nejprve milovat sebe...

16.04.2018 20:25

LENKA SÝKOROVÁ/POSVÁTNÝ MAYSKÝ KALENDÁŘ...

Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna.

Nejprve je třeba naučit se milovat sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. 

Nezapomeňte, že milovat sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno.

Zdroj: www.mayskykalendar.blogspot.com