pod trnkou - jen tak...

05.09.2014 19:13

Ležím si pod trnkou, laskám se se srnkou,

jen tak...

Hledím si do oblak, vidím se na Mont Blanc,

jen tak...

Počítám anděly, je mi jak v neděli,

jen tak...

Čas se snad zastavil, já jsem si jen tak snil, pod trnkou,

jen tak...

:-)))