PŘÍTOMNOST – VSTUPENKA DO RÁJE…

19.12.2018 21:51

Drazí, Milovaní přátelé,

srdečné pozdravení všem!

Aktuální Inspirace mě dnes zavádí opět do tématu tolikrát zmiňovaného, stále dokola opakovaného a připomínaného…

Nedivím se, vždyť co jiného je důležitější pro Vyvážený a Radostný Život nežli každičký PŘÍTOMNÝ OKAMŽIK, KAŽDIČKÉ TEĎ A TADY VĚDOMĚ PROŽÍVANÉ!

Když si společně uvědomíme, co je vlastně Přítomný Okamžik, dojde nám, že se jedná o samotnou Podstatu Života, jeho základní matrici, doslova o jeho atomické nastavení, o živoucí nanočástice, ze kterých je složen všechen Život ve Vesmíru, tedy i Život náš. 

Stále jsme vedeni vnímat, prožívat, uvědomovat si a žít intenzívně náš Život v harmonických tónech věčné písně Vesmíru - zvané TEĎ a TADY!

Vžijme se společně do běžného každodenního Života, do všech těch procesů, které se během každého dne odehrávají. Už jen samotná tato představa nás automaticky vede, že Život ve své genialitě nemůže být tak plytce nastaven, aby jeho cílem bylo jen nejrůznější každodenní procesy suše vykonat a jít dál a stále dokola, od cíle k cíli bez toho, aniž bychom odhalili jeho největší tajemství…

Přítomný Život každého z nás –  ten největší dar Božské Inteligence…

Jen si představme, jak plný a intenzívní je asi Život žitý v plném Vědomí, kdy prožíváme naplno KAŽDIČKÝ okamžik, KAŽDIČKOU činnost, KAŽDIČKÝ posun, KAŽDIČKOU změnu, KAŽDIČKÝ zdar, KAŽDIČKÝ nezdar – KAŽDOU VTEŘINU SVÉHO BYTÍ v plné Přítomnosti a v plném Přijetí, v Láskyplné Neutralitě a v Láskyplném Soucitu, který náleží stejně nám jako druhým.

„Naše doma“…Být zcela pohlceni Přítomným Životem, veskrze Vděčni za vše…

Vpustit do svého Života vědomí Přítomného Okamžiku a naučit se v něm žít …je jako obdržet vstupenku do Ráje… do Nebe na Zemi…

 

TEĎ A TADY…Srdcem Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz