setkání s Bohem...

06.03.2014 20:11

   

Miluji Sama Sebe,

miluji modré nebe,

modravé dálky, čajové šálky

na svátečně prostřeném stole...

*

Miluji Člověka,

moudrosti odvěká,

ty pravíš, miluj svého bližního

jako sebe sama...

*

Miluji Zemi,

ulice, domy,

rozkvetlé stromy,

co dráždivou vůní se předhánějí...

*

Miluji Vzduch,

Boží to Duch,

života pránu,

ku Božství bránu...

*

Miluji Vodu,

pěju jí ódu,

ódu na věčné plynutí,

ódu na věčné splynutí - s Bohem...

*

Miluji Oheň,

tajemství proměn,

svaté hledání,

lidské shledání,

setkání s Bohem v Sobě - miluji...

 

***