Milovat Svůj Svět znamená Milovat Sebe...

28.11.2018 18:34

Milovaní,

srdečně vás pozdravuji!

Dnešní zastavení se týká něčeho, co je pro nás každého velmi posvátné, totiž Náš Svět…Můj svět, váš svět, svět těch druhých…svět každého z nás, který je jiný, více nebo méně…

Co dělat, když zjistíme, že náš svět je hodně jiný nežli svět těch druhých? Neříkám, že je lepší anebo horší…je jen jiný… a zároveň si už uvědomujeme, že i tak jsme všichni vzešlí z jedné společné Podstaty...

Před pár dny jsem byla tak trochu vyvedena z míry. Prožila jsem setkání s milou osobou, se kterou jsem se neviděla poprvé. Naše poslední setkání se odehrálo před pár lety a bylo více než důvěrné a blízké. A jak už to tak bývá, časy se mění a my v nich…

Objetí, krátký rozhovor, hledání slov…opravdu nás zavazuje skutečnost, že se známe, k tomu, že máme povinnost za každou cenu spojovat se a pronikat do světa druhých, i když už to tak necítíme? A násilně a myslí navazovat na něco, co bylo před léty... a upřímně, co se odehrávalo na hodně jiné vlně, na mysli mám tolik vžité „uklízení na dvorcích druhých“???

Opět zde platí princip „zrcadlení“. Co mně má říci ten či onen rys v projevu dotyčného, který mě znepokojuje? Mám se mu přizpůsobit a nechat se strhnout do energií, ve kterých už nepotřebuji pobývat a nutně navázat na minulé setkání a naše společné přátele a udělat vše, abych se zalíbila? Anebo zůstat ve svém Klidu, v Upřímnosti k sobě a tím i ke druhému, ve Velkém Přijetí bez potřeby cokoliv komentovat, Věrná sobě a Svému Světu a třeba i mlčet…

Navrhuji, pokud máme ještě občas nutkání v dobrém se vloudit do přízně druhých a uvnitř to necítíme, nedělejme to!… Ukotvěme se v sobě, ve svém světě! Žijme intenzívně svůj koncept, koncept svého života, svého světa, který je nejlepší šancí k Žití svého SvětLa. Neztrácejme zbytečně životní energii věnováním pozornosti příběhům druhých lidí, kterým i tak nemůžeme porozumět vzhledem k jinakosti každého z nás a zaměřme se s plnou Odpovědností na svoji Cestu Posvátnou! Není třeba se násilně fyzicky či mentálně spojovat, i tak jsme všichni propojeni neviditelnými energetickými vlákny na úrovni Existence! Jsme všichni jedno... žijeme přece v Jednotě! 

Nemluvím o uzavřeném, odděleném světě člověka, který k sobě nikoho nepustí, vyhýbá se, soudí a nepřijímá…

Mám na mysli člověka, který už ví, že on a jeho svět je naprosto originální, jedinečný, jak nám bylo každému dáno Existencí! Například, byť s vámi čas od času sdílím tyto zprávy, znamená to snad, že jsou naše světy stejné? To jistě ne! Je nanejvýš nutné, abychom si každý zachovali svoji Autonomii, svoji Svrchovanost, svoji Přirozenou Identitu a Soulad se Svým Cítěním a svojí cestou, no prostě... Svůj Svět.

Čím více se to naučíme, dostáváme se do Klidu, vyrovnanosti a  získáváme prostor pro neutralitu, která je prosta všeho posuzování, hodnocení a srovnávání a pravdou je, že pak už nás hned tak něco nevyvede z míry:-)))...Je to zcela nový styl, ve kterém je obsažena Úcta a Láska k sobě, ke svému světu a zároveň Úcta a Respekt ke světu druhých! Nová cesta, po které člověk kráčí už sám, ve své energii, bez nároku se navazovat na druhé a cokoliv očekávat zvenčí!

Taková setkání jsou už hodně jiná, zralá…Možná v nich nepadne tolik slov, objetí a přátelských polibků, zato jsou mnohem upřímnější…Pravdivá a Respektující Individualitu každého z nás!

Přátelé, máte i vy svůj svět, který ctíte?

Přeji vám mnoho Lásky ke Svému Světu! PŘEJI VÁM MNOHO LÁSKY KE SVĚTLU, KTERÝM JSTE! 

Srdcem Věra.

P.S. MILOVAT SVŮJ SVĚT ZNAMENÁ MILOVAT SEBE!!!

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: www.google.cz