přestávám lpět na pomoci druhým lidem...

22.04.2018 21:47

Milovaní přátelé,

zdravím vás všechny!

Trochu kacířský titulek...není-liž pravda...pojďme si o něm říci něco více.

POMÁHAT/ NEPOMÁHAT - SAMOSTATNOST/NESAMOSTATNOST – SVOBODA/ZÁVISLOST!!!

Všimli jste si, jak tato témata hýbou našimi životy?

Kdybyste se mě na ně zeptali před několika lety, nevěděla bych, o čem mluvíte…Dnes, nejvýš ostražitě vnímám každou nastalou situaci, která mně vstoupí do života a pozorně nahlížím, co je opravdu za ní. A znovu a znovu se učím jednat v souladu se sebou, se svojí svébytností, samostatností, svobodou a nezávislostí. Je proč být bdělá\ý…za každou takovou bdělostí nebo chcete-li vědomým přístupem k životním situacím stojí naše a vaše AUTENTICITA A SVOBODA. Témata velmi křehká. Možno říci, že zásadní, nejzásadnější v životě vůbec…Je k nezaplacení VĚDOMÍ...JSEM SVOBODNÁ! Je k nezaplacení VĚDOMÍ...JSEM SVOBODNÝ!

Přátelé, vzpomeňme si na své pocity od mala, kdy jsme byli buď v souladu se sebou, tedy svobodní, anebo nás někdo chtěl řídit, stále nás někam "strkal", většinou "v dobrém" a vůbec ho nezajímalo, co ve skutečnosti chceme a zaséval do nás nepřímo závislost na druhých…na nějakou Svobodu prostor nezůstával...

Jenže, je tady háček…CHCEME BÝT OPRAVDU SVOBODNÍ A NEZÁVISLÍ?

Představme si například muže, který má sice plná ústa slov o svobodě a ejhle, při první příležitosti se schová své ženě pod sukni…neví, co si obléci, aniž by se s ní musel poradit, sám si nenakoupí podle svého gusta, dokonce si sám neuvaří ani čaj…Stejně je tomu se ženou – bez muže si neporadí se základními věcmi, které zvládne malé dítě, pokud se zajímá a nespoléhá ve všem na dospělé…

Vyhovuje nám snad žít v podřízenosti a tudíž v závislostech všeho druhu? Přátelé, velmi rychle zapomeňme na všechny formy závislostí, jež mají spoustu převleků a nejčastěji se tváří jako pomoc bližnímu…Ať už se jedná o  partnery (bez tebe na procházku nejdu x šťastná jsi jedině se mnou), kolegy (sám ten úkol nezvládnu x raději je k tomu nepustím), přátele (bez nich jsem ztracena x vymyslím jim nějaký program), děti (matka to udělá líp x nenechám ho přece v tom), stárnoucí rodiče (postarejte se o mě x odpovídám za zdraví a pohodu svých rodičů)…

Zdaleka jsme si nevyjmenovali všechny projevy závislostí, na všech úrovních. Od zjevné podřízenosti až po podporu, co se tváří jako ušlechtilost, a která je ve skutečnosti uzurpátorstvím moci nad druhým člověkem, nadvládou nad ním, manipulací, tvořením závislostí, kontrolou druhých a zbavováním jejich osobní síly. Sečteno a podtrženo, vztah, ve kterém se lidé na obou stranách učí Sebeúctě a Sebedůvěře!

Proč o tom všem píši? Neboť i já jsem svého času byla onou nevědomou bytostí, která – s přesvědčením toho nejlepšího – PÁCHALA DOBRO!!! A tak mně po čase nezbylo, než si nalit pohár čistého vína a nabrat zcela nový kurz. Na mém pracovním stole se objevila kartička – PŘESTÁVÁM LPĚT NA POMOCI DRUHÝM LIDEM!!!

Po čase jsem si totiž uvědomila, že mojí  rádoby-pomocí lidi okolo sebe ve skutečnosti kazím a oslabuji je a zbavuji je jejich osobní síly řešit svůj život. A navíc je dostávám do závislosti na sobě... Začalo mně pomalu docházet, že jde vlastně o druh nevědomé manipulace s lidmi. Ne, to opravdu nechci.

A CO S TÍM???

Už nechci více vypadat v očích druhých jako ušlechtilý, dobrý člověk, který nikoho nenechá na holičkách. Uvědomuji si, že když budeme každý odpovídat za své životní situace nejsprávněji, dle naší vyzrálosti, uděláme o mnoho více cenných zkušeností, které nás posunou už jako vědomé bytosti a ne, že to někdo druhý udělá za nás…

NEPODPORUJME ŽÁDNÉ ZÁVISLOSTI, NETVOŘME JE, NESPOLÉHEJME NA DRUHÉ, NENECHEJME SE ZACHRAŇOVAT, NEZACHRAŇUJME DRUHÉ!

STAČÍ „JEN“ MILOVAT, TVOŘIT TOK LÁSKY A DŮVĚRY A NECHAT JEJ DOPADAT NA SEBE, NA SVÉ BLIŽNÍ, KTEŘÍ TO PRÁVĚ TOLIK POTŘEBUJÍ!!!  Zřejmě nám mnohým v tuto chvíli napadá, že dívat se na své blízké, jak se řítí do zkázy, jak strkají hlavu do oprátky, jak si podřezávají pod sebou větev, je více než nelehké! Není však jiné cesty, nežli JÍT DÁL SVOJÍ CESTOU, AVŠAK S O TO VĚTŠÍ DŮVĚROU K NAŠIM MILOVANÝM, KTEŘÍ PRÁVĚ PROCHÁZEJÍ NÁROČNOU ŽIVOTNÍ ZKOUŠKOU…VĚŘIT JIM, ŽE MAJÍ NA TO ZVLÁDNOUT SEBETĚŽŠÍ LEKCE, I ZA CENU PŘECHODNÉHO PROPADU…

Milovaní přátelé, projděme si každý svůj život a uvědomme si, kde se můžeme ještě uvolnit od jakékoliv nadvlády a diktátu, závislosti a zasahování do naší cesty posvátné a stejně tak od svého vlastního páchání dobra druhým... 

Osvoboďme se ode všech závislostí na lidech, věcech a návycích…

VŠICHNI DOBŘE VÍME, JAK DOBRÝ POCIT JE, KDYŽ ODVÁŽNĚ SPOLÉHÁME NA SEBE, ODPOVÍDÁME SI ZA SVÉ VOLBY A CÍTÍME SE PAK SILNÍ A SVOBODNÍ…

SKONCUJME JEDNOU PROVŽDY SE VŠEMI ZÁVISLOSTMI, NECHCEME PŘECE NA NĚKOM „VISET“…

OPRAVDOVOU TOUHOU NAŠÍ DUŠE JE SVOBODA  A LÁSKA!!!

TAK JE TEDY ŽIJME! A NAPLNO!

S Láskou a Vděčností Věra:-)))

 

Obr. www.google.cz