MISTŘI ŽIVOTNÍ SÍLY...

03.07.2018 09:46

LENKA SÝKOROVÁ - MISTŘI ŽIVOTNÍ SÍLY...

Vážení Milovaní. Od Slunovratu se dějí hluboké změny. Neustále objevujeme nové stavy bytí, jakmile jsme ochotní pustit se rutiny a věnujeme se přírodní léčbě venku, obzvlášť pokud se dostaneme na čistá místa zapouzdřená do Lásky. Na takových místech se nachází mnoho přírodních strážců, takže se strážce setkává se strážci. Nejsou to jen osobní výlety, ale je to vždy součástí mise. Propojovat různá místa, různé Brány.  Vzdalujeme se trojdimenzionální realitě. Na základě magnetizace jsme vždy vedeni k zážitkům, které nás harmonizují.

 
Jsme v době rostoucích masivních zásahů člověka do přírody a umělé inteligence a my potřebujeme probudit vnímavost citlivého života. Děláme to prostřednictvím Vědomí planety. Atlantské ničení vytvořilo mnoho astrálních rovin a zbytků na duši mnohých. Tento šok nyní rozpouštíme prostřednictvím tlaku na ochranu životního prostředí, než tuto úroveň překročí také lidský kolektiv, abychom se společně posunuli vpřed. Kotvíme Božskou suverenitu, nikoliv prostřednictvím bezohledné služby.
 
Každá kosmická Brána otevře na Zemi novou Bránu pro nové duchovní iniciace a zasvěcení. Vždy se můžeme rozhodnout jít dál a zdokonalovat se, nebo si můžeme vybrat zůstat tam, kde jsme. Rozhodnutí jít výše přináší vždy nové výzvy, obrovské příležitosti pro růst a expanzi. Na každé takové nové úrovni ztělesnění musíme jít do hloubky sebe sama, to vyžaduje úpravy a čas na přizpůsobení se. Každý takový proces magnetizace znamená podstoupit a kultivovat vyšší úrovně sebeovládání. Zlatá cesta Osvícení není vždy nejjednodušší cesta, protože neexistují žádné zkratky nebo výstupní body. Jakmile si vybereme každodenní chůzi oddanosti, všechno v naší realitě se musí přizpůsobit. Cesta po Zlaté cestě není cesta výzev, protože to vypadá jako kdyby se nám nedařilo, ale začínáme chodit více uvědoměle, mírumilovně a vytváříme tak prostor pro přirozené vyrovnávání a vyvažování.
 
 

Mnoho z nás prochází intenzivní ústup do přírody, která je drahocenným klenotem a jediný problém je najít klidné místo, kde nebudeme rušeni hlukem, místa, které lidé ještě neznečistili odpadky, plasty a zbytky cigaret. Lidé se tím neobtěžují a vůbec je to nezajímá, ale Matka příroda zasáhne ekologicky vždy tak, jak je třeba. Můj Duch mě vede chodit v mnohem hlubších a divočejších částech přírody, skutečně si to velmi užívám. Lidské pohodlí je velmi vzdálené této Blaženosti. Můj Duch září, když se na několik hodin stávám šťastným elfím dítětem. To moderní člověk uctívající povrchní zábavu nikdy nepochopí. V těchto chaotických časech je velmi důležité pobývat v přírodě a jako Světelný pilíř se nemohu přepínat nekonečnými lidskými činnostmi, abych mohla kotvit Světlo, musím často sedět v tichu, klidu a jen být. Louky a květiny vždy naplní mé energetické pole svěžestí a s pozorováním mikrosvěta chápu mnohem více makrosvět. Učíme se opouštět starosti, abychom mohli pracovat na mnohem širší úrovni. Ačkoliv si dovedu představit trávit život na jiném čistějším místě, vím, že existuje důvod, proč jsem tam, kde jsem a jsem tímto místem tak mocně chráněna.

Všimli jste si, kolik je letos na stromech ovoce, jaké požehnání úrody nám Matka Příroda poskytuje a poskytne. Pro mě je to indicie Rajské zahrady a pětidimenzionální život v hojnosti, vidím to jako změnu globální  reality. Matka Země o nás pečuje s neuvěřitelnou trpělivostí a Láskou.

Skutečné integrační procesy lze dělat jen v přírodě, protože venku, nikoliv v umělém prostřední, se probouzí kundalini – životní síla a není vyloučeno ani vědomé stravování, nikoliv škatulkováním na vegetariánství a veganství, ale v souladu s vlastním tělem. Všechno jsou to špičkové zkušenosti.

 
Divoká příroda je skupina vysokého Vědomí, která podporuje náš vývoj. Kdy jindy se spojit s Matkou Přírodou než teď v letních měsících, jako způsobu spojit se s čistým Stvořením a spoluvytvářet na jemnějších úrovních. Mnoho pracovníků Světla nyní shromažďuje nové informace, včetně nefyzických bytostí a my jsme s nimi spojeni, aby se vše mohlo dostat do velkého Celku. Proto je důležité vzdát se všeho, co si myslíme, že bychom měli dělat, aby se projevil maximální projev Světla. Je čas zbavit se všech bezduchých činností, abychom vytvořili nový prostor pro přijímání nových informací. Všechny informace, které jsme doposud nashromáždili slouží dál těm, kteří integrují Vzestup. V této době je mnoho skupin Světelných pracovníků povoláno propojovat se. Je to vždy ale preference Duše, která určuje druh poslání v této misi. Je stejně tak důležité být sám. Musíme se naladit na srdce, jestli se zúčastníme nějakých shromáždění nebo jaký je náš multidimenzionální charakter.
 
Zatímco člověk se vždy nachází vně sebe ve své světské zábavě, lidská bytost je 24/7 uvnitř sebe. Taková planetární služba je známá jako Osvícená Jednota bez jakýchkoliv ambicí. Naše oči směřují k nebi a naše nohy jsou pevně spojeny se zemí jako ztělesnění Hvězdného Semene zde na Zemi, a to děláme prostřednictvím našeho života. Naše Já ani nezná celý rozsah naší mise, a to je tak vzrušující. 
 

Existuje velké zkreslení, co je to životní síla, abychom se stali suverénní bytostí. Každý vytváří realitu, která je jen jeho vlastní výtvor. Jednoduše takto vytváříme také společný svět. Mnoho pracovníků Světla nyní vytváří v určité oddělenosti svou vlastní a tím planetární realitu a mnoho lidí to považuje za sobectví a oddělování. Dokonce záměrné uhýbání. To je velký omyl, protože jste nepochopili sebe jako Zdroj. Zdroj není mentální materializace, kdy si něco představujeme. Je to plné absolutní odevzdání se. Děláme všechno, co nás přitahuje – magnetizuje.


Mohu vytvářet hojnost jen prostřednictvím svého života a je velmi málo lidí, kteří podporují to, co dělám, protože si uvědomují, že je to opravdu velmi cenná práce. A čím výše jsme, je přirozeně menší zájem o naše služby, protože lidé se nenacházejí ve stejném energetickém prostoru jako my, takže tomu nemohou rozumět, a proto vytváření tohoto prostoru ani nepodporují. Jejich hodnotový sytém je jinde.
 
Jestliže posílíte vaši vlastní esenci, odrazí se to ve vašem životě. Posílíte tak svoji další vyšší úroveň svého života. Život bez očekávání bez plánů, bez strachu. Naprostá důvěra každému kroku a směru. V podstatě je to přirozené a automatické. Tato úroveň se jmenuje LÁSKA BEZ STRACHU. ABSOLUTNÍ VÍRA V KAŽDOU SITUACI. Hodně chodím do divoké přírody, kde ticho podporuje mé vnitřní přepisování. Miluji svoji svobodu.

Spousta lidí nyní řeší opuštění práce. Opustí práci a ze strachu o živobytí se často vrátí do jiné práce. Je to sice nový začátek, ale není to vnitřní transformace. V našem životě existují vzestupné body na vyšší úroveň, ALE musí být překonán strach. Musíte se zcela vzdát přirozenému toku života. Je to stejné jako když se v důvěře položíte na vodu s tím, že se neutopíte. Vychutnáváte si nádherné plynutí na vodě. Pokud neopustíte něco, co vás zatěžuje, nebudete mít tento zážitek, nikam se neposunete a jste stále chyceni a zacykleni. Chcete se vrátit, ale vy už se nemůžete vrátit, protože ZKUŠENOST SAMA O SOBĚ JE KLÍČ! Všichni pracujeme na úrovni nějakého nového zvládání. Každý nový práh je nový skok do neznáma a nemůžeme se vrátit. Pokud tomu nerozumíte, budete stále hledat nové zaměstnání a budete plní strachů. Každý posun je rozšíření sebe sama. Jsou tu lidé, kteří tím prošli, takže vám mohou poskytnout navigaci. Vzestup je multidimenzionální zážitek. Neustále se ladíme na vyšší frekvenční kmitočet, takže dobře zvažte být na místech, která vás zatěžují jen ze strachu o peníze. Existuje osobní načasování, když budete dobře naslouchat všemu, co se kolem vás děje a svému tělu. Říká se tomu šťastné změny, aniž byste ničili tělo.
 
Čím výše jdete, magnetizujete zkušenosti, lidi nebo vztahy. Každou takovou zkušenost musíme na této dosažené úrovni také kultivovat, což zvyšuje životní sílu prostřednictvím zesilující magnetizace, abychom mohli dosáhnout vyšších úrovní hojnosti, kde se děje zase to samé - kultivace a posun výš. To ale znamená prostřednictvím svobodných rozhodnutí se posunout dopředu. Jakmile se na této nové úrovni dobře uhnízdíte, cítíte se komfortně, tak probíhá vzestupný proces materializace. Tak se zvedá životní síla. Než dosáhnete této komfortní úrovně, může přijít strach, chaos, panika, ale to jsou právě výzvy na té každé úrovni. Takže ti z vás, kteří chtějí pokračovat a jít dál a výš, je důležité sebe-ovládání a neutralizace. Celý proces vyžaduje neutralizaci, protože přináší klid do života. Nic a nikdo nás nemůže rušit. Stát na každé nové úrovni sebevědomě. Tak překonáváme sami sebe. Doporučuji tuto práci, protože později nebude mít kolektiv na výběr a bude muset dělat velmi rychlé změny. Nebude čas na tak komfortní posun, protože čas se zrychluje. 
 
Vzestup není o poslouchání videí a čtení článků, je o poznávání sebe v sobě a o nebojácnosti. Vnitřní proces přeměny – transformace, transmutace, transfigurace. Tak probíhá posun na vyšší vibrace a naučit se navigovat ve své vlastní realitě. Mnoho lidí není připraveno na posun dál, protože jsou stále ustrašení a bojí se opustit svoji komfortní zónu a přitom mluví o Vzestupu. Stejně jako jsou tu různí guruové, kteří nezvládli tento proces – nejsou to Mistři. Mistr vždycky ukazuje cestu. Je vlastní příklad, kým by se lidé mohli stát prostřednictvím svého života. Je to jednoduchá cesta, kterou může každý následovat. Osobně sdílím bez tajemství zvládnutí svého života, sdílím svoji cestu oddanosti s obrovskými zkušenostmi, kterými jsme museli projít, abychom dokázali vysvětlit vše, čím lidé momentálně prochází. Tato cesta obsahuje naprosté osvobození od lidské manipulace, vlastní kultivaci a tantrickou cestu kosmické Jednoty. To vše je spojeno s přírodou.

Nové úrovně hojnosti rovná se zvládnutí nových úrovní důvěry v proces. Chcete-li vytvářet nové úrovně, nemůže s vámi nikdo manipulovat. Ano je tu spoustu strachu, ano je tu skupina Temných,…..ale tento způsob přemýšlení vás nepodpoří. Oni dělají jejich volby a všechno je v pořádku. Jen vy si vybíráte, jak jít dál. Jste suverénní síla! Váš život řídí vaši svobodu. Lidé, kteří nejsou nezávislí vám ukradnou životní sílu, proto dobře zvažte své volby.
 
Vaše stránky, váš obchod, vaše podnikání, vaše přednášky jsou zdrojem vaší obživy, ale ve skutečnosti je to vaše životní síla. 
 
Odložte na pár dnů telefon, který je znakem bezpečí a odevzdejte se celodenní chůzi pouští, ztraťte se v přírodě, nebo choďte v přírodě, když je tma, budete překvapeni, co to udělá s vaším lidským strachem. V roce 2016 jsem strávila 3 dny v lese i v noci bez jídla, poznáte, kolik nádherných nefyzických bytostí je s vámi, Duch přírody vás v noci hladí a k jídlu si natrháte borůvky. Pokud strach není překonán na všech úrovních, nebudete schopní nalézt nový prostor magnetizace nového života. Pěstujte životní sílu a překonávejte strachy. Mistrovství je suverénní síla. Tím pomáháme celému kolektivu přeladit na úrovně svobody, kde není strach.
 
Existují dva pohledy. Vzájemná výměna energií nebo podpora vyšší spirituality a také chtít ji sdílet. Vyšší spiritualita je něco, co většina lidí prostě nedělá. Mistrovství je zvládnutí svého života – proces magnetizace všech událostí v životě, a to se děje přes zvládnutí předchozích svých vlastních zasvěcení a iniciací. V trojdimenzionálním jazyce se tomu říká procházet lekce.

Všechny ženy, které jdou vpředu stále prochází nějakými výzvami. Jakmile dosáhneme nějaké reality, vylepšujeme další úrovně. Každá nová Brána je další inspirace pro život. Stále je to chůze po spirále – evoluční spirále. Buď stoupáte nebo stojíte ve stejné vibraci.

Nesoudíme 3D svět, který zde stále existuje, ale vybíráme si vlastní zkušenosti. Nacházíme se v době ukončování jednoho cyklu naší inkarnace a než se budeme pohybovat do další vyšší části nebo fáze, musí být vždy vše dokonale dokončeno, neboť svým způsobem dokončujeme také dávnověký cyklus prostřednictvím světových Světelných hybatelů a průkopníků Vzestupu. Dokončujeme cykly na úrovni našich předků a jakmile to učiníme, budeme překvapeni nebo dokonce okouzleni. Možná se budeme pohybovat někde, kde jsme ještě nikdy nebyli, nebo získáme něco, co jsme si ani nepomysleli. Této úrovni však předchází úplné odevzdání a kapitulace, abychom se zcela sladili s naším vnitřním jádrem. Dlouhá prázdnota je vždy dobrým znamením úplného přepsání. Zdá se jako bychom byli vytlačeni z komfortní zóny, ale možná právě, když jsme zatlačeni do vody je to znamení, abychom konečně skočili do nových vod a plavali nespoutaní, divocí a svobodní. Každá změna nejprve prosakuje podvědomí, Vědomí a pokračuje úplným rozpuštěním minulosti.
 
 
Opět jsem navštívila další nedalekou Přírodní Rezervaci. Miluji les a stromy. Zbožňuji jejich přítomnost a tuto energii modrosti přenáším s sebou vždy zpátky domů. Když jste opravdu odvážní a dokážete říci všemu starému sbohem, dokážete vnímat pocit prázdnoty, riskovat krok do neznáma, jedině pak se můžete přesvědčit, že za tímto odvážným rozhodnutím existuje mnohem více hojnosti. Vesmír funguje na nekonečném zákoně kompenzace. Takže jednoduše není třeba se bát. Kdykoliv jsem v životě o něco přišla, vždy to bylo nahrazeno něčím lepším, a to stále pokračuje. Když žijeme podle zákona Lásky, přichází nové do života. Každý den je den zázraků a když otevřeme oči, uvidíme krásu v jednoduchosti a hravém způsobu života. Stojí za to žít a zemřít pro ty posvátné okamžiky v přírodě!
 
Posílám vám mnoho Lásky. Děkuji vám za podporu mé práce. Děkuji vám, že navštěvujete můj blog. Buďte zde jako doma a vezměte si pro sebe jen to, s čím rezonujete. Jdeme společně i když se nevidíme osobně. Je doba soustředění na nové fáze, vše se děje neuvěřitelnou rychlostí. Mnoho Lásky a krásné léto!
 
V Božské Lásce, Světle a Službě
Lenka Sykorova
 
© www.mayskykalendar.blogspot.com 3/7/2018
Požehnání, poděkování a vděčnost za dary.