matka versus syn...

22.05.2018 19:45

MARTINA CHRISTOVÁ...

Jeden v dnešní době z velmi častých rysů výchovy matky svých synů je ten, že matky nikdy nepostaví své syny do jejich síly. Vidí je jako slabé a neschopné až do jejich dospělého věku a svou důležitost projeví tím, že jim naplánují život od A do Z. Mohou se zde realizovat, jelikož ony samy nestojí ve své síle a proto se nemohou úspěšně projevovat v jiných oblastech svého života. Mohou si se svými syny také kompenzovat nefunkční vztah se svým partnerem. Tito muži zůstávají na matce plně závislí a v určitém bodě manipulativní roli jejich matek převezmou manželky, kterým odevzdávají svou veškerou sílu a energii.
 
Když tito muži začnou procitat a nastoupí cestu osobního růstu, v určitém okamžiku začínají být přehnaně citliví na jakoukoliv manipulaci. Manifestuje se protipól předešlé situace. Jako zdroj síly používají vztek, agresi, vzdor a odmítání. Často si neuvědomují, že ve své podstatě nebojují se svou partnerkou, ale se svou matkou. Pokud se takový muž rozhodne ke změně svého života, musí svou cílenou práci a nastolení souladu nasměrovat ke své matce.
 
Osvobozující je pochopení, že si v této pozemské rovině zvolil zkušenost být slabý a manipulován, aby na jejím základě mohla vzniknout touha se osvobodit, zakusit a pochopit protipól této zkušenosti, kterou je vstup do vlastní síly. Čím větší manipulaci a slabost tento muž prožil, o to větší síly a svobody může jednoho dne dosáhnout a přizvat do svého života rovnocennou partnerku.
 
Taunia Atiriamin /Martina Christová/