Teď a Tady...

21.11.2016 22:04

Intuitívní mysl je posvátný dar - racionální mysl je věrný služebník...

Štěstí vás může překvapit v prostých okamžicích...kdy si všimnete zázraku a prostoty nádherného rána, když se otevírá den...

BUĎTO KONÁME SÍLOU MOCI... ANEBO SÍLOU LÁSKY...

Velmi často zaměňujeme intuici s klamnými emocemi. Emoce jsou na rozdíl od intuice často proměnlivé a nestálé...

Pokud prožíváme pocit nedostatku, rozmrzelosti, frustraci a nespokojenosti, značí to, že jsme více v hodnotovém systému mysli, která má představy, jak to má být, co by mělo přijít a jak by to mělo přijít. To znamená, že jsme v očekávání a v podmínkách, které nám brání být otevření a v důvěře, že budou naplněny naše potřeby. Vděčnost a uvědomění, co vše v této chvíli mám...

Pokud chcete vstoupit do partnerství, pak musíte žít partnerství v rámci svého těla. Mužská esence stvoření je posvátná. Ženská esence stvoření je posvátná.

Nic nelze dokončit, a nic nelze zkazit. Nelze nic zkazit, protože nelze nic dokončit. Naše realita je totiž neustálý nekonečný proces, který v každé vteřině formujeme svou myslí a svými pocity. Co máme dnes, jsme si vytvořili včera, a můžeme to změnit tím, jak myslíme a jak se cítíme dnes.  Co si představujeme o budoucnosti, to dostaneme, až se z ní stane dnešek. Jsme tvůrci své každodenní reality, bez výjimky...

Maso. Jídlo, které pochází ze smrti, nemůže podporovat život a vychází z nadřazenosti a moci nad jinými živými bytostmi. Všechny vitamíny i minerály lze získat z bezmasé stravy, když nastavíme tento systém přesvědčení. Můžeme využívat rostliny, které dorůstají nebo se stále regenerují nebo si je ze semínek vypěstujeme každý rok... 
 
Praktikujeme-li ctnost, trpělivost, sebeovládání a velkou víru, pak jsme vždycky tam, kde musíme být...
 
Čím více ctíte a respektujete každého člověka, událost i situaci a méně očekáváte na oplátku, tím osvícenější a zralejší se stáváte...

 

Teprve, když odpustím sobě, dokážu odpustit druhým. Všichni jsme děti Slunce ! Nikdo není lepší nebo horší....

Mysl není objektivní, má sklon k podezírání a vidět vše černěji, než ve skutečnosti je. Cestou z tohoto destruktivního vnímání je věnovat více pozornosti citům než myšlenkám...

Radost není ve věcech, ale v nás...

ŽÁRLIVOST JE NEDOSTATEK ÚCTY K OSOBĚ, KTEROU MILUJEME...

 Vzestup nelze chápat rozumem. Je to velké umění odevzdání, integrace a infiltrace...

Moje myšlenky i slova mají stejný účinek jako mé činy..

RŮST MŮŽEME, JEN KDYŽ SE ROZHODNEME PRO SVOBODU...

Nepříjemnosti, které ho potkají, nebude snášet ten, komu nebylo nikdy nic odepřeno, komu starostlivá matka vždy utřela slzy, o kterého se vždy staral vychovatel...L. A. Seneca

 

Jeden ze zákonů Vesmíru je, že nic nestagnuje a vše se neustále vyvíjí. Lidé jsou jediným druhem na Zemi, který je schopný vědomě zvolit tempo, kterým se chtějí vyvíjet...

Svobodu můžeme žít tím, že se naučíme žít vedle druhého svobodně, a že nás k druhému nepoutá závislost...

 
Hlavní výzvou roku 2018 je SVOBODA V LÁSCE a SVOBODA VE HMOTĚ…
 
Je-li voda našeho těla nabíjena kladnými emocemi, stáváme se dříve či později zdravými a přitahujeme tak stejně zdravé jedince, s nimiž můžeme prostě sdílet svou existenci a užívat darů života...
Ak nereagujete na hnev a nenávisť,
nepritiahnete si ich k sebe. Budete v bezpečí a chránení vašim
vlastným Svetlom...Jeshua
 
 
KAŽDÉ TEBOU PRONESENÉ SLOVO JE ŽIVÉ, MÁ SVŮJ ROZMĚR, BARVU, SVÉTLO, PŘÍCHUŤ, VŮNI, OBJEM, PAMĚŤ, DĚJINY, OSUD, SÍLU A NĚŽNOST.JENOM LIDÉ, KDO VÍ PROČ, NA TO ZAPOMNĚLI...
 
Nedovolte minulosti, aby předpovídala vaši budoucnost. Když to dovolíte, potom si utváříte svůj vlastní zánik...
 
MŮŽETE MÍT VŠE, PO ČEM TOUŽÍTE, POKUD PO TOM TOUŽÍTE DOST A S TAKOVOU ENERGIÍ, JEŽ PROSTOUPÍ SKRZE KŮŽI A SPOJÍ SE S ENERGIÍ, KTERÁ STVOŘILA SVĚT...
 

...a uvědomím si, s kým dokáži naplnit vyšší záměr, kdo mě inspiruje a kdo mě stahuje Mužská síla roste i tím, když muž dokáže uznat svou zranitelnost...

NEJPRVE MUSÍME OBEJMOUT SAMI SEBE, ABYCHOM MOHLI OBEJMOUT DRUHÉ...

   Smích může uspokojit více než pocta, může být dražší než peníze, vyčistí srdce lépe než modlitba...

 

Když přemýšlíte, problémy neřešíte. Přemýšlením je vytváříte. Řešení se vždycky objeví, když člověk přestane uvažovat a vejde do stavu Ticha a absolutní Přítomnosti, i kdyby jenom na pouhý okamžik. A o maličko později, když se mu myšlenky zase navrátí, dochází náhle k tvůrčímu osvícení, které se předtím nedostavovalo... 

Půjdete-li v tichu, myslet bez mluvení, jednat bez plánů, budete sklízet své záměry dříve než ti, kteří spěchají a dožadují se upoutání pozornosti. Jinak budou plody svého úsilí sklízet mnohem později...

 

Spolupráce jednoduše znamená žít pozitivní vztah. A to znamená začít u sebe. Naše schopnost spolupracovat se odráží ve všech našich současných vztazích, v tom, kde se ve svém životě nacházíme i v našich názorech a postojích. A bez ohledu na to, kde se momentálně nacházíte, si vždy můžete vybrat, zda se chcete pohybovat dopředu nebo dozadu. Proč? Protože přirozeně přitahujete nebo odpuzujete určité druhy energií na základě své vlastní evoluce. Jste v depresi, ale něco uvnitř vás chce být šťastné, jenže vy upřednostňujete být dole. Pokud jste psychicky silní a bez toxických emocí, nebude pro vás prostě možné koexistovat nebo spolupracovat s lidmi, kteří vás stahují dolů. Energie se jednoduše vyrovnávají podle vašeho charakteru. Ve Vesmíru neexistuje žádný rozsudek jen rovnováha. Vyžaduje emoční zralost, vnitřní klid a integraci silnějších a zdravějších vlastností, co dělá člověka člověkem věrným, poctivým, čestným a laskavým...

 

Když věříte v to, čím jste, a máte se rádi, všechno se vám začne dařit. Nejtěžší pro většinu z vás je s odhodláním se přesvědčit, že si zasloužíte lásku. Nikdo jiný vás milovat nemusí. Nejste tu proto, abyste sklízeli lásku od ostatních, ale abyste přesvědčili sami sebe, že jste ji hodni...

 

Poslouchejte volání toho, co je v Bytí zábavné. Možná, že berete svůj život až příliš vážně. Uvědomte si, že jste Boží Dítě, které se jako všechny děti chtějí smát a bavit. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. 

 

Zamyslete se, jestli na svých bedrech nezvedáte břemena druhých.

 

ČÍM VÍCE CHVÁLÍTE A OSLAVUJETE SVŮJ ŽIVOT, TÍM VÍCE MÁTE V ŽIVOTĚ CO OSLAVOVAT...

 

Existuje mnoho uzdravení, když druzí žádají o požehnání. V některých případech dokonce dokázali prodloužit život těm, kteří chtěli opustit pozemskou rovinu. Je mnoho lidí, kteří by přešli na druhou stranu, ale jejich blízcí, kteří je zde drží, jim brání v jejich vývoji. Dojde-li k těmto věcem, ovlivňuje to vibrační úroveň všech, protože tyto žádosti vycházejí ze strachu a nelásky...
 

 

ŽIJTE, JAK NEJLÉPE DOKÁŽETE. NEUDĚLAT TO BY BYLA CHYBA. POKUD ŽIJETE SVŮJ ŽIVOT, PAK ANI NEZÁLEŽÍ NA TOM, CO VLASTNĚ DĚLÁTE...

 

KOMUNIKACE (komunita) znamená……být Jedním s Celkem…Kolik z vás se stává opravdu Jedním během běžné konverzace? Obvykle platí, že jeden člověk přeruší druhého, takže se hluboké naslouchání a empatie vyskytují jen zřídkakdy. Hodně se v běžné komunikaci vyskytují slova pohrdání, souzení nebo hlouposti…

 

 

Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční... 

 

Jakmile se oddáme vnitřnímu procesu, naše vlastní léčivé schopnosti rostou. Dokud nevěříme, že máme potenciál sebe-léčení, nebude dosaženo úplného uzdravení, také fyzického těla. Myšlenky, že chceme někoho léčit, se musí přepracovat na své vlastní léčení sebe sama. Většina lidí, kteří léčí, používají tento způsob jako potřebu. Opravdové uzdravení se může projevit jen s použitím vlastní životní síly. Jakmile naše sebevědomí a Vědomí roste, všechna 4 těla se uzdravují. Léčení je postaveno na tom, co dáváme nebo dostáváme, ale dokud budeme mít tyto kódy přesvědčení, nebudeme sloužit jako zdroj. Vlastní uzdravení se děje kultivací, regenerací a zvládnutím sebe. Jsme na sobě závislí, ale přitom jsme nezávislí. Nezávislý zdroj. Jakmile se ladíme na svého vnitřního léčitele, šíříme tuto energii na ostatní… 

 

MILOVAT ZNAMENÁ NĚCO BRÁT JAKO SOUČÁST SEBE...

 

Naše srdce je dárcem magnetické a elektrické energie, která musí proudit v nekonečné smyčce (symbol nekonečna). Pokud to, co se děje kolem nás nebo v kolektivu, v nás už nic nespouští, dosáhli jsme svobody a zároveň jsme vně tuto energii osvobodili do Lásky. To je Láska k duši druhého člověka, bez podmínek...

 

 

Učte se milovat toho, kdo před vámi stojí, nikoli ony hypoteticky existující možnosti...

 

Zkuste si obléknout oděv, který je o několik velikostí menší. Budete se cítit nepříjemně, a nakonec přijdete o energii, protože průtok krve bude omezen. To samé se děje na energetické úrovni, jakmile omezíte tok energie tím, že se držíte starých přesvědčení a strachů. Jakmile pustíte omezující strachy a kódy, energie bude volně proudit, což vám umožní myslet jasně, být více kreativní a dělat zdravé volby...

 

Jste jako děti na pískovišti, které si staví svůj svět. Buďte zároveň svými rodiči, kteří vás z lavičky pozorují a hlídají. Zakročí, když je potřeba. Buďte sami sobě moudrým rodičem...

 

VZTAHY JSOU JEN ODRAZEM VZTAHU SAMA K SOBĚ...

 

Jak se říká – dobrého po málu, jinak se totiž každá radost změní v pouhou rutinu, ve zvyk. V touze po návratu dřívější radosti pak můžeme začít nesmyslně zvyšovat dávky a v tom už je nebezpečí závislosti...

 

Slunce neboli Světelná energie představuje zdroj, který nás nutí hledat svou vlastní duchovní cestu. Sluneční energie nám dává sílu vytvářet to, čemu dáváme pozornost...

 

SVĚTLO je hlavním zdrojem veškerého života. Existuje jako vlny a částice. Je nejrychlejší elementární silou Vesmíru. Je to věčný zdroj inspirace, poznání, pravdy, jasnosti, umění, tvořivosti. Vede našeho Ducha, naplňuje nás radostí a vybízí nás, abychom šli nejvyšší cestou...
 

 

Běžte ven a nechte se Sluncem prozářit nebo si Slunce představte a řekněte nahlas: „Ať všechny mé buňky jsou zmagnetizovány, oživeny a vzkříšeny světlem, pro radostné tvoření.“

 

TEPRVE TEHDY, KDYŽ SE OSVOBODÍME Z KLECE  NAŠÍ VÝCHOVY A DOSÁHNEME  PRAVDY VLASTNÍHO SRDCE, MŮŽEME ZAČÍT VIDĚT ŽIVOT TAKOVÝ, JAKÝ DOOPRAVDY JE...

 

Jak je to jen možné, neříkejte slova nebo nevnímejte pocity, které by znovu mohly vytvořit nemoc. Například pokud jste přišli o prst, nezaměřujte se na bolest, neupozorňujte, nemluvte o tom s ostatními, protože tomu přidáváte energii a bolest bude přetrvávat. Kolikrát jste na nějakou bolest úplně zapomněli, jakmile jste se zaobírali jinými myšlenkami? Udržujte své myšlenky zaměřené na cestu, jak vyléčit vaše tělo, aby bylo zdravé. Máte-li myšlenku, že se vám na těle něco nelíbí, zamyslete se znovu...

 

LÁSKA JE ŘEČÍ UNIVERZA...

 

Lidská inteligence je dvoupólová tzn., skládá se z ROZUMU a INTUICE, každá jednostrannost se stává pro člověka problémem, časem často i mučením. Chybný rozvoj inteligence vede k fanatizmu, k patologickému duševnímu přetížení, nebo vzniku mezer v oblasti racionálního uvažování...

 

Mnoho z nás nyní pracuje na zbavování se programu perfekcionizmu a z toho vyplývající viny, protože to je zabiják radosti a štěstí. Potřebujeme vyplnit náš prostor tím, co nás rozvíjí…

JAK ZÍSKAT NAPOJENÍ? NE TOLIK SE ZAHMOTŇOVAT!

 

 

Jít s proudem – to je vše, co je důležité... 

 

Ať se v tomto období děje cokoli, má to velký význam pro návrat na naši pravou cestu. Jsme vedeni k tomu, abychom byli věrní především sami sobě a tomu, co sami cítíme jako správné...

 

UDRŽTE V SOBĚ POTŘEBU SPĚCHAT… Čas je relativní. Pokud jste vnitřně v klidu, čas se „natahuje- prodlužuje“, pokud jste ve spěchu, čas se „zkracuje“. Ve skutečnosti je to jen vnímání času, které vychází ze své projekce „Nechte jednat a konat ženy – Bohyně“ a dobře se nám povede…

 

Člověk, který žije v pravdě je chráněn, protože se od aury pravdy – čistoty vše odrazí, vrátí se majiteli a je zviditelněna vytvořená lež. Projeví se pravda nějakou „náhodnou okolností“. Člověk, který vědomě vytváří lži, má záměr získat něco, co mu nepatří. Má pocit, že pravdou nemůže dosáhnout svého, je za tím skrytá manipulace, moc nad druhým a zároveň strach z nedostatku – pocit, že jeho potřeby nemohou být naplněny, tak si je musí zajistit lží…
 

 

Zlomit staré programy znamená držet láskyplně své hranice a nenarušovat hranice druhých a neočekávat, že někdo jiný vyřeší naše bolesti. Musíme být ochotní otevřít se upřímně otázkám způsobujícím bolest a hledat uvnitř sebe. Zdroj bolesti se odhaluje v nekontrolovatelném chování, kdy obviňujeme ostatní za naši bolest (nevědomé reakce). Bezpodmínečná Láska k sobě a k druhým umožňuje odpuštění a neutralizovat všechny konflikty, také v dávné minulosti…
 

 

Odtrhněte se od falešných očekávání a závazného pojetí Lásky. Přestaňte se milovat „za něco“, naučte se odpouštět. Skoncujte s neustálými negacemi, vydáváním soudů a oblíbených argumentů ANO-ALE. Uvolněte se, zavřete oči a zamyslete se, co byste chtěli ve svém životě změnit...

 

Lidé se vzdělávají, aby obstáli v soutěži a soutěž je prvním krokem k válce...

 
 
 

Nedělejte si starosti o druhé, pro všechny je všechno v pořádku. Neexistuje žádné peklo, žádný trest. Každý půjde na místo, kde může i nadále prožívat to, co si vybral. Je moudré sdílet, co víte s ostatními, ale nedělejte si starosti o jejich blaho. Nakonec se všichni sjednotíme se Zdrojem a můžete si být jisti, že své blízké uvidíte znovu, možná v jiném životě na jiné planetě. Hmmm..…. nezní to tajemně?

 

Zkoumání téma LÁSKY je úkolem číslo jedna. Nejprve je třeba naučit se milovat sebe a teprve potom můžeme obdarovat svými city druhé. Nezapomeňte, že milovat sebe nemá nic společného s egoismem, stejně jako Láska k bližnímu neznamená Lásku nade všechno...

Každé ráno, když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke VŠEMU. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Vězte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno...

 

Lidé, kteří tráví mnoho času pobýváním v negativních myšlenkách, jsou obecně více ohrožováni nemocemi, samotou, depresemi a řadou neduhů. Aby bylo možné vyléčit jakoukoliv nemoc, je třeba nejprve sledovat vlastní myšlenky. Už jste někdy zkoušeli pomoci někomu, navrhli mu něco a on odmítl vaši radu? Nikdo nemůže přijmout vaši radu, pokud není ochoten změnit myšlenky a kódy přesvědčení...

 

Pokud mužský princip v sobě nemá zpracované důvěry v sebe, používá svou energii destruktivně, k boji, dokazování a soupeření. Potřebuje druhého zničit, nad ním zvítězit anebo uteče a nechá vše za sebou. Jsou dva základní principy mužské polarity, Dobyvatel - válečník nebo Budovatel - ochránce. Muži jsou v této době s tímto velmi konfrontováni...
 

 

VŠECHNO, CO DÁVÁM, DÁVÁM SOBĚ...

 

 

Největší síla je vždy neviditelná. Jsou to skladby ve vašem srdci, myšlenky ve vaší mysli, životní sny, o kterých jste vždy snili. Kdo psal ty skladby? Kdo vložil myšlenky do vaší hlavy? Kdo maloval ty sny? Pokud nejsou vaše, někdo ukradl vaši sílu. Vezměte si ji zpět. Vezměte si zpět sílu, která je přirozeně vaše od narození, až do smrti.

 

VNITŘNÍ DISCIPLÍNA a KOMUNIKACE – nit, která spojuje všechny lidské bytosti a všechny živé věci na Zemi. To znamená být aktivně připojen k mysli, k tělu i k duši a být si vědom živých bytostí, životního prostřední, rodiny, komunity i sebe...

 

Spíš než očekávání nebo doufání, že se životní boj zastaví, zůstaňte vyrovnaní a flexibilní. Pamatujte, že nejlepší způsob, jak se dostat z každé složité situace není cesta kolem ní, ale skrze ni... 

 

PRAVÉ LÉČENÍ je daleko jiné, než nekonečné hledání léčení sebe sama nejrůznějšími technikami. PRAVÉ LÉČENÍ probíhá, když žijeme Pravé Životy jako Pravý Jedinec. To přináší PRAVÉ LÉČENÍ celé planetě a to je tak velmi potřeba...

 

 

 

Je důležité respektovat své pocity a možnosti svého těla. Umět říci dost a věnovat pozornost sobě. To je odpovědnost sám za sebe, za své možnosti a své tělo. Zrada vlastních pocitů se vždy objeví jako zrada vás od někoho zvenku. Možná někomu vyjdete vstříc na úkor sebe a ten druhý vás zradí při první příležitosti. Nebude na vás brát ohled, stejně jako jste nebrali ohled sami na sebe...

 

Pokud nám někdo leze na nervy, znamená to, že problém je v nás, nikoliv v té osobě. Pokud si myslíme, že je někdo špatný – jsme špatní my sami, jen to nechceme, nebo si to neumíme přiznat. Tento člověk nám vstoupil do cesty jen proto, aby odrážel naše vlastnosti. Nic se neděje bez příčiny. Celý život jsme konfrontováni s důsledky našich myšlenek a činů. 

 

Chovejte se, jako by se vás netýkalo nic zde na Zemi, a jen pozorujte. To vytvoří ve vašem nitru kompletní a naprostý nedostatek předpojatosti vůči čemukoliv z toho, co prožíváte...

 

 

Tak už to je (ačkoliv je to paradoxní), že my lidé se učíme lépe a rychleji, když cítíme bolest. Naštěstí je pro nás pomíjivá. Proto se na všechny eventuální bolestné rány a zvraty osudu dívejte velmi střízlivě, bez hodnocení lidí i událostí. Všechny osobní vzestupy a pády by měly být uznány jako dvě strany účtu: „MÁ DÁTI – DAL“...
 

 

Nehledejte pomstu za křivdy, které na vás byly provedeny, jinak se zachytíte v nekonečné hře na odplatu. Splyňte s vyššími spirituálními proudy. Naučte se raději odpustit a pustit, uvolnit se z vazeb, toxických energií „dát někomu lekci“. Budete mnohem větším příkladem těm, kteří ublížili vám, a to prostřednictvím odpuštění a pochopení. Zůstaňte mentálně i emocionálně vyrovnaní při setkávání s vašimi blízkými při řešení případných problémů, které způsobují tření nebo nedorozumění. I když máte duchovní autoritu, použijte jí k navazování a potvrzení silných pout mezi členy...

 

Život není obchod, který bychom měli řídit, je to zázrak, který se žije...

 

Nechceme vyhrát, chceme Spojení...

 

V naší uspěchané společnosti je zaneprázdněnost a kariéra oceňována více než zdraví a rodina, a úspěch je definován materiálním bohatstvím, osobním postavením, kde zbývá jen velmi malý prostor na to, na čem opravdu záleží. Ale můžete vytvořit místo pro nové plány a obnovit skutečné hodnoty. Máte na výběr bez ohledu na to, co vaši šéfové, kolegové, přátelé a ano dokonce i vaše vlastní rodiny říkají. Jediné, co vás drží zpátky od uskutečnění vašich přání toho, co chcete dělat, je iluzorní temná hlubina, strach, nejistota a síla zvyku. Proto je tak důležité a tak uzdravující být spojen s předky. Uvolněte se od minulosti a nyní, v okamžiku přítomnosti, vyživujte svou budoucnost. Znovu se spojte s předky a budete rozumět, odkud jste přišli... 

 

Dívej se na sebe jako na zdravého člověka plného vitality a energie a ono tomu tak bude...

 
 
 
 

Život není obchod, který bychom měli řídit, je to zázrak, který se žije. Je na čase roztrhat diář, vypadnout z továrny, vydat se na malý výlet do neznáma. S odpočatou myslí ti půjde všechno snáz...

 

Rok 2018 probudí mnoho očí a vidoucí začnou se do jednoho pole pojit. Ty započnou tímto polem jiskru počátku jednoty pro ostatní.

 

Stav odpuštění je vlastně to, co umožňuje ostatním volit si cestu, kterou chtějí, bez rozsudku nebo obav. Nicméně toto neplatí pro velmi malé děti, které potřebují dohled, aby se zabránilo jejich sebepoškození, zatímco se učí nové věci.

 

Mohlo se stát, že někdo vaše slova a činy pochopil jinak, ale to už není vaše starost. Důležité je, aby vy sami jste v hloubi své duše věděli, že jste konali čestně, upřímně, ze srdce.

 

Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či rodinou nebo řešíte problémy s kolegy v práci nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivu do jakékoliv situace nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni.

 

2018

 

Abyste mohli vyčistit sami sebe, musíte mít na paměti, že je velmi snadné nechat se vyvést z rovnováhy. Hodně to vychází ze strachu, který je na Zemi všudypřítomný. To přejde, jakmile se stane váš Přechod stabilizovaný. Do té doby je dobré každé ráno vyčistit sami sebe od nežádoucích energií, které akumulujete během spánku. Většina z vás si není vědomá těchto masových účinků myšlenkových forem. Je velmi důležité, abyste tyto věci pochopili, a pochopili, že se kolem vás vyskytují a mohou vás neustále vyvádět z rovnováhy. Vědění = síla...

 

SPIRITUALITA MUŽE SPOČÍVÁ V JEHO ÚCTĚ K ŽENĚ...

 

Opusťte svoje představy a očekávání, jak věci mají být a buďte otevření k tomu, co přichází. Možností projevení je nekonečně mnoho. A až když jste otevření a vnitřně osvobozeni od svých představ, můžete vidět nekonečné množství možností. Osvoboďte svou mysl.

Inkarnovali jsme se, abychom zapustili galaktické kořeny do Země, aby mohlo dojít k sjednocení na mnohem větší úrovni než jen na úrovni lidského kolektivu. Mnozí očekávají mimozemský kontakt shora, ale zástupci mimozemské rasy v lidském těle jsou na Zemi… 

 

Tím, že podléháte ideálům mas, jsou mnozí z vás zapojeni na pracovních místech, které vám ubírají čas, takže věnujete jen velmi málo energie věcem, které vám přináší nadšení a povzbuzují vás. Riskujte a změňte toto paradigma. Mnozí se již touto cestou vydali. Změnou svých myšlenek a činů se můžete pohybovat dopředu a vytvořit naplňující život. Tím, že zůstanete ve své krabici, jen zvyšujete šanci setrvávat v nudě. Pokud jste znudění, vytváříte ve svém životě chaos. Objevte své vášně a udělejte všechno možné pro potřebné změny, které můžete zařadit do své každodenní rutiny.

 

 

Pokud vás zahalí velká TOUHA něco vlastnit, mít, naplnit a bude vás to ovládat, buďte opatrní! Touha, která vás ovládá, je nejsilnější karmický pocit. Je to známka pokušení, můžete se tak dostat do moci EGA! To, co k Vám patří z Boží vůle, k vám přijde „samo“ (svobodnou cestou) a zůstane u vás. Bez potřeby ovládat, kontrolovat či si to nějak vynucovat nebo smlouvat...

 

ŠTĚSTÍ JE HARMONIÍ TOHO, CO SI MYSLÍTE, CO ŘÍKÁTE A CO DĚLÁTE…

 

Neutralita a myslet pozitivně je velký rozdíl. Lidé stále rozlišují, co je negativní a co je pozitivní, a to je velká neznalost procesu. Jsou zde odlišné hladiny a různé důvody pro bytí.

 

Všechno v našich životech jsme si vytvořili pomocí energie myšlenek. Každý projev a každá projekce, kterou vysíláme do světa, se odráží a vrací zpátky. Pokud v tom dokážete vidět dar a přijmout jej, máte příležitost poznat, kdo opravdu jste….pokud to dovolíte, protože neprovedení změn a zůstávat ve stejné dynamice přináší emocionální bolest. Nejlepší způsob, jak se dostat z iluze je posílit srdce, protože posílit srdce pomáhá probudit se z iluze. Pokud ovládáte svůj život, budete měnit oslabující a zraňující vzory. Všechno, co děláme pro sebe, ovlivňuje Universální Moudrost, tak sloužíme Celku. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem. Dívejte se na dopad celé Vlny z té klidné stránky a okamžitě zjistíte, proč jste minulých 13 dnů museli sbírat chmurné zkušenosti.

 

Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě...

 

Co myslíš a cítíš, tomu dáváš tvar. Jsi tam, kde jsou tvé myšlenky, protože jsi své vědomí. A budeš tím, o čem přemýšlíš…

 

Všechno v našich životech jsme si vytvořili pomocí energie myšlenek. Každý projev a každá projekce, kterou vysíláme do světa, se odráží a vrací zpátky. Pokud v tom dokážete vidět dar a přijmout jej, máte příležitost poznat, kdo opravdu jste….pokud to dovolíte, protože neprovedení změn a zůstávat ve stejné dynamice přináší emocionální bolest. Nejlepší způsob, jak se dostat z iluze je posílit srdce, protože posílit srdce pomáhá probudit se z iluze. Pokud ovládáte svůj život, budete měnit oslabující a zraňující vzory. Všechno, co děláme pro sebe, ovlivňuje Universální Moudrost, tak sloužíme Celku. Věřte, že Stvořitelovo Dílo nepotřebuje smutné lidi. Stvořiteli lepších zítřků jsou pouze ti, kteří jsou schopni přijmout každé řízení osudu v klidu, často humorným způsobem...

 

 Je důležité respektovat své pocity a možnosti svého těla. Um říci dost a věnovat pozornost sobě. To je odpovědnost sám za sebe, za své možnosti a své tělo. Zrada vlastních pocitů se vždy objeví jako zrada vás od někoho zvenku. Možná někomu vyjdete vstříc na úkor sebe a ten druhý vás zradí při první příležitosti. Nebude na vás brát ohled, stejně jako jste nebrali ohled sami na sebe... 

 

Každý z nás přišel s konkrétním úkolem, misí, evoluční cestou. Nemůžeme se navzájem porovnávat a srovnávat s druhými. Není tu žádná hierarchie, každý má nějaký důvod tu být...
 

 

Pokud během roku pocítíme únavu a nejistotu, pak si díky tomu budeme moci uvědomit, že jsme se zřejmě od svého spojení s Hvězdou poněkud odchýlili a řešíme problémy ostatních či vycházíme vstříc jejich požadavkům více, než je často doslova zdrávo…V takové chvíli se zastavme, zklidněme, jděme do sebe, abychom obnažili skryté motivy, které nás k takovému chování vedou...

 

Každý člověk může svou práci a to, co tvoří, dělat z lásky. Milujete to, co děláte? Je potřeba se naučit v této chvíli milovat to, co ve svém životě máte, děláte, nebo najít odvahu a jít za tím, co milujete…

 

NECHCEME VYHRÁT, CHCEME SPOJENÍ…

 

OBRAŤTE SVŮJ ZRAK KE STVOŘITELI, KDE NENÍ NIC NEŽ LÁSKA, RADOST, VDĚČNOST, KRÁSA, POMOC, LÉČENÍ…

 

Tento planetární koncept není postaven na principu vítěz/poražený ale na principu vítěz/vítěz...

 

Atributy mistrovství – nám ukazují, co je to vědomí Mistra. A jedním z nich je toto: láska je tichá. A další: láska se nevychloubáMistři se nepyšnili tím, že jsou Mistry…

 

Utrpení je lidský atribut, nepochází od Boha…

 
 
Musíme být stále více vyháknutí z duality a vědomě se vplétat do JEDNOTY...
 
Přemýšlejte, jestli chcete věnovat svůj čas a energii věcem, které probouzí vaši vášeň a nadšení. Zbavte se potřeby a nutnosti zachránit druhé a svět. Zaměřte se na sebe. Jakmile jste plně v rovnováze, pak můžete pomáhat druhým, kteří si přejí totéž. Jinak budou všechny pokusy o záchranu prováděny z pocitu nadřazenosti a podmíněné Lásky. Nechte druhé zvolit si cestu a pomáhejte těm, kteří jsou připraveni pomoc přijmout, jinak zasahujete do jejich svobodné vůle, druzí se mohou cítit podřízeně, což vás od sebe jen odděluje... 
 
Matka Tereza měla skvělou myšlenku, když oznámila: „Jednou se mě ptali, proč se nepodílím na protiválečných demonstracích. Řekla jsem, že to bych nikdy neudělala, ale jakmile bude shromáždění za Mír, budu tam.“ Věděla, že když se bude zaměřovat na válku, války budou přetrvávat. Svým zaměřením na Mír se naplníte Mírem, který pronikne do světa... 
 

Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit! Nesuďte lidi, kteří vám ublížili! Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je! To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ... 

VŠE, CO NEPŘIJÍMÁME, ROSTE...

A naučit se vidět ve všem naději, pozitivum, protože vše, co se děje, je k podpoře vývoje. Můžete se proto ptát, co mě tato „negativní“ vlastnost učí rozvinout, co mě komplikovaná situace venku učí v sobě objevit?

KAŽDÝ MÁ PRÁVO VYJÁDŘIT SVŮJ SEN...

Svobodnou vůli máte pouze v tom, jak reagujete na to, co k vám přichází do života. Vyhněte se soudu, co je dobré nebo špatné! Respektujte různorodost možností, ale vy si volte, co chcete žít, jaká je vaše pravda a podle toho konejte. Když přestanete hodnotit okolí, ale i sebe, začnete být zodpovědní za své rozhodnutí a budete volit, čemu dáváte pozornost a energii, tím přestanete roztáčet kola své karmy negativních situací, které máte ve svém životě stále dokola...

Každý z nás má uvnitř sebe nejpřirozenější způsob Bytí, cestu k nám samotným. Ale potřebujeme uklidnit mysl, abychom slyšeli píseň naší duše, abychom mohli zpívat tuto naší společnou píseň. Jsme všichni úžasní, jedineční…

Jak se začne v člověku měnit sebehodnota, tak se začne měnit i jeho zdraví. Věděli jste, že to spolu souvisí? Čím lépe se budete cítit sami se sebou, se svým místem na planetě a v galaxii, tím vzpřímeněji budete stát a tím déle budete žít. Neboť buňky vašeho těla to vědí a naslouchají vašemu vědomí, které říká: „Zasloužím si tu být. Já jsem to, co jsem dosud nikdy nebyl. Duchovně důvěřuji svému místu tady a těším se na nové světlo, které se pustí do boje se starou energií a zvítězí.“
 

BOHATSTVÍ TVARŮ A KRÁSU POSKYTUJE VNĚJŠÍ PROSTOR A PŘÍRODA ZADARMO...
 
ÚCTA a VDĚČNOST nikdy nevyjdou z módy. Pro Maye jsou to základní hodnoty, forma, která tvoří podstatu lidských vztahů a společenství. Je smutné, že v minulých desetiletích vykrvácely z naší příliš zaměstnané moderní společnosti díky dlouhotrvajícímu, neústupnému, neustálému zaměření na spotřebu, okamžité uspokojení a finanční úspěch. Ale může to být změněno počínaje každým z nás. Buďte vděční za životy a osud svých blízkých, respektujte své děti, stejně jako seniory a udržujte svůj vnitřní mír.
Doporučujeme vám jít dovnitř sebe a podívat na své skutečné touhy dosáhnout cíle, které vám dávají uspokojení a radost. Jakmile půjdete po své vlastní cestě, naučíte se zůstat v každém okamžiku přítomnosti a vidět, co se kolem vás děje. Dělejte rozhodnutí, která vás dovedou k vaší vášni. Naučte se říkat, NE DĚKUJI všemu, co se rozchází s vašimi touhami. Buďte dostatečně otevření přijmout všechna rizika, která vás vyvedou ven z krabice. Mějte radost v každém okamžiku. Vyjadřujte vděčnost všem a za všechno, co se ve vašem životě vyskytuje. Je velmi obtížné vidět v některých událostech požehnání. Ale jakmile se naučíte odpustit druhým a porozumět jim, zjistíte, že skutečně existuje požehnání ve všem... 
 

Kdykoliv budete mít pocit, že se vám něčeho nedostává, že vám lidé něco odpírají – chválu, ocenění, pomoc, láskyplnou péči atd. – dejte to vy jim. Dostáváte to, co dáváte! Že to nemáte? Zkuste se chovat, jako byste to v sobě měli, a ono to přijde samo. Brzy po tom, co začnete dávat, začnete i přijímat. Nemůžete přijímat, dokud nedáváte. Odliv podmiňuje příliv. To, o čem si myslíte, že vám svět odpírá, máte už dávno v sobě, ale dokud tomu nedovolíte proudit ven, neucítíte to. Platí to i o hojnosti. Zákon odlivu a přílivu vyjádřil už Ježíš těmito slovy: „Dávejte, a bude vám dáno; dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám.“ „Pravý zdroj hojnosti nenajdete nikde jinde než sami v sobě.“ Je součástí vašeho pravého já. Zkuste začít tím, že oceníte hojnost kolem sebe...

Buďte odvážní, pohybujte se vpřed a změňte zákony. Změňte způsoby, jak se vaše děti budou vzdělávat. Přinuťte vaše politiky a lídry, aby utráceli peníze moudře. Věnujte pozornost ekologii a hospodářství. Celá společnost předala moc a kontrolu vůdcům, kteří zastupují lid. Nicméně jste zjistili, že tento druh vlády selhal. Místo toho dělejte shromáždění, povstaňte a požadujte změny, které mají zajistit budoucnost vašim dětem. Věnujte pozornost změnám, které můžete udělat ve svém osobním životě – to učiní svět lepším místem...

Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně – pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci…

Mnoho náboženství vytvořilo Bohy zachránce. Důsledek je, že si lidé myslí, že nemají vrozenou inteligenci a schopnost zachránit se sami. Půjdeme dál a ptáme se vás tedy, co je to před čím potřebujete zachránit? Pokud nevyznáváte odsuzujícího Boha, pak nepotřebujete ani zachránce, který vás spasí...

Dosavadní výzkum podporuje koncept, že uzemnění lidského těla může být základním prvkem rovnice zdraví spolu se sluncem, čistým vzduchem a vodou, výživnými potravinami a fyzickou aktivitou...

Pomocí svobodné vůle můžete bezbolestně rozvázat každý problém, uzdravit každý spor, každý konflikt…

Být Mistrem znamená schopnost znát své Já jako duchovní Bytost se zkušeností lidství…

Když hledáte mistrovství Sebe, součástí vašich zkoušek bude, že budete muset zažít, překonat a snad se posunout za některé z náročných vztahů s lidmi ve vašem životě, kteří nejsou připraveni nebo ochotni se posunout vpřed po spirále vědomého probuzení Duše. Každá jednotlivá Duše si musí vybrat cestu, kterou bude následovat. Jste zodpovědní jen za svůj vlastní duchovní vývoj.

Je nutné, abyste neodstoupili od svého hledání osobního Duchovního probuzení a mistrovství Sebe z falešného pocitu povinnosti nebo loajality k těm, kteří se snaží pokračovat v čerpání vaší energie, nebo těch, kteří vyžadují nerozumné množství vaší pozornosti a času.

Vaší stálou mantrou bude„Všechny moje potřeby a přání jsou naplňovány dokonce ještě předtím, než zjistím, jaké jsou, což vždy bude pro mé největší dobro a nejvýhodnější dobro pro všechny.“

To, co se dělá z pravdivosti, ze srdce, z nadšení, s radostí, má velkou šanci na úspěch a přínos…

Síla vůle je rozhodující duchovní „zbraní“. Nyní máme použít svou neochvějnou sílu vůle k projevení se. Jinak si prožijeme být obětí…

Je nutné, abyste neodstoupili od svého hledání osobního Duchovního probuzení a mistrovství Sebe z falešného pocitu povinnosti nebo loajality k těm, kteří se snaží pokračovat v čerpání vaší energie, nebo těch, kteří vyžadují nerozumné množství vaší pozornosti a času...

Ve vyšších frekvenčních úrovních tvoříme realitu jen přes emanaci (vyzařování) srdce...
 

Stůjte vedle, staňte se pozorovatelem, ne účastníkem negativních dramat, která kolem vás neustále probíhají. To stav vašich emocí vás vtahuje do špatných proudů negativity. Když budete vyzařovat Světlo, harmonické vyšší frekvenční vzorce, budete imunní vůči nesouladným energiím kolem sebe…

Dovolíme si zářit a ukázat světu (a sami sobě) svou jedinečnost? Necháme zářit i jiné nebo nás jejich oheň ohrožuje?

VĚDOMÍ VLASTNÍ SEBEHODNOTY = VÍM, ŽE SI  ZASLOUŽÍM...

Karmický systém planety byl nastaven na nízké vědomí...

Ocenění toho, co máte, je pro pocit hojnosti a spokojenosti základním předpokladem...“

MANIK je energie představující aspekt duchovního vedení, které otevírá portál pro všechna vyjádření nedotknutelnosti života, svátosti a posvátnosti. Je to energie, která pozvedá našeho Ducha – vzestup nad všechna lidská omezení. To znamená vyjadřovat se svobodně a silně držet víru pro dobro komunity, rodiny, lidí i našeho čistého ryzího Já. To je důležité obzvláště v této době velkého posunu. Věci už nemohou zůstávat stejné, ani stejný vzorec pro řízení paradigma. Nastal čas na změnu a změna musí být orientována pro nejvyšší dobro lidstva (ne korporací), tzn. vizualizovat a snít novou budoucnost pro všechny...

Život uvnitř nás touží po vědomí. A vědomí v nás touží po životě. Země nám nabízí život prostřednictvím našich těl a emocí. Ty reprezentují Život uvnitř nás jako řeka, která stále proudí a občas je divoká a nekontrolovatelná, a tak se i vy můžete někdy cítit jako tonoucí a pochybovat o svém směřování. Život má ve svém srdci svobodu. Život chce žít! Pro život je žití smyslem samo o sobě. Dalo by se říci, že je unaven „vnějšími cíli“. Můžete to pociťovat, když se podíváte na přírodu: ptáky, hory, květiny. Příroda je intenzivně živoucí a, jak jste svědkem jejího bezstarostného odevzdání silám a cyklům života, můžete si uvědomit, že smysl života nemůže být venku, ale v jeho samotném vnitřním prožívání…

Vědomím jste vy: je to božská jiskra uvnitř vás. Tato božská jiskra se chce spojit a tančit s životem, s inkarnací, s masem a krví vašeho těla. Vaše původní božská jiskra má touhu prožívat život naplno, vstřebávat ho všemi buňkami těla pro samotné jeho prožívání. Vědomí touží po životě a život touží po vědomí. Když jim dovolíte společně tančit, najdete ve svém životě smysl a naplnění.


Myšlení životu klade odpor, téměř útočí…

Téměř všechna náboženství na Zemi usilují o kontrolu nebo „překročení “ emocionální a sexuální energie v lidských bytostech – čímž v lidech ničí živoucí zdroj tvořivosti a inspirace. Jen velmi málo duchovních učitelů plně přijímají Život, přírodu a Zemi a uznávají je jako rovnocenného partnera Vědomí.

Je toho tolik, co si nedovolíte udělat nebo cítit. Nesete uvnitř tolik vnitřních tabu: „tento pocit či touha nebo myšlenka je špatná, měl/a bych to překonat, ještě jsem se toho nezbavil/a?“ Pocit selhání a nedostatečnosti vás stále doprovází. Takto k vám život nemůže dosáhnout a vy nemůžete dosáhnout k němu. Máte problémový vztah se svou vlastní lidskou přirozeností. To brání duši, aby vstoupila do vašeho života a bytí. Duše chce žít! Chce se vám ukázat prostřednictvím vašich emocí, snů a tužeb, prostřednictvím světla a temnoty, skrze „dobré“ a „špatné“. Duše se chce obléct do vaší lidské přirozenosti, do živoucího těla. Odepíráte ji přístup, protože sami sebe nenecháte být.

Karmické strážce můžete bezpečně obejít pouze s pomocí BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. Nezapomeňte, že na cestě nic nebudete soudit. Nesuďte lidi, kteří vám ublížili. Nevracejte se do minulosti a nepříjemných vzpomínek. Přijměte vše tak, jak to je. To je nejkratší cesta ke SVOBODĚ...
 

V těchto nových, multidimenzionálních energiích postačí pouze rozpoznat, co se objevuje a nechat to v lásce odejít, s vědomím, že se již takovými pocity a emocemi nepotřebujete nechat trápit. Postačí je nechat odplynout pryč, zatímco se budete zaměřovat na to, kde v daném okamžiku jste a co si přejete vytvořit…

HNĚV SE NEPŘEKONÁ HNĚVEM, ALE LÁSKOU...

Pocit, že nie sme nikým znamená, že sa STÁVAME SAMI SEBOU a v zmysle otvoreného komunikačného kanálu /kanálov/, všetkými, ktorí do Jednoty patria...

Čím dříve se naučíte bezpodmínečně milovat ostatní, zacházet s nimi s respektem a laskavostí, tím dříve budete uvnitř silnější...

Láska k sobě a k druhým může zlomit negativní kódy. Soucit a zacházení s druhými s respektem, bez ohledu na to, co říkají a dělají, je první krok. Laskavost a přijímání všech lidí, bez ohledu na to, jak se chovají ke druhým, je druhý krok. Odpuštění všem, kteří vám umožnili zažít všechno, co jste si vybrali, a to bez souzení, je třetí krok…

Bůh je partnerství, nikoli jednotlivá entita... 

Jakmile nebude třeba nikomu odpustit a všechny budete bezpodmínečně milovat, vaše domácí úloha je splněná. To je stav Lásky, kde už není strach ani hněv vůči druhým i sobě. V tomto stavu můžete začít zažívat Nebe na Zemi bez ohledu na peklo kolem. Budete naprosto jistí, že jediná cesta míru a radosti je uvnitř vás. Vždy tam byla, jen trochu zkreslená zapáchajícím myšlením… 

Zkuste nemluvit a být v sobě, třeba uslyšíte více...

Láska k sobě a k druhým může zlomit negativní kódy. Soucit a zacházení s druhými s respektem, bez ohledu na to, co říkají a dělají, je první krok. Laskavost a přijímání všech lidí, bez ohledu na to, jak se chovají ke druhým, je druhý krok. Odpuštění všem, kteří vám umožnili zažít všechno, co jste si vybrali, a to bez souzení, je třetí krok

Ten, kdo se řídí moudrostí srdce, je odkloněn od karmických úkolů, které si sám vybral… 

Přemýšlejte o tom, zda žijete v bohatství a co opravdu znamená bohatý, radostný a naplňující život. Ne to, co vám reklamní agenti předkládají, že má znamenat a o co máte usilovat, ne uměle vytvářený idealizmus moderního života, o kterém se mluví v médiích a na internetu. Nedovolte, aby jed závisti, chamtivosti, méněcennosti a srovnávání vstoupil do vaší duše. Respektujte vaše přirozené hodnoty, důstojnost a obohacující život...

BŮH JE VŠECHNO, CO JE LÁSKA...


Oslavujte hojnost ve vašem životě bez pocitu viny a bez váhání. Oslavujte to, kdo jste, co přinášíte tomuto světu a svým blízkým a co svět a vaši nejbližší přináší vám...

 

Aby člověk si vypracoval osobní rozdíly a dospěl ke vzájemně výhodným závěrům, které jsou spravedlivé pro všechny zúčastněné, je potřeba silný vzájemný závazek bez obviňování, odsuzování nebo egoistického osočování. V rostoucím a rozvíjejícím se vztahu už nebude kladen důraz na to, kdo má „pravdu“ a kdo ne, ale na kompromis a na touhu uspokojit potřeby všech zúčastněných tím nejlepším nestranným způsobem…

Pokud jste ustanovili „Svatou jednotu“ uvnitř sebe, je možné se necítit ohrožení, zůstat v podporující roli a nechat ostatní okolo vás se rozvíjet svým vlastním tempem…

Ženy se učí požadovat vyjadřovat svou mocnicméně vědí, že musí používat tento dar s láskou a soucitem jako jejím závojem.Ti, co jsou v mužském těle, se postupně naučí si povolit, aby bezpodmínečná láska Bohyně „Zažehla uvnitř oheň soucitu a ohleduplnosti a laskavosti“. Učí se, že síla je ve tvoření, intuici a ochotě si dovolit být laskavý a mít otevřené srdce

Pravé sexuální spojení je a může být neuvěřitelným duchovním zážitkem, nejen spojením dvou těl. Božská sexualita volá po naprostém otevření srdce, promíchání mentálních, emocionálních a fyzických stránek vaší Bytosti, které vyústí ve významnou trvalou zkušenost. Pokud jste na hluboké úrovni Duše jeden s druhým v harmonii, může tento druh sjednocení vyústit v pravý pocit jednoty…

Musíte se postavit svým strachům ze ztráty těch, které milujete, a zklamáním a zradám minulosti, které se často zhmotňují jako strach z intimity nebo z přijetí závazku k druhémuJak se učíte věřit v sebe a důvěřovat si, rozvinete i základní důvěru v ostatní, a druzí budou věřit a důvěřovat vám, protože důvěra přináší důvěru.

 

Není vhodné obětovat pro někoho jiného své sny a touhy – nebo aby se lidé ve vašem životě obětovali pro vás. Musí existovat společný cíl s každým zúčastněným, s kým jste se shodli na způsobu – a sdílíte přitom břemeno a sklízíte odměny.


Když odsuzujete ostatní, musíte si být vědomi toho, že po pravdě odsuzujete jen sami sebe…

V budoucnu, jak se vztahy odkrývají, vykvetou hlubší a hlubší úrovně porozumění a závazku, neboť každý bude ochoten mluvit ze Srdce a nechat se vést spíš Duchem než egem…

Základem trvalého vztahu s ostatními je mít nejdříve „milostný vztah“ se sebou, čímž se snažíte být více milující a milovaní. Nakonec zjistíte, že „jste zosobněnou láskou a nepotřebujete nikoho jiného, aby vám tuto pravdu potvrdilprotože hluboko v sobě jste to vyjádřili. Vstoupíte do Svatého Srdce a do tohoto pramene studny bezpodmínečné lásky uvnitř vaši vlastní Andělské Boží Jiskry a vzpomenete si, že je tu k dispozici nekonečný zdroj Lásky/Světla prostřednictvím Světelného spojení se Zdrojem. To je vaše Andělské Dědictví, drahá srdce…

Dokážete si představit žít svůj život bez toho, co by se mohlo stát a co si o vás ostatní myslí?

 

ČEMU ODPORUJEŠ, TO SETRVÁVÁ...TO, ČEHO SE NEJVÍC BOJÍŠ, SE TI STANE...

Byli jste plně učeni oddat se ostatním, a že sobectví je hříšné. Lpění na těchto kódech přesvědčení vytvořilo mnoho vyčerpaných a zdrcených členů společnosti, kteří ztratili schopnost myslet na sebe. Miliony z vás se zmítají, protože nevíte, kdo jste nebo, jak získat život naplněný radostí a klidem. Jakmile znovu objevíte sami sebe a budete žít poctivě, budete automaticky pomáhat druhým. Tentokrát to však nebude pocházet z nutnosti „zachránit“ druhé nebo z pocitu povinnosti. Budete oslovovat druhé s Láskou a soucitem a vytvářet upřímné spojení „od srdce-k-srdci“...

Kdo je ochoten přijmout svůj odraz v zrcadle, tomu ZRCADLO ukáže zázračnou pilulku, jak uvolnit stres. Čím lépe pochopíme smysl reflexe, tím rychleji zareagujeme, a tím rychleji dosáhneme mír, harmonii, vnitřní pocit bezpečí a tím snazší pro nás bude boj proti vypuknutí infekce. Odstraněním toho, co nás ruší, se tak připravíme na překročení prahu Evoluce. Síla ZRCADLA je největším spojencem na cestě k Osvícení – Hledáním Vyšší pravdy, odhalujeme tajemství příčin. Duchovní motto zní: „JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU...

Novou formu si můžete vytvořit ve své mysli a pak ji naplnit tím, že ji emočně prožijete a spojíte s fyzickým tělem, buňkou, vůlí a záměrem…

Když jsou dny plné pohody, máme sklon k nicnedělání. Konáme, když se projevují aspekty plné disharmonie, s výzvami a „pohromami“. AKTIVNĚ JEDNEJTE NAOPAK V HARMONICKÝCH ASPEKTECH, PROTOŽE TAKOVÝ BUDE I VÝSLEDEK…

Jakmile máme pocit, že nám cokoliv v životě chybí, nežijeme v celistvosti… 

NĚKDO NA TEBE ZAÚTOČÍ A TY POPRVÉ NEZAREAGUJEŠ...

Pouze dosáhne-li váš duchovní růst brány Srdce – do vašeho energetického pole začínají proudit vizionářské perspektivy...

Neexistuje nic, co je nutné dělat, žádná mise nemusí být dokončena, ale každý okamžik vašeho života by měl být naplněn radostí...

NEJŠŤASTNĚJŠÍ ČLOVĚK JE TEN, KTERÝ MÁ NEJŠŤASTNĚJŠÍ MYŠLENKY...

Když odchází milovaný člověk, pocit smutku, že vám chybí, je v pořádku, nicméně mějte radost, že je živý v duchovním těle. Často, když se později ohlédnete, vidíte, jaké důsledky měl život druhých na ostatní. Někteří se nikdy neohlédnou nebo se jich stále drží a nechtějí se od nich uvolnit. Je velmi důležité, když někdo zemře, abyste ho nechali odejít, jinak mu bráníte v duchovním růstu. Když zemřelí přejdou na druhou stranu, často se rozhodnou zůstat v blízkosti svých Milovaných, dokud si nejsou jisti, že se bez problémů dostali přes nějakou krizi nebo významnou událost…

Mnozí se velmi koncentrujete na budoucnost. Žádáme vás, abyste se pustili těchto obav a soustředili na to, co se děje ve vašem vlastním životě teď. Jak můžete vytvořit svůj život radostnější? Vybírejte věci, které vás dovedou ke štěstí. Mnoho lidí se ptá, jestli se svět chýlí ke konci. A my se ptáme, záleží na tom? Pokud je váš život naplněn strachem, není to horší než smrt? Strach je stará motivace, která se používá ve 3D. Dělejte všechno pro to, aby váš den byl naplněn hrou, potěšením, Láskou a laskavostí vůči sobě i druhým. Nechte zítřek, ať se o sebe postará sám. Vaše starosti tvoří pouze negativní myšlenkové formy, které vytváří ve světě mnoho neštěstí. Zaměřte se na své myšlenky a pozornost na to, co chcete, aby se stalo a pracujte na své vlastní realitě…

Věčnost nemá žádné termíny. Čas ani nezačíná ani nekončí, jednoduše cyklicky teče. Přesto spěcháme znepokojeni, jak málo času máme, hnáni soutěžením vpřed, aby bylo dosaženo určitých věcí, ještě než to udělají naši vrstevníci či sousedé. Pokud si uvědomíme, že každý máme své vlastní individuální časové cykly života, smrti a znovuzrození nebo transformace, měli bychom přestat srovnávat naši životní cestu s druhými. Zpomalte a prožívejte čas podle vašich osobních přirozených rytmů, jděte po své přirozené časové ose a budete se pohybovat mnohem rychleji směrem k realizaci svého potenciálu. Buďte plně v míru s tím, kdo jste...

CESTUJTE NALEHKO. ŠTĚSTÍ MÁ SKLONY ZTRÁCET SE SPOLU SE ZAVAZADLY...

V těchto dnech se magie stává vaším denním chlebem. Indicií jsou dvě prostá slova: MILUJI a ODPOUŠTÍM. Nezapomínejte, že jste na velké cestě, a že vaším cílem je stát se centrem BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY. SLUNCEM, které svítí pro všechny stejně – pro dobré i špatné, chudé i bohaté. Rozsviťte SLUNEČNÍ JÁ ve svém srdci...

Jen velmi málo kultur zůstává v plné integritě se svými Duchovními Průvodci. Většina z nich je poznamenána tradicemi a rituály, které lidským potřebám nejvíce vyhovují, místo aby se nechaly vést cykly...

Kdo se naučil vidět sám sebe, jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku. ..

 

KAŽDÝ ZDRAVOTNÍ PROBLÉM NÁS VYZÝVÁ VĚNOVAT VÍCE POZORNOSTI SOBĚ, PROJEVIT LÁSKU A VDĚČNOST SVÉMU TĚLU A DUŠI...

Aspekty estetiky, řád, disciplína a vnitřní pořádek, jsou základním předpokladem pro vytvoření stabilní základny života...

Má velký smysl pročišťovat a projasňovat svůj vlastní život, aby člověk žil sám za sebe a prožíval láskuMění tím nejen své pole, ale i ta dalšíLáska je bez hranic, není spojená s časem ani s prostoremLáska může zpětně léčit a uzdravovat vaše předky v mnoha generacích a vás samotné v mnoha vašich inkarnacích...

Vidět své vlastní slabiny je ta nejtěžší věc, zatímco vidět je u druhých jde tak snadno. Zrcadlové odrazy druhých lidí jsou pro nás truhlou s pokladem. Tito lidé nám byli záměrně postaveni do cesty, abychom poznali sebe, své iluze, vyplavili na povrch zranění z dětství, rodin, vztahů, z minulých životů....
 

KAŽDÝ JSME BOSS SVÉHO ŽIVOTA...

Další podle mě největší problém, který je základem všech současných krizí, zdravotní, ekonomické, ekologické, sociální, všech i teď té uprchlické, je iluze nekonečného ekonomického růstu (MUDr. J.Hnízdil)... 

Celá naše společnost stojí na tom, že my musíme neustále růst. My musíme neustále víc vyrábět, prodávat, spotřebovávat, vydělávat. Všichni chtějí vyšší platy, neexistuje snížení platů, že by se snížilo HDP. Když se objeví v rozhlase zpráva, že neroste HDP, tak se ekonomové chytají za hlavu (MUDr. J.H.). 

Ale ono na omezeném prostoru naší planety není nekonečný růst možný. Stejně jako jsou konečné zdroje člověka, tak jsou konečné zdroje planety. My už dál růst nemůžeme, ale protože chceme a musíme, tak výsledkem jsou ty krize (MUDr. J. H.) 

„Až porazíte poslední strom, až otrávíte poslední potok, až vylovíte poslední rybu, tak zjistíte, že peněz se nenajíte.“ (MUDr. J.H.)

 

„JEN TO, CO JDE HLADCE, JE PRAVDA. TO, CO NARÁŽÍ NA PŘEKÁŽKY, MUSÍ BÝT DÁNO POD LUPU...


NENÍ ZAMILOVÁN, KDO NEMILUJE NAVŽDY..

Držíme rovnováhu a stabilitu pro nejvyšší dobro všech zúčastněných. Máme hluboký soucit s každým, kdo projektuje negativitu, tito lidé potřebují extra obrovskou dávku Lásky a sebelásky. Naše Láska je bezvýhradná a opravdová, naše srdce jsou naplněna bezpodmínečnou Láskou a otevřená dokořán. Chceme žít ve světě, kde jsou milující, soucitné a podpůrné energie, že?

Svobodná vůle = volba energie. Jaké si vybíráme činy, myšlenky a záměr, takový to bude mít dopad na náš život, kterým ovlivňujeme životy všech. Musíme se naučit nastavit hranice pro ty energie, které ve svém životě nechceme. Čím hlouběji jsme v procesu Vzestupu, tím zodpovědnější musíme být v řízení našich energetických zdrojů. Jak to udělat? Prostřednictvím svobodné vůle...

Jsme často pod širým nebem v přírodě u vody, kde probíhá mnohem silnější integrace našich vyšších úrovní, abychom mohli otevřít Bránu do Rajské Zahrady, ještě větší prosperity...

Trpělivost a ticho jsou naše aktuální kódy Vzestupu. Cítíme se inspirováni a oživeni stejně jako se probouzí příroda. Umírněnost sebe sama a hluboká víra nás provází tam, kde potřebujeme být a co potřebujeme dělat...

V jednoduchosti a sladkosti života spočívá Nebe na Zemi. Je čas na vědomé podřízení naší vůle vyšší vůli v naší cvičební disciplíně (pětidimenzionální tělo nemá nadváhu, je pevné, má životní sílu, je zdravé) s častým pohybem a pobytem v přírodě...

 

Kdo se naučil vidět sám sebe jako součást CELKU, přestane soudit lidi, protože ví, že každý, koho potkáme, je odrazem v zrcadle našeho vlastního JÁ. Uzdravení světa a Kolektivního Vědomí začíná pořádkem na vlastním dvorku...

V dřívějších dobách Mistři a světci čelili obviněním pro jejich psychické schopnosti, zázračná uzdravení, jasnovidectví, bilokaci atd. Aby dosáhli čistoty a pokroku v duchovním životě, zříkali se všeho světského. Dobrovolně se opírali o chudobu a bezdomovectví, podstupovali různé praxe, kdy často jedli jen jedno jídlo denně a spali vsedě. Byla požadována sexuální zdrženlivost, podstupovali různé askeze. V tomto konceptu, abychom dosáhli ctnosti a Osvícení, takový ortodoxní kodex postrádá význam. Hovoříme zde o kultivaci našeho Já - vzdělávání a zušlechťování...

Všichni jsme zodpovědnými Tvůrci, tvoříme v každém okamžiku svůj další život. Projevená realita = zpětná vazba. Prozrazuje, jak myslíme (co manifestujeme). Vztah k sobě je ekvivalentem všech vztahů... 

Když jste zapojeni v jakémkoliv týmu nebo spolupráci, ať už je to večeře s přáteli či s rodinou nebo řešíte problémy s kolegy v práci nebo hrajete plážový volejbal, často je to ta tichá introspektivní uzemněná mysl, co přináší perspektivu do jakékoliv situace nebo konverzace. Příliš často je to v naší společnosti o tom, kdo mluví nejvíce nebo nejhlasitěji, ale dejte raději na zdánlivě plachý hlas a budete překvapeni...

Jedna věc je vyjít někomu vstříc, pochopit jeho pohled a zasadit se o harmonizaci protichůdných sil. Druhá věc je "vzdát se" a zradit naši vlastní pravdu. Když se na to podíváme zblízka, většinou zjistíme, že se tím pokoušíme něco získat - ať už je to moc nebo souhlas druhých. Jestli tě něco takového láká, buď opatrná/ý: odměna za podobné kompromisy vždy nechává hořkost v ústech…

Lidé se bojí změny, zejména drastické změny, nehledě na to, do jaké patří země, kultury, rasy, náboženství nebo vyznání. Naučili jsme se, že v předvídatelném je bezpečí. Ale abych k vám byla upřímná, během kolektivní drastické změny (jako v tomto roce) není nic nebezpečnějšího než „zůstat“. Zůstat v dobře známém, pokračovat ve stejných věcech a odporovat změně pobízející vás dopředu je marné...

Vždy, když dochází k velkým změnám, je třeba týmová práce. Chcete-li organizovat jakékoliv velké úsilí, znamená to týmovou práci. Týmy pracují nejlépe, když má každý stejnou roli. Méně efektivní jsou týmy, kde je vůdce, který dohlíží na skupinu pracovníků. Chcete-li mít efektivní tým, musí existovat Jednota, kde jsou si všichni rovni a hlavní změny jsou prováděny na základě konsensu nikoliv diktátu... 

Sobectví, sebestřednost, tvrdohlavost a soupeření, to je známkou skrývání malého sebevědomí. Ten, kdo trpí komplexy, se buď musí předvádět a dokazovat nebo se skrývá a bojí se projevit...

Budoucnost leží ve vašich rukou. Je to pouze vaše rozhodnutí, co v současné době určuje vaši budoucnost. Žijte každým okamžikem přítomností. Nepřemýšlejte ani o budoucnosti ani o minulosti, jsou již obsaženy v tom jednom věčně plujícím přítomném okamžiku. Věřte své inteligenci. Věřte svým instinktům. Ujišťujte se 24/7, že jste v rovnováze, svobodě, pravdě a čistotě Bytí...

Je potřeba léčit ženský princip, píši ženský princip, protože i muži v sobě mají svou vnitřní ženu a zviditelňuje se jim to především přes partnerky, ženy v jejich osobním životě jako odraz v zrcadle. Muži velmi často tvrdí, že ženy mají problém, ale neuvědomují si, že žena v jejich blízkosti je jen odraz jejich ženského principu. Takže, když muž má pocit, že jeho žena má problém, tak ať obrátí pozornost k sobě, ke svému vnitřnímu principu, která volá o pozornost...

 

Povzbuzujeme všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den – v každém nádechu, kvetoucích formách života, péčí o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení …… a to vše s vyvážením jejich vlastních sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí. I vy jste silou přírody. Žijte podle toho svůj život…

Nepodceňujte sami sebe nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, přemýšlejte, kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě...

Je to umění s láskou a pokorou pečovat o Zemi jako o nádhernou zahradu... umění, které po dlouhou dobu spalo v našich srdcích"...

Když po někom něco chcete, musíte mít i vy jasno v tom, co chcete, pak se dá řešit. Život je o vaší odpovědnosti k sobě a ne o odpovědnosti druhých k vám... 

Nepodceňujte sami sebe nebo své schopnosti, buďte realističtí, pokud jde o vaše talenty, přemýšlejte, kam nejlépe směřovat energii. Moderní svět, ve kterém žijeme je založen na výkonu, produktivitě a penězích, jejichž technická struktura má sloužit k vytváření skutečného bohatství pro tělo, mysl a duši, ale které vzaly duši naší společnosti a nyní vládnou jako konečný cíl v životě...

 Kategoricky odmítáme toto paradigma a povzbuzujeme všechny znovu objevit a využívat tvůrčí sílu, kterou máte hluboko uvnitř ve své duši. Příroda sama vyjadřuje svou plodnost a kreativitu každý den – v každém nádechu, kvetoucích formách života, péčí o nejmenší, podporou největších, malováním živých barev nebe, lesů, moří, rozpoutaných inspirujících bouří, větrů a zemětřesení …… a to vše s vyvážením jejich vlastních sil, věčnou trpělivostí, tisíciletými znalostmi a moudrostí. I vy jste silou přírody. Žijte podle toho svůj život…

Všichni musíme sledovat, abychom neupadli do pasti šíření falešných zpráv a nevyprávěli příběhy, o kterých nevíme, jestli jsou pravda. Pravdivost je během těchto bouřlivých dob nanejvýš důležitáNaší zodpovědností je za každou cenu se pevně držet toho, co je Opravdové a Pravdivé...


Mnoho lidí bude raději bojovat proti něčemu než pro něco. Jako „Zastavte válku!“ spíš než „Žijte v Míru.“ Když bojujeme proti něčemu, zaměřujeme svou pozornost na to, proti čemu bojujeme, místo toho, co chceme, aby se stalo...

 

Po mnoho let bylo nejlepším místem, kam jsme se mohli umístit Oko Bouře. Ale to už neplatí. Potřebujeme se postavit ne do Oka Bouře ale do rozšířené pozice NAD nebo ZA bouří. Musíme BÝT VĚTŠÍ než bouře! Musíme zůstat neutrální a soustředění, vycentrovaní ve Vědění našeho Srdce, na nekonečně rozsáhlejší úrovni za dualitou – VŠECHNO JE DOBRÉ. Únor cítíme jako definující okamžik, kdy mnozí z nás dosáhnou větší jasnosti o tom, co je pravdivé a rozhodnou se povstat jako vědomé katalyzátory změny... 

Už jako malé děti se dozvídáme, že jsme smrtelní. Jsme smrtelným tělem. Pročpak se tu neříká, že jsme života-plným tělem? Cítíte ten rozdíl? Jaké by to bylo, kdyby rodiče svým dětem opakovali, že jsou tvořivé bytosti, plné života, ve světě, který je především energetický?Přijměme, že vyslovené ano má stejnou váhu a hodnotu jako vyslovené ne (kdykoliv nás vede intuice, abychom vyjádřili „ne“, následujme ji, vrátí se nám sebeúcta a sebehodnota)…

 

KDO NECHÁ TĚLO CHYCENÉ V SÍTÍCH EGA, VE STARÝCH 3D PROGRAMECH, TAK NEBUDE MOCT ŽÍT NAPLNO SVOBODU, VÁŠEŇ, HOJNOST a HLAVNĚ LÁSKU…

 

Ve 3D dimenzi jsou přiškrcené kohoutky. Slouží k tomu náboženská přesvědčení spojená s hříchem, studem a tabuizováním intimity. Otevřít kohoutky je možné. Když nebudeme své tělo považovat za hříšné, otevřeme kohoutky. Když se nebudeme bát lásky, odmítnutí, opuštění, otevřeme kohoutky…Zapomněli jsme na posvátnost těl. Udělali jsme z nich majetekNavzájem dovolujeme vlastnické vztahy. Když jsme ve svazku, tak máme pocit, že tělo nepatří nám, ale spíše tomu druhému. Je to děs, ale je to tak. Kdesi uvnitř se chlácholíme, že je tímto způsobem o nás postarané (jedna je ráda, že je něco na účtě, druhý je rád, že je něco na pánvi). Když nejsme ve svazku, vadí nám, že nikomu nepatříme.

 

Skutečná ženská energie je divoká a hravá, přesto je zároveň velmi otevřená a jemná.
 

 

Mnoha vašim tradicím stále dominuje forma mužské energie, která dokáže být velmi nekompromisní a je založená na striktních pravidlech, a tak bych také ráda řekla něco o této mužsky založené energiiMužská energie vstoupila v minulých staletích do módu přežití. Cítila se odpojena od ženské energie a to znamená, že muži, jednotliví muži, se cítili odpojeni od své vnitřní pocitové stránky. Když jsou malí chlapci vychováváni, aby se předváděli a soutěžili, aby v životě něčeho dosáhli a neukazovali své emoce, pomalu se odpojují od své ženské energie. To má za výsledek jakousi prázdnotu uvnitř a také jakýsi druh hněvu či nedůvěry k ženám. Trpí tedy stejně jako ženy, jen jiným způsobemZatímco ženám není umožněno, aby používaly svou moc a sílu, muži jsou odpojeni od své jemné a měkké stránky a výsledkem je, že muži a ženy se vzájemně odcizili…

 

Žádám ženy, aby znovu uznaly svou sílu a moc, není to výraz nepřátelství vůči mužům. Žádám ženy, aby žádaly svou nezávislost, aby povstaly jako krásné moudré ženy, kterými jsou, a nespoléhaly se ve svých životech na muže, avšak používaly svou vlastní mužskou energiiKdyž tak ženy učiní, muži ucítí, že je jim umožněno spojit se se svou ženskou energií. To proto je tak důležité zharmonizovat mužskou a ženskou energii uvnitř sebe…

 

My všichni máme svobodnou vůli (což je základ, na kterém je postavena tato škola na Zemi), a tak máme možnost už při prvním kontaktu s daným omezením ve svém okolí (které je často i naše), to omezení našich blízkých odpustit (odpustit sobě). Tedy, nehodnotit, nesoudit, nekritizovat a jen přijmout, že daný člověk to má právě takto, že to nyní takto potřebuje mít, že je to takto v pořádku a nebrat si to nikterak osobně. Ten dotyčný nám totiž z toho širšího a hlubšího pohledu poskytuje neskutečnou službu, neboť nám umožňuje se s daným blokem (který máme my sami) setkat, a dá nám tak možnost jej uvidět a přijmout...
 

Dualita zcela ignoruje kosmický řád a výsledky jsou patrné všude kam se podíváme. Náboženství nás oddělilo od Boha a ateismus zavrhl Boha zcela. V posledních letech New Age a moderní ezoterika se zdála být těmi správnými dveřmi. Bohužel jak se časem stále více ukazuje, opět s falešnými klíči. Vnější hledání nikdy nepřineslo žádné ovoce. Jediný poklad totiž nalezneme sami ve svém nitru. Věřit sám sobě, svým pocitům, intuici, znovuobjevit svoji přirozenost a už více neodevzdávat svoji sílu a moc nikomu, protože tak se vzdáváme svého pravého Já…

Tam, kde je to pro nás těžké, kde klademe odpor, nesouhlasíme, máme strachy, to jsou přesně ta místa, která jsme sem přišli uzdravit. Naopak, vše, co je pro nás lehké, co jsme schopni u sebe nebo jiných pochopit, kde nemáme strach a rozhodujeme se na základě svého pocitu, to všechno jsou místa, která jsme již dokázali uzdravit...
 

Ego nám vždy bude ukazovat to, co nám zatím nejde, avšak už zatají tu masu toho, co jsme již zpracovali…

BLOKY JSOU NEODPUŠTĚNÁ ZRANĚNÍ...

KAŽDÁ SITUACE JE NEUTRÁLNÍ - tím se dostanu za osobnost, identitu, skrze to deaktivuji ego, protože přestávám cokoliv posuzovat, nemám proč, když je vše neutrální. Realita se odvíjí na základě nastavení vlastní čtečky. Pokud moje čtečka najde v každém vztahu střed, deaktivuji tím starý program nízkých vibrací...

Přirozené chování se nastartuje v přirozeném prostředí, ne v uměle vytvořeném...

 
ŽENY VELMI RÁDY ODEVZDÁVAJÍ SVOJI SÍLU MUŽŮM, PROČ?
 
Hledání někoho silnějšího než jste vy, je fikce!
 
JSME INKARNACÍ DOBRA...
 
Vzdávejte úctu své ženské stránce tím, že si vyberete práci s druhými, v duchu spolupráce a tím, že budete projevovat respekt k rozdílnosti všech lidí. Ženská energie se projevuje v každém člověku jako snaha učit se novým způsobům a snaha jak to udělat, aby se daly uskutečnit vaše myšlenky a ideály. Ženská energie dává na první místo důležitost života tím, že preferuje péči o Zemi a všechny její obyvatele. Ženský vliv a nejdůležitější zásada je, že nikomu nesmí být ublíženo. To zahrnuje uznání a úctu vzduchu, vodě, ohni, zemi a vesmírným tělesům za to, že přispívají ke kráse a rozvoji planety. Vše spolupracuje pro obecné dobro všech. Tím směrem se život na vaší planetě znovu ubírá a jednou to bude převažovat...
 
Láska není vášeň, není to jen vzrušení. Láska je hluboké porozumění někomu, kdo vás doplňuje. Někdo, kdo z vás udělá "celý kruh". Přítomnost toho druhého pozvedá vaši přítomnost. Láska vám dává svobodu být sebou samým, není to vlastnictví...

O HIERARCHII - Struktura Ducha nebo Boha, jak mu říkáte, je jiná, než jste si kdy dokázali představit. Zodpovědné je jen vědomí a toto vědomí je také rodinou. Je těžké vám popsat tento multidimenzionální aspekt, který neznáte. Zkuste si představit, že by existovalo vědomí, které by měl každý – a všichni byste byli zodpovědní. Kdybyste to tak měli, pak by neexistovaly žádné jmenovky, neexistovaly by žádné vyšší a nižší pozice, žádné instituce. Věděli byste, co je třeba udělat a udělali byste to okamžitě společně s ostatními, protože byste byli všichni společně zodpovědní. Věděli byste, co je třeba udělat a společně jako celek byste přišli na řešení. To je způsob jednání Boha. Andělské bytosti nemají žádnou hierarchii. Mluvíte o archandělu Michaelovi, ale Michael by byl první, kdo by vám sdělil, že nic takového neexistuje. Respektuje ovšem fakt, že z toho hierarchii děláte, aby to pro vás bylo snadnější a pohodlnější v 3D. Víte, nastal čas, abyste se vymanili z omylů staré energie, kdy jste vše, co souviselo s lidskou přirozeností, přenášeli na Boha...

 

LÁSKA JE ODMĚNOU LÁSKY...

 

 

DĚLAT TO, CO NÁS OŽIVUJE, MÍSTO TOHO, CO NÁS NIČÍ...

 

 

Věnujte se svému srdci, povídejte si s ním, ptejte se ho na cestu, na záležitosti, které máte udělat. Odpoví vám a povede vás...

Vesmír říká: "Ten, kdo bude mít plány v budoucnosti, budou se mu vzdalovat. Ten, kdo se naučí žít přítomností, bude žít blažený život."

Hledání někoho silnějšího než jste vy, je fikce!

Nejrychlejší cestou k vývoji je dělat to, co je pro nás nejtěžší...

Vnitřní vedení na všechno nepřikyvuje...

Země je zóna Svobodné Volby!!!

TVRDOST SE V NÁS ROZPOUŠTÍ A ODCHÁZÍ...

Milujeme planetu...

ŘÍKÁME, CO CÍTÍME, JSME SVOBODNÍ V PROJEVU...

Je tady čas, kdy můžeme být šťastní...

SEN JE ŘEČ DUŠE...

Když lidské vědomí ztrácí kontakt se svým Srdcem, koná ze strachu. Činy ze strachu jsou vždy násilné a zaměřené na ublížení – fyzickém, emočním, mentálním a spirituálním...

Vidět nový archetyp nestačí, musí se do něho vdechnout život, vdechnutí je učinění, uskutečnění. Ten, kdo „vidí“, musí „učinit“... 

Pokud se mysl nepropojí se srdcem, nelze tvořit ve hmotě. Zůstává vše jen ve slovech...

Sbohem, můžete říci jen tomu, co skutečně ctíte, a když si vážíte toho, co vám to přineslo. Jedině pak to můžete s láskou propustit. Všechna bolest, kterou jste nasbírali v tomto a minulých životech, potřebuje vaše požehnání, aby mohla být propuštěna. Jedině tehdy přecházíte práh svobodní a nezatížení jako anděl, kterým ve své podstatě jste...

Co myslíš a cítíš, tomu dáváš tvar. Jsi tam, kde jsou tvé myšlenky, 
protože jsi své vědomí. A budeš tím, o čem přemýšlíš...

Jsme zodpovědní, ano, my jsme zodpovědní za to, jak reagujeme na ty, kteří si zvolili žít v dualitě. Všechny jejich pocity a projevení musíme bezpodmínečně milovat a umožnit jim pracovat skrze naši Světelnou magii. Nechat na ně dopadat naše Světlo. Jakmile je vaše energetické pole čisté, jasné, vysoké vibrace, lidé na vás reagují otevřením srdce. To jim pomáhá přiblížit se nenásilně do Jednoty. Tak se uplatňuje vaše Osvícení. Lidé na nás projektují své vzorce, nicméně s nimi komunikujeme vždycky z úrovně bezpodmínečné Lásky. Vždycky. Naučte se tento způsob v každém okamžiku rozlišovat a uplatňovat. Je to exprese energetického podpisu každého z nás, co vytváří zázraky na Zemi...

Miluji svoji představu nebo skutečnost?

Neexistují špatní lidé, ať se nám sebevíc chce se o to pohádat. Existují pouze lidé, kteří se od nás liší...

"NAVZDORY JMÉNŮM PŘIPOMÍNAJÍCÍM ŘECKÉ PASTÝŘE (POLYSTYREN, FENOPLAST, POLYVINYL, POLYETYLEN) JE UMĚLÁ HMOTA SUBSTANCÍ BYTOSTNĚ ALCHYMICKOU. "LUXUSNÍ"PŘEDMĚT JE VŽDY VÁZÁN K ZEMI, VŽDY VYTŘÍBENĚ UPOMÍNÁ NA SVŮJ NEROSTNÝ ČI ŽIVOČIŠNÝ PŮVOD, NA PŘÍRODU"...Roland Barthes, francouzský filosof

Váš domov není fyzické místo nasáklé vámi, esencí vaší rodiny a vzpomínkami, ale je to velmi posvátné místo, kde pobývá vaše duše. Je to místo, odkud vychází vaše energie. To jste vy a vždy to tak bude bez ohledu na to, kde ve světě žijete. Ctěte svůj duchovní i fyzický domov...

Vše, co tě ve tvém životě provází, souvisí s tvým zaměřením. Nic tedy není jen tak. Buď pánem svého života. Nikomu nedovol, aby tě ovlivňoval a řídil...
 

I když to může vyznít bezcitně, každý je zodpovědný za vše, co prožívá. Vzniklo to na základě příčiny a následku. To neznamená, že když to člověk pochopí a setká se s vnějším utrpením, má zůstat nevšímavě sedět v rohuJedná soucitně, ale nenechá se vtáhnout do vlastního utrpení a když je u ostatních vidí, ani neporovnává. Zaměří svou pozornost na druhého, ukotví se a vcítí se ve svém nitru do božského zdroje všeho bytí, aby zjistil, co je potřeba udělat. Soucit pro druhé znamená, že je člověk chápe, že si uvědomuje, že sám prožíval utrpení v mnoha jiných ztělesněních...
 

SOUCIT NEZNAMENÁ SPOLU-TRPĚNÍ...

Pokud se vás něco vnitřně dotkne, je to známka toho, že uvnitř sebe stále ještě máte nějaké vnitřní zranění…

 
To, co máte ve svém životě, je to nejlepší v této chvíli, co je pro vás připravené. Dokud to nepřijmete a neuznáte, nedostanete nic jiného. Naopak, bude vám ubráno. Pochopením je prožít si vděčnost za to, co člověk má v této chvíli. Až si prožijete vděčnost za to, co máte, může vám být přidáno. Hodně věcí bereme jako samozřejmost a chceme víc a víc a víc... 

Procítění vděčnosti ke své přítomnosti je cesta ven z nespokojenosti... 

Kříž symbolizuje utrpení, ale také harmonii, pokud se dostaneme do středu kříže. Je to propojení horizontální a vertikální osy a průsečík je Absolutní klid. Když se dostaneme do středu, situaci přijmete s klidem, s pokorou a hlubokým poznáním...

 
V současné době je velký důraz kladen na slova, která vedou k nedorozumění způsobeném posuzováním. Málo pozornosti je věnováno řeči těla a nemluvenému slovu.
Doporučujeme ovládat váš jazyk, protože se tak sníží zatížení na Zemi i mimo ni. Praktikujte umění hovořit v pravý čas. Buďte upřímní k sobě i k druhým a naučte se dar MY, spíš než Já, Já, Já. Říkejte pouze ty věci, které jsou nezbytné, a praktikujte laskavost. Toto tlačítko M.Y.S.L.E.T odemyká dveře k více příjemnému a naplňujícímu životu...

 

 
ARCHITEKTURA JE ZKAMENĚLÁ HUDBA...
 
ŠKOLA BY MĚLA BÝT DOMOVEM DĚTÍ...
 
Nenechat se strhávat pocity a emocemi okolí, ale vnímat sami sebe a přestat se bát, že když nebudu vnímat emoce druhých, že o ně přijdu. Být sám se sebou v pohodě, a tím se dostávám do pohody s okolím...
 
Víte, jak fungují zázraky? Dějí se tehdy, když ze svého srdce promítáme skrze oči do vnější reality nádheru, kterou nosíme uvnitř sebe...

 

Kromě volbě přístupu k situaci si vytvořte přesvědčení, že je vše v pořádku. Někteří lidé říkají: „Pokud vám život podá citron, udělejte si limonádu.“ To je nádherné rčení a je v něm hodně pravdy. Váš postoj spolu s vírou, že ve všem existuje dobro, vám pomůže překonat jakoukoliv situaci. Po napojení na Vyšší Já a přímé požádání o vedení ve všech situacích, se váš život stane kouzelným. Požádáte-li o parametr ..….pro mé nejvyšší dobro a dobro všech zúčastněných hladce a elegantně….. budou se dít zázraky...

Pozastav svoji duši a zeptej se jí, co by jí udělalo dobře. Je dobré se nesnažit o svátky jako symbol něčeho, co je zde od nepaměti, ale jako o symboliku spojení. V tyto dny, pokud jsem ve spojení se sebou, můžu být v klidu ve spojení s druhými. Žádný chaos mě neohrozí a já nalézám stále větší klid...www.zdenkablechova.cz

Kvantovost znamená, že částice jsou multidimenzionální...
 

Jde o to dospět k bodu, kdy vystoupíte z trápení, dramat, pochybností a chybějící sebeúcty a začnete denně oslavovat svůj život. Kolik z vás má odvahu to udělat? Procitnout, povstat a říct: „Děkuji ti, Bože, za svůj život"... 

 

„Jestliže se chováme k lidem podle toho, kdo jsou, škodíme jim. Jestliže se k nim chováme podle toho, jací by mohli být, pomáháme jim dosáhnout na jejich limity.“

„Jsme formováni a utvářeni tím, co milujeme.“

„Kdyby Bůh chtěl, abych byl jiná/ý, stvořil by mě jinou/jiného..."

Nedovolte druhým, aby určovali, jak se máte cítit. Nedovolujte jejich názorům a myšlenkám osídlit vaši mysl! 
 

Každý chodí svou jedinečnou cestou…Pamatujte si, že každý chodí jedinečnou cestou, která má odlišné pozadí, což vytváří možnost vytvářet jedinečné kódy přesvědčení. Každý z vás může držet jedinečný dokument a začlenit toto učení do života unikátní cestou. To znamená, že tvoříte od samého počátku svůj vlastní Vesmír. Problémy vznikají, jakmile lidé zapomenou na své duchovní kořeny a žijí v iluzi oddělenosti od Boha i od sebe navzájem. Mluvíme přímo o posuzování a porovnávání sebe s ostatními. To je skutečný pravdivý pád člověka. Nikdo není hodnotnější nebo lepší než druhý. I když někteří mohou vypadat, že jsou více osvícení, mají stejné lidské slabosti jako vy...

Dělejte vše, co vám přináší radost, motivuje vás a nevyčerpává a dávejte si výzvy, které vám přinášejí radost, motivují vás a nevyčerpávají...

Pečujte o vnitřní mír a životní sílu, která bude na oplátku harmonizovat všechny vaše vnější světy... 

DÍVAT SE NA UTRPENÍ DRUHÝCH A SPOJOVAT SE LÁSKOU...

 

Pokud člověk snese myšlenku z úrovně hlavy do srdce, zažehne se prožitek, který vede ke zhmotnění…

Být větší, silnější a rychlejší nebývá vždy nejlepším způsobem, jak dosáhnout cíle. Když dorazíte, může vám být položena otázka, kde jste byli, a možná, že si ani nevzpomenete...

Peníze jsou projevem čchi, životní energie, našeho času a dovedností. Když si uvědomíme, jak je utrácíme, kam je dáváme a co jimi podporujeme, jsme s tím v souladu, integritě? Kdybychom skutečně vnímali peníze jako svoji energii, nejspíš bychom přestali spoustu věcí nakupovat…

 Realita je taková, v jakou věříme…

Pokud jste měli pocit neúplnosti a nenaplnění, pak vězte, že celiství a úplní jste od narození. Na úrovni duše je čas nepodstatný. Čas je v lidské realitě zkušenost, která způsobuje mnoho frustrace. Ty aspekty vaší cesty, které se zatím neuskutečnily, jsou stále zde, ale v utlumené formě. Pokračujte na své cestě, buďte vědomí a probuzení, ať semena vaší budoucnosti mohou vyklíčit...

 

Všechny pozemské národy, rasy a kultury obracely od počátku časů své tváře ke slunci v radosti, úžasu a obdivu. Ve skutečnosti to dělají všechny živé bytosti, zvířata, hmyz i rostliny. Dokonce i ty největší věci, které formují náš svět od počasí až po oceány, komunikují se světlem v posvátném tanci společenství, soužití a společného tvoření...

 

Kdo žije a tvoří ze srdce, tomu se ohromně zjednoduší život...

 

Květ Života vyzařuje jemnost. Ta souvisí s citem. A tak spolu změníme jedno paradigma. Pravou sílu zpátky získá ten, kdo má odvahu otevřít své srdce a cítit. Být citlivou bytostí. Staré vzorce nás utvrzovaly v tom, že moc přináleží necitlivým („obrněným“) lidem. Pravda to není. Moudrost se do těla vrací tehdy, když zcitlivíme, zjemníme, ztišíme se a zaposloucháme...

 

Pravou sílu zpátky získá ten, kdo má odvahu otevřít své srdce a cítit. Být citlivou bytostí. Staré vzorce nás utvrzovaly v tom, že moc přináleží necitlivým, „obrněným“ lidem. Pravda to není. Moudrost se do těla vrací tehdy, když zcitlivíme, ztišíme se a zaposloucháme…
 
NEZBOŽŠŤOVAT NIC HMOTNÉHO ANI DUCHOVNÍHO!!!
 
NEOCHOTA K PROMĚNĚ DEGRADUJE BUŇKY V TĚLE...
 
Fotony pomáhají s energetickými a fyziologickými změnami, spontánně se uvolňuje z epifýzy více dimethyltryptaminu. Což se může občas projevit, jako byste byli na nějakém psychedeliku; rozmazané vidění, vize třpytivých předmětů, zvonění v uších, nesoustředěnost, ospalost během dne, drtivá únava, změna stravovacích návyků, chutí, chřipka, vysoké teploty, bolesti kostí, kloubů, nachlazení, alergie, svědění, vyrážky, pocity bušení srdce, potíže s dýcháním, změny imunitního a lymfatického systému, bezdůvodné deprese, pocity osamělosti, ztráty, izolace, živé a násilné sny, závratě, ztráta rovnováhy, emocionální výlevy a nálady, zvýšení tělesné hmotnosti, atd...
 
Uvolňuje se: omezující zaměstnání, životní styl, vztahy, toxiny, nerovnováha, netrpělivost, oddělení od 3D. Záchranný kruh se jmenuje: stát-se-silným-a-nebojácným...
 

Mistr vždy projde v tichosti kolem svých vlastních testů, protože je v souladu s Nejvyšší Inteligencí Zdroje...
 

Po 11. 11. - po uvolnění mnoha starých témat budete vedeni k dalším, které mohou mít nádech nejdynamičtějšího napětí, nicméně zajišťují optimální růst. Pracujeme hlouběji a mnohovrstevně až k dosažení konečné expanze Duše a našeho esenciálního Já. Ne obcházet, ne se vyhýbat, ale pracovat do hloubky, až nezbude nic jiného než Láska. Vše, co není čistá Láska je jen maska, Stín nebo předpoklad. Naším cílem je nyní být stabilizovaní a držet nejvyšší možnou časovou osu. Opustit vše, co nás ruší, sladit naše srdce s aktivitami a myšlenkami pro nejvyšší dobro všech...

Buďte pravdiví k sobě a k druhým, buďte v dané chvíli plně. Když prožijete skutečně tady a teď, další kroky se stanou tak jasnými, že nebudete mít žádné pochyby, co je správné. Začne vycházet pravda z vás...

 

Buďte pravdiví k sobě a k druhým, buďte v dané chvíli plně. Když prožijete skutečně tady a teď, další kroky se stanou tak jasnými, že nebudete mít žádné pochyby, co je správné. Začne vycházet pravda z vás...

Ve skutečnosti „temnota“ a bolestivé prožitky slouží k objevování většího světla... 

Pokud začnete mít ve svém životě lásku, bude to kouzlo. Ať už je to láska mezi dvěma lidmi, láska k dítěti, nebo zvířeti; když máte lásku, otevřete tak kruh... 

Vládne vám srdce nebo mysl? Mysl je vypočítavá a analyzuje, aby to bylo nejlepší jen pro vás. Srdce je spojeno s vírou, že láska hory přenáší a nenechá se omezit okolnostmi. Když vaše srdce pocítí lásku a nadšení, Nebe se spojí a podpoří vás, otevře se cesta. Vy nemusíte nic vymýšlet. Když máte nějaký sen a milujete ho, jste nadšení, tak jemnohmotné síly spojí cesty, které vás k tomu dovedou. Vesmír podporuje vyzařování lásky!

Když vaše srdce věří na zázraky a přijme je do svého srdce, vás život je naplněný a blažený. Můžete dávat a obdarovávat, ale přijímat může jen láskyplné a čisté srdce...

Nepoužívejte nechtěné věci, mívají dominující energii, pokud je jich velké množství... 

„Na úrovni milostného vztahu jde o to, že se ega dvou lidí odevzdají inspiraci transcendentních citů, které jsou v podstatě neosobní. Láska se projevuje skrze milence, protože pravá Láska je kosmický, nediferencovaný princip či aktivní síla, která se prostě sama soustřeďuje v „duších“ lidských bytostí, jež odrážejí její světlo. Totéž platí o mystické lásce k Bohu, Univerzu. Člověk těžce zápasí a riskuje, aby dosáhl velkých věcí; přichází však chvíle, kdy jediné, na čem záleží, je zklidnit duši, aby se v ní mohlo zrcadlit nadzemské světlo. Říká se nám, že v pozadí veškerého úsilí leží potřeba klidu a míru, potřeba připravit se na přijetí „osvícení shůry.“ Klíčovým slovem je KLID.“ 

 

Když vaše srdce věří na zázraky a přijme je do svého srdce, vás život je naplněný a blažený. Můžete dávat a obdarovávat, ale přijímat může jen láskyplné a čisté srdce...


Využijte možnosti poručit své mysli, nahlas se oslovte jménem a řekněte: „ …. a dost! Já tady rozhoduji! To, co je mé, ať u mne zůstane! To, co mi nepatří, ať odejde. Já, jdu cestou světla a lásky.“ Dělejte to opakovaně. A pokud budete mít možnost, tak udělejte kotrmelec...

Pokud jsou všechny čtyři aspekty – fyzický, mentální, emocionální a duchovní v rovnováze, teprve pak můžete pečovat o ostatní. Pak bude i vaše služba hodnotnější, pravděpodobně více efektivní a pečlivá, než když vychází z místa závislosti, nepostradatelnosti, viny a studu...

Tvoříme-li rozdílnost, tvoříme iluzi. Tvoříme-li celistvost, vracíme se do své podstaty celku, lásky a jednoty...

***

Plynutí je způsob, jak zůstat čistý. Milující  člověk zůstává čistý – všichni, kdo milují, jsou čistí. 

***

TEPRVE AŽ DOSÁHNEME ÚPLNÉ SVOBODY, MŮŽEME NAPLNIT SVÉ POSLÁNÍ...

***

Pravda je energie, která nás vede ke svobodě...

***

BŮH JE VŠECHNO, CO JE LÁSKA...

***

Každé ráno, když vstanete, věnujte několik okamžiků vděčnosti za vše. Děkujte Stvořiteli za příležitost chodit po Zemi ve fyzické formě. Pošlete vlny vděčnosti zástupu Průvodců, kteří vás podporují a pomáhají vám. Buďte vděční za své tělo a věnujte pozornost jeho potřebám. Začněte pracovat společně jako tým se svým tělem, abyste zlepšili svůj blahobyt a obvody, což umožňuje přístup ke Všemu. V každém okamžiku se na sebe dívejte jako na úplný a dokonalý celek. Vězte, že vaše tělo je dočasný příbytek, chrám a zaslouží si tak s ním být zacházeno...

***

EXPANZE, RŮST A POZITIVNÍ NÁBOJ MOHOU DO VAŠEHO ŽIVOTA PŘIJÍT AŽ TEHDY, KDYŽ DOKÁŽETE OCENIT TO, CO UŽ MÁTE A CO DĚLÁTE PRÁVĚ TEĎ, MÍSTO, ABYSTE ČEKALI STÁLE NA NĚCO LEPŠÍHO...

***

Kdykoliv vnímáte vyklouznutí z radosti a míru, je čas obrátit se dovnitř sebe, dýchat a relaxovat dokud nejste opět v rovnováze...

***

Pracujme s radostí, protože na to, abychom dělali kompromisy, je život moc krátký a křehký...

***

PTÁTE SE, CO JE TO VĚDOMÍ "JÁ JSEM"? JE TO STAV, KDY VÍME, ŽE... ZA JAKÝCHKOLIV OKOLNOSTÍ... JSME LÁSKA...

Pokud ego vyžaduje více, aby se stalo silnější, je to odmítání stavu přijímání. Do odevzdaného stavu přijetí se dostanete, když prostě s otevřenou náručí (Eckhart Tolle otevírá zeširoka náruč, jako by chtěl obejmout vše před sebou) přijímáte přítomný okamžik, bez ohledu na jeho podobu. Může se to jevit jako absurdní duchovní cvičení, na první pohled, protože přítomný moment často neobsahuje uspokojení. „Úplné odevzdání se přítomnému okamžiku“ zahrnuje totiž také negativní emoce, které teď cítím, třeba úzkost, hněv, cokoliv. Chcete v tom zůstat napořád? Ne. Ale způsob jak to překonat není v opozici, ale v přijetí, které nám poskytne dost míru, abychom tyto emoce v tichu rozpustili...

***

Pro dosažení skutečné rovnováhy musíte jít na zlatou čáru, která leží přesně uprostřed dvou extrémů. Koncept je jednoduchý, ale praxe je něco jiného. Tam je vždy světlá strana a temná strana, jing a jang polarita, správné a špatné. Naším životním úkolem je dosáhnout rovnováhy mezi těmito dvěma náboji, zejména v tom, co souvisí v našem životě s osobní karmou a to bez ega, souzení a touhy po pomstě. Teprve pak můžete vstoupit do stavu milosti, míru a hojnosti...
***
 
Připomeňme si co opravdová hojnost ve skutečnosti je. Nejsou to peníze, není to sláva, moc nebo vliv...
Hojnost je život dechberoucí rozmanitosti a forem.
Hojnost je nekonečné množství slunečních paprsků, vody, 
vzduchu a živin v cyklech pozemské biosféry.
Hojnost je bohatá sklizeň, která přináší dostatek ovoce, zeleniny 
 pro další sezónu nebo pro sdílení s vašimi sousedy.
Hojnost je nekonečně přetékající studnice radosti, dobré nálady a štěstí, 
která nikdy nevysychá a nikdy se neptá „co oplátku“?
Hojnost je ušlechtilost duše bez souzení a zášti, 
duše naprosto spokojené bez toxických emocí a myšlenek.

 

Nikdy nekritizujte své chování zpětně…

Pokud vám přijde odmítnutí od druhého, tak vám jen zrcadlí, že odmítáte sami sebe. Prozkouší to vaši osobní hodnotu a sebeocenění. Taktéž tím dostáváte zprávu, že ve vašem nevědomí odmítáte to, kvůli čemu jste odmítaní...

Nyní je vyžadováno větší vědomí, to, které spojuje a vidí stejnost ve všech druhých lidech, dokonce i když pochází z naprosto odlišného prostředí, historie a kulturyVnímat, co s druhou osobou sdílíme, i když je tato osoba zcela odlišná. To je úloha této doby jak na vnitřní úrovni, tak také mezi zeměmi a kulturami. Je to velký průlom, který uzdraví tento svět... 

Vaše přítomnost nechť ovlivní Zemi každým pohybem, který uděláte, každým krokem, který uděláte, tak, aby otisk vašich kroků zanechal na Zemi světelnou stopu... 

Prostřednictvím epifýzy jsme spojeni se všemi lidmi a dušemi a jejich Vyšším já...

Neexistuje žádný jiný způsob, jak někoho MILOVAT, NEŽ ZE SRDCE...

Úplně vědomě si představte, že jste zdraví. Pozorujte se svým vnitřním zrakem, jak skáčete, jezdíte na kole, házíte míčem, lyžujete, tancujete, plavete nebo se milujete se svou partnerkou nebo partnerem...

Chcete-li cokoliv urychlit, musíte zpomalit...Totéž platí i pro dosažení rovnováhy v pracovním životě, kde se všichni honí na denním pořádku. Není to o tom, jak rychle nebo jak brzo to uděláme. Všechno je o tom, jak hluboce milujeme, jak se chováme k ostatním a jak moc respektujeme sami sebe...

Proč máme svobodnou vůli? Abychom si vybrali všechno, co chceme zažít...

Jsme zodpovědni za každou myšlenku, slovo, každou emoci, každý krok, který uděláme...

Jsme zde proto, abychom na Zem přinášeli Nebesa...

KAŽDÝ DEN ŽEHNÁM KAŽDÉMU A VŠEMU KOLEM MNE...

Ten, kdo chce navázat kontakt se svou intuicí, nemusí dělat nic jiného než se řídit svými pocity. Bez ohledu na to, že to třeba zpočátku může působit divně, trapně nebo směšně... (P. Franckh)

Odpuštění. Zanechte hněvu a zášti a ciťte se uzdraveni... Nemusíte druhému člověku odpustit jeho skutek, odpusťte jenom jemu - tak abyste měli klid. Zanechejte hněvu a přestaňte být podráždění. Možná se zlobíte zcela oprávněně, přesto se podívejte, jak vysokou cenu platíte za to, že jste se stali nádobou plnou hněvu. Odpuštění neznamená: "To, co jsi udělal, je podle mě v pořádku." jednoduše to znamená:"Už v sobě nechci chovat bolest jako reakci na tvé jednání." Když máme ve svých srdcích neodpuštění, trestáme koneckonců jenom sami sebe...(Doreen Virtue)

Dívejte se na ostatní jako na rozšíření sebe sama. Uvolněte všechny úsudky a emoce. Vybírejte si vždy situace, které vás dovedou k lásce a váš život se bude magicky odvíjet. Dívejte se novýma očima na všechny, s nimiž se setkáváte. Mějte odvahu prolomit bariéry, které vás drží v oddělenosti...

Radikální přijetí toho, co je...

Všechny sny mají potenciál, aby se staly realitou...

Prvořadou odpovědností vůdce je říkat pravdu...

Staňte se člověkem, kterého si přejete každý den potkávat...

Očekávání jsou naprosto jasná přání...

Neodsuzujte...nikdy neznáte celý příběh...

Nikdy nejsme sami...

Lidé, kteří jsou chudí a nemocní - sami sebe v této realitě vidí...

PRAKTIKOVÁNÍ BEZPODMÍNEČNÉ LÁSKY JE VAŠE NEJDŮLEŽITĚJŠÍ PRÁCE NA ZEMI...

Vaše myšlenky se vlní  v celém Vesmíru...je to Láska, která vytváří realitu...

Když se uvolňuje negativní emoce jako vztek, vytváří to katastrofy ve světě...

Zemětřesení, tornáda, hurikány, záplavy...jsou výsledkem sociálních nepokojů...

Pokud chcete změnit stav na Zemi, musíte uvolnit vnitřní temnotu, která zabírá místo proudům Lásky....

Velký pokrok nastane, až lidstvo sjednotí své úsilí a začne společně pracovat na vytváření nového světa, na lepším způsobu, JAK SI NAVZÁJEM SLOUŽIT, TAK, ABY SE ROZVINULO NEJVYŠŠÍ VYJÁDŘENÍ BOŽSKÉHO POTENCIÁLU KAŽDÉHO ČLOVĚKA…

Pokud otevřete dveře někam, co vás nezajímá, prostě je zavřete. Když se naučíte říkat NE na žádosti druhých, zjistíte, že máte mnohem více času, peněz a bohatství. Když zrušíte všechno, co děláte, abyste udělali dojem na druhé, nebo naplnili jejich očekávání. Užijte si více času a relaxujte. Spěte, když jste unaveni, jezte, když máte hlad, hrajte si a tvořte, když máte chuť...

ODPOUTÁNÍ...V existenci nikdo není nadřazený a nikdo není podřazený. Stéblo trávy a ta největší hvězda jsou si absolutně rovny...Ale člověk chce stát výš než ostatní, chce dobýt přírodu, proto musí  neustále bojovat. Z tohoto boje se odvíjí celá složitost. NEVINNÝ ČLOVĚK JE TEN, KTERÝ SE VZDAL BOJE...už ho víc nezajímá, jestli je výš, nemá víc zájem se předvádět a dokazovat, že je něco extra, člověk, který je jako růžový květ nebo kapka rosy na lotosovém listu, kdo se stal součástí někonečna, kdo roztál, splynul a sjednotil se s oceánem a je pouhou jeho vlnou. Kdo nemá ani potuchy o "Já". NEVINNOST JE ZMIZENÍ "JÁ"…

Jak se lze chránit před cizí energií? Před usnutím si svým duchovním zrakem představte, že jste obklopeni malou, zlatě svítící koulí a vy ležíte v jejím středu. Tato koule je tvořena z energie Čisté Lásky a ochraňuje vás po celou noc. To stejné můžete udělat i ve dne. Vždycky, když vás popadne strach, ŽE NEJSTE PÁNY SVÝCH PŘÁNÍ, posaďte se do podobné koule. Čistá Láska je ta nejlepší ochrana proti cizí energii…

Uveďte dnes všechny nápady a inspirace, které si přejete manifestovat...

Energie jde vždy tam, kam zaměříme svou pozornost...

Tvoříme našimi myšlenkami. Děje se to během sekundy nebo spíš během nanosekundy.

Je třeba si stále znovu uvědomovat, že vše je tvořeno myšlenkami...

Dívej se lidem do očí a pozoruj, že když se soustředíš na své srdce, napájí tato energie vaše společné pole. Je to způsobeno tím, že zůstáváš ukotvena ve svém božském pocitu a ten druhý si může tuto energii stáhnout. Zda pak u něj může dojít k okamžité změně, závisí na jeho vlastní otevřenosti. V každém případě se situace zklidní. Pokud se takto pevně ukotvíš ve svém světle, změní se jakákoliv nepříjemná nebo napjatá situace…

Mistrovstvím této doby je stát se v průběhu všedních dnů prosvětlenějším, laskavějším a být naplněn vnitřním mírem - i sám vůči sobě...

Až se ti zas někdy přihodí, že jsi ze spojení sama se sebou vytržen, stáhni se na chvilku do ústraní a polož si ruku na srdce...vnímej, jak do tebe proudí silná energie, spojená s dobrým pocitem. Dochází k tomu spojením dlaňové čakry a posvátného vyššího srdce přes tvé fyzické srdce.Tato nádherná síla nyní proudí celým tvým tělem. Třeba zaznamenáš, jak se touto energií naplňují ty části těla, které vykazují nějaké symptomy nemoci nebo jsou energeticky oslabené. Tam se božská energie chvíli pozdrží a vyrovná nedostatek...

Prostřednictvím myšlenek vysíláme jasné povely - a je jedno, zda si je myslíme vědomě či nevědomě. Jejich silou si do života přitahujeme všechno to, co si myslíme o sobě a o druhých…

Síla srdce nepodléhá zákonům vynalezeným lidmi...

Jím jídla, u kterých cítím mrazení ve svém těle...

Buďte ten, co přináší Světlo a Lásku...

Zvyky nás drží v nízkých vibracích...

Slovo VZESTUP  ve skutečnosti znamená POVZNÉST SE...

Slovo je často velmi nedokonalým, ale nejpoužívanějším způsobem komunikace. Existuje i jiný způsob, jak si navzájem sdělovat svá přání... než začnete mluvit - OTEVŘETE SRDCE! Je to posílání lásky, kterou otevíráte cestu a přitom proudí i její energie. Nemusíte s někým přímo mluvit a příjemce je přesto schopen zachytit tyto "zprávy". ZÁVISÍ TO NA SCHOPNOSTI POSÍLAT DOKONALOU LÁSKU...kdykoli se před každým rozhovorem naladíte na lásku - zjistíte, že používáte jiná slova a jinak vyjadřujete to, co cítíte…

Opravdová skutečnost vzniká hluboko v tvém nitru a poté se projevuje navenek...

Udělejme každý něco pro utváření milující společnosti plné radosti a lásky...

Máme svobodnou vůli udělat rozhodnutí PŘESTAT TRPĚT, PŘESTAT HRÁT ROLI OBĚTI na všech úrovních, sundat masku, odložit kostým a BÝT SAMI SEBOU...

Když jsem napojeni na intuici, nemáme strach...

Život bude neustálým chaosem, dokud naše kroky, myšlenky a slova nebudou v souladu se srdcem...

Lineární čas a logická mysl nejsou součástí Nové Země. Jde o sladění s proudem LÁSKY, S NAŠÍM SRDCEM...

Radujte se z úspěchu druhých, protože si tím přitahujete úspěch i do svého života. Když někomu závidíme, že je úspěšný, necítíme se dobře. tyto nepříjemné pocity spolu se závistí způsobují, že úspěch je pro nás negativní. Uvědomíme si totiž, že my sami jsme neúspěšní, a tento pocit si ještě posílíme - místo toho, abychom úspěch v našem okolí považovali za první znamení toho, že se blíží i do našeho života. Radujte se tedy z každého úspěchu, kterého někdo dosáhne. Tímto způsobem se na úspěch také napojíte a přitáhnete si ho do života...(Pierre Franckh)

ÚCTA je jednou z nejzákladnějších hodnot. Ale z pohledu úcty musí vládnout PRAVDA! ŘÍKEJTE, JAK TO OPRAVDU JE a převezmete PLNOU ZODPOVĚDNOST za své činy a rozhodnutí.(https://mayskykalendar.blogspot.sk/)

Člověk Nové země miluje především sebe... Má vysokou sebeúctu, protože zná svoji hodnotu. Ví, že všechny zdánlivě zlé věci, jaké v životě zažil, byly pouze zkušeností. Cítí se bez viny a čistý jako kapka. Samozřejmě zná své temné stránky, neodmítá je, ale objímá a přijímá. Uvědomuje si, že je celistvým a krásným Světlem a má v sobě i temné aspekty. Pouze s tímto přístupem celkové lásky k sobě, se v nás může rozpustit Ego. Člověk milující sám sebe, má té lásky tolik, že ji může rozdávat. Vyzařuje ji. Pouze skutečnou a Bezpodmínečnou Láskou k sobě můžeme silně a bezpodmínečně milovat ostatní.

Snažte se více smát! Smích otevírá kanál k prvotní energii, k Bohu...(Kryon)

Naše myšlenky jsou jako magnety, které přitahují vše, co je jim podobné...

Ať už to víte nebo ne, hluboko uvnitř, na úrovni své duše, jste úplně celiství...

Bohatství není možné hledat venku, ale uvnitř. Teprve pak bude proudit dostatek - rovněž materiální...

Znovuzrození přichází, když si uvědomíme, že naše lekce a testy jsou naším pokladem...

Vděčnost je možnost, jak vytvářet realitu velmi lehce. Pokud jste za cokoliv vděční, činíte Vesmír správcem situací. Jestli jste vděčni za něco, co ještě ve vašem okolí neexistuje, díky vděčnosti to budete k sobě přitahovat a vesmír nemá jinou možnost, než všechno zrealizovat.Vděčnost je též významné poděkování sobě, svým vyšším aspektům a Stvořiteli, že tady můžete být, za zázrak života a krásy, kterou kolem sebe vidíte. Vděčnost je alchymie reality

Co je to Boží Láska?...když se začnete jeden druhému dívat do očí, ať pocházíte zdaleka nebo zblízka, jako první uvidíte, že Bůh v tom druhém zdraví Boha ve vás…

S velkou moudrostí přichází velká zodpovědnost. je třeba se naučit přiměřeně hospodařit s životní energií...

Čím větší síla, tím více těch, kteří vás chtějí vytlačit z vaší cesty...

Cesta k Božství je ve skutečnosti výlet do nedostatku pocitu bezpečí...

Nedovolte, aby vás zraňovaly potíže. Buď je vyřešte nebo si vyberte novou cestu...

Největší osobní síle předchází SEBEÚCTA...

Kdo na sobě nepracuje sám, na tom pracují jiní...

Můžete žít šťastný život, když nebudete dělat věci, které vám ubírají životní sílu...

OPRAVDOVÁ MOC JE SVĚTLO, LÁSKA A DOKONALOST NA ROVINĚ SRDCE...

Když lidé jednají nepoctivě a lžou, úmysly, či myšlenky nejsou čisté - žijí v dětské naivitě, že tyto činy i myšlenky zmizí bez následků. To je hluboká iluze. Stejně jako každý úkon na počítači je zaznamenán, aniž to vědomě sledujete - tak kauzální tělo ukládá a nahrává myšlenky a životní akce na váš osobní software a hardware. Čím vyšší je frekvence, tím rychleji se myšlenky a činy manifestují. Všichni denně procházíme takovými testy. Vyhodnocení výsledků vás posune výš a vy stoupáte k Mistrovství nebo se točíte stále do kola nebo padáte do strachů a nízkých vibrací, které nejsou součástí 5ti dimenzionální úrovně Bytí, kde každá myšlenka musí být čistá jako andělská tvář, protože se okamžitě manifestují všechna přání. Představte si, že všichni na celém světě spolu rozmlouvají, pomáhají si, podporují v úspěchu jeden druhého, nelžou si, nezávidí, nehodnotí. Chtěli byste s takovými lidmi žít, být, tvořit a spolupracovat? Dokážete si představit ten klid, mír a krásu? (https://mayskykalendar.blogspot.sk/)

Otevřete plechovky s barvami a namalujte váš nový život, po kterém toužíte...:-)))

Nechovej v sobě pocity soutěživosti. Uvědomíš-li si, že každý má svou specifickou úlohu, již může nabídnout celku, všechen tento duch soutěživosti zmizí a ty se budeš moci uvolnit a být sám sebou. Oč jednodušší bude život, přestaneš-li se snažit být něčím jiným, než jsi. Máš svou roli v celku, tedy ji hraj podle svých nejlepších schopností. Říkám vám, abyste milovali jeden druhého. Činíš tak nebo jsi pouze tolerantní, děláš pro sebe výjimky a říkáš, že jsou jedinci, kteří nemohou očekávat, že s nimi splyneš, protože jste si na míle vzdáleni? Všichni jste Moji milovaní a čím dříve si to uvědomíš, tím lépe, protože z Mého pohledu jste všichni stejní a Má Láska proudí ke všem stejně. Přijmete-li Jednotu se Mnou, budete schopni přijmout Jednotu se všemi ostatními

Důvěřuji první intuitivní myšlence...První intuitivní myšlenka je často nejvyšší komunikace...Ctím ji...

Pokud se začneš ptát, Duch, tvoje Vyšší já, ti dá odpovědi prostřednictvím intuitivních myšlenek, konceptů a emocí...

Láska, léčení, soucit - to je nová planeta...TOTO JE ČAS NA TVÉ SVĚTLO...Otevřený portál nás vybízí k soucitným činům, rekalibraci myšlenek a energie a způsobu, jakým žijeme…

Oslovuji buňky, mluvím k nim a říkám jim, co mají dělat...

Pokud se začneš ptát, Duch ti dá odpovědi prostřednictvím intuitivních myšlenek, konceptů a emocí...