Dar Soucitu...

17.06.2018 19:49

Milovaní přátelé,

dnes opět o Soucitu, trochu jinak…

Proč je Soucit tak důležitý pro náš život? Co vyvolalo ve mně toto uvědomění? Ohromná až dojímající Vděčnost! Vděčnost za každého Člověka, který mně kdy vstoupil do Cesty a projevil ke mně, k bytosti učící se, hledající a objevující – SOUCIT…

Krásné a motivující…nedávno jsem si uvědomila nesmírnou Vděčnost za lidi okolo mě, kteří mě s tak neobyčejnou Trpělivostí a Láskou dovolili se vyvíjet bez toho, aniž by mě odsuzovali za mé nevědomé skutky, a že jich za ta dlouhá léta bylo…Hluboce si uvědomuji důležitost tak Velkorysého, Láskyplného a Vědomého přístupu ke druhým, který svědčí o vysoké Zralosti takto se projevujícího Člověka - Mistra. Jeho totální přijetí kterékoliv bytosti, respektující lidské právo se vyvíjet, mýlit se, sejít z cesty…Bratr, či Sestra, kteří láskyplně přihlížejí a dobře vědí, že se i tak kdokoliv z nás jednoho dne navrátíme do svého „domů“…

Některé prožitky z posledních dnů mě naznačily, že je třeba se ještě více soustředit na vědomé pěstování Lásky v Sobě a k Sobě za všech okolností a stejně tak na vytváření velké míry Empatie a Soucitu ke druhým. A při té příležitosti jsem si vzpomněla na svoji minulou přísnost, přesněji tvrdost, bez-citnost, se kterou jsem vnímala samu sebe a druhé. Takoví jsme byli mnozí, nevědomí, lidé, kteří jsme vnímali, že čím jsme kritičtější a nesmlouvaví vůči sobě (i ke druhým), tím dokazujeme větší míru naší vyspělosti... Dlouho mně trvalo, než jsem si nádherný zákon Všeobjímající a Všepřijímající Lásky uvědomila a osvojila a osvojuji dodnes...

Dnes už naštěstí vím, že kritičností a posuzováním nic dobrého netvořím, ani pro sebe, ani pro druhé, právě naopak a to nehovořím o dopadech na zdraví … Je dobré si uvědomit, co svým chováním vysíláme do Éteru… A tak nám pomalu dochází, jakým darem je kdokoliv z nás, kdo se dokázal posunout na úroveň Soucitu bez hranic…Jak povzbuzující je takový postoj k životu, k sobě, ke konání našich bližních…Jak povznášející je Láskyplné Přijetí našich případných chyb, omylů a zakopnutí - Sami Sebou a Milovanými Mistry okolo nás, tolik Vědomými, kteří nás naštěstí každého doprovázejí na cestě Životem.

Milovaní, zkusme se zaměřit na vlastní schopnost projevovat Sobě i druhým více Lásky, Bezpodmínečného Přijetí a Soucitných postojů bez souzení. Vciťme se do našich mnohdy již zautomatizovaných nevědomých návyků a zvyků, které jsme léta používali v domnění, že je to tak správně. Pokusme se je opravit, změnit a proměnit. Mějme odvahu zaujímat ve svém životě stále více a častěji vědomé postoje - projevy Soucitné Lásky a Pochopení k Sobě, ke svému Bližnímu, k nám všem, kteří jsme dennodenně vystaveni tolika úskalím, avšak i Krásám Života na Zemi.

Přeji nám všem dny plné Soucitných Slov, Myšlenek a Činů.

S Vděčností a Láskou Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz