o samotě, radosti...

30.04.2016 13:21

A NEVÝLETOVÁNÍ...

Moji milovaní, 

jaro je v plném rozpuku a já si ho užívám doslova naplno. Tak jako nikdy dříve, jsem vděčná, že se posouvám ke stále vědomějšímu prociťování Bytí přírody, živlů, matky Země. 

Skutečně, každým sdílením Země tryská Radost "ze-mě" :-)))...

Občas si kladu otázku, proč mě "to" v tomto období nevede vyzvat kruh blízkých lidí, kteří by společně rádi objevovali a sdíleli všechnu tu jarní krásu. Pokaždé, když se uvnitřním, si uvědomím, že potřebuji stále více samoty, ticha, klidu, ničím a nikým nerozptylována. Je to samota tvůrčí, která je zárodkem a inspirací k dalším objevům mého nitra a života obecně.  

S postupující dobou poznávám, že chce-li se člověk dostat "na sebe", je nezbytné si dopřávat chvíle ticha a usebrání stále více. Líbí se mně, že v přírodě, kterou mimo jiné miluji, jsem obdarována díky propojení s matkou Zemí a s matkou Přírodou, cennými impulsy, které bych v chaosu běžného života přeslechla. Je to dotek Země a Nebes, který nás tolik fascinuje. Jsem vděčná a potvrzuji, že Celistvost našeho Bytí začíná v okamžiku propojení - naší 1. čakry, ukotvené v Zemi, skrze následné rozvibrování 2., 3., 4., 5., 6. čakry až k 7., napojené na Vesmírnou, Nebeskou Moudrost, Velké Ticho, které přirozeně vytváří míru synergie, automaticky povznášející člověka do vyšších rovin Bytí, ze kterých příchází ona kýžená RADOST, LEHKOST, KLID A VŠEOBJÍMAJÍCÍ LÁSKA nás zaplavující.

Je to velký kus práce na sobě, co nás čeká a je pěkné, že jednoho krásného dne se stává odměnou nejvyšší, když člověk dospěje k uvědomění, že v harmonii, jakožto jedinec, zmůže velmi, velmi mnoho a to nejen v zájmu svém, ale v zájmu celé Existence. Jen je k tomu zapotřebí velkou míru Lásky k sobě, Sebeúcty, Sebedůvěry a Ztišení.

Milovaní, děkuji vám, že jste a těším se, že se brzy uvidíme na nějakém tom Země-Nebes výšlapu <3

S všeobjímající Láskou Věra:-)))