ODPUŠTĚNÍ je synonymum ke slovům Láska, Soucit a Přijetí - Cesty své i druhého...

23.06.2018 15:59

Milovaní,

tentokrát pár slov k Odpuštění...

Ať už se děje v našem životě cokoliv, a že se pořád něco děje…člověk by neměl nikoho obviňovat, neboť se v ten okamžik povyšuje nad druhým a současně vytváří obrovské množství negace a to opravdu není cesta k uzdravení jakékoliv situace…

Stejně tak neobviňujme sebe. Člověk, který obviňuje Sebe, tak snižuje geniální dílo samotného Univerza, Boží dílo, kterým je. A navíc tím vyjadřuje obrovskou míru nepokory…

Všichni trénujeme naprosté a Bezpodmínečné Přijímání a Vděčnost za vše, jaké je, i když mnohdy bolestné…jinak jsme ve vzdoru = v nepokoře a opět upadáme do nízkých vibrací.

Proto je Odpuštění velkým darem, doslova vysvobozením…Odpuštění je synonymum ke slovům Láska, Soucit, Pochopení, Přijetí, Respekt a Úcta k cestě své i druhého…

Je to projev ohromného přílivu Lásky, bez jakéhokoliv očekávání, vůči sobě nebo druhé osobě…je to Láska vycházející ze Srdce a ta je léčivá, uzdravující a pozvedá všechny a všechno…

Je dobré začít od sebe.

Mnohdy ani nevíme, že obviňujeme (soudíme) sami Sebe a pak máme stejně přísné, bez-citné vnímání druhých.

A tak, když odpustíme Sobě a dáme si Lásku a přijímáme se takové, jací jsme i s tím, co se nám nebo našemu okolí jeví jako chybné... všichni se přece zkušenostmi učíme…pak máme vnitřní sílu – sílu Lásky od-pustit i druhým. Jinými slovy „to něco“ pustit a nechtít to držet donekonečna ve své mysli!

Mantra Odpuštění, kterou prosíme o Odpuštění každého člověka, se kterým se cítíme v nějaké disharmonii je velkým darem a pomocí…

Vzhledem k tomu, že tady nikdo z nás nejsme jen jedinkrát… případná tření s kýmkoliv mohou být důsledkem našich dávných činů, přesněji nevědomých činů, které si prosí o vyrovnání (zákon Rovnováhy)…

Postačí upřímná prosba o Odpuštění a projevení Lásky, byť i tichým způsobem, na dálku, telepaticky. Je to stejně účinné, jako když se postavíme člověku tváří v tvář…

Díky Odpuštění se můžeme cítit stále více Svobodni a konečně zažít Čistou Radost...

A tak jest.

 

Přátelé, díky, že s vámi můžu sdílet, s Úctou Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz