O LIDECH SRDCE A VĚDOMÉ MYSLI a o zákonech…

09.09.2018 20:47

Milovaní,

s velkou vděčností za vaši vnímavost a zájem o vhledy, které prostřednictvím těchto stránek už nějaký čas s vámi sdílím, vás všechny srdečně pozdravuji.

Nevím jak je tomu u vás…pro mě jsou tyto dny plné akce a vzrušení…

Mnohé se probouzí, mnohé se odhaluje… mnohé lidské aktivity spojené s velkým, velkým Přijímáním, Respektem a Úctou – jak jinak… než k Sobě a stejně tak ke Druhým a k Životu kolem nás!!!

Co všechno se v několika málo dnech odehrálo? Ne nadarmo se píše v Mayském kalendáři… Země se v tyto dny vyrovnává, nová energie proudí k našemu Srdci, do naší Duše… a probouzí naše Pravé já…a vyzývá nás k činům…vyzývá nás, kteří se otevíráme jejímu volání… pozorujte, vyciťujte a tam, kde je třeba, konejte, v souladu se svým nitrem, avšak v Míru a Soucitně!

Milovaní přátelé, každý máme svá horká témata, skrze která rosteme a nemá smysl se srovnávat a poukazovat na druhé či přesvědčovat se o tom, že my to máme na široširém světě  nejtěžší…Máme to každý přesně takové, jaké potřebujeme, jaké potřebuje naše Duše…a tak se s vámi dělím o prožitky, které mě v tyto dny potkaly na mé Cestě Posvátné…a cítím, že mě nápadně i nenápadně strkají opět blíž k Sobě.

Dny plné komunikace a desítek rozhovorů s lidmi…S lidmi, kteří si zvolili se vyvíjet na místech veřejných, jakožto „zástupci lidu“…Naši zvolení zástupci, které si stále ještě mnozí volí v přesvědčení o smysluplnosti tohoto, dle mého, zastaralého politického systému, jak ukočírovat život ve společnosti. Četné rozhovory s lidmi, kterým tolik důvěřujeme, že konají jen Dobro a nic než Dobro v Zájmu Obecném…

Ti, co jste v obraze, asi už víte, čeho se tyto rozhovory dotýkali. ...Byla jsem vyzvána...Ačkoliv nejsem člověk politicky angažovaný a nikdy jsem nebyla, protože odjakživa hluboce věřím, že tento svět může být změněn díky práci každého z nás na Sobě a vycházím z Vědomého přesvědčení, že kdyby se uzdravil každý lidský jedinec skrze své vlastní Uvědomění, následně se promění celý svět…a to bez existence jediné politické strany a celého politického systému, jak jej dnes známe. Mluvím o Moudrém systému Moudrých lidí! 

Jaké rozhovory? Na téma globální, nejvýše citlivé - rozhovory o Úctě a zachování Přírody, která se nachází v mé bezprostřední blízkosti…dost pravděpodobně víte i vy o místech, která ještě někteří nevědomí jedinci mezi námi hodlají drancovat, ať už z jakéhokoliv důvodu.

A proč vzpomínám mé aktuální zkušenosti s četnými aparátníky, jichž si vážím a chovám k nim nejvyšší úctu jako ke každému jinému člověkovi? Avšak jako cítící, slyšící a vidoucí bytost mě a nás všechny tyto události nabádají a akcentují …

...Buďte Bdělí v Každý Okamžik!

Zůstaňte v každé situaci Člověkem!!! Člověkem Srdce a Vědomé Mysli. Na jakémkoliv místě! Ať jste dřevorubcem nebo presidentem…Člověkem, který se nestydí  v jakékoli problematice nacítit do svého Srdce a z něj udělat prostřednictvím své drahocenné Vědomé Mysli potřebný závěr a Vědomě konat.

Kolik zbytečných slov vyřčených v těchto rozhovorech padlo na téma zákonů, předpisů, norem a nařízení. A kolik promrhané energie takového člověka, který ještě „nedospěl“…a urputně se zaštiťuje strašákem zvaným…„tak praví zákon“… Kam se podělo jeho Srdce???

Je na nás, milovaní přátelé, o jakých zákonech kdo hovoříme a chceme je následovat a ctít.

Zákon Srdce a Vědomé Mysli…Zlatá stezka…Člověk kráčející po Zlaté stezce, který naslouchá svému Srdci a s bystrou a svěží Myslí - Ví…

To jsou prožitky mých posledních dnů. Jsou velmi silným poznáním, které mě o to více potvrdilo, jak důležité je zachovat si Čisté Lidství v nás, abychom se konečně každý na svém místě přestali alibisticky obhajovat horou zákonů a s Odvahou i Citem podpořili Cestu Srdce!

Milovaní, jsem vděčná, že jsem na pár dní vystoupila ze svého ústraní…byť si moje duše pro tento čas zvolila cestu zklidnění a uvolnění, po dlouhé aktivitě uprostřed rušného světa podnikání, v jehož těsné blízkosti jsem se léta pohybovala… Nelituji, že jsem uposlechla jasné vnitřní volání, které mě vyzvalo zapojit se! Zapojit se v zájmu Veřejného blaha, v zájmu nás všech – v lehkosti a s elegancí, bez nátlaku a vypětí! Připomínám záměr nevědomých mezi námi, zmíněný v našem posledním setkání - vybudovat v našem kraji na úkor přenádherných lesů a vzácných lokalit přírodního a historického významu vedení velmi vysokého napětí…  

Nebojme se být angažovaní v takových okamžicích a s citem a vedením se zapojme na volání naší duše. Udělejme to nejlepší, co je v našich možnostech pro Ochranu našeho Prostředí, Přírody a Země, Prostředí pro Člověka… pro Člověka Srdce a Vědomé Mysli…

Děkuji za všechny rozhovory... s lidmi více či méně vědomými i s těmi nevědomými, v nichž mně bylo dovoleno ve zmíněné situaci poukázat na druhou stranu mince…s Pokorou a Soucitem…

Děkuji za podporu milovaným Bytostem Světla, které nás všechny vedou jednou k akci jindy ke ztišení. Děkuji i vám přátelé, za vaši podporu a účast, miluji vás a miluji Život, jaký je…

S hlubokou Vírou v Dobro, děkuji vám, že jste!

S Láskou Věra.

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz