o cestě posvátné...

12.08.2014 21:28

Přišels, abys mě probudil a otevřel mé spící oči.

Přišels, abys odhodil z mých očí potemnělý závoj, co uzavřel mně cestu ke Slunci...

Přišels, abys mě probudil z dlouhého a přetěžkého snu.

Přišels, abys mě v domě svého Srdce uhostil a ukázal mně cestu k sobě, ke svému posvátnému domovu...

Přišels, abys mě probudil z temnoty mé unavené mysli.

Přišels, abys úsměvy na mé tváři vyloudil a dál mě nechal jít svou cestou...posvátnou...

Cesta každého člověka je posvátná...