvoří. Pokud věří, že je někdo ovládá, vytvoří si společenskou situaci ve které jsou ovládáni. 

    Naštěstí to velmi snadno funguje i naopak. Dostatek vědomých lidí postupně změní společnost jen díky své existenci. Prozře-li člověk do toho, jak to celé funguje, může se naučit myslet vědomě. Přeučuje svou mysl na vytváření nových obrazů svého života. U většiny lidí je to zpočátku jako "učení starého psa novým kouskům". Mysl totiž ráda jede ve starých stereotypních kolejích, podporují ji v tom mnoha "zažraná" přesvědčení a zápisy z dětství v limbickém systému mozku. 

    Pokud přeučování probíhá pomalu a neefektivně, například když se snažíme v nějaké světlé chvilce dne "pozitivně myslet", a zbytek dne jede zase myšlení staré, žádné změny se nedostaví a mysl získá argument, že to stejně nefunguje. V počátcích své proměny je důležité velké nadšení, a velká hloubka. Neklouzat po povrchu, ale ponořit se do svých vnitřních nastavení tam, kde začínají, kde mají kořen. 

    Je to jako s nějakým urputným plevelem v záhoně. Když mu budete jen otrhávat špičky lístků, ještě víc se rozbují, jeho kořeny jsou nedotčené. Vezmete-li ale rycí vidle, podeberete ho pěkně odspodu, vyberete z půdy všechny jeho kořeny, pak dále váš záhon ovlivňovat nemůže. Aby na stejném místě nevyrostl jiný, musíte vědomě vysadit sazeničku toho, co chcete. Zadat nový program, nový obraz své přítomné budoucnosti. Tento proces je v našich myslích možný skrze světelnou vedenou meditaci a vizualizaci, případně jiné transformační techniky, brány vědomí otevírá například holotropní dýchání.
     Záměrem pro tento seminář, plánovaný přínos pro jeho účastníky, je prosvětlit a otevřít cestu v jejich nitru, pro krásné tvoření v souladu s celou jejich bytostí. Vědomí celého lidstva se již začalo měnit, a každý kdo se probouzí, je průkopníkem nového světa, který se nám tu postupně vytváří. Mou osobní touhou je podpořit tento proces a  pomoci co nejvíce lidem k jejich světlu a osobní síle, která jim poprávu náleží. 

    Nutno dodat, aby bylo mezi námi jasno, že nejsem příznivcem jakéhokoliv nadměrného organizování, společného plánování, dlouhých debat, nebo táhnutí nějakých skupin někam. Osobně uznávám jako nejsilnější cestu individuality, kdy každý jedinec následuje svou vlastní navigaci a intuici a tím postupně zraje do své pravé životní síly. Proto, když se pro spolupráci na jakémkoliv projektu spojí tito jedinci, kteří zvládli žít svůj vlastní život se ctí, má to celé velkou sílu a graciéznost. Pokud se však lidé sjednocují ve své slabosti, v touze aby je někdo jiný někam neustále táhl, pak to celé musí zkolabovat. To není cesta, kterou si vybírají naše duše, nikdo se v tom nemůže opravdu cítit dobře. Na toto téma, které neustále vyplouvá na povrch při snahách mnoha lidí organizovat rodové osady, jsem potřeboval napsat článek. 
 

    Takže tady je: Můj názor na řízený vznik rodových osad si můžete přečíst ZDE
 

    Pokud by někoho tento článek odradil v přihlášení na tento seminář, pak je to vpořádku. Pro vzájemnou spolupráci, kterou i tento seminář je, je nutný jistý soulad. Proto i své texty záměrně píši velmi přímo, vzhledem k běžný zvyklostem trochu "neomaleně" (neobaleně), abych umožnil každému nacítit si mé směřování bez slupek a obalů. Tak se každý může poměrně snadno rozhodnout, zda interakci se mnou cítí jako přínosnou, nebo nikoliv. 
Vzdal jsem se už dávno touhy zavděčit se všem, to opravdu nejde (ještě nikdy nikomu se to nepodařilo :-).

 
    Zpět k semináři - organizační info

    Místo konání je Máchův kraj, nedaleko Doks. Veškeré podrobnosti naleznete v přihlášce.

    Termín je předvánoční, KURZ JE UŽ NAPLNĚN 13.-17.prosince 2017. Začneme ve středu, sraz v 17:00, konec je v neděli v 16:00. Vybral jsem tento čas v roce, protože je vhodný pro práci s ukončováním starých vnitřních programů a nastavení, a přípravou na nový počátek ročního cyklu tvoření (který dle konstelace planet nastává ve druhé půlce ledna, nikoliv na začátku ledna). Také touto dobou vrcholí předvánoční shon, takže ti, kteří ještě nejsou připraveni být vědomými tvůrci své reality, se nemohou zúčastnit, což je v souladu s přirozeným vývojem vesmíru :-). 
    
    Kurzovné:  =================. Platba převodem.
Místo na kurzu je závazně rezervováno odesláním vyplněné přihlášky (mailem, stačí bez podpisu) a zaplacením této částky na číslo účtu uvedené v přihlášce. 

    Strava a ubytování: platí se zvlášť v místě konání, není v ceně kurzovného. Strava chutná veganská (vždy bez cukru a na přání i bez lepku) je v ceně 280 Kč za den (snídaně, oběd a večeře) a ubytování je dle volby spaní v přednáškové hale na matraci nebo na pokoji 150 až 270 Kč za noc. Detaily a způsob přihlášení jsou rozepsány v přihlášce. 

    Prosím čtěte než se přihlásíte: Tento seminář je určen výhradně lidem extrémně nadšeným rodovými statky, ať už jsou v procesu tvorby, nebo se teprve připravují. Pro jiné není vhodný, obtěžovalo by je neustálé mluvení o rodových statcích. Myslím to vážně. Často se mi stávalo, že se hlásili lidé na jakýkoliv můj seminář, jen proto, že jsem ho zrovna vyhlásil. Pak se ale v jeho průběhu dožadovali informací o záhoncích nebo o jedlém lese, ačkoliv to nebylo vůbec tématem. Vážím si toho, že mě lidé rádi vidí a slyší, ale chci podpořit složení skupiny, které pro naší společnou práci bude mít největší efekt. Chci, aby tam byli všichni na 100% správně. Pokud touha po vnitřním rozvoji nezahrnuje na 100% i rodový statek, počkejte si raději na jinou akci, která pro vás bude lepší (plánuji takové), a respektujte zaměření, které je nyní prioritním záměrem. To platí i o touze po vnitřním rozvoji. Pokud jste nadšení do rodových statků, ale nejste si 100% jistí, že byste chtěli duchovně růst a pracovat na svých myšlenkových vzorcích, tak se také nehlašte :-). Tohle je převážně meditační a seberozvojový seminář, nikoliv designérský. Ty fotky tady v té upoutávce na kurz jsou pro naladění na esenci rodového statku, ne na designová témata. Já mám teď období, kdy vidím, že práce s lidmi na jejich nitru je důležitější, než práce s lidmi na pláncích zahrad. O těch designových věcech připravuji knihy, postupně v dalších letech budou vycházet. Bude-li chuť na další designové kurzy, budou kurzy. Teď je aktuální tohle. Děkuji za pochopení a respektování tohoto přání. 


 

Přihláška na 4.denní předvánoční meditační seminář Rodové statky - Věda obraznosti
Pokud by vám přihláška nešla stáhnout, napište mi, pošlu mailem.
KURZ JE NAPLNĚN, NELZE SE UŽ PŘIHLAŠOVAT
 
 

Další fotky a trocha povídání, jako bonus pro ty, kdo dočetli až sem:
 

Naladění na stromovou hojnost rodového statku
 

 
 
 
 

   
     Na obrázcích je stejné místo v průběhu devíti let, větrolam z různých stromů a keřů, táhnoucí se středem čtyřech našich hektarů. Láme vítr, vytváří příjemné mikroklima, poskytuje zajímavé produkty, od lipových květů, lískových oříšků, mnoho druhů hub až po nekonečnou zásobu dřeva pro mnoho generací (v případě kopicování stromů). Neustále mění svůj vzhled, kromě toho, že roste, tak i kvete, voní, mění barvy listů, opadává a znovu se probouzí. Jeho založení znamenalo vysázet během dvou dnů kolem stovky sazeniček, a následně věnovat jedno až dvě odpoledne jejich obmulčování slámou, aby přežily první rok. Byly to tři dny velmi příjemné práce. I kdyby to někomu trvalo týden, stále je to jedna z nejefektivnějších prací na této planetě. Následujících devět let bylo jedinou údržbou kosení trávy kolem, případně nahrabání sena ke stromkům, a občasné uříznutí větve, která vrůstá do průchodů ve větrolamu. Pokud si představíte tento dvou až třířadý větrolam obtočený po obvodu jednoho nebo dvou hektarů, máte nádherný základ rodového statku a palivové dřevo i dřevo, tyče i dřevo na stavbu drobných staveb navěky zdarma k dispozici. Kopicované (v rotaci deseti až dvaceti let řezané stromy) stále obrůstají a mohou žít stovky i tisíce let. No není to báječné, že tak snadno příroda poskytuje svou krásu, užitek, hojnost, tvorbu životního prostoru? Fotky hub jsou úplně čerstvé, sbírala je má žena dnes ráno v tomto větrolamu, v den psaní tohoto článku (polovina září) a smaženici z nich máme k večeři. Před devíti lety zde bylo jen polomrtvé obilné a řepkové pole, pokročilejší stádia lesních hub jsou nádhernou známkou uzdravení ekosystému nad i pod povrchem půdy. 


    Ano, můžete sázet stromy na pole. Ne lesovitý oficiální les, ale větrolamy, remízky, rozptýlenou a podpůrnou zeleň, meze, to vše je velmi vítáno. A samozřejmě libovolně ovocných stromů, keřů, trvalek... Pro zdravý ekosystém je to nezbytné. Dle mého názoru, pole a zemědělství jak existuje dnes, nemůže v budoucnu existovat, a kompletně zanikne. Jediný důvod pro jeho existenci je korporační komerce a dotace, jinak žádný opravdový smysl nemá. Jako výroba potravin se neosvědčilo, potraviny takto vyrobené jsou jedovaté, a půda na polích silně degraduje. Je vyloučeno, aby to mohlo pokračovat trvale tímto směrem.
    Jsou mnohem lepší cesty, jak se uživit s lehkostí, bez otrávených polí. Objeví je snadno ten, kdo je ochoten objevit permakulturu a nekonečnou plodnost správně osázených ploch vytrvalými jedlými rostlinami, v kombinaci se záhonky. Jedna rodina běžně může s minimem úsilí (tak po pěti až deseti letech od založení rodového statku) produkovat přebytky pro několik dalších rodin. Po dalších dvaceti nebo třiceti letech dospělý plodící ekosystém vydá přebytky ovoce, ořechů a kaštanů, bylin, hub, dřeva i zeleniny na záhonech ještě mnohonásobně větší. Je to o správném přístupu k lidskému životnímu prostoru. Obrovské úsilí se vyplýtvá na údržbu trávníků, okrasné zeleně, městské šedi. Údržba plodících dvou hektarů nevyžaduje víc práce, než údržba jedné vypiplané okrasné zahrady. Města mají takový potenciál ve své nevyužité ploše, plochých střechách, a teplejším chráněném mikroklimatu, že se mohou kompletně zásobit potravou sami, i bez venkova, se zlomkovými náklady na pěstování, než kolik stojí pěstování na polích. Ovšem toto vidí a může dále rozvíjet jen ten, kdo to vidět chce... a takových lidí je už kolem spousty, mocně se to hýbe, permakultura po celém světě jede, ekozahrady a rodové statky také.Naladění na různé přístupy v tvorbě rodového statku
 

 

      Rodový statek se dá vytvářet nekonečně mnoha způsoby. Dle velikosti plochy pozemku a schopností tvůrce, budou určitě uplatňovány jiné techniky a technolgie kosení trávy a plevele, později květnatých luk, což je nejdůležitější činnost v pro následnou údržbu pozemku. Kosit kosou paloučky je vrcholná vize mnohých, která je realizovatelná většinou až plochu statku zaplní dřeviny, a plocha ke kosení se zmenší.  Na prvotní hektary je třeba otevřít se použití různé techniky, od bubnových sekaček, mulčovaček až po traktory. 
    Taktéž se liší struktury, které na pozemku budou stavěny. Struktury k bydlení i skladování dřeva, pěstování rostlin, chovu zvířat, hodí se i letní kuchyň, kůlna na nářadí nebo stodola. Rodový statek může být jen osázený rajský pozemek a nic víc, s vizí žití přímo na něm v nedohlednu, nebo až pro další generace, může se na něj zpočátku dojíždět a v příjemném počasí tam přespávat, nebo lze pořídit menší domeček, obytný přívěs, nebo v druhém extrému - počítat od začátku s velkou stavbou z přírodních materiálů, a přizpůsobit tomu i výběr pozemku, aby stavění na něm bylo bez problémů, legální. Třeba na základech nějaké bývalé usedlosti. Kolik lidí, tolik rozdílných přístupů. Já jsem zatím vyzkoušel skoro všechny tyto přístupy, na několika našich pozemcích, a každý má něco do sebe.
 


  
  
 

Užívejte vesele života, a s některými z vás se těším možná před vánoci na viděnou a na prosvětlenou!

 
 

Text a foto Jaroslav  Svoboda 
Fotky pocházejí většinou z našich pozemků, z rodových statků našich přátel, a dvě jsou z okolí.