seminář - Ing. Arch. Petra Hájka - OSOBNÍ DŮM A RODOVÁ ZAHRADA...

05.10.2017 21:41

PETR HÁJEK...

Sobota 14.10. 2017
10 -18.00

ATELIÉR HARMONIE
Hlavníčkovo nábřeží 7027, ZLÍN

Ing. arch. Petr Hájek - OSOBNÍ DŮM A RODOVÁ ZAHRADA

Program

1. „Vztahy v prostoru a prostor ve vztazích“
O prostoru, o architektonické kompozici, o posvátné geometrii, o tom, jak spolu souvisí hmotná a nehmotná podstata existence, o psychologii a sociologii a o historickém vývoji vnímání těchto fenoménů.

2. „Rodová zahrada“
Přednáška o přírodních zahradách jako obytném prostoru pro život rodiny. Permakultura, udržitelnost, ekologie. Vnímání pozemku a projektování zahrady z hlediska čtyř živlů. Prvky a struktura permakulturní zahrady jako stavebnice přírodního domova.

3. „Osobní dům a desatero přírodní architektury“
Prostorové, konstrukční a tvůrčí principy přírodní architektury, jednoduché flexibilní a rostoucí osobní domy, umístění domu a propojení se zahradou, nový koncept rodinného bydlení v zahradě, základní možnosti přírodního stavitelství a udržitelných, šetrných a hospodárných technologií. Vize pro budoucnost, vesnička SoMA.

Přineste s sebou: PODLOŽKU NA PSANÍ, pastelky, tužku. Pokud máte místo, kde byste chtěli stavět nebo budovat zahradu nebo opravujete byt nebo dům, přineste plán, situaci, katastrálku, fotografie.

cena semináře je 900,- Kč za osobu

REGISTRACE 
Registraci provádíme automaticky hned po uhrazení vstupného 900 Kč na č.účtu RB banky 8763946001/5500. Platba je nevratná a přenositelná na náhradníka, je nutné do poznámky pro příjemce uvádět vaše jméno (je li odlišné od názvu účtu) a správný variabilní symbol , zde 141017.
Po registraci platbou pošlete e mail na: atelierharmonie@email.cz.,dostanete další informace.
PRO VELKÝ ZÁJEM DOPORUČUJEME SE REGISTROVAT CO NEJDŘÍVE, KAPACITA JE OMEZENA

Zdroj: www.facebook.com/events/1369114369808998/