MILOVANÁ ZEMĚ - ROZKVETLÁ ZAHRADA...

09.12.2015 08:15

GAIA - MATKA...

V našich vizích ji vidíme jako rozkvetlou zahradu...

a děláme pro ni, co je v našich nejlepších možnostech...

P.S. Mužové, jenž milují Zemi, váží si jí a s Vděčností a Čistě o ni pečují, uctívají ji, udržují ve Zdraví a Přirozených Cyklech - MILUJÍ, CTÍ A VÁŽÍ SI I ŽEN a přirozeně žijí svoji mužskou i ženskou energii, tedy CELISTVOST...

GAIA - ZEMĚ - MATKA - ŽENA - ŽENSKÁ ENERGIE*