DOVOLUJI SI SVÉ ÚPLNÉ UVOLNĚNÍ ...

12.07.2018 11:01

 

Drazí a Milovaní, 

po nějaké odmlce...

Vše má svoji příčinu a vše má svůj důsledek...

Pozorujme, co se děje v nás a kolem nás... Vše je zrcadlem a drahocennou informací, příležitostí pro změnu našich zvyků a návyků, kódů a vzorců, v nichž jsme mnozí nevědomě zajati. A mnohdy nás léta stahují daleko od Pravého Bytí, pokud jsme schopni si je přiznat. 

Teorie většině z nás známá, avšak, pracujeme s ní ve svém každodenním životě?

Za sebe...Stále hlouběji pronikám do přirozených vesmírných zákonitostí, jež obsahuje můj každodenní život a přistihuji se, že se mně daří... a občas i nedaří:-)

Nevadí, jsme ve škole života, kde vše je dovoleno a nic není zakázáno, pokud si to dovolíme či nezakážeme my sami...

A teď konkrétně...možná jste zaregistrovali mé krátké odmlčení... co bylo jeho příčinou? Jasný signál do mého života...Přehodnoť! ZMĚŇ KURZ! Přeloženo...ze dne na den se mně zasekl KURZor na mém nootebooku a ne a ne s ním pohnout a do toho volné dny, takže nějaké servisní zásahy byly vyloučeny. Okamžik, který mě donutil se s odstupem a na vlastní kůži podívat na opravdovou realitu mého současného života. Po nacítění přichází drahocenná a jasná informace, že mé pobývání u notebooku je stále ještě v nerovnováze vůči mé Svobodě a Uvolněnosti. 

Dnes do rána jsem se probudila s informací...MĚSTO MÉHO BYTÍ! Co za vzkaz? Dovoluji si jej interpretovat...kdo jiný je oprávněn vykládat si naše sny, než my sami...máme přece schopnost se nacítit do sebe a do svého života, případně neživota, do našeho bytí nebo nebytí... 

Namítáte, že Žít a Být v Uvolněnosti a Svobodě je příliš velký luxus v tomto světě? Ano a ne...Bez průběžného opouštění a opuštění každého z nás zažitých kódů v našem myšlení a chování to opravdu nepůjde...

Milovaní, vzpomeňme si, proč jsme tady... abychom si dali svobodnou příležitost TEĎ A TADY BÝT ŠŤASTNÍ, UVOLNĚNÍ A SVOBODNÍ - neodkládat a nedávat přednost ničemu a nikomu ve svém životě než svému Posvátnému Já a svým Posvátným Pocitům a Posvátným Vizím vycházejícím ze svého vlastního Posvátného Srdce! Srdce neumí být sobecké!!!

Mé dnešní uvědomění je velmi jednoduché. Večery, které jsem ztrávila bez notebooku byly pro mě velmi osvěžující a uvolněné. Byť miluji se brouzdat po všech těch skvostech, které jsou na internetu sdíleny a přicházejí mně, a kterých si velmi vážím a s vděčností je s vámi dále sdílím, upřímně si přiznávám, že mě poslední dobou stále více stahují někam, KDE UŽ VLASTNĚ ANI NEMOHU ŘÍCT, ŽE... JSEM, NEBOŤ OPRAVDOVÉ BYTÍ VYPADÁ ZCELA JINAK...

Díky, vzestupující energie! Díky, milovaný Slunovrate! Díky, narůstající Světlo!!! 

Už mě to nepouští a pocitově mě doslova zachvacuje změť všech těch cenných i méně cenných informací, věřím, že v dobrém úmyslu šířených, které jsou obsaženy v oné virtuální světové informační síti. Všechno v životě má svůj rub i líc...O to více jsem pocítila onu čistou, uklidňující energii, která se ve mně doslova rozlila, když jsem do rukou vzala knížku o józe, do které chci v této době hlouběji proniknout. O to více mě potěšilo cvičení jógy v trávě, na vlastní kůži, v ránem se probouzející zámecké zahradě. 

Co chci s vámi tentokrát sdílet tímto upřímným rozhovorem?

Nic víc a nic méně, než že máme šanci, dennodenně, okamžik k okamžiku, přehodnocovat tolikrát přehodnocené a stále více se probouzet ke své Pravdě, k Pravdě o Sobě a Svém Životě, přibližovat se k Opravdové realitě Svého Života, prohlédnout ji a DOVOLIT SI SVOJE ÚPLNÉ UVOLNĚNÍ TAM, KDE SE UVOLNĚNI NECÍTÍME - ono zmíněné MĚSTO/MÍSTO MÉHO BYTÍ, každý, jak ho cítíme, POBÝVÁNÍ V PŘÍRODĚ, V TICHU A V PŘIROZENOSTI SVÉHO SRDCE, KTERÉ MNĚ UKAZUJE MŮJ VLASTNÍ KURZ SKRZE POCITY MÉHO TĚLA A DUŠE, JIMŽ VĚDOMĚ NASLOUCHÁM A DŮVĚŘUJI, A KTERÉ MĚ SPOLEHLIVĚ VEDOU, NE SMĚREM DRUHÝCH, BYŤ TŘEBAS CELÉHO ZBYTKU SVĚTA, ALE SMĚREM MÝM, POSVÁTNÝM, KTERÝM TVOŘÍM SEBE A POTÉ SE MÉ BYTÍ STÁVÁ JEDNÍM VELKÝM SVĚTLEM A ROZLÉVÁ SE V JEDNOTĚ S CELÝM SVĚTEM... 

A jaké je aktuální heslo mých dnů?.....USTÁT SEBE SAMA! 

Přidejte se:-)))

MÝM/NAŠIM STARONOVÝM KURZEM JE TO NEJSPOSVÁTNĚJŠÍ VE MNĚ/V NÁS - MÉ/NAŠE ČISTÉ, NENUCENÉ A UVOLNĚNÉ BYTÍ...

S Láskou... Věra

P.S. Práci na pravidelných aktualizacích této webové stránky pro období léta redukuji na občasná sdílení a posvátné pozdravy Ze Mě a DOVOLUJI SI vnořit se o to intenzívněji do Ticha svého Bytí...

Miluji vás!

 

S ÚCTOU A LÁSKOU K SOBĚ, K AUTORSTVÍ TOHOTO TEXTU I K VÁM - ŠIŘTE A SDÍLEJTE...

Copyright Vera Cervenkova

Obrázek: ILONA PÁLUŠOVÁ