otvírání aneb Srdce v chodníku...

18.11.2015 21:44

OTVÍRÁNÍ...

Potkala jsem Srdce, co otvírá Srdce.

Na kamenném chodníku - láskyplném milníku.

Láska tudy proletěla, lidem Srdce otevřela.

Kdo na Srdci stojí, toho Láska hojí.

Pak, že Srdce z kamene, strach a hrůzu nažene.

Srdce s Láskou tvořené, může být i kamenné.

Boží Lásku vyzařuje, 

Světlem všechny zaplavuje.

Srdce, co otvírá Srdce...