o Ženě Bohyni...

01.08.2014 06:57

Láskou políbená, Žena milovaná, je Sebou...

Láskou zasažena, Pravdou obnažena, Žena, je Sebou...

Láskou oblažena, Svoboda a Žena, je Sebou...

Láskou pohlazená, Srdci zaslíbená, Žena, je Sebou...

v Lásce obsažena, Božstvím zaplavena...

Žena - Bohyně!