nezatěžujme zbytečně naši mysl, neboť i tak má vše Vyšší Smysl...

08.05.2018 19:14

Milovaní přátelé,

krásné a voňavé dny vám všem:-)))

Co se děje v posledních dnech? Hojněji se nám vracejí do naší mysli některá témata, o nichž jsme si mysleli, že je máme zvládnuta.

Zaregistrovali jste?

Když se vnoříme do naší aktuální osobní situace, asi se shodneme, že příčinou není nic jiného nežli naše neukojitelná mysl... Zkuste si každý sám za sebe představit téma, které vám už nějaký čas nedá spát. Nebo se jím trápíte celá dlouhá léta, třeba od raného dětství. Probrali jste je snad ze všech stran a ze všech úhlů, podrobili jste je hloubkové analýze vlastní, dokonce jste sáhli i po odborné asistenci, a přesto přese všechno se vás drží jako klíště...že by existovalo ještě něco, co nám ušlo a bylo účinné jednou pro vždy? 

Ano!!! Existuje!!! Něco, co je dostupné každému. Ať už se zabýváme čímkoliv, co nás potrápilo více než je zdrávo nebo stále ještě trápí, pak tu máme zcela jednoduchou pomoc, za kterou nemusíme nikam docházet, s nikým se radit a jedná se o pomoc zcela bezplatnou...

JE TO NAŠE UVĚDOMĚNÍ, ŽE POKUD SE CHCEME S ČÍMKOLIV STARÝM A BOLESTNÝM ROZLOUČIT, CO NÁS DRŽÍ NA MÍSTĚ A DLOUHODOBĚ NÁM PŘINÁŠÍ POCIT, ŽE SE NÁM NEDAŘÍ VZLÉTNOUT, PAK...ODLOŽME NAŠI ÚPORNOU MYSL!!! PŘESTAŇME SOUDIT, OBVIŇOVAT A POSUZOVAT A VYTAHOVAT ČETNÉ A PŘESVĚDČIVÉ ARGUMENTY Z DÁVNÉ MINULOSTI O CHYBÁCH DRUHÝCH!

A pokud máte pocit, že to není nic až tak nového, pak vám oponuji...Milovaní, vciťte se do svých problémů, ať už jsou či byly jakékoliv a vzpomeňte si, k jakému zoufalství vás některé situace v životě dohnali, s pocitem naprosté bezradnosti a zkuste se upamatovat, co bylo příčinou nezdaru, se kterým jste se setkali při vaší snaze problém vyřešit a opustit ho jednou pro vždy? Vaše mysl a jí vyprodukovaný mentální balast !

MYSL! Neposlušná, nezvladatelná, dotěrná, sžíravá mysl... která nás nepouští a neumožňuje nám definitivně opustit zdánlivě neřešitelnou situaci a vše, co s ní souvisí. Zkusme se tedy včas rozpomenout, kdykoliv přijde něco, co nás zastaví, zastaví náš přirozený životní proud, že jediné, co způsobuje "náš problém" je jen a jen naše nevědomá mysl a těžké, nízké a destruktivní výtvory, které vytváří... 

Navrhuji, přepišme náš dosavadní a u většiny z nás převládající starý otisk v naší mysli a převeďme ho z mysli přes most Soucitu k Lásce k Sobě a ke Druhým a ukotvěme se na druhé straně břehu, v Srdci. MYSL JE UZAVŘENÁ A ODDĚLUJE - SRDCE JE OTEVŘENÉ A PROPOJUJE ...Ukotvěme se v neutralitě, kterou je stav bez myšlenek! A naše mysl nechť nám slouží dobře, spolehlivě, ale neovládá nás, ona není naším pánem, je pouze naším souputnikem, za kterého jsme vděčni!

Přátelé, poděkujme si za ochotu přehodnotit a přehodit výhybku na úplně novou kolej, která nás dovede do Nového světa, k Láskyplnému cíli, kterým je Klid a Mír v Sobě a Klid a Mír vůči našim Bližním. 

Za vším, co se děje, je i tak Vyšší záměr, Vyšší plán a my svojí myslí a svým zrakem nejsme schopni dohlédnout do sfér, ze kterých přicházejí zkušenosti, jimž jsme vystaveni a podrobováni...Vzdejme se raději a dejme odpočinout naší mysli. Přijměme je Srdcem a s Vděčností a radujme se ze Života a z našeho Nového Uvědomění, ke kterému jsme si právě společně prošlapali Novou cestu.

DEJME SVÉ MYSLI NOVÉ A JEDINÉ ROZUMNÉ :-))) ZADÁNÍ:

"RADUJI SE ZE SVÉHO ŽIVOTA!!!"

 

NEZATĚŽUJME ZBYTEČNĚ NAŠI MYSL, NEBOŤ I TAK MÁ VŠE VYŠŠÍ SMYSL...

 

S Láskou a Vděčností Věra

Obr. www.google.cz