MANIFESTACE. ŽIVOTNÍ SÍLA. POHYBOVÉ AKTIVITY.

27.06.2018 21:06

LENKA SÝKOROVÁ - MANIFESTACE. ŽIVOTNÍ SÍLA. POHYBOVÉ AKTIVITY.

 
Vážení Vzestoupení, mnozí z nás se pohybují hlouběji do Božské Lásky, která je skutečnou duchovní Láskou; zkušenostmi ve všech směrech (multidimenzionálně) a formách nejen v „nebi“ ale i zde na zemi. Naše srdce je zasaženo magií a to tím, že se uvedeme do souladu se vším, co se v naší realitě vyskytuje.
 
Vzestup není proces mentální asimilace poznání, ale nejposvátnější alchymie naší bytosti, která dosahuje zcela nové úrovně Světla. Ti z nás, kteří drží toto nejposvátnější poznání, jsou často zpochybňováni nebo nepochopeni ostatními, ale musíme bránit znalosti, které jsme přinesli z vyšších Sfér Stvoření. A nemůžeme tyto docela tvrdé principy zjemnit, aby se lidé cítili v bezpečí. Ti, kteří jsou připraveni, budou vzestupovat na další úrovně a vždy si najdou učení pro ně v tu chvíli potřebné. Jsme neustále věrni vyšším zásadám Tvoření, které vyzařujeme, a tak zvyšujeme planetární sílu prostřednictvím průchodů. Každý nakonec musí dosáhnout svého vlastního Světelného kvocientu pro Vzestoupení a to nelze bez vědomé integrační práce. Jakmile toho dosáhneme, sdílíme to ve všech vztazích, neboť my všichni jsme Jeden. Usilujeme o dosažení rovnováhy, sjednocení vnitřního, pak vnějšího a společenství.

Musíme být opravdoví blázni v Lásce, a přitom být moudří s kým chceme sdílet naše srdce. Když je naše Láska pravá a čistá, staneme se stejnou silou jako Stvořitel a to je ta nejdražší síla Stvoření, která je posvátná, a tak tímto způsobem vždy budeme vědět co, nebo kdo je opravdu hoden čistoty naší Lásky a jaké situace nás drží v starých dramatech. My milujeme čistě, a přesto udržujeme skutečnou a vyrovnanou výměnu!
 
Hlubší integrace jako další fáze multidimenzionálního Vzestupu se týká fyzického těla. Pravděpodobně jste si všimli po Slunovratu, že další fáze je zesílena. Pro dosažení klidu uvnitř nás znamená odpojit se, odloučit od chaosu, od běžného lidského zrychleného života, kdy se mnozí z nás soustředí na duchovní praktiky, kde nic kolem nás nás neovlivňuje. Pokud jdete opravdu touto cestou, vaše tělo dostane vždy elektrický impuls a stane se více magnetické z hlediska vědění. Neděláte nic, co s vámi nerezonuje.
 
Čím více jsme uvnitř sebe celiství a sjednocení:
 
vertikálně - spojeni s nebem i zemí, čakry aktivizujeme cvičením jógy
 a dechovým pránickým cvičením;
horizontálně - sjednocená unie mužské a ženské energie skrze integraci polarity,
 tím více žijeme v konstantním toku kosmických energií
 a v okamžiku přítomnosti.  

Vědomé tvoření vychází z elektro-magnetismu srdce a je naším nejvyšším zájmem!
 
Prána je kosmická energie pro tvoření Vesmírů a všeho stvoření vůbec. Jakmile dokážeme vědomě využívat pránu, která se nachází všude kolem nás, chápeme její projevy, dokážeme tvořit stejně jako Stvořitel, kterým ve skutečnosti jsme. Kosmická energie obsahuje magnetickou a elektrickou energii čili pránu, která tvoří veškerou hmotu. Vzduch, voda a strava, také sluneční světlo, šíří tuto energii, na které závisí život. Vůně květin a květů je také pránická potrava. Prána prostupuje celým tělem i tam, kam nemůže vzduch. Je naší pravou potravou. Je dynamická životní síla, díky které se může projevit vše na hmotné úrovni, oživuje tělo a všechny orgány. Staří jógoví Mistři učí: jóga a cvičení ásán pomáhá zcela úmyslně a vědomě umožňovat přístup k samotným zdrojům života.
 
Nic se neděje samo bez infuze Vědomí. Přenášíme životní sílu do všeho, co si přejeme vytvořit. Čím více proudí tato posvátná životní síla v našem těle, tím více hojnosti vytváříme, a tak prospíváme. Skutečně prosperujeme, když víme, místo pasivní nebo dokonce slepé naděje, že podpora a hojnost jsou vždy k dispozici. Jakmile se to naučíme jako Mistři svého osudu, můžeme opravdu prospívat, jakmile jsou naše zdroje sdíleny a používány pro nejvyšší blaho všech. To, co nás dělá úspěšné, není kolik peněz nebo kolik zdrojů jsme schopni vytvořit, ale jak je můžeme využít pro dobro v integrovaném smyslu. Kam investujeme energii a čas?
 
Prvním krokem je vědomě zhodnotit všechny naše skutky a činnosti, nebo naše nevědomé reakce vůči druhým. Jsou tato jednání zahrnuta nečinností z Lásky nebo z oddělení ega? Mnozí se pohybují ve starých bariérách, které vybudovali kolem srdce, takže žijí odděleni a odloučeni. Zrcadlo, které pro sebe držíme navzájem, má hojivé účinky pro všechny. Duše roste pouze prostřednictvím vědomého chápání všech vztahů. Život je mnohem klidnější a blaženější a naše vnitřní spojení je tímto zdrojem živeno zevnitř a prostřednictvím Lásky k ostatním s pocitem rovnosti. To je vzácná alchymie Božské Lásky. Je čas vyrůst a žít svůj nejvyšší potenciál Tady a Teď, ne v nějaké vzdálené budoucnosti, která ani neexistuje.

Jakmile dokážeme vytvářet pro sebe, uvědomíme si, že nic není nemožné v kontextu vytváření pro celek. Jsme součástí velkého celku. Vycházíme z tohoto autentického prostoru pravé Lásky a Jednoty Vědomí. Čím více je nás, kteří chápeme život bez strachů a princip Tvoření, tím rychleji překlápíme svět do vyšších dimenzí.
 
Kdykoliv nás stimuluje nová energie, zažíváme počáteční fáze prázdnoty, která se objevuje po každé nové vlně – stejně tak po silném Slunovratu. A co třeba zapojit se do nového cvičení? Je opravdu důležité zapojit se do jógy na všech úrovních. V duchovním prostředí dělat fyzické cvičení, které posiluje tělo i Světlo potřebné pro Vzestup a které připravuje naše fyzické vozidlo pro vyšší frekvence a integraci většího míru a klidu. Odpočinek je také součástí, aby se usadila ve správném stavu umírněnost a rovnováha vnitřních polarit. Koneckonců jóga znamená sjednocení. Je to silný způsob starověkého gnostického uvědomění vědecké spirituality, která je založena na alchymistických principech tohoto fyzického Vesmíru!
 
Energie cvičení jógy má velký vliv na proces Vzestupu. Je také důležité, aby žena ve svém cyklu praktikovala cvičení jógy, kultivaci nazvanou děložní jóga a dechová cvičení pro uvolnění bolestivých kontrakcí s uvolněním celé oblasti lůna, aby mohla překládat kódy Světla, které procházejí ženou jako Božským kalichem, jak v jejím cyklu, tak v ego řízeném světě. Tato jóga je vhodná pro ženy každého věku. Posvátný Ženský Princip se musí vrátit ke své síle a moci, protože je dárcem života. Nalaďujte se na přírodu a na sebe jako na přírodní tantrickou Světelnou bytost a význam posvátné orgasmické kultivace životní síly. To přináší fyzické změny. Vnitřní rozkvět vyžaduje úplně novou fázi sebe sama, svého rozvíjení se. Chápeme, že jsme život, a proto také spoluvytváříme život. To vše je důsledkem naší dobře integrované životní síly, která nám přináší vše, co potřebujeme pro ztělesnění krystalické duchovní esence. Poznat ji a zažít ji je opravdový dar!
 
Dovolte mi opět použít knihu André Van Lysebetha Učíme se jógu, která může být pro některé z vás vstupní bránou pro další fáze vašeho Vzestupu a znovunabytí vitality, míru, zdraví a životní síly:
 
Pozorujme anonymní dav valící se ulicemi. Podívejme se na ty smutné a ustarané obličeje, na unavené tváře, jež nikdy nerozjasní úsměv. Pohleďme na jejich ohnutá záda, jejich úzké hrudníky, jejich obtloustlá břicha. Jsou všichni tito civilizovaní lidé štastni? Nemají již hlad, není jim zima - to platí alespoň pro většinu z nich - ale potřebují prášky pro spaní, tabletky na vyprazdňování svých líných střev, pilulky na zahnání migrén a uklidňující prostředky, aby snesli život. Tím, že jsme odtrženi od přírody, se nám podařilo znečistit vzduch měst, zavřít se do kanceláří a továren a zbavit potravu její přirozené povahy. Duševní choroby způsobují den ode dne větší škody a degenerativní nemoci, rakovina, cukrovka či infarkt, se vyskytují stále častěji a připravují o život ty nejlepší z nás. Biologický úpadek se prohlubuje ohromujícím tempem, jež však, jak se zdá, nikoho neohromuje a které ani nepozorujeme. Statistiky nás uklidňují tím, že věk, jehož se pravděpodobně dožijeme, se prodlužuje o x let, zato si však neuvědomujeme, že během několika generací rozhazujeme dědictví nashromážděné během statisíců let. Civilizace potlačila přirozený výběr a umožňuje rozmnožování vadných jedinců, a na druhé straně - v důsledku pohodlí - člověk nepoužívá svých adaptačních mechanismů, své přirozené ochrany a ochabuje tělesně i duševně. Jak zastavit tento úpadek? Naše medicína je - přes neustálý pokrok - v tomto směru bezmocná. Nashromáždila však množství znalostí, pro něž ji právem obdivujeme a jsme na ni hrdi. Vymýtila metly lidstva, jako je mor, neštovice, záškrt. Nabízí nám kromě antibiotik velké množství účinných léků a každý den objevuje nové. Naši chirurgové provádějí denně takřka zázraky: pomysleme jen na operace srdce! To vše však nestačí. Právě naopak - pokrok v lékařství dává civilizovaným lidem šalebný dojem bezpečnosti. Domnívají se, že si mohou dovolit vše, nemají strach z výstřelků, nic je nedovede zastavit. Onemocní snad? „Stačí" jít k lékaři: na něm je, aby spravil škody, a to rychle - je to jeho řemeslo, je za to placen. Nechtějí pochopit, že převážnou část jejich potíží způsobuje nesprávný způsob života, a že pokud jej nezmění, lékaři i přes své znalosti a obětavost nebudou moci zaručit víc než křehké zdraví v údobí mezi dvěma nemocemi. „Civilizaci", která vede k úpadku lidského druhu i všech jednotlivců, aniž by jim poskytla alespoň zdání štěstí, je třeba považovat za úpadkovou. Co můžeme my, zajatci civilizace, dělat proti této drtivé síle? Zanevřít na vědu, na techniku, na náš civilizovaný život? Vyhodit do povětří továrny, spálit knihy, uvěznit vědce a techniky, vrátit se do pravěkých jeskyň a lesů? To je nemožné. A je to i zbytečné. Ostatně máme právo být hrdi na naši vědu a její vymoženosti. Není třeba civilizaci odmítat; je třeba naopak maximálně využít jejích výhod a snažit se odstranit její nedostatky.
 
Jeden z léků: jóga.
Řešení závisí nutně na jednotlivci. Můžeme si říci: „Co představuje izolovaný jedinec, jaký význam má ve srovnání s masou?" Zdánlivě je úloha jednotlivce malá. Avšak situace se nemůže zlepšit, problém není možno vyřešit, pokud se každý jedinec nepodrobí osobní disciplíně: a v tom smyslu je jóga bezesporu nejpraktičtější a nejúčinnější formou nejlépe přizpůsobenou požadavkům moderního života. „Chceš-li změnit svět, začni tím, že změníš sám sebe." Díky józe může civilizovaný člověk najít znovu radost ze života. Jóga svými ásanami, které vracejí pružnost páteři, skutečné životní ose, uklidňují předrážděné nervy, uvolňují svaly, upravují metabolismus, nadváhu, oživují orgány a nervová centra, dává zdraví a dlouhověkost. Dechová cvičení pránájámy přinášejí kyslík a energii každé buňce, pročišťují organismus spalováním škodlivin, vypuzují toxiny, přičemž uvolnění celého těla pomáhá zachovat odolnost nervového systému, obrňuje proti neurózám a zbavuje člověka nespavosti. Pro adepta jógy je péče o vlastní tělo přímo svatou povinností. Jóga hlásá, že je snadné zůstat zdráv; stačí změnit některé nesprávné, a přitom běžné návyky, jež mohou za veliký počet potíží, chorob a předčasných úmrtí. Zdraví je přirozené právo. Je stejně přirozené být zdráv jako se narodit: zdrojem nemocí jsou opomenutí, neznalosti nebo překračování přirozených zákonů. Z hlediska jógy je nemoc tělesným hříchem a nemocný je považován za stejně zodpovědného za své špatné zdraví jako za své špatné činy. Již Pyle poznamenal, že „lidé, kteří zacházejí se svým tělem tak, jak se jim zlíbí, a porušují pravidla zdravého života, jež by měli do hloubky znát, jsou „tělesnými hříšníky". Zákony životosprávy nejsou ani restriktivní, ani úzkoprsé. Jsou naopak jednoduché, není jich mnoho a zajišťují nám velkou svobodu, neboť nás zbavují spousty potíží, jež by omezovaly naši sílu a tak bránily plně si „užít života". Metody a příkazy jógy jsou jednoduché, a přitom racionální a vědecké. Mohli bychom se dokonce obávat, že jejich jednoduchost a snadnost jejich aplikace by mohly vést k jejich zanedbávání; to by nás ovšem zbavovalo toho největšího blahodárného účinku, který se dostaví, když se jimi pečlivě řídíme. Tato kniha uvádí metody, jež se osvědčily během tisíciletí. Předáváme vám jógovou tradici takovou, jak jsme ji měli možnost poznat u svých učitelů, obohacenou o vlastní nepřetržitou dvacetiletou praxi. Tato kniha je především didaktická: nerozvádí teorii a drží se praxe. Hlásíme se k výroku svámího Šivánandy: „Jedna unce praxe má větší hodnotu než tuny teorie."

Sanskrtské učebnice hathajógy hovoří sice nejčastěji jako o vrcholu jógického snažení o samádhi, stavu jakéhosi transu, úplného odpoutání mysli od empirického světa a smyslových vjemů (Mircea Eliade jej nazývá enstází), ale přičítají hathajóze také schopnost rozvinout v člověku jeho fyzické i psychické potence do netušené dokonalosti, až po získání dlouhověkosti, telepatických schopností, omezení fyzických potřeb až po jejich úplné zrušení atd. V neposlední řadě pak zdůrazňují, jak celý systém hathajógy i jeho jednotlivé složky působí blahodárně na zdravotní stav jógina, a vypočítávají i konkrétní neduhy a potíže, kterým předcházejí a které léčí. Neboť i v hathajóze platí stejně jako v našem starém sokolském pojetí heslo „v zdravém těle zdravý Duch" a dokonalé fyzické i psychické zdraví je tu pojímáno jako nezbytný předpoklad k dosažení jakýchkoli duchovních cílů. Setkáváme se někdy - v Indii, ale i u nás - s názorem, že používání hathajógy k ryze zdravotním účelům je jakousi „degradací" jejího původního pojetí. Není to pravda. Hathajóga je metoda a její zacílení nebylo nikdy v Indii ničím omezováno. A tak pokud pod pojmem „velikého blaha" chápete získání dokonalé fyzické a psychické kondice, není to nijak v rozporu s tím, jak ji pojímala země, která ji zrodila.
 

Jako mnoho průkopníků a stavitelů mostů procházím novými zkušenostmi, a zatímco jsem v minulých letech cvičila spíše cviky s kettlebell zaměřené na sílu, mám úctu k sobě, své rodině a jsem zodpovědná za své budoucí zdraví, letošní rok mě přitáhla a zcela přirozeně okouzlila jóga. Cvičím hodinu denně navečer doma nebo venku. Jsem začátečníkem, nicméně blahodárné a zdravotní účinky jsem pocítila za několik dnů a stále se zdokonaluji v tomto vysoce moudrém cvičení. V takovém stavu vyšší bytosti se přestáváme starat o to, jak bychom měli spolupracovat a sdílet, ale jednoduše se těšíme z okamžiků každého dne a všeho, co nám život nabízí. Velká krása leží v sladké kapitulaci, která má pro nás vše, co budeme kdy potřebovat. Vždy nás drží a vychovává naše duše, která není oddělena od Lásky a od Zdroje. Aktuálně jezdím na krátké výlety, také za účelem přemosťování na co možná nejčistších přírodních místech bez turismu.

Před inkarnací jsme souhlasili, že jsme spolutvůrcem Stvořitele, takže jak jinak by to mohlo být?
 
Jako vždy, je pro mě velký dar, spojit se s vámi tímto způsobem. Mnoho milující Lásky❤️
 
V Božské Lásce, Světle &Službě
Lenka Sykorova
 
© www.mayskykalendar.blogspot.com 27/6/2018
Vděčnost a poděkování vám za podporu.